20. januar 2015

 

7 bord, 14 par. Antall spill: 21. Middels: 126.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb              Land 
 
    1   12    156  61,90  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    2   11    155  61,51  Trine Lill Johansen - Tor Olav Sørensen    +17 28401  Arendalsknektene 
    3    7    147  58,33  Willy Jensen - Tore Omdalsmoen              +4   +23
    4    9    142  56,35  Inger Poiess - Ernesto Poiess            38020 38021
    5    2    139  55,16  Glenn Andrè Vedøy - Hallvard Lande          +1    42                     
    6    5    132  52,38  Kjell Bø - Per Steine                     4918    +6  Hisøy BK         
    7    4    131  51,98  Pål Landa - Olav Pfaff                      +8    +9
    8   13    127  50,40  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13
    9    6    122  48,41  Arnfinn Øynes - Henrik Krabbesund           48 24578  Tromøy BK|Myra BK
   10    1    110  43,65  Alfred Larsen - Rune Bråten                +15    62
   11   10    106  42,06  Terje Pedersen - Irene Sjuls               +19 24329  Arendalsknektene 
   12   14    101  40,08  Atle Brekke - Arve Alsvik                  +10   +22
   13    3    100  39,68  Einar Øyrås - Bjørg Øygarden               +11   +16
   14    8     96  38,10  Inger Bodin - Arne Kjell Lunden             45   +18
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4  3  3R  V  =      -110  11  1  !  4  3  2N  Ø -3   150      12  0  !  4  3  4Sx S -3      -500   6  6  !
!  6  2  3R  V +2      -150   5  7  !  6  2  2R  V -2   100       6  6  !  6  2  4H  V +1      -650   2 10  !
!  7  5  3N  V  =      -400   1 11  !  7  5  1N  S +1   120       9  3  !  7  5  4H  V +1      -650   2 10  !
!  8  1  3R  V +1      -130   8  4  !  8  1  2R  V -1    50       2 10  !  8  1  4H  V +1      -650   2 10  !
!  9 11  3N  V  =      -400   1 11  !  9 11  2N  N -1      -100   0 12  !  9 11  5Kx S -2      -300   8  4  !
! 12 13  3R  V +2      -150   5  7  ! 12 13  1N  S +1   120       9  3  ! 12 13  6Sx S -1      -100  12  0  !
! 14 10  2R  V +1      -110  11  1  ! 14 10  1N  N  =    90       4  8  ! 14 10  3H  Ø +2      -200  10  2  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  6  4H  N -2      -200   0 12  !  1  6  2S  V +1      -140   6  6  !  1  6  3S  V -1   100      11  1  !
!  5  4  5K  Ø -1   100       8  4  !  5  4  3N  V +1      -430   2 10  !  5  4  1S  V +2      -140   3  9  !
!  7  3  2N  Ø -3   300      12  0  !  7  3  2R  V  =       -90  12  0  !  7  3  2S  V +1      -140   3  9  !
!  8 11  3K  Ø +1      -130   5  7  !  8 11  1N  Ø +4      -210   4  8  !  8 11  1S  V +2      -140   3  9  !
!  9  2  4K  Ø  =      -130   5  7  !  9  2  2R  V +2      -130   9  3  !  9  2  3S  V -1   100      11  1  !
! 10 12  3K  Ø +2      -150   2 10  ! 10 12  3N  V +2      -460   0 12  ! 10 12  2S  V  =      -110   8  4  !
! 13 14  2H  N  =   110      10  2  ! 13 14  2R  V +2      -130   9  3  ! 13 14  3S  V  =      -140   3  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  4  4H  S +1   650       9  3  !  1  4  3N  S +2   460      11  1  !  1  4  2N  N -2      -100   0 12  !
!  2  7  4H  S  =   620       3  9  !  2  7  3N  S +1   430       7  5  !  2  7  2H  V -1   100       5  7  !
!  6  5  4H  S +1   650       9  3  !  6  5  4S  S  =   420       4  8  !  6  5  2H  V -1   100       5  7  !
!  9 12  5H  S  =   650       9  3  !  9 12  3N  S +2   460      11  1  !  9 12  3H  V -1   100       5  7  !
! 10  3  4H  S +1   650       9  3  ! 10  3  3N  S +1   430       7  5  ! 10  3  2Nx V -3   800      12  0  !
! 11 13  4H  S  =   620       3  9  ! 11 13  2R  N +3   150       0 12  ! 11 13  2Hx V -1   200      10  2  !
! 14  8  3S  S +1   170       0 12  ! 14  8  3H  N +2   200       2 10  ! 14  8  1N  V -1   100       5  7  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  5  6S  S  =  1430      10  2  !  2  5  2H  N +2   170      11  1  !  2  5  2R  V -3   150      10  2  !
!  3  1  6S  S  =  1430      10  2  !  3  1  1N  V -1    50       2 10  !  3  1  1N  N +1   120       7  5  !
!  7  6  5S  N +1   680       3  9  !  7  6  2H  N +1   140       8  4  !  7  6  1N  N  =    90       3  9  !
!  8  9  4S  S +2   680       3  9  !  8  9  1N  V -1    50       2 10  !  8  9  1N  V +1      -120   0 12  !
! 10 13  4S  S +2   680       3  9  ! 10 13  1N  V -1    50       2 10  ! 10 13  3Nx Ø -2   300      12  0  !
! 11  4  6S  S  =  1430      10  2  ! 11  4  1N  V -2   100       6  6  ! 11  4  1N  N  =    90       3  9  !
! 12 14  4S  S +2   680       3  9  ! 12 14  1H  N +3   170      11  1  ! 12 14  1N  S +1   120       7  5  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  7  3H  S  =   140       2 10  !  1  7  3N  N  =   400      12  0  !  1  7  4H  V +2      -480   0 12  !
!  3  6  4Kx N  =   710      12  0  !  3  6  3R  N -1       -50   1 11  !  3  6  3K  Ø +2      -150   8  4  !
!  4  2  5Kx N -2      -500   0 12  !  4  2  3R  N +1   130       8  4  !  4  2  4H  V +1      -450   3  9  !
!  9 10  3K  N +2   150       5  7  !  9 10  3S  Ø -2   100       4  8  !  9 10  5R  Ø  =      -400   6  6  !
! 11 14  3K  N +2   150       5  7  ! 11 14  3R  N +1   130       8  4  ! 11 14  2K  Ø +2      -130  10  2  !
! 12  5  4H  S  =   620       9  3  ! 12  5  3R  N +1   130       8  4  ! 12  5  4H  Ø +1      -450   3  9  !
! 13  8  4H  S  =   620       9  3  ! 13  8  4R  N -1       -50   1 11  ! 13  8  3K  Ø  =      -110  12  0  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  1  3R  V -1   100       7  5  !  2  1  2K  V +1      -110   8  4  !  2  1  1N  Ø -2   100       8  4  !
!  4  7  3N  V -1   100       7  5  !  4  7  1N  Ø +2      -150   4  8  !  4  7  1N  V  =       -90   2 10  !
!  5  3  2H  N -4      -200   4  8  !  5  3  3N  V -1    50      11  1  !  5  3  2S  S +1   140      10  2  !
! 10 11  3N  Ø +2      -660   0 12  ! 10 11  3N  V  =      -400   1 11  ! 10 11  2S  S -1      -100   0 12  !
! 12  8  3N  V -4   400      12  0  ! 12  8  2N  Ø  =      -120   6  6  ! 12  8  3N  N  =   600      12  0  !
! 13  6  3N  Ø -2   200      10  2  ! 13  6  3N  V  =      -400   1 11  ! 13  6  1R  Ø  =       -70   4  8  !
! 14  9  3N  Ø  =      -600   2 10  ! 14  9  3N  V -1    50      11  1  ! 14  9  1N  Ø -1    50       6  6  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  2  3N  V +2      -660   8  4  !  3  2  3K  V -1   100       6  6  !  3  2  1N  N +2   150      11  1  !
!  5  1  6Hx Ø -2   500      12  0  !  5  1  4S  S +1   650      12  0  !  5  1  1N  N  =    90       7  5  !
!  6  4  3N  V +3      -690   4  8  !  6  4  3S  S -1      -100   3  9  !  6  4  1K  N +1    90       7  5  !
!  8 10  6N  Ø -1   100      10  2  !  8 10  2S  S  =   110       8  4  !  8 10  2N  S -4      -400   0 12  !
! 11 12  6N  Ø  =     -1440   0 12  ! 11 12  4H  N -1      -100   3  9  ! 11 12  1N  N +2   150      11  1  !
! 13  9  3N  Ø +3      -690   4  8  ! 13  9  3H  N  =   140      10  2  ! 13  9  1N  S -1      -100   2 10  !
! 14  7  3N  V +3      -690   4  8  ! 14  7  3K  V  =      -110   0 12  ! 14  7  1K  N  =    70       4  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------