9. desember 2014

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 13. Middels: 65,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                          MNR     Klubb             Land 
 
    1    6   81,3 *  62,54  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen    28401 +17  Arendalsknektene
    2    5   76,9 *  59,15  Geir Vedøy - Glenn Madsen                     +2  +3
         8   76,9 *  59,15  Inger Bodin - Per Steine                      45  +6
    4    7   72,6 *  55,85  Arne Kjell Lunden - Gunn Marit Mosberglia    +18  47
        10   72,6 *  55,85  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen           38020  61
    6    2   70,4 *  54,15  Helge Nilsen - Finn Bakke                    +12 +13
    7   12   66,1 *  50,85  Hallvard Lande - Glenn Andrè Vedøy            42  +1                    Norge
    8    3   61,8 *  47,54  Olav Pfaff - Pål Landa                        +9  +8
    9    9   57,4 *  44,15  Einar Øyrås - Bjørg Øygarden                 +11 +16
   10    1   55,3 *  42,54  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes          24578  48  Tromøy BK    
        11   55,3 *  42,54  Rune Bråten - Alfred Larsen                   62 +15
        13   55,3 *  42,54  Magne Ribe - Willy Jensen                     +5  +4
   13    4   43,3 *  33,31  Atle Brekke - Arve Alsvik                    +10  63
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  7  4H  Ø  =      -420   4,0  6,0  !  1 13  4H  Ø -2   100      10,0  0,0  !
!  4  6  5H  Ø -1    50       8,0  2,0  !  3  8  3N  Ø  =      -400   2,0  8,0  !
!  5  9  4H  Ø  =      -420   4,0  6,0  !  5  7  4H  Ø  =      -420   0,0 10,0  !
! 10  3  5N  V -2   100      10,0  0,0  !  6 10  4H  Ø -1    50       8,0  2,0  !
! 11  8  4H  Ø +1      -450   0,0 10,0  ! 11  4  1H  Ø +2      -140   5,0  5,0  !
! 13 12  4H  Ø  =      -420   4,0  6,0  ! 12  9  2H  Ø +1      -140   5,0  5,0  !
! --  1            Frirunde        4,3  ! --  2            Frirunde        5,4  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  1  4S  N  =   420       8,0  2,0  !  1 11  1S  Ø -1   100       9,0  1,0  !
!  4  9  3H  V +1      -170   2,0  8,0  !  3  2  3H  Ø -1   100       9,0  1,0  !
!  6  8  4S  N  =   420       8,0  2,0  !  5 10  3R  S -1      -100   6,0  4,0  !
!  7 11  4K  V -1   100       4,0  6,0  !  7  9  1H  Ø +3      -170   0,0 10,0  !
! 12  5  5Hx V  =      -850   0,0 10,0  !  8 12  2H  Ø  =      -110   4,0  6,0  !
! 13 10  4S  N  =   420       8,0  2,0  ! 13  6  3H  Ø  =      -140   2,0  8,0  !
! --  3            Frirunde        4,8  ! --  4            Frirunde        3,3  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  7  3N  Ø +1      -430   0,0 10,0  !  2  8  5K  N -1       -50   3,0  7,0  !
!  2 12  3N  V -1    50       8,0  2,0  !  3 13  5K  N -1       -50   3,0  7,0  !
!  4  3  3N  V  =      -400   3,0  7,0  !  5  4  5K  N -1       -50   3,0  7,0  !
!  6 11  3N  V -1    50       8,0  2,0  !  7 12  4K  N  =   130       8,0  2,0  !
!  8 10  3N  V -1    50       8,0  2,0  !  9 11  5K  N -1       -50   3,0  7,0  !
!  9 13  3N  V  =      -400   3,0  7,0  ! 10  1  5Kx N  =   550      10,0  0,0  !
! --  5            Frirunde        5,9  ! --  6            Frirunde        6,3  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3  9  2N  Ø +3      -210  10,0  0,0  !  4 10  2H  Ø  =      -110   0,0 10,0  !
!  4  1  2Nx N -6     -1700   0,0 10,0  !  5  2  1N  N  =    90       4,0  6,0  !
!  6  5  3N  Ø +2      -660   5,0  5,0  !  7  6  2H  Ø -1    50       2,0  8,0  !
!  8 13  5R  V  =      -600   8,0  2,0  !  9  1  1N  N +1   120       9,0  1,0  !
! 10 12  3N  Ø +2      -660   5,0  5,0  ! 11 13  2H  Ø -2   100       6,0  4,0  !
! 11  2  3N  Ø +3      -690   2,0  8,0  ! 12  3  1N  N +1   120       9,0  1,0  !
! --  7            Frirunde        5,6  ! --  8            Frirunde        5,9  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  5 11  4H  N  =   420       4,0  6,0  !  1  5  3K  S +3   170       3,0  7,0  !
!  6  3  4H  N  =   420       4,0  6,0  !  6 12  3N  N  =   600       6,0  4,0  !
!  8  7  4H  N  =   420       4,0  6,0  !  7  4  5K  S +1   620       8,0  2,0  !
! 10  2  4H  S  =   420       4,0  6,0  !  9  8  3N  N -1      -100   0,0 10,0  !
! 12  1  4H  N +1   450      10,0  0,0  ! 11  3  2K  S +4   170       3,0  7,0  !
! 13  4  4H  N  =   420       4,0  6,0  ! 13  2  3N  S +3   690      10,0  0,0  !
! --  9            Frirunde        4,4  ! -- 10            Frirunde        5,6  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  3  3N  V +1      -430   4,0  6,0  !  2  4  3N  S  =   600      10,0  0,0  !
!  2  6  3N  V +1      -430   4,0  6,0  !  3  7  3R  S  =   110       6,0  4,0  !
!  7 13  3N  V  =      -400   9,0  1,0  !  8  1  2K  N +1   110       6,0  4,0  !
!  8  5  3N  V +2      -460   0,0 10,0  !  9  6  2S  Ø  =      -110   0,0 10,0  !
! 10  9  3N  V +1      -430   4,0  6,0  ! 11 10  3R  S  =   110       6,0  4,0  !
! 12  4  3N  V  =      -400   9,0  1,0  ! 13  5  3S  Ø -1    50       2,0  8,0  !
! -- 11            Frirunde        4,3  ! -- 12            Frirunde        5,1  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !
! Spill:  13                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  6  1N  N +1   120       8,0  2,0  !
!  3  5  2H  Ø  =      -110   0,0 10,0  !
!  4  8  2R  S +1   110       6,0  4,0  !
!  9  2  3H  Ø -1   100       3,0  7,0  !
! 10  7  3K  S +3   170      10,0  0,0  !
! 12 11  2H  Ø -1   100       3,0  7,0  !
! -- 13            Frirunde        4,3  !
!                                       !
!                                       !
-----------------------------------------