3. februar 2015

 

8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Middels: 144,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb           
 
    1   13  176,0    61,11  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene
    2    4  168,0 *  58,33  Torhild Hanssen - Inger Bodin            29273    45  Arendalsknektene
         8  168,0 *  58,33  Gunnar Gundersen - Arne Kjell Lunden     10402   +18  Arendalsknektene
    4   15  163,4 *  56,74  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
    5    6  158,9 *  55,17  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
    6    9  147,4 *  51,18  Per Steine - Siri Etterstøl                 +6    +7
    7    2  145,1 *  50,38  Alfred Larsen - Rune Bråten                +15    62
    8    3  144,0    50,00  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401   +17  Arendalsknektene
    9   12  140,6 *  48,82  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +13   +12
   10   10  138,3 *  48,02  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Tromøy BK 
   11    1  136,0    47,22  Per Åge Brekke - Peder Samuelsen         41304   +14  Hisøy BK        
         5  136,0    47,22  Glenn Madsen - Geir Vedøy                   +3    +2
   13   11  124,0    43,06  Atle Brekke - Einar Øyrås                  +10   +11
   14    7  120,0    41,67  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
   15   14  104,0    36,11  Terje Pedersen - Irene Sjuls               +19 24329  Arendalsknektene
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  3  4S  V  =      -420   1,0 11,0  !  2  3  3S  V -1    50       4,0  8,0  !
!  5  6  5R  N -3      -150   4,0  8,0  !  5  6  3K  N  =   110       7,0  5,0  !
!  7  4  3N  V -1    50       7,0  5,0  !  7  4  3K  N  =   110       7,0  5,0  !
!  8  1  4S  Ø -2   100      10,0  2,0  !  8  1  2N  N  =   120      10,0  2,0  !
! 10 11  4S  Ø  =      -420   1,0 11,0  ! 10 11  3N  N -2      -200   0,0 12,0  !
! 13  9  5Sx Ø -2   300      12,0  0,0  ! 13  9  2H  S +2   170      12,0  0,0  !
! 14 12  4S  V -1    50       7,0  5,0  ! 14 12  3N  N -1      -100   2,0 10,0  !
! 15 --            Frirunde   6,8       ! 15 --            Frirunde   6,8       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  3  2R  S -1       -50   2,0 10,0  !  1  6  1N  Ø +2      -150   0,0 12,0  !
!  5  6  4S  N -2      -100   0,0 12,0  !  2 13  2N  Ø  =      -120   2,0 10,0  !
!  7  4  2S  N  =   110       5,0  7,0  !  3 12  2R  Ø  =       -90   7,0  5,0  !
!  8  1  2S  N +1   140       8,0  4,0  !  5  4  2R  Ø  =       -90   7,0  5,0  !
! 10 11  2S  N +2   170      11,0  1,0  !  7  9  1N  Ø  =       -90   7,0  5,0  !
! 13  9  2S  N  =   110       5,0  7,0  !  8 --            Frirunde   7,0       !
! 14 12  2S  N +2   170      11,0  1,0  ! 10 14  2R  Ø -1   100      12,0  0,0  !
! 15 --            Frirunde   6,8       ! 15 11  2R  Ø  =       -90   7,0  5,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  6  3K  S -3      -300   0,0 12,0  !  1  6  1N  Ø -1   100      11,0  1,0  !
!  2 13  3S  V +1      -170   4,0  8,0  !  2 13  2H  N -3      -150   1,0 11,0  !
!  3 12  3S  Ø  =      -140   6,0  6,0  !  3 12  2S  S -2      -100   4,0  8,0  !
!  5  4  3R  N -2      -200   2,0 10,0  !  5  4  4S  S -3      -150   1,0 11,0  !
!  7  9  4S  Ø -1    50      11,0  1,0  !  7  9  1N  Ø -1   100      11,0  1,0  !
!  8 --            Frirunde   7,0       !  8 --            Frirunde   7,0       !
! 10 14  4S  V -1    50      11,0  1,0  ! 10 14  2S  S -1       -50   6,0  6,0  !
! 15 11  3K  S -1      -100   8,0  4,0  ! 15 11  1N  N  =    90       8,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  4  3N  Ø +2      -660   6,0  6,0  !  1  4  4H  N  =   420      11,0  1,0  !
!  2  7  3S  V +3      -230  12,0  0,0  !  2  7  4H  S -1       -50   5,0  7,0  !
!  5  9  4S  V +2      -680   3,0  9,0  !  5  9  5Kx N -2      -300   2,0 10,0  !
!  8 11  4S  Ø +2      -680   3,0  9,0  !  8 11  3K  N  =   110       8,0  4,0  !
! 10  3  3N  Ø  =      -600  10,0  2,0  ! 10  3  4H  S -1       -50   5,0  7,0  !
! 13 12  4S  V +1      -650   8,0  4,0  ! 13 12  2Sx Ø  =      -470   0,0 12,0  !
! 15 14  6S  V  =     -1430   0,0 12,0  ! 15 14  4H  S  =   420      11,0  1,0  !
! --  6            Frirunde        6,6  ! --  6            Frirunde        6,6  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  4  4S  S +1   450       7,0  5,0  !  1  9  2H  V  =      -110   2,0 10,0  !
!  2  7  4S  N  =   420       2,0 10,0  !  2  5  3N  V -2   200      12,0  0,0  !
!  5  9  4S  N +1   450       7,0  5,0  !  7 12  2K  V +2      -130   0,0 12,0  !
!  8 11  4S  N +2   480      12,0  0,0  !  8 14  1R  V  =       -70   9,0  3,0  !
! 10  3  4S  N +1   450       7,0  5,0  ! 10 13  2S  S -1      -100   4,0  8,0  !
! 13 12  6S  N -1       -50   0,0 12,0  ! 11  6  1R  V +1       -90   6,0  6,0  !
! 15 14  4S  N +1   450       7,0  5,0  ! 15  3  1R  V  =       -70   9,0  3,0  !
! --  6            Frirunde        6,6  ! --  4            Frirunde        7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  9  3N  V +2      -460   1,0 11,0  !  1  9  4S  V +2      -480   4,0  8,0  !
!  2  5  3S  Ø +2      -200  12,0  0,0  !  2  5  4S  Ø +2      -480   4,0  8,0  !
!  7 12  3N  Ø +1      -430   4,0  8,0  !  7 12  4S  V +1      -450  10,0  2,0  !
!  8 14  3N  Ø  =      -400   8,0  4,0  !  8 14  4S  V  =      -420  12,0  0,0  !
! 10 13  3N  V +2      -460   1,0 11,0  ! 10 13  4S  V +2      -480   4,0  8,0  !
! 11  6  3N  V  =      -400   8,0  4,0  ! 11  6  4S  V +2      -480   4,0  8,0  !
! 15  3  3N  V  =      -400   8,0  4,0  ! 15  3  4S  V +2      -480   4,0  8,0  !
! --  4            Frirunde        7,0  ! --  4            Frirunde        7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  1  6S  N +1  1460      12,0  0,0  !  2  1  1S  Ø  =       -80   4,0  8,0  !
!  5 12  6S  N  =  1430       5,0  7,0  !  5 12  2S  Ø -1    50       8,0  4,0  !
!  8  3  4S  N +2   680       1,0 11,0  !  8  3  4H  N -2      -100   2,0 10,0  !
! 10  7  6H  S  =  1430       5,0  7,0  ! 10  7  3H  N  =   140      10,0  2,0  !
! 11  4  5H  S +1   680       1,0 11,0  ! 11  4  3Sx Ø  =      -530   0,0 12,0  !
! 14  6  6N  N  =  1440       9,0  3,0  ! 14  6  3H  N -1       -50   6,0  6,0  !
! 15 13  6N  S  =  1440       9,0  3,0  ! 15 13  3Sx Ø -2   300      12,0  0,0  !
! --  9            Frirunde        6,1  ! --  9            Frirunde        6,1  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  1  3H  N -5      -500   0,0 12,0  !  1 12  4R  S +2   170      10,0  2,0  !
!  5 12  2S  S  =   110      11,0  1,0  !  2 --            Frirunde   6,0       !
!  8  3  3K  V  =      -110   2,0 10,0  !  3  6  4R  S -1       -50   8,0  4,0  !
! 10  7  3R  N  =   110      11,0  1,0  !  8 13  3H  Ø  =      -140   6,0  6,0  !
! 11  4  3H  Ø -2   100       8,0  4,0  ! 10  5  3H  Ø +1      -170   1,0 11,0  !
! 14  6  2R  N -1      -100   5,0  7,0  ! 11  9  3R  V +2      -150   4,0  8,0  !
! 15 13  3S  S -1      -100   5,0  7,0  ! 14  4  3H  Ø +1      -170   1,0 11,0  !
! --  9            Frirunde        6,1  ! 15  7  4Hx Ø -1   200      12,0  0,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 12  3N  S +2   460      12,0  0,0  !  1 12  1N  S +1   120      10,0  2,0  !
!  2 --            Frirunde   6,0       !  2 --            Frirunde   6,0       !
!  3  6  6R  N -1       -50   2,0 10,0  !  3  6  1N  S +1   120      10,0  2,0  !
!  8 13  3R  N +2   150       6,0  6,0  !  8 13  4R  S -1      -100   2,0 10,0  !
! 10  5  4R  N  =   130       4,0  8,0  ! 10  5  2S  V  =      -110   0,0 12,0  !
! 11  9  2N  S +3   210      10,0  2,0  ! 11  9  1N  S +1   120      10,0  2,0  !
! 14  4  2Sx Ø  =      -470   0,0 12,0  ! 14  4  1N  S  =    90       4,0  8,0  !
! 15  7  2R  N +4   170       8,0  4,0  ! 15  7  1H  S +1   110       6,0  6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2 11  4S  N +1   450       7,0  5,0  !  2 11  3Nx Ø -3   800      12,0  0,0  !
!  3  4  6S  N -1       -50   1,0 11,0  !  3  4  3K  Ø +2      -150   6,0  6,0  !
!  8  7  6S  N  =   980      12,0  0,0  !  8  7  4S  V  =      -620   2,0 10,0  !
! 10  1  4S  N +1   450       7,0  5,0  ! 10  1  5Sx V  =      -850   0,0 12,0  !
! 13  6  4S  N +1   450       7,0  5,0  ! 13  6  4R  N -1      -100  10,0  2,0  !
! 14  9  4S  S +1   450       7,0  5,0  ! 14  9  2S  V +2      -170   4,0  8,0  !
! 15  5  6N  N -1       -50   1,0 11,0  ! 15  5  2S  V  =      -110   8,0  4,0  !
! -- 12            Frirunde        5,9  ! -- 12            Frirunde        5,9  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2 11  2S  Ø  =      -110   8,0  4,0  !  2 14  2R  V  =       -90   3,0  9,0  !
!  3  4  1S  Ø +2      -140   3,0  9,0  !  3  9  4H  S -2      -100   0,0 12,0  !
!  8  7  4S  Ø -1    50      11,0  1,0  !  7  6  1N  Ø  =       -90   3,0  9,0  !
! 10  1  4S  Ø -1    50      11,0  1,0  !  8  5  2H  S  =   110       9,0  3,0  !
! 13  6  3K  V +1      -130   6,0  6,0  ! 10 --            Frirunde   5,8       !
! 14  9  2S  Ø +1      -140   3,0  9,0  ! 11 12  3H  S -1       -50   6,0  6,0  !
! 15  5  3N  Ø  =      -400   0,0 12,0  ! 13  4  2H  N  =   110       9,0  3,0  !
! -- 12            Frirunde        5,9  ! 15  1  3S  Ø -2   200      12,0  0,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2 14  2N  S  =   120      10,0  2,0  !  2 14  4S  S +1   450      10,0  2,0  !
!  3  9  4H  N -2      -200   3,0  9,0  !  3  9  3S  S +2   200       5,0  7,0  !
!  7  6  3S  Ø -1   100       7,0  5,0  !  7  6  3H  Ø -2   100       0,0 12,0  !
!  8  5  4Sx Ø -2   500      12,0  0,0  !  8  5  3S  S  =   140       2,0 10,0  !
! 10 --            Frirunde   5,8       ! 10 --            Frirunde   5,8       !
! 11 12  5H  S -3      -300   0,0 12,0  ! 11 12  3N  N +1   430       8,0  4,0  !
! 13  4  3S  Ø -1   100       7,0  5,0  ! 13  4  4S  S +2   480      12,0  0,0  !
! 15  1  4H  S -2      -200   3,0  9,0  ! 15  1  3S  S +2   200       5,0  7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------