17. mars 2015

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 130,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                        MNR      Klubb             Land 
 
    1   10  163,6 *  62,92  Jannicke Jacobsen - Inger Poiess          +24 38020
    2    4  157,1 *  60,42  Per Steine - Siri Etterstøl                +6    +7
    3    7  156,0 *  60,00  Finn Bakke - Helge Nilsen                 +13   +12
    4    5  150,6 *  57,92  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5    +4
    5   11  136,5 *  52,50  Geir Vedøy - Glenn Madsen                  +2    +3
    6    1  132,2 *  50,85  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg     47   +21
        12  132,2 *  50,85  Inger Bodin - Torhild Hanssen              45 29273  Arendalsknektene
    8   14  126,8 *  48,77  Terje Pedersen - Irene Sjuls              +19 24329  Arendalsknektene
    9    2  122,4 *  47,08  Rune Bråten - Mai Britt Karlsen            62 13303  Arendalsknektene
   10   13  114,8 *  44,15  Atle Brekke - Einar Øyrås                 +10   +11
   11    8  111,6 *  42,92  Glenn Andrè Vedøy - Hallvard Lande         +1    42                    Norge
   12    3   98,6 *  37,92  Gunnar Gundersen - Arne Kjell Lunden    10402   +18  Arendalsknektene
   13    9   87,8 *  33,77  Arnfinn Øynes - Henrik Krabbesund          48 24578  Myra BK         
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  1                              ! Spill:  2                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  7  3N   Ø  =      -400   2,0  8,0  !  2  7  3S   N -3      -300   0,0 10,0  !
!  4 --             Frirunde   6,1       !  4 --             Frirunde   6,1       !
!  5  9  2N   Ø  =      -120   6,0  4,0  !  5  9  2H   V -1    50       5,0  5,0  !
! 10  3  2R   Ø  =       -90   8,0  2,0  ! 10  3  2S   Ø -3   150      10,0  0,0  !
! 11  8  3N   Ø  =      -400   2,0  8,0  ! 11  8  3N   V -1    50       5,0  5,0  !
! 13 12  3N   Ø  =      -400   2,0  8,0  ! 13 12  2R   V -2   100       8,0  2,0  !
! 14  1  3R   Ø -2   100      10,0  0,0  ! 14  1  2S   S -1      -100   2,0  8,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  3                              ! Spill:  4                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 13  4Sx  V -1   200      10,0  0,0  !  1 13  6S   V  =     -1430   0,0 10,0  !
!  3  8  4S   N -6      -300   6,0  4,0  !  3  8  5S   V  =      -650   4,0  6,0  !
!  5  7  5Kx  S -3      -500   3,0  7,0  !  5  7  4S   V  =      -620   6,0  4,0  !
! -- 10             Frirunde        6,3  ! -- 10             Frirunde        6,3  !
! 11  4  5Kx  N -3      -500   3,0  7,0  ! 11  4  3N   V +3      -690   2,0  8,0  !
! 12  9  4H   Ø  =      -620   0,0 10,0  ! 12  9  3N   V  =      -600   8,0  2,0  !
! 14  2  5Kx  S -1      -100   8,0  2,0  ! 14  2  5S   Ø -1   100      10,0  0,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  5                              ! Spill:  6                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  1  3K   Ø +1      -130   2,0  8,0  !  2  1  1S   V -1   100       9,0  1,0  !
!  4  9  5R   Ø -2   100      10,0  0,0  !  4  9  1N   Ø  =       -90   6,0  4,0  !
! --  8             Frirunde        4,3  ! --  8             Frirunde        4,3  !
!  7 11  6R   V -1    50       6,0  4,0  !  7 11  2K   Ø +3      -150   0,0 10,0  !
! 12  5  4R   Ø -1    50       6,0  4,0  ! 12  5  2H   Ø  =      -110   2,0  8,0  !
! 13 10  5K   Ø  =      -400   0,0 10,0  ! 13 10  3R   N -2      -100   4,0  6,0  !
! 14  3  5R   Ø -1    50       6,0  4,0  ! 14  3  2S   V -1   100       9,0  1,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  7                              ! Spill:  8                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 11  6S   V -1   100      10,0  0,0  !  1 11  4S   Ø +1      -450   0,0 10,0  !
!  3  2  4S   V  =      -620   3,0  7,0  !  3  2  1R   V +4      -150   4,0  6,0  !
!  5 10  4S   V  =      -620   3,0  7,0  !  5 10  4S   V -1    50      10,0  0,0  !
!  7  9  3S   V  =      -140   8,0  2,0  !  7  9  2S   V +1      -140   6,0  4,0  !
!  8 12  3S   V +1      -170   6,0  4,0  !  8 12  2S   V  =      -110   8,0  2,0  !
! 13 --             Frirunde   4,4       ! 13 --             Frirunde   4,4       !
! 14  4  4S   V +1      -650   0,0 10,0  ! 14  4  3S   V +1      -170   2,0  8,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  9                              ! Spill:  10                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  7  4S   Ø +2      -680   3,0  7,0  !  1  7  2H   S -2      -200   2,0  8,0  !
!  2 12  4S   Ø +2      -680   3,0  7,0  !  2 12  1K   S +2   110       8,0  2,0  !
!  4  3  3S   Ø +2      -200  10,0  0,0  !  4  3  2N   S +1   150      10,0  0,0  !
! -- 11             Frirunde        5,3  ! -- 11             Frirunde        5,3  !
!  8 10  5Sx  Ø  =      -850   0,0 10,0  !  8 10  2R   V  =       -90   4,0  6,0  !
!  9 13  4S   Ø +1      -650   7,0  3,0  !  9 13  1K   S +1    90       6,0  4,0  !
! 14  5  4S   Ø +1      -650   7,0  3,0  ! 14  5  3N   S -5      -500   0,0 10,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  11                             ! Spill:  12                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  8  2N   Ø -3   150       9,0  1,0  !  2  8  4S   Ø  =      -420   2,0  8,0  !
!  3 13  1N   N +2   150       9,0  1,0  !  3 13  4S   V -1    50       9,0  1,0  !
!  5  4  2N   N  =   120       3,0  7,0  !  5  4  4S   Ø -1    50       9,0  1,0  !
!  7 12  1N   N +1   120       3,0  7,0  !  7 12  3Kx  N -1      -200   4,0  6,0  !
!  9 11  3S   N -2      -100   0,0 10,0  !  9 11  3N   V +1      -430   0,0 10,0  !
! 10  1  2S   N +1   140       6,0  4,0  ! 10  1  2S   Ø +1      -140   6,0  4,0  !
! 14 --             Frirunde   4,9       ! 14 --             Frirunde   4,9       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  13                             ! Spill:  14                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  3  9  1N   V  =       -90   6,0  4,0  !  3  9  2K   S +3   150       5,0  5,0  !
!  4  1  3H   Ø -3   300      10,0  0,0  !  4  1  2N   S +1   150       5,0  5,0  !
! --  5             Frirunde        5,8  ! --  5             Frirunde        5,8  !
!  8 13  3K   V  =      -110   4,0  6,0  !  8 13  2K   S +3   150       5,0  5,0  !
! 10 12  2H   Ø +1      -140   2,0  8,0  ! 10 12  3H   S +1   170      10,0  0,0  !
! 11  2  2R   S -2      -200   0,0 10,0  ! 11  2  4S   S -1       -50   0,0 10,0  !
! 14  7  Pass          0       8,0  2,0  ! 14  7  2N   S +1   150       5,0  5,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  15                             ! Spill:  16                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4 10  3K   S +2   150       6,0  4,0  !  4 10  5R   N -2      -100   6,0  4,0  !
!  5  2  5Kx  N -1      -200   1,0  9,0  !  5  2  4S   S -1       -50   8,0  2,0  !
!  7 --             Frirunde   6,0       !  7 --             Frirunde   6,0       !
!  9  1  4K   N  =   130       4,0  6,0  !  9  1  5Hx  V  =      -850   0,0 10,0  !
! 11 13  6K   N -2      -200   1,0  9,0  ! 11 13  4S   S  =   420      10,0  0,0  !
! 12  3  5K   N  =   600       8,0  2,0  ! 12  3  4H   Ø +1      -650   4,0  6,0  !
! 14  8  5Kx  N  =   750      10,0  0,0  ! 14  8  4H   V +3      -710   2,0  8,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  17                             ! Spill:  18                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  5 11  6R   Ø -1    50       9,0  1,0  !  5 11  3H   Ø -1    50       6,0  4,0  !
! --  3             Frirunde        3,8  ! --  3             Frirunde        3,8  !
!  8  7  6N   V  =      -990   1,0  9,0  !  8  7  3Nx  S -1      -200   0,0 10,0  !
! 10  2  6N   Ø -1    50       9,0  1,0  ! 10  2  3R   N +1   130      10,0  0,0  !
! 12  1  3N   Ø +4      -520   4,0  6,0  ! 12  1  1N   Ø -1    50       6,0  4,0  !
! 13  4  6N   V  =      -990   1,0  9,0  ! 13  4  4R   N -1      -100   2,0  8,0  !
! 14  9  3N   V +3      -490   6,0  4,0  ! 14  9  1H   Ø -1    50       6,0  4,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  19                             ! Spill:  20                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  5  5R   N +1   420       3,0  7,0  !  1  5  2H   V -1   100       8,0  2,0  !
! -- 12             Frirunde        5,1  ! -- 12             Frirunde        5,1  !
!  7  4  4H   S +2   480       8,0  2,0  !  7  4  3N   V -2   200      10,0  0,0  !
!  9  8  4R   N +2   170       0,0 10,0  !  9  8  3S   S -2      -200   1,0  9,0  !
! 11  3  4H   S +2   480       8,0  2,0  ! 11  3  1R   N  =    70       6,0  4,0  !
! 13  2  4H   S +2   480       8,0  2,0  ! 13  2  2S   N -1      -100   4,0  6,0  !
! 14 10  5R   N +1   420       3,0  7,0  ! 14 10  1S   N -2      -200   1,0  9,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  21                             ! Spill:  22                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  3  3H   Ø  =      -140   7,0  3,0  !  1  3  2S   Ø +3      -200   7,0  3,0  !
!  2 --             Frirunde   4,7       !  2 --             Frirunde   4,7       !
!  7 13  3K   S -2      -200   2,0  8,0  !  7 13  4Sx  Ø  =      -790   0,0 10,0  !
!  8  5  2H   Ø +2      -170   4,0  6,0  !  8  5  3N   V +2      -660   2,0  8,0  !
! 10  9  3N   V -2   100      10,0  0,0  ! 10  9  2S   Ø +3      -200   7,0  3,0  !
! 12  4  3H   Ø  =      -140   7,0  3,0  ! 12  4  3N   N  =   400      10,0  0,0  !
! 14 11  4S   N -3      -300   0,0 10,0  ! 14 11  5S   Ø  =      -650   4,0  6,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  23                             ! Spill:  24                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  4  3H   S -1      -100   5,0  5,0  !  2  4  2S   S +3   200      10,0  0,0  !
!  3  7  2S   V -1   100       8,0  2,0  !  3  7  3N   N -2      -100   0,0 10,0  !
!  8  1  2N   S -2      -200   2,0  8,0  !  8  1  3N   S -1       -50   2,0  8,0  !
!  9 --             Frirunde   3,4       !  9 --             Frirunde   3,4       !
! 11 10  3N   N  =   600      10,0  0,0  ! 11 10  3R   N  =   110       5,0  5,0  !
! 13  5  3N   S -3      -300   0,0 10,0  ! 13  5  3R   N +1   130       8,0  2,0  !
! 14 12  1N   S -1      -100   5,0  5,0  ! 14 12  3R   N  =   110       5,0  5,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  25                             ! Spill:  26                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 --             Frirunde   5,1       !  1 --             Frirunde   5,1       !
!  3  5  1N   V -2   200      10,0  0,0  !  3  5  6N   V +1     -1470   0,0 10,0  !
!  4  8  1N   S +2   150       8,0  2,0  !  4  8  5H   Ø +2      -710   6,0  4,0  !
!  9  2  1N   S  =    90       4,0  6,0  !  9  2  3R   V +4      -190   8,0  2,0  !
! 10  7  1N   S -1       -50   1,0  9,0  ! 10  7  3N   Ø +4      -720   4,0  6,0  !
! 12 11  2K   S -1       -50   1,0  9,0  ! 12 11  2S   V -1   100      10,0  0,0  !
! 14 13  1N   S +1   120       6,0  4,0  ! 14 13  6H   Ø +1     -1460   2,0  8,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------