27. januar 2015

 
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Middels: 144,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb              Land 
 
    1   12  181,7 *  63,09  Ernesto Poiess - Peder Samuelsen         38021   +14
    2    6  177,0    61,46  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329   +19  Arendalsknektene 
    3    4  164,0    56,94  Pål Landa - Olav Pfaff                      +8    +9
    4    8  162,0    56,25  Glenn Madsen - Geir Vedøy                   +3    +2
    5    5  159,0    55,21  Rune Bråten - Alfred Larsen                 62   +15
    6   10  156,6 *  54,38  Willy Jensen - Magne Ribe                   +4    +5
    7    2  150,0    52,08  Hallvard Lande - Glenn Andrè Vedøy          42    +1                     Norge
    8   16  147,4 *  51,18  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +13   +12
    9   15  142,9 *  49,62  Einar Øyrås - Atle Brekke                  +11   +10
   10    3  138,0    47,92  Gunnar Gundersen - Arne Kjell Lunden     10402   +18  Arendalsknektene 
   11   14  129,1 *  44,83  Per Steine - Siri Etterstøl                 +6    +7
   12    1  120,0    41,67  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401   +17  Arendalsknektene 
   13   13  110,9 *  38,51  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
   14    9  108,6 *  37,71  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
   15   11  104,0 *  36,11  Arnfinn Øynes - Henrik Krabbesund           48 24578  Tromøy BK|Myra BK
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  9  6K  N -1       -50   5,0  7,0  !  1  9  1N  Ø  =       -90   6,0  6,0  !
!  4 15  4H  V -1    50       8,0  4,0  !  4 15  3S  V -2   100      10,0  2,0  !
!  6 12  3R  S +1   130      11,0  1,0  !  6 12  3N  V -1    50       8,0  4,0  !
! -- 14            Frirunde        5,4  ! -- 14            Frirunde        5,4  !
!  8 16  5K  N -1       -50   5,0  7,0  !  8 16  5K  V +1      -420   2,0 10,0  !
! 10  5  3R  S +1   130      11,0  1,0  ! 10  5  3N  V -3   150      12,0  0,0  !
! 11  2  3S  V  =      -140   0,0 12,0  ! 11  2  2N  V  =      -120   4,0  8,0  !
! 13  3  6K  N -2      -100   2,0 10,0  ! 13  3  3N  Ø +4      -520   0,0 12,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  9  3N  Ø -3   300      11,0  1,0  !  1 16  1K  V  =       -70   0,0 12,0  !
!  4 15  4K  Ø  =      -130   6,0  6,0  !  2 10  3R  S  =   110       4,0  8,0  !
!  6 12  3N  S -6      -300   2,0 10,0  !  5  9  3H  N  =   140      10,0  2,0  !
! -- 14            Frirunde        5,4  ! -- 13            Frirunde        4,6  !
!  8 16  4Kx Ø  =      -710   0,0 12,0  !  8 15  3R  S  =   110       4,0  8,0  !
! 10  5  3K  Ø +1      -130   6,0  6,0  ! 11  6  2R  S +1   110       4,0  8,0  !
! 11  2  3K  Ø +1      -130   6,0  6,0  ! 12  3  3R  S +2   150      12,0  0,0  !
! 13  3  4S  V -3   300      11,0  1,0  ! 14  4  2R  S +2   130       8,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 16  2H  N +4   230       6,0  6,0  !  1 16  2H  S +1   140       2,0 10,0  !
!  2 10  4H  N +1   650      10,0  2,0  !  2 10  4H  N  =   420      10,0  2,0  !
!  5  9  4H  N -1      -100   2,0 10,0  !  5  9  4H  S  =   420      10,0  2,0  !
! -- 13            Frirunde        4,6  ! -- 13            Frirunde        4,6  !
!  8 15  5H  N +1   680      12,0  0,0  !  8 15  4H  N  =   420      10,0  2,0  !
! 11  6  4H  N -1      -100   2,0 10,0  ! 11  6  3H  N  =   140       2,0 10,0  !
! 12  3  4H  N  =   620       8,0  4,0  ! 12  3  2H  S +1   140       2,0 10,0  !
! 14  4  4H  N -1      -100   2,0 10,0  ! 14  4  3H  N +1   170       6,0  6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 15  4Hx V -2   500      12,0  0,0  !  1 15  5S  V +1      -480   0,0 12,0  !
!  2  9  3S  Ø -3   300      10,0  2,0  !  2  9  4S  V  =      -420  11,0  1,0  !
!  3 11  1N  V +3      -180   2,0 10,0  !  3 11  4S  V +1      -450   5,0  7,0  !
!  5 16  5K  V -1   100       8,0  4,0  !  5 16  4S  V  =      -420  11,0  1,0  !
!  6 10  3N  V  =      -600   0,0 12,0  !  6 10  4S  V +1      -450   5,0  7,0  !
!  8 14  2H  V  =      -110   5,0  7,0  !  8 14  4S  V +1      -450   5,0  7,0  !
! 12 --            Frirunde   7,6       ! 12 --            Frirunde   7,6       !
! 13  4  2H  V  =      -110   5,0  7,0  ! 13  4  4S  V +1      -450   5,0  7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 15  3R  N +1   130       5,0  7,0  !  1 14  1N  S +2   150       8,0  4,0  !
!  2  9  2R  N +2   130       5,0  7,0  !  2 16  2N  S +1   150       8,0  4,0  !
!  3 11  2R  N +2   130       5,0  7,0  !  3 10  2N  N -1      -100   2,0 10,0  !
!  5 16  3R  N +1   130       5,0  7,0  !  4 12  1N  S +1   120       4,0  8,0  !
!  6 10  3R  N +1   130       5,0  7,0  !  6  9  1Nx V  =      -180   0,0 12,0  !
!  8 14  3N  N +1   430      12,0  0,0  ! -- 11            Frirunde        4,3  !
! 12 --            Frirunde   7,6       ! 13  8  3N  S  =   600      12,0  0,0  !
! 13  4  3R  N +1   130       5,0  7,0  ! 15  5  2N  S +1   150       8,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 14  4H  S -2      -100   1,0 11,0  !  1 14  4H  N -1      -100   4,0  8,0  !
!  2 16  3H  S -1       -50   7,0  5,0  !  2 16  4H  N -1      -100   4,0  8,0  !
!  3 10  3Rx V -2   300      12,0  0,0  !  3 10  3N  N +2   660      12,0  0,0  !
!  4 12  3H  S -2      -100   1,0 11,0  !  4 12  3Sx V -3   500       8,0  4,0  !
!  6  9  3N  S -1       -50   7,0  5,0  !  6  9  4H  N  =   620      10,0  2,0  !
! -- 11            Frirunde        4,3  ! -- 11            Frirunde        4,3  !
! 13  8  3H  S -1       -50   7,0  5,0  ! 13  8  5H  N -3      -300   0,0 12,0  !
! 15  5  3S  S -1       -50   7,0  5,0  ! 15  5  4H  N -1      -100   4,0  8,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 13  4H  Ø -1   100       9,0  3,0  !  1 13  2R  S  =    90      12,0  0,0  !
!  3  9  3H  Ø -2   200      12,0  0,0  !  3  9  2R  S -1       -50   8,0  4,0  !
!  4 11  4R  Ø -1   100       9,0  3,0  !  4 11  1N  S -1       -50   8,0  4,0  !
! -- 10            Frirunde        6,5  ! -- 10            Frirunde        6,5  !
!  8 12  5Rx N -1      -200   0,0 12,0  !  8 12  3H  N -1       -50   8,0  4,0  !
! 14  5  3H  Ø  =      -140   3,0  9,0  ! 14  5  2S  V  =      -110   3,0  9,0  !
! 15  2  1N  S -1      -100   6,0  6,0  ! 15  2  3K  V  =      -110   3,0  9,0  !
! 16  6  3H  Ø  =      -140   3,0  9,0  ! 16  6  1N  V +2      -150   0,0 12,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 13  4K  Ø  =      -130   3,0  9,0  !  1 12  4H  S -2      -100   2,0 10,0  !
!  3  9  4K  Ø  =      -130   3,0  9,0  !  2 14  4H  S -2      -100   2,0 10,0  !
!  4 11  2H  N -1      -100  10,0  2,0  !  4 10  4S  V -2   200      10,0  2,0  !
! -- 10            Frirunde        6,5  !  5 13  4H  S +1   450      12,0  0,0  !
!  8 12  5K  Ø -1    50      12,0  0,0  !  8 11  2H  S  =   110       8,0  4,0  !
! 14  5  3K  Ø +1      -130   3,0  9,0  !  9 --            Frirunde   4,5       !
! 15  2  1N  V +1      -120   8,0  4,0  ! 15  6  2S  V -1   100       6,0  6,0  !
! 16  6  4K  Ø  =      -130   3,0  9,0  ! 16  3  3H  S -2      -100   2,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 12  5Kx N -3      -500   0,0 12,0  !  1 12  2N  N -1      -100   3,0  9,0  !
!  2 14  4S  V +2      -480   3,0  9,0  !  2 14  2R  Ø  =       -90   6,0  6,0  !
!  4 10  3Kx N -1      -100  12,0  0,0  !  4 10  3R  Ø  =      -110   0,0 12,0  !
!  5 13  3N  Ø +1      -430   7,0  5,0  !  5 13  2H  N  =   110       8,0  4,0  !
!  8 11  4S  V +2      -480   3,0  9,0  !  8 11  3S  S +1   170      11,0  1,0  !
!  9 --            Frirunde   4,5       !  9 --            Frirunde   4,5       !
! 15  6  3Kx N -2      -300  10,0  2,0  ! 15  6  4S  S -1      -100   3,0  9,0  !
! 16  3  3N  Ø +1      -430   7,0  5,0  ! 16  3  2S  S +2   170      11,0  1,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 11  2S  Ø +3      -200  12,0  0,0  !  1 11  3N  N +1   630      10,0  2,0  !
!  2 13  4S  V  =      -620   5,0  7,0  !  2 13  3N  N  =   600       4,0  8,0  !
!  3 15  4S  V  =      -620   5,0  7,0  !  3 15  2N  N +1   150       0,0 12,0  !
!  5 12  3N  Ø +2      -660   0,0 12,0  !  5 12  3N  N  =   600       4,0  8,0  !
!  6 14  3N  Ø  =      -600  10,0  2,0  !  6 14  3N  N +1   630      10,0  2,0  !
!  9  4  4S  V  =      -620   5,0  7,0  !  9  4  3N  N  =   600       4,0  8,0  !
! 10  8  4S  V  =      -620   5,0  7,0  ! 10  8  3N  N +1   630      10,0  2,0  !
! 16 --            Frirunde   6,1       ! 16 --            Frirunde   6,1       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 11  6S  V +1     -1010   2,0 10,0  !  1 10  3N  Ø +2      -660   3,0  9,0  !
!  2 13  5S  V +2      -510   9,0  3,0  !  3 14  3N  Ø +2      -660   3,0  9,0  !
!  3 15  6S  V +1     -1010   2,0 10,0  !  4 16  6Nx Ø -1   200      12,0  0,0  !
!  5 12  5S  Ø +2      -510   9,0  3,0  !  5 11  3N  Ø +1      -630   6,0  6,0  !
!  6 14  5S  V +2      -510   9,0  3,0  !  6 13  6N  Ø -1   100      10,0  2,0  !
!  9  4  4S  V +3      -510   9,0  3,0  ! -- 15            Frirunde        6,0  !
! 10  8  6H  Ø +1     -1010   2,0 10,0  !  9  8  6S  V  =     -1430   0,0 12,0  !
! 16 --            Frirunde   6,1       ! 12  2  2N  V +4      -240   8,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 10  2S  N +1   140       4,0  8,0  !  1 10  2S  Ø +1      -140   0,0 12,0  !
!  3 14  2Kx V -1   200      11,0  1,0  !  3 14  2S  Ø  =      -110   3,0  9,0  !
!  4 16  1S  N +2   140       4,0  8,0  !  4 16  2S  Ø  =      -110   3,0  9,0  !
!  5 11  1S  N +2   140       4,0  8,0  !  5 11  3K  S  =   110      12,0  0,0  !
!  6 13  2R  N +3   150       8,0  4,0  !  6 13  4S  Ø -1    50       7,0  5,0  !
! -- 15            Frirunde        6,0  ! -- 15            Frirunde        6,0  !
!  9  8  2K  V  =       -90   0,0 12,0  !  9  8  4S  Ø -1    50       7,0  5,0  !
! 12  2  2S  N +3   200      11,0  1,0  ! 12  2  4S  Ø -2   100      10,0  2,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------