Juleavslutning 19. desember 2014

6 bord, 12 par. Antall spill: 22. Middels: 110.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb             Land 
 
    1    7    145  65,91  Henrik Krabbesund - Helge Nilsen         24578   +12  Tromøy BK       
    2    6    138  62,73  Gunn Ellingsen - Gunnar Gundersen          +20 10402  Arendalsknektene
    3    2    126  57,27  Willy Jensen - Finn Bakke                   +4   +13
    4    4    121  55,00  Pål Landa - Olav Pfaff                      +8    +9
         8    121  55,00  Per Steine - Siri Etterstøl                 +6    +7
    6   12    103  46,82  Jannicke Jacobsen - Inger Poiess            61 38020
    7   11     99  45,00  Terje Pedersen - Irene Sjuls               +19 24329  Arendalsknektene
    8    3     95  43,18  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
    9    1     94  42,73  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401   +17  Arendalsknektene
        10     94  42,73  Hallvard Lande - Glenn Andrè Vedøy          42    +1                    Norge
   11    5     92  41,82  Einar Øyrås - Atle Brekke                  +11   +10
         9     92  41,82  Inger Bodin - Torhild Hanssen               45 29273  Arendalsknektene
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  8  4S   Ø +1      -450   5  5  !  2  8  4Hx  Ø -1   100       8  2  !
!  4 11  4H   Ø +1      -450   5  5  !  4 11  4Hx  Ø -2   300      10  0  !
!  5  7  4S   Ø +2      -480   0 10  !  5  7  2Sx  N -2      -500   0 10  !
!  6  3  3S   Ø +2      -200  10  0  !  6  3  1S   N -1      -100   2  8  !
! 10  9  4S   Ø +1      -450   5  5  ! 10  9  2R   N  =    90       6  4  !
! 12  1  4S   Ø +1      -450   5  5  ! 12  1  4H   Ø -1    50       4  6  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3  9  3N   S  =   400       2  8  !  3  9  2H   Ø +3      -200   7  3  !
!  5  1  3N   S +3   490      10  0  !  5  1  4H   Ø +2      -680   2  8  !
!  6  8  3N   S +2   460       8  2  !  6  8  4Sx  N -4     -1100   0 10  !
!  7  4  5K   S  =   400       2  8  !  7  4  2Sx  N -1      -200   7  3  !
! 11 10  4S   N  =   420       6  4  ! 11 10  3H   Ø +1      -170  10  0  !
! 12  2  5K   S  =   400       2  8  ! 12  2  4H   Ø  =      -620   4  6  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 11  4R   S +1   150       2  8  !  1 11  2K   S -1       -50   4  6  !
!  4 10  6R   S  =  1370      10  0  !  4 10  3K   S -1       -50   4  6  !
!  6  2  5R   S -1      -100   0 10  !  6  2  1Kx  S  =   140      10  0  !
!  7  9  5R   S +1   620       7  3  !  7  9  2K   S -1       -50   4  6  !
!  8  5  5R   S +1   620       7  3  !  8  5  1H   N  =    80       8  2  !
! 12  3  5R   S  =   600       4  6  ! 12  3  2N   Ø  =      -120   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  1  3N   N  =   600       8  2  !  2  1  4H   S -1       -50   0 10  !
!  5 11  2N   N  =   120       5  5  !  5 11  4H   S  =   420      10  0  !
!  7  3  3N   N +1   630      10  0  !  7  3  2H   S +1   140       3  7  !
!  8 10  3N   N -2      -200   1  9  !  8 10  2S   S +3   200       6  4  !
!  9  6  2N   N  =   120       5  5  !  9  6  3Rx  V -2   300       8  2  !
! 12  4  3N   S -2      -200   1  9  ! 12  4  2H   S +1   140       3  7  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3  2  6N   V  =     -1440   0 10  !  3  2  3H   V +1      -170   2  8  !
!  6  1  4S   V +1      -650   6  4  !  6  1  4S   N +1   650       9  1  !
!  8  4  4S   V +1      -650   6  4  !  8  4  3S   N +2   200       6  4  !
!  9 11  5S   V  =      -650   6  4  !  9 11  4H   V  =      -620   0 10  !
! 10  7  3N   Ø +2      -660   2  8  ! 10  7  3S   N +1   170       4  6  !
! 12  5  4S   V  =      -620  10  0  ! 12  5  4S   N +1   650       9  1  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  3  5N   Ø -1    50       4  6  !  4  3  Pass          0       2  8  !
!  7  2  6N   Ø -2   100       8  2  !  7  2  3N   N  =   600      10  0  !
!  9  5  6N   V -2   100       8  2  !  9  5  2N   N +1   150       6  4  !
! 10  1  6N   Ø -2   100       8  2  ! 10  1  3H   S  =   140       4  6  !
! 11  8  5N   V  =      -460   0 10  ! 11  8  2H   S +2   170       8  2  !
! 12  6  3N   V +1      -430   2  8  ! 12  6  4H   S -1      -100   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  9  3N   S +4   720      10  0  !  1  9  3K   S  =   110       6  4  !
!  5  4  3N   N +2   660       5  5  !  5  4  3K   S  =   110       6  4  !
!  8  3  3N   S +2   660       5  5  !  8  3  1S   S +4   200      10  0  !
! 10  6  3N   N +2   660       5  5  ! 10  6  2H   Ø  =      -110   0 10  !
! 11  2  3R   S +3   170       0 10  ! 11  2  3R   V -2   100       2  8  !
! 12  7  3N   S +2   660       5  5  ! 12  7  2K   S +1   110       6  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  3  2H   Ø -1    50       7  3  !  1  3  2S   Ø +2      -170   4  6  !
!  2 10  3N   V -1    50       7  3  !  2 10  3N   Ø +2      -660   0 10  !
!  6  5  1N   V -1    50       7  3  !  6  5  3N   V -1   100       9  1  !
!  9  4  1N   V  =       -90   2  8  !  9  4  3N   Ø -1   100       9  1  !
! 11  7  2N   Ø  =      -120   0 10  ! 11  7  4S   V  =      -620   2  8  !
! 12  8  2H   Ø -1    50       7  3  ! 12  8  2S   Ø  =      -110   6  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  8  4S   N  =   420       6  4  !  1  8  4H   V  =      -420   5  5  !
!  2  4  3N   N +1   430       8  2  !  2  4  2H   Ø +2      -170  10  0  !
!  3 11  3S   N +1   170       0 10  !  3 11  4H   V +1      -450   1  9  !
!  7  6  3N   N  =   400       4  6  !  7  6  4H   Ø +1      -450   1  9  !
! 10  5  2N   S +3   210       2  8  ! 10  5  4H   V  =      -420   5  5  !
! 12  9  4S   N +1   450      10  0  ! 12  9  2H   Ø +3      -200   8  2  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  9  4S   S  =   420       5  5  !  2  9  Pass          0       8  2  !
!  3  5  4S   S +1   450      10  0  !  3  5  3N   V +2      -660   0 10  !
!  4  1  4S   S  =   420       5  5  !  4  1  2R   V -1   100      10  0  !
!  8  7  4S   S  =   420       5  5  !  8  7  2N   Ø  =      -120   6  4  !
! 11  6  3S   S +1   170       0 10  ! 11  6  3N   Ø +1      -630   2  8  !
! 12 10  4S   N  =   420       5  5  ! 12 10  2K   Ø +3      -150   4  6  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  7  3N   Ø +2      -460   1  9  !  1  7  6N   S -2      -100   0 10  !
!  3 10  2K   V +3      -150  10  0  !  3 10  5R   S  =   400       4  6  !
!  4  6  1N   V +4      -210   6  4  !  4  6  2Sx  V -4  1100      10  0  !
!  5  2  3H   V +2      -200   8  2  !  5  2  3N   S +1   430       7  3  !
!  9  8  5K   Ø  =      -400   4  6  !  9  8  2S   V -3   300       2  8  !
! 12 11  3N   Ø +2      -460   1  9  ! 12 11  3N   S +1   430       7  3  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------