Årsmelding 2011/12

Arendalsknektene Bridgeklubb

 

 

Fusjon mellom Arendalsknektene og Kitron Bridgeklubb

Bakgrunn:

Som en konsekvens av lav oppslutning i Arendalsknektene og Kitron bridgeklubber, besluttet styrene i de to klubbene sommeren 2011 å slå seg sammen og å legge spillekveldene til Kitrons kantine på Hisøy.

 

Styret:

Styret for den nye klubben har bestått av:

·         Einar Øyrås - Formann

·         Geir Vedøy - Turneringsleder

·         Atle Brekke - Sekretær

·         Magne Ribe - Kasserer

Dette styret er valgt for 2 sesonger og vil således sitte til Generalforsamlingen våren 2013, hvor nytt styre vil bli valgt.

 

Valgkomite for valget på Generalforsamlingen 2013 velges på Generalforsamlingen i 2012 

 

Måloppnåelse:

Etter at de to klubbene hver for seg slet med +/- 3 bord, har aktiviteten første spilleår ligget på mellom 5 og 8 bord med 6,32 som gjennomsnitt. I tillegg kan nevnes at 45 ulike spillere har vært innom i samme periode. Ettersom styret budsjetterte med 6 bord i gjennomsnitt, kan vi med tilfredshet se at målet med spilleraktivitet for første sesongen ble nådd.

 

Aktiviteter

 

Spillekvelder:

·         Innledende runder utenfor turnering 6te og 13de september

·         Høstturnering: 7 kvelder med 5,92 bord i snitt

·         Juleturnering: 6 kvelder med 6,08 bord i snitt

·         Vinterturnering: 7 kvelder med 6,71 bord i snitt

·         Påsketurnering: 8 kvelder med 6,5 bord i snitt

 

 

Resultater

 

Høstturnering:

1.       Henk og Henrik

2.       Alfred og Helge

3.       Geir og Glenn

4.       Wenche og Mette

Juleturnering

1.       Geir og Glenn

2.       Willy og Magne

3.       Glenn Andre og Ivar

4.       Gunnar og Kari

Vinterturnering

1.       Torhild og irene

2.       Terje og Tore

3.       Gunnar og Kari

4.       Helge og Alfred

Påsketurnering

1.       Terje og Tore

2.       Geir og Glenn

3.       Henk og Henrik

4.       Atle og Einar

Dette betyr at vi har god spredning av resultater, med ulike vinnere i all turneringene og hele 10 premierte par.

 

Totalresultat for sesongen

1.       Geir og Glenn

2.       Gunnar og Kari

3.       Henk og Henrik

4.       Willy og Magne

1168,01

1118,88

1107,08

1081,83

 

 

Sosiale samlinger:

Juleavslutning: 3 bord med trukne makkere og servering av smørbrød og godt drikke.

Generalforsamling: 6 bord med årsmøtesaker, koldtbord og godt drikke og trukne makkere

 

Premiering

De fire første plassene i turneringene er premiert med henholdsvis 250, 200, 150 og 100 kroners gavekort på vinmonopolet. I tillegg har vi hatt en del gratisutlodding av skrapelodd.

Økonomi

På grunn av en generøs støtte fra Kitron i form av gratis lokaler og direkte tilskudd, samt grasrotandeler og loddsalg har vi vært i stand å holde spilleravgiften nede på beskjedne 10 kr. Dette til tross for at vi har grei premiering på turneringene og subsidiering av generalforsamling. Subsidieringen på 250 kr. per spiller er på høyde med et års spilleravgift for en aktiv spiller.

For mer detaljer rundt økonomi henvises til regnskap

Ekstraordinær Generalforsamling?

Arendalsknektene er i dag som klubb tilsluttet Bridgeforbundet. I tillegg er 8 av klubbens spillere personlige medlemmer av forbundet. Det kan opplyses at forbundet for tiden arbeider med et forslag til lovendring som hvis besluttet på Bridgetinget til sommeren i stor grad vil påvirke måten vi driver klubben på. Dersom lovendringen går gjennom på tinget, vil vi innkalle til en ekstraordinær Generalforsamling til høsten for å beslutte hvordan vi skal forholde oss til dette.

Stemmerett i Arendalsknektene

Vi har hatt en del diskusjon i styret foran den kommende Generalforsamlingen om hvem som egentlig har stemmerett i Arendalsknektene i dag. Dette er ikke så enkelt å se ettersom vi ikke har noe medlemsregister. Man kunne naturligvis si at alle som er tilstede under en Generalforsamling har stemmerett, men siden kravet til å delta her bare er at man har vært tilstede på 1 spillekveld, kan det fort bli feil i forhold til viktige avstemminger som den vi eventuelt får på høstens ekstraordinære Generalforsamling.

Styret vil derfor på årets Generalforsamling fremme forslag om en ordning med registrerte klubbmedlemmer. Medlemsavgiften settes da til 250 kroner per sesong. Medlemsfordelene blir at man får spille gratis gjennom hele sesongen samt at man får stemmerett. Spilleavgift for ikkemedlemmer er i dette forslaget satt til 20 kroner.