17. februar 2015

6 bord, 12 par. Antall spill: 24. Middels: 120.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb           
 
    1    8    147  61,25  Per Steine - Siri Etterstøl                 +6    +7
    2    2    146  60,83  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
    3   10    139  57,92  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    4    9    125  52,08  Einar Øyrås - Atle Brekke                  +11   +10
    5    7    120  50,00  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
    6    6    119  49,58  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +13   +12
    7    3    116  48,33  Gunnar Gundersen - Arne Kjell Lunden     10402   +18  Arendalsknektene
    8   12    115  47,92  Alfred Larsen - Rune Bråten                +15    62
    9    5    112  46,67  Ernesto Poiess - Peder Samuelsen         38021   +14
   10    4    107  44,58  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329   +19  Arendalsknektene
   11   11    101  42,08  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401   +17  Arendalsknektene
   12    1     93  38,75  Inger Bodin - Torhild Hanssen               45 29273  Arendalsknektene
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2 11  4S  Ø -2   100      10  0  !  2 11  2S  Ø -3   150       8  2  !  2 11  4H  N -3      -150   0 10  !
!  4  3  1N  V  =       -90   6  4  !  4  3  1N  Ø -2   100       1  9  !  4  3  3N  N -2      -100   3  7  !
!  7 12  2N  V  =      -120   2  8  !  7 12  1N  Ø -3   150       8  2  !  7 12  3N  N -1       -50   7  3  !
!  8  6  1N  Ø +1      -120   2  8  !  8  6  3K  N  =   110       4  6  !  8  6  3Rx Ø -2   500      10  0  !
!  9  1  2N  V  =      -120   2  8  !  9  1  1N  Ø -3   150       8  2  !  9  1  3H  N -2      -100   3  7  !
! 10  5  2N  V -1    50       8  2  ! 10  5  2S  Ø -2   100       1  9  ! 10  5  3N  N -1       -50   7  3  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  7  4H  V  =      -620   0 10  !  1  7  2N  N +1   150       2  8  !  1  7  5K  N -1       -50   2  8  !
!  3 11  3H  V -1   100       4  6  !  3 11  3N  N +1   630       9  1  !  3 11  3N  N  =   400       8  2  !
!  5  4  4H  V -3   300      10  0  !  5  4  3Rx V -3   500       5  5  !  5  4  3N  N  =   400       8  2  !
!  8 12  4H  V -2   200       8  2  !  8 12  2Sx Ø -3   500       5  5  !  8 12  4Sx V  =      -790   0 10  !
!  9  2  4K  N -2      -200   2  8  !  9  2  2Sx Ø -1   100       0 10  !  9  2  5K  N  =   400       8  2  !
! 10  6  3K  N +1   130       6  4  ! 10  6  3N  N +1   630       9  1  ! 10  6  3K  N +2   150       4  6  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 12  1N  N +1   120       8  2  !  1 12  3N  V -1    50      10  0  !  1 12  4H  V +1      -650   1  9  !
!  2  8  2N  S -1      -100   4  6  !  2  8  2N  V +1      -150   2  8  !  2  8  4H  V +1      -650   1  9  !
!  6  5  3N  N  =   600      10  0  !  6  5  2N  V  =      -120   4  6  !  6  5  4H  Ø  =      -620   7  3  !
!  9  3  5K  S -3      -300   0 10  !  9  3  1N  V  =       -90   6  4  !  9  3  3N  Ø -2   200      10  0  !
! 10  7  3N  S -1      -100   4  6  ! 10  7  2S  S -1       -50   8  2  ! 10  7  4H  V  =      -620   7  3  !
! 11  4  2N  S -1      -100   4  6  ! 11  4  3Sx S -2      -300   0 10  ! 11  4  3N  V +1      -630   4  6  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  1  2R  N  =    90       4  6  !  3  1  2N  N  =   120      10  0  !  3  1  2N  Ø  =      -120   2  8  !
!  7  6  2H  N -1      -100   1  9  !  7  6  4Sx N -1      -100   3  7  !  7  6  3N  Ø -1    50       8  2  !
!  9  4  1N  S +1   120       8  2  !  9  4  4Sx S -1      -100   3  7  !  9  4  3R  V -1    50       8  2  !
! 10  8  1N  N +1   120       8  2  ! 10  8  3H  V -1    50       6  4  ! 10  8  1N  Ø +1      -120   2  8  !
! 11  5  1N  S +1   120       8  2  ! 11  5  2Rx Ø -1   100       8  2  ! 11  5  1N  Ø +1      -120   2  8  !
! 12  2  2H  N -1      -100   1  9  ! 12  2  4H  V  =      -420   0 10  ! 12  2  3N  Ø -1    50       8  2  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 10  4S  S +1   650       4  6  !  1 10  6K  V -1    50       7  3  !  1 10  3N  V +2      -460   0 10  !
!  4  2  5S  S +1   680       6  4  !  4  2  4H  V  =      -420   0 10  !  4  2  3N  V +1      -430   3  7  !
!  8  7  6S  S  =  1430       9  1  !  8  7  3N  Ø -3   150      10  0  !  8  7  3N  V  =      -400   7  3  !
!  9  5  6N  N -3      -300   0 10  !  9  5  3N  V  =      -400   2  8  !  9  5  4H  Ø -2   100      10  0  !
! 11  6  6S  S -1      -100   2  8  ! 11  6  5N  Ø -1    50       7  3  ! 11  6  3N  V +1      -430   3  7  !
! 12  3  6S  S  =  1430       9  1  ! 12  3  2H  V +3      -200   4  6  ! 12  3  3N  Ø  =      -400   7  3  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  8  3H  N +1   170       2  8  !  1  8  4H  S  =   420       2  8  !  1  8  3N  Ø +2      -460   4  6  !
!  2 10  4S  N +1   450       9  1  !  2 10  4Sx Ø -3   500      10  0  !  2 10  3N  Ø +2      -460   4  6  !
!  5  3  4S  N  =   420       5  5  !  5  3  4H  S  =   420       2  8  !  5  3  3N  Ø +2      -460   4  6  !
!  7 11  4H  N  =   420       5  5  !  7 11  4H  S +1   450       7  3  !  7 11  3N  Ø +2      -460   4  6  !
!  9  6  4H  N +1   450       9  1  !  9  6  4H  S +1   450       7  3  !  9  6  3N  Ø +2      -460   4  6  !
! 12  4  3H  N -1       -50   0 10  ! 12  4  4H  S  =   420       2  8  ! 12  4  4H  V  =      -420  10  0  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  1  1H  Ø  =       -80  10  0  !  2  1  4S  S +1   650       7  3  !  2  1  4S  V +2      -480   3  7  !
!  3 10  4S  V +1      -650   1  9  !  3 10  4S  N  =   620       1  9  !  3 10  6K  V  =      -920   0 10  !
!  6  4  4S  V  =      -620   5  5  !  6  4  4S  S +1   650       7  3  !  6  4  4S  Ø +2      -480   3  7  !
!  8 11  4S  V  =      -620   5  5  !  8 11  4S  N +1   650       7  3  !  8 11  3N  V +1      -430  10  0  !
!  9  7  1S  V +4      -200   8  2  !  9  7  4S  N  =   620       1  9  !  9  7  3N  V +2      -460   7  3  !
! 12  5  4S  V +1      -650   1  9  ! 12  5  4S  N +1   650       7  3  ! 12  5  3N  Ø +2      -460   7  3  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 11  4S  V +2      -680   2  8  !  1 11  4H  S +1   650       0 10  !  1 11  3R  N +2   150       8  2  !
!  3  2  5S  V +1      -680   2  8  !  3  2  3N  N +3   690       7  3  !  3  2  3R  N +1   130       5  5  !
!  4 10  5R  Ø +1      -620  10  0  !  4 10  3N  N +2   660       3  7  !  4 10  3N  S -1       -50   2  8  !
!  6 12  5S  V +1      -680   2  8  !  6 12  6N  S  =  1440      10  0  !  6 12  5R  N -2      -100   0 10  !
!  7  5  4S  V +1      -650   7  3  !  7  5  3N  S +2   660       3  7  !  7  5  4H  V -4   200      10  0  !
!  9  8  5S  V  =      -650   7  3  !  9  8  3N  N +3   690       7  3  !  9  8  4R  N  =   130       5  5  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------