24. februar 2015a

7 bord, 14 par. Antall spill: 26. Middels: 156.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb             Land 
 
    1   12    191  61,22  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
    2   10    189  60,58  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene
    3    7    172  55,13  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13
    4   13    166  53,21  Hallvard Lande - Glenn Andrè Vedøy          42    +1                    Norge
    5    3    164  52,56  Arne Kjell Lunden - Gunnar Gundersen       +18 10402  Arendalsknektene
        14    164  52,56  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401   +17  Arendalsknektene
    7    1    161  51,60  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    8    2    160  51,28  Siri Etterstøl - Per Steine                 +7    +6
    9    4    153  49,04  Rune Bråten - Mai Britt Karlsen             62 13303  Arendalsknektene
   10    8    145  46,47  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK       
   11    6    144  46,15  Atle Brekke - Einar Øyrås                  +10   +11
   12    9    143  45,83  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
   13   11    122  39,10  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329   +19  Arendalsknektene
   14    5    110  35,26  Inger Bodin - Torhild Hanssen               45 29273  Arendalsknektene
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  7  2H  N +2   170       6  6  !  2  7  5R  V  =      -400   5  7  !  1 13  6H  N -1       -50   4  8  !
!  4  6  3H  N +2   200      10  2  !  4  6  5R  V  =      -400   5  7  !  3  8  4H  N  =   420      10  2  !
!  5  9  3H  N +2   200      10  2  !  5  9  5K  Ø  =      -400   5  7  !  5  7  4H  N -2      -100   0 12  !
! 10  3  3R  S +1   130       1 11  ! 10  3  3N  Ø -1    50      12  0  !  6 10  3N  N  =   400       8  4  !
! 11  8  3R  S +2   150       4  8  ! 11  8  5K  Ø  =      -400   5  7  ! 11  4  2Sx V -2   500      12  0  !
! 13 12  5K  V -4   200      10  2  ! 13 12  5R  V  =      -400   5  7  ! 12  9  3N  S -1       -50   4  8  !
! 14  1  3R  S +1   130       1 11  ! 14  1  5R  V  =      -400   5  7  ! 14  2  3N  S -1       -50   4  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 13  6N  N -3      -300   0 12  !  2  1  6R  Ø  =      -920   0 12  !  2  1  5R  Ø  =      -600   3  9  !
!  3  8  3N  N +3   690       9  3  !  4  9  3N  V +3      -490   2 10  !  4  9  5R  Ø  =      -600   3  9  !
!  5  7  3N  N +3   690       9  3  !  6  8  4H  Ø +1      -450   6  6  !  6  8  5R  Ø  =      -600   3  9  !
!  6 10  3N  N  =   600       5  7  !  7 11  5R  V +1      -420  11  1  !  7 11  3N  V  =      -600   3  9  !
! 11  4  5K  N  =   600       5  7  ! 12  5  4H  Ø +1      -450   6  6  ! 12  5  3N  Ø -1   100      10  2  !
! 12  9  6N  N  =  1440      12  0  ! 13 10  4H  Ø +1      -450   6  6  ! 13 10  4Hx N -3      -500   8  4  !
! 14  2  7N  S -1      -100   2 10  ! 14  3  5R  V +1      -420  11  1  ! 14  3  3N  Ø -3   300      12  0  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 11  4S  N +1   650      12  0  !  1 11  3N  N +2   460       9  3  !  1  7  4Kx V  =      -710   0 12  !
!  3  2  3H  N +1   170       3  9  !  3  2  3H  N +1   170       0 12  !  2 12  4K  V  =      -130   2 10  !
!  5 10  2S  S +2   170       3  9  !  5 10  3N  N +1   430       4  8  !  4  3  3N  Ø -2   200       8  4  !
!  7  9  1S  N +4   200       7  5  !  7  9  3N  N +2   460       9  3  !  6 11  4Kx V -2   500      12  0  !
!  8 12  2S  N +3   200       7  5  !  8 12  4H  N  =   420       2 10  !  8 10  5R  Ø -1   100       4  8  !
! 13  6  4S  N  =   620      10  2  ! 13  6  3N  N +2   460       9  3  !  9 13  5Kx V -1   200       8  4  !
! 14  4  4H  N -2      -200   0 12  ! 14  4  3N  S +2   460       9  3  ! 14  5  5R  Ø -2   200       8  4  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  7  4K  Ø -1   100      12  0  !  2  8  4S  Ø  =      -420   4  8  !  2  8  3N  Ø  =      -400   4  8  !
!  2 12  2K  Ø +2      -130   2 10  !  3 13  4S  Ø  =      -420   4  8  !  3 13  4S  Ø -3   150      12  0  !
!  4  3  3K  Ø +1      -130   2 10  !  5  4  4S  Ø +1      -450   0 12  !  5  4  2Hx N -2      -500   2 10  !
!  6 11  2K  Ø +1      -110   7  5  !  7 12  4S  Ø  =      -420   4  8  !  7 12  3N  V -1    50       8  4  !
!  8 10  2K  Ø +2      -130   2 10  !  9 11  6S  Ø -1    50       9  3  !  9 11  2Hx N -3      -800   0 12  !
!  9 13  2K  Ø +1      -110   7  5  ! 10  1  6S  Ø -2   100      12  0  ! 10  1  3N  V -1    50       8  4  !
! 14  5  3H  N -1      -100  10  2  ! 14  6  4S  Ø -1    50       9  3  ! 14  6  3N  Ø -1    50       8  4  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  9  2R  N +3   150       9  3  !  3  9  1S  N +1   110       9  3  !  4 10  4S  N +1   650       2 10  !
!  4  1  3N  S -2      -200   2 10  !  4  1  3R  N -1       -50   4  8  !  5  2  4S  N +1   650       2 10  !
!  6  5  3N  S -2      -200   2 10  !  6  5  1S  N +1   110       9  3  !  7  6  3N  N +3   690      11  1  !
!  8 13  5R  N -1      -100   6  6  !  8 13  1S  N +1   110       9  3  !  9  1  3N  N +2   660       7  5  !
! 10 12  3N  S -2      -200   2 10  ! 10 12  2S  N -2      -100   2 10  ! 11 13  4S  N +1   650       2 10  !
! 11  2  3R  N +2   150       9  3  ! 11  2  2Kx V +1      -280   0 12  ! 12  3  3N  S +3   690      11  1  !
! 14  7  5R  N  =   600      12  0  ! 14  7  1S  N +1   110       9  3  ! 14  8  3N  N +2   660       7  5  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4 10  3H  S +2   200       1 11  !  5 11  3R  V -1    50       7  5  !  5 11  3S  V  =      -140   3  9  !
!  5  2  2H  S +4   230       4  8  !  6  3  2S  S +1   140      12  0  !  6  3  1S  V +1      -110   6  6  !
!  7  6  4H  S +2   480      11  1  !  8  7  2N  Ø -2   100      10  2  !  8  7  3S  V +1      -170   0 12  !
!  9  1  4H  S +1   450       7  5  ! 10  2  2R  V  =       -90   4  8  ! 10  2  3R  N +1   130      12  0  !
! 11 13  3H  S +2   200       1 11  ! 12  1  4R  Ø -1    50       7  5  ! 12  1  3S  V  =      -140   3  9  !
! 12  3  4H  S +1   450       7  5  ! 13  4  3S  S -2      -100   2 10  ! 13  4  3R  N  =   110      10  2  !
! 14  8  4H  S +2   480      11  1  ! 14  9  2N  Ø +1      -150   0 12  ! 14  9  1S  V  =       -80   8  4  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  5  4S  S +1   450       6  6  !  1  5  5R  Ø +1      -620  10  2  !  1  3  2R  S -3      -300   0 12  !
!  6 12  4S  S +1   450       6  6  !  6 12  3N  Ø +2      -660   6  6  !  2  6  1N  Ø -1    50       7  5  !
!  7  4  4S  S +1   450       6  6  !  7  4  2K  V +4      -170  12  0  !  7 13  2N  Ø -1    50       7  5  !
!  9  8  4S  S +1   450       6  6  !  9  8  3N  Ø +2      -660   6  6  !  8  5  3N  Ø -2   100      11  1  !
! 11  3  4S  S +1   450       6  6  ! 11  3  3N  V +2      -660   6  6  ! 10  9  3N  V -2   100      11  1  !
! 13  2  4S  S +1   450       6  6  ! 13  2  6N  V  =     -1440   0 12  ! 12  4  2N  Ø  =      -120   2 10  !
! 14 10  4S  S +1   450       6  6  ! 14 10  6R  Ø  =     -1370   2 10  ! 14 11  2H  V  =      -110   4  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  3  1N  N -1       -50   1 11  !  2  4  3S  N -3      -300   4  8  !  2  4  2K  V +2      -130   2 10  !
!  2  6  1N  N -1       -50   1 11  !  3  7  3H  Ø  =      -140  10  2  !  3  7  3N  V -3   150      10  2  !
!  7 13  3K  Ø -2   200      12  0  !  8  1  4H  Ø  =      -620   0 12  !  8  1  3N  V -3   150      10  2  !
!  8  5  1N  Ø -1   100       8  4  !  9  6  2S  N -2      -200   7  5  !  9  6  3N  V -3   150      10  2  !
! 10  9  1N  N  =    90       5  7  ! 11 10  3S  N -2      -200   7  5  ! 11 10  3K  V  =      -110   4  8  !
! 12  4  1N  N  =    90       5  7  ! 13  5  3S  N -1      -100  12  0  ! 13  5  4H  Ø  =      -420   0 12  !
! 14 11  1N  N +1   120      10  2  ! 14 12  4S  N -4      -400   2 10  ! 14 12  3N  V -2   100       6  6  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  6  6R  N -4      -200   0 12  !  1  6  5R  S  =   600       8  4  !
!  3  5  2N  S -1       -50   5  7  !  3  5  4H  S +1   650      10  2  !
!  4  8  4H  N  =   420      11  1  !  4  8  4Sx V -2   500       6  6  !
!  9  2  3N  S -3      -150   2 10  !  9  2  4H  V -1   100       0 12  !
! 10  7  4H  N  =   420      11  1  ! 10  7  4R  S  =   130       3  9  !
! 12 11  3N  S  =   400       8  4  ! 12 11  4H  N +2   680      12  0  !
! 14 13  4H  N -1       -50   5  7  ! 14 13  4R  S  =   130       3  9  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------