30. september 2014

 

4 bord, 7 par, 1 blindpar. Antall spill: 28. Middels: 56,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plass  Par  Poeng        %  Navn                                       MNR      Klubb      Land

 

    1    7   65,3 *  58,30  Pål Landa - Olav Pfaff                    +8    +9

    2    4   61,8 *  55,18  Willy Jensen - Magne Ribe                 +4    +5

    3    1   58,3 *  52,05  Ernesto Poiess - Inger Poiess          38021 38020

    4    2   54,8 *  48,93  Henrik Krabbesund - Glenn Andrè Vedøy  24578    +1  Tromøy BK  Norge

    5    5   54,8 *  48,93  Geir Vedøy - Glenn Madsen                 +2    +3

    6    6   50,2 *  44,82  Siri Etterstøl - Per Steine               +7    +6

    7    3   46,7 *  41,70  Einar Øyrås - Atle Brekke                +11   +10

 

 

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  2 4  3N  V  =      -400  0,0 4,0  !  2 4  2H  N  =   110      3,0 1,0  !

!  3 7  1N  Ø  =       -90  4,0 0,0  !  3 7  1N  N  =    90      0,0 4,0  !

!  5 6  2N  S -2      -100  2,0 2,0  !  5 6  2H  N  =   110      3,0 1,0  !

! -- 1            Frirunde      2,1  ! -- 1            Frirunde      2,1  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  2 4  3N  V  =      -600  2,0 2,0  !  2 4  2H  Ø -1   100      3,0 1,0  !

!  3 7  3N  Ø  =      -600  2,0 2,0  !  3 7  1H  Ø +1      -110  0,0 4,0  !

!  5 6  3N  V  =      -600  2,0 2,0  !  5 6  3H  Ø -1   100      3,0 1,0  !

! -- 1            Frirunde      2,1  ! -- 1            Frirunde      2,1  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  3 5  4S  Ø -1    50      3,0 1,0  !  3 5  2H  Ø -1   100      4,0 0,0  !

!  4 1  4S  Ø -1    50      3,0 1,0  !  4 1  3S  Ø  =      -140  2,0 2,0  !

!  6 7  3S  Ø  =      -140  0,0 4,0  !  6 7  3Sx Ø  =      -730  0,0 4,0  !

! -- 2            Frirunde      2,0  ! -- 2            Frirunde      2,0  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  3 5  3N  Ø +1      -630  0,0 4,0  !  3 5  3N  V -3   150      4,0 0,0  !

!  4 1  2R  S -4      -400  2,0 2,0  !  4 1  2H  V -2   100      1,0 3,0  !

!  6 7  3K  V  =      -110  4,0 0,0  !  6 7  1N  Ø -2   100      1,0 3,0  !

! -- 2            Frirunde      2,0  ! -- 2            Frirunde      2,0  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  4 6  4H  Ø  =      -620  1,0 3,0  !  4 6  4H  V +1      -650  3,0 1,0  !

!  5 2  4Sx S +1   690      4,0 0,0  !  5 2  3Nx V  =      -750  0,0 4,0  !

!  7 1  4H  Ø  =      -620  1,0 3,0  !  7 1  4H  V +1      -650  3,0 1,0  !

! -- 3            Frirunde      1,7  ! -- 3            Frirunde      1,7  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  4 6  4S  Ø -1    50      3,0 1,0  !  4 6  3K  V -1    50      4,0 0,0  !

!  5 2  6K  N -2      -100  0,0 4,0  !  5 2  4Hx S -1      -200  2,0 2,0  !

!  7 1  4S  Ø -1    50      3,0 1,0  !  7 1  3N  Ø  =      -400  0,0 4,0  !

! -- 3            Frirunde      1,7  ! -- 3            Frirunde      1,7  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  1 2  2S  S +1   140      0,0 4,0  !  1 2  2H  S +1   140      3,0 1,0  !

!  5 7  3N  S +1   630      4,0 0,0  !  5 7  4H  S -1       -50  0,0 4,0  !

!  6 3  2S  N +2   170      2,0 2,0  !  6 3  2H  N +1   140      3,0 1,0  !

! -- 4            Frirunde      2,2  ! -- 4            Frirunde      2,2  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  1 2  1N  V  =       -90  3,0 1,0  !  1 2  2S  V -2   200      4,0 0,0  !

!  5 7  3R  N -1      -100  0,0 4,0  !  5 7  4H  N -2      -100  0,0 4,0  !

!  6 3  1N  Ø  =       -90  3,0 1,0  !  6 3  2H  N -1       -50  2,0 2,0  !

! -- 4            Frirunde      2,2  ! -- 4            Frirunde      2,2  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  2 3  4H  S  =   420      4,0 0,0  !  2 3  2S  Ø -1    50      4,0 0,0  !

!  6 1  3H  N -1       -50  2,0 2,0  !  6 1  2R  N -1      -100  2,0 2,0  !

!  7 4  3R  Ø +1      -130  0,0 4,0  !  7 4  3N  V  =      -400  0,0 4,0  !

! -- 5            Frirunde      2,0  ! -- 5            Frirunde      2,0  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  2 3  3N  N  =   400      3,0 1,0  !  2 3  3R  V +1      -130  0,0 4,0  !

!  6 1  3N  N  =   400      3,0 1,0  !  6 1  2S  S +2   170      2,0 2,0  !

!  7 4  1N  N +2   150      0,0 4,0  !  7 4  4Sx S  =   790      4,0 0,0  !

! -- 5            Frirunde      2,0  ! -- 5            Frirunde      2,0  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  1 5  5H  V  =      -450  1,0 3,0  !  1 5  4S  S -2      -100  0,0 4,0  !

!  3 4  6Hx V -1   100      4,0 0,0  !  3 4  4H  S -1       -50  2,0 2,0  !

!  7 2  4H  V +1      -450  1,0 3,0  !  7 2  4H  N  =   420      4,0 0,0  !

! -- 6            Frirunde      1,8  ! -- 6            Frirunde      1,8  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  1 5  3N  S +1   630      3,0 1,0  !  1 5  3N  Ø +4      -520  1,0 3,0  !

!  3 4  2R  N +3   150      0,0 4,0  !  3 4  3N  Ø +4      -520  1,0 3,0  !

!  7 2  3N  N +1   630      3,0 1,0  !  7 2  4H  V +3      -510  4,0 0,0  !

! -- 6            Frirunde      1,8  ! -- 6            Frirunde      1,8  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  1 3  4S  Ø -1   100      3,0 1,0  !  1 3  4H  N -2      -200  2,0 2,0  !

!  2 6  4S  Ø -1   100      3,0 1,0  !  2 6  2N  N  =   120      4,0 0,0  !

!  4 5  4S  Ø  =      -620  0,0 4,0  !  4 5  4S  N -4      -400  0,0 4,0  !

! -- 7            Frirunde      2,3  ! -- 7            Frirunde      2,3  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  27                         ! Spill:  28                         !

!  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !  Par  Kontr     Resultat   Poeng   !

!  1 3  4H  N +1   450      4,0 0,0  !  1 3  3N  S  =   600      2,0 2,0  !

!  2 6  3N  S +1   430      1,0 3,0  !  2 6  4H  N -1      -100  0,0 4,0  !

!  4 5  3N  S +1   430      1,0 3,0  !  4 5  5H  N +1   680      4,0 0,0  !

! -- 7            Frirunde      2,3  ! -- 7            Frirunde      2,3  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------