7. april 2015

 

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 130,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb             Land 
 
    1    3  158,2 *  60,85  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten          13303    62  Arendalsknektene
    2    4  148,4 *  57,08  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401   +17  Arendalsknektene
        13  148,4 *  57,08  Per Ove Dahle - Mette Asmyhr             14329 24577  Arendalsknektene
    4   11  139,8 *  53,77  Per Steine - Siri Etterstøl                 +6    +7
    5    1  135,4 *  52,08  Glenn Madsen - Geir Vedøy                   +3    +2
         6  135,4 *  52,08  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329   +19  Arendalsknektene
    7   12  127,8 *  49,15  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +13   +12
    8    7  123,5 *  47,50  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Tromøy BK       
    9    9  121,3 *  46,65  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
   10   10  115,9 *  44,58  Alfred Larsen - Willy Jensen               +15    +4
   11    5  113,8 *  43,77  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
         8  113,8 *  43,77  Glenn Andrè Vedøy - Hallvard Lande          +1    42                    
   13   14  108,3 *  41,65  Einar Øyrås - Atle Brekke                  +11   +10
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  1                              ! Spill:  2                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! --  7             Frirunde        4,8  ! --  7             Frirunde        4,8  !
!  4  6  3S   V  =      -140   6,0  4,0  !  4  6  1R   V  =       -70   4,0  6,0  !
!  5  9  2N   V  =      -120   8,0  2,0  !  5  9  3S   V -2   100       8,0  2,0  !
! 10  3  4S   Ø +1      -450   1,0  9,0  ! 10  3  2K   N  =    90       6,0  4,0  !
! 11  8  2H   N  =   110      10,0  0,0  ! 11  8  1N   N +1   120      10,0  0,0  !
! 13 12  3S   Ø +2      -200   4,0  6,0  ! 13 12  3N   N -3      -300   0,0 10,0  !
! 14  1  4S   V +1      -450   1,0  9,0  ! 14  1  3N   N -1      -100   2,0  8,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  3                              ! Spill:  4                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 13  4S   N  =   420       3,0  7,0  !  1 13  5K   S -1      -100   1,0  9,0  !
!  3  8  3N   S +2   460      10,0  0,0  !  3  8  1N   N +1   120       7,0  3,0  !
!  5  7  4K   S -1       -50   0,0 10,0  !  5  7  2S   S  =   110       4,0  6,0  !
!  6 10  4S   N +1   450       7,0  3,0  !  6 10  1N   S +2   150      10,0  0,0  !
! 11  4  4S   N  =   420       3,0  7,0  ! 11  4  3N   S -1      -100   1,0  9,0  !
! 12  9  4S   N +1   450       7,0  3,0  ! 12  9  2N   N  =   120       7,0  3,0  !
! 14 --             Frirunde   4,2       ! 14 --             Frirunde   4,2       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  5                              ! Spill:  6                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! --  1             Frirunde        5,2  ! --  1             Frirunde        5,2  !
!  4  9  1N   S -2      -200   2,0  8,0  !  4  9  3N   Ø +1      -630   5,0  5,0  !
!  6  8  1N   N +1   120      10,0  0,0  !  6  8  1K   Ø +4      -150  10,0  0,0  !
!  7 11  2N   S -3      -300   0,0 10,0  !  7 11  2N   Ø +3      -210   8,0  2,0  !
! 12  5  1N   N  =    90       8,0  2,0  ! 12  5  3N   Ø +2      -660   1,0  9,0  !
! 13 10  2K   Ø -1    50       6,0  4,0  ! 13 10  3N   Ø +1      -630   5,0  5,0  !
! 14  3  1N   Ø +1      -120   4,0  6,0  ! 14  3  3N   Ø +2      -660   1,0  9,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  7                              ! Spill:  8                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 11  2S   S +1   140       9,0  1,0  !  1 11  5S   N +2   510       5,0  5,0  !
!  3 --             Frirunde   6,1       !  3 --             Frirunde   6,1       !
!  5 10  3H   Ø +1      -170   0,0 10,0  !  5 10  5K   S -1       -50   0,0 10,0  !
!  7  9  1H   V +1      -110   3,0  7,0  !  7  9  4S   N +3   510       5,0  5,0  !
!  8 12  3S   S -1      -100   6,0  4,0  !  8 12  7Nx  S  =  1790      10,0  0,0  !
! 13  6  3S   S  =   140       9,0  1,0  ! 13  6  5R   V -2   100       2,0  8,0  !
! 14  4  1H   V +1      -110   3,0  7,0  ! 14  4  6S   N +1  1010       8,0  2,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  9                              ! Spill:  10                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  7  4H   S  =   420       5,0  5,0  !  1  7  2H   N +2   170       7,0  3,0  !
! -- 12             Frirunde        4,9  ! -- 12             Frirunde        4,9  !
!  4  3  3N   N +1   430       8,0  2,0  !  4  3  1N   Ø +1      -120   3,0  7,0  !
!  6 11  3N   S  =   400       2,0  8,0  !  6 11  2N   Ø +2      -180   0,0 10,0  !
!  8 10  4H   S +1   450      10,0  0,0  !  8 10  3S   V -2   200      10,0  0,0  !
!  9 13  4H   S  =   420       5,0  5,0  !  9 13  1N   Ø +1      -120   3,0  7,0  !
! 14  5  3H   S +2   200       0,0 10,0  ! 14  5  3H   N +1   170       7,0  3,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  11                             ! Spill:  12                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! --  8             Frirunde        4,4  ! --  8             Frirunde        4,4  !
!  3 13  3R   S -1       -50   8,0  2,0  !  3 13  4H   Ø +1      -450   7,0  3,0  !
!  5  4  1S   Ø +2      -140   3,0  7,0  !  5  4  4H   V +2      -480   4,0  6,0  !
!  7 12  2S   Ø +1      -140   3,0  7,0  !  7 12  4H   Ø +1      -450   7,0  3,0  !
!  9 11  3S   Ø  =      -140   3,0  7,0  !  9 11  6H   V  =      -980   1,0  9,0  !
! 10  1  2S   Ø +1      -140   3,0  7,0  ! 10  1  6H   Ø  =      -980   1,0  9,0  !
! 14  6  3S   Ø -2   100      10,0  0,0  ! 14  6  6N   V -2   100      10,0  0,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  13                             ! Spill:  14                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  3  9  3H   V +1      -170   2,0  8,0  !  3  9  3S   Ø  =      -140   7,0  3,0  !
!  4  1  3N   S  =   600      10,0  0,0  !  4  1  4S   Ø  =      -420   0,0 10,0  !
!  6  5  4H   V +1      -650   0,0 10,0  !  6  5  3S   Ø  =      -140   7,0  3,0  !
!  8 13  3R   N  =   110       5,0  5,0  !  8 13  2S   Ø +2      -170   3,0  7,0  !
! 10 12  3R   N +1   130       8,0  2,0  ! 10 12  4S   Ø -1    50      10,0  0,0  !
! 11 --             Frirunde   5,4       ! 11 --             Frirunde   5,4       !
! 14  7  3R   N  =   110       5,0  5,0  ! 14  7  2S   Ø +2      -170   3,0  7,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  15                             ! Spill:  16                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4 10  3N   S +1   630      10,0  0,0  !  4 10  3N   N  =   400       9,0  1,0  !
!  5 --             Frirunde   4,4       !  5 --             Frirunde   4,4       !
!  7  6  3R   S +1   130       6,0  4,0  !  7  6  2S   N -3      -150   0,0 10,0  !
!  9  1  1R   S +2   110       4,0  6,0  !  9  1  3N   N  =   400       9,0  1,0  !
! 11 13  3N   S -1      -100   1,0  9,0  ! 11 13  3N   N -1       -50   2,0  8,0  !
! 12  3  5R   S -1      -100   1,0  9,0  ! 12  3  3K   N +1   130       4,0  6,0  !
! 14  8  3N   S  =   600       8,0  2,0  ! 14  8  2N   N +3   210       6,0  4,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  17                             ! Spill:  18                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  5 11  2S   S +1   140       4,0  6,0  !  5 11  2S   V -2   100       3,0  7,0  !
!  6  3  3N   S -1       -50   2,0  8,0  !  6  3  3H   N  =   140      10,0  0,0  !
!  8  7  3N   N  =   400       7,0  3,0  !  8  7  3N   N -1      -100   0,0 10,0  !
! 10 --             Frirunde   4,5       ! 10 --             Frirunde   4,5       !
! 12  1  3N   N  =   400       7,0  3,0  ! 12  1  3R   V -2   100       3,0  7,0  !
! 13  4  3N   S +1   430      10,0  0,0  ! 13  4  2H   N  =   110       7,0  3,0  !
! 14  9  4H   N -3      -150   0,0 10,0  ! 14  9  2H   N  =   110       7,0  3,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  19                             ! Spill:  20                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  5  1N   N -1       -50   4,0  6,0  !  1  5  3Kx  Ø -4  1100      10,0  0,0  !
!  6 12  2N   Ø -2   200      10,0  0,0  !  6 12  2H   V  =      -110   2,0  8,0  !
!  7  4  1N   V  =       -90   1,0  9,0  !  7  4  3N   Ø +1      -630   0,0 10,0  !
!  9  8  2H   Ø -1   100       7,0  3,0  !  9  8  1N   V -1   100       5,0  5,0  !
! 11  3  2H   Ø -1   100       7,0  3,0  ! 11  3  1K   Ø -1   100       5,0  5,0  !
! 13 --             Frirunde   5,7       ! 13 --             Frirunde   5,7       !
! 14 10  1N   Ø  =       -90   1,0  9,0  ! 14 10  3H   V -2   200       8,0  2,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  21                             ! Spill:  22                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  3  4S   N +2   680       7,0  3,0  !  1  3  3N   S -1       -50   4,0  6,0  !
! --  6             Frirunde        5,2  ! --  6             Frirunde        5,2  !
!  7 13  4S   S +1   650       2,0  8,0  !  7 13  3N   N +1   430      10,0  0,0  !
!  8  5  4S   S -2      -200   0,0 10,0  !  8  5  3N   N  =   400       7,0  3,0  !
! 10  9  4S   N +2   680       7,0  3,0  ! 10  9  3N   S  =   400       7,0  3,0  !
! 12  4  4S   N +2   680       7,0  3,0  ! 12  4  3N   N -2      -100   1,0  9,0  !
! 14 11  4S   S +2   680       7,0  3,0  ! 14 11  4S   N -2      -100   1,0  9,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  23                             ! Spill:  24                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! --  4             Frirunde        5,7  ! --  4             Frirunde        5,7  !
!  3  7  4H   Ø -2   200       8,0  2,0  !  3  7  4S   Ø  =      -420   4,0  6,0  !
!  8  1  3N   V -2   200       8,0  2,0  !  8  1  5S   Ø -1    50      10,0  0,0  !
!  9  6  4H   Ø -2   200       8,0  2,0  !  9  6  4S   Ø +1      -450   2,0  8,0  !
! 11 10  3N   V  =      -600   0,0 10,0  ! 11 10  4H   N -1       -50   8,0  2,0  !
! 13  5  4H   Ø -1   100       3,0  7,0  ! 13  5  2S   Ø +3      -200   6,0  4,0  !
! 14 12  3H   Ø -1   100       3,0  7,0  ! 14 12  5Sxx Ø  =     -1000   0,0 10,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  25                             ! Spill:  26                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  6  3H   S  =   140       8,0  2,0  !  1  6  5S   N -5      -500   0,0 10,0  !
!  3  5  1N   N  =    90       6,0  4,0  !  3  5  2R   S +2   130      10,0  0,0  !
!  4  8  3N   N -1       -50   3,0  7,0  !  4  8  5Rx  S -1      -200   5,0  5,0  !
!  9 --             Frirunde   4,7       !  9 --             Frirunde   4,7       !
! 10  7  3N   N -1       -50   3,0  7,0  ! 10  7  5R   N -2      -200   5,0  5,0  !
! 12 11  3N   N +1   430      10,0  0,0  ! 12 11  5Rx  S -1      -200   5,0  5,0  !
! 14 13  3N   S -2      -100   0,0 10,0  ! 14 13  5Rx  S -1      -200   5,0  5,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------