11. februar 2014

 
4 bord, 7 par, 1 blindpar. Antall spill: 28. Middels: 56,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                       MNR      Klubb             
 
    1    8   67,7 *  60,45  Helge Nilsen - Finn Bakke                +12   +13
    2    1   60,7 *  54,20  Glenn Madsen – Geir Vedøy                 +3    31
    3    6   58,3 *  52,05  Irene Sjuls - Torhild Hanssen          24329 29273  Arendalsknektene
    4    2   54,8 *  48,93  Henrik Krabbesund - Glenn Andrè Vedøy  24578    +1  Tromøy BK         
    5    7   52,5 *  46,88  Willy Jensen - Magne Ribe                 +4    +5
    6    3   50,2 *  44,82  Olav Pfaff – Ole Christoffer Olsen        +9    32
    7    4   47,8 *  42,68  Peder Samuelsen - Ernesto Poiesz         +14 38021
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  1                            ! Spill:  2                            !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  2  4  2N   Ø -2   100      3,0 1,0  !  2  4  2S   N +2   170      2,0 2,0  !
!  3  7  2H   V -1    50      0,0 4,0  !  3  7  3S   N +2   200      4,0 0,0  !
! --  6             Frirunde      2,1  ! --  6             Frirunde      2,1  !
!  8  1  3H   V -2   100      3,0 1,0  !  8  1  2S   N +1   140      0,0 4,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  3                            ! Spill:  4                            !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  2  4  3K   S +1   130      1,0 3,0  !  2  4  3H   V +2      -200  4,0 0,0  !
!  3  7  3K   S +1   130      1,0 3,0  !  3  7  4H   V  =      -620  2,0 2,0  !
! --  6             Frirunde      2,1  ! --  6             Frirunde      2,1  !
!  8  1  4Sx  Ø -1   200      4,0 0,0  !  8  1  4H   V +1      -650  0,0 4,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  5                            ! Spill:  6                            !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  3 --             Frirunde  1,8      !  3 --             Frirunde  1,8      !
!  4  1  4H   S -2      -200  0,0 4,0  !  4  1  1Nx  Ø -1   200      4,0 0,0  !
!  6  7  5Kx  Ø -3   500      4,0 0,0  !  6  7  2H   S +1   140      2,0 2,0  !
!  8  2  3N   N -1      -100  2,0 2,0  !  8  2  2H   N -1       -50  0,0 4,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  7                            ! Spill:  8                            !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  3 --             Frirunde  1,8      !  3 --             Frirunde  1,8      !
!  4  1  2Rx  N -3      -800  0,0 4,0  !  4  1  5K   V  =      -400  3,0 1,0  !
!  6  7  1N   V +2      -150  3,0 1,0  !  6  7  3N   V +1      -430  0,0 4,0  !
!  8  2  2N   V +1      -150  3,0 1,0  !  8  2  3N   Ø  =      -400  3,0 1,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  9                            ! Spill:  10                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  4  6  4S   S -2      -100  0,0 4,0  !  4  6  2S   V +1      -140  1,0 3,0  !
! --  2             Frirunde      2,0  ! --  2             Frirunde      2,0  !
!  7  1  4S   S -1       -50  2,0 2,0  !  7  1  3S   Ø  =      -140  1,0 3,0  !
!  8  3  3S   S +1   170      4,0 0,0  !  8  3  2S   V  =      -110  4,0 0,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  11                           ! Spill:  12                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  4  6  1N   S -3      -150  2,0 2,0  !  4  6  3S   Ø  =      -140  0,0 4,0  !
! --  2             Frirunde      2,0  ! --  2             Frirunde      2,0  !
!  7  1  3Kx  V  =      -470  0,0 4,0  !  7  1  4S   Ø -1    50      3,0 1,0  !
!  8  3  2N   V  =      -120  4,0 0,0  !  8  3  4S   Ø -1    50      3,0 1,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  13                           ! Spill:  14                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  1  2  3N   Ø -1   100      4,0 0,0  !  1  2  5K   S +1   420      4,0 0,0  !
! --  7             Frirunde      1,9  ! --  7             Frirunde      1,9  !
!  6  3  3N   V  =      -600  0,0 4,0  !  6  3  2H   N +2   170      2,0 2,0  !
!  8  4  2N   V  =      -120  2,0 2,0  !  8  4  4K   S -1       -50  0,0 4,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  15                           ! Spill:  16                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  1  2  3R   Ø +1      -130  2,0 2,0  !  1  2  4H   N +1   450      0,0 4,0  !
! --  7             Frirunde      1,9  ! --  7             Frirunde      1,9  !
!  6  3  4R   Ø  =      -130  2,0 2,0  !  6  3  4H   N +2   480      3,0 1,0  !
!  8  4  3R   Ø +1      -130  2,0 2,0  !  8  4  4H   N +2   480      3,0 1,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  17                           ! Spill:  18                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  2  3  3N   Ø -1    50      1,0 3,0  !  2  3  1N   Ø -2   100      0,0 4,0  !
!  6  1  3N   V -1    50      1,0 3,0  !  6  1  4K   Ø -4   200      4,0 0,0  !
!  7  4  3N   Ø -3   150      4,0 0,0  !  7  4  2H   N +1   140      2,0 2,0  !
!  8 --             Frirunde  2,4      !  8 --             Frirunde  2,4      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  19                           ! Spill:  20                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  2  3  3N   Ø  =      -600  0,0 4,0  !  2  3  2K   S +3   150      2,0 2,0  !
!  6  1  2S   Ø +1      -140  2,0 2,0  !  6  1  3Hx  V -3   800      4,0 0,0  !
!  7  4  4H   Ø -5   500      4,0 0,0  !  7  4  3N   S -1      -100  0,0 4,0  !
!  8 --             Frirunde  2,4      !  8 --             Frirunde  2,4      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  21                           ! Spill:  22                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  1 --             Frirunde  2,2      !  1 --             Frirunde  2,2      !
!  3  4  3N   N -1      -100  0,0 4,0  !  3  4  4H   Ø +1      -650  2,0 2,0  !
!  7  2  3S   N +1   170      2,0 2,0  !  7  2  4H   Ø +2      -680  0,0 4,0  !
!  8  6  3N   S +1   630      4,0 0,0  !  8  6  6H   Ø -1   100      4,0 0,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  23                           ! Spill:  24                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  1 --             Frirunde  2,2      !  1 --             Frirunde  2,2      !
!  3  4  2R   V  =       -90  2,0 2,0  !  3  4  3H   Ø +3      -230  2,0 2,0  !
!  7  2  2R   V  =       -90  2,0 2,0  !  7  2  4H   Ø  =      -420  0,0 4,0  !
!  8  6  2R   V  =       -90  2,0 2,0  !  8  6  2H   Ø +2      -170  4,0 0,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  25                           ! Spill:  26                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  1  3  3K   Ø -1   100      2,0 2,0  !  1  3  3H   Ø -1   100      3,0 1,0  !
!  2  6  3N   Ø -1   100      2,0 2,0  !  2  6  2H   Ø +1      -140  0,0 4,0  !
!  4 --             Frirunde  1,7      !  4 --             Frirunde  1,7      !
!  8  7  3N   V -1   100      2,0 2,0  !  8  7  3H   Ø -1   100      3,0 1,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  27                           ! Spill:  28                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  1  3  2N   S  =   120      2,0 2,0  !  1  3  3H   S -2      -200  2,0 2,0  !
!  2  6  2S   Ø -3   150      4,0 0,0  !  2  6  3H   S -2      -200  2,0 2,0  !
!  4 --             Frirunde  1,7      !  4 --             Frirunde  1,7      !
!  8  7  Pass          0      0,0 4,0  !  8  7  3H   S -2      -200  2,0 2,0  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------