28. april 2015

6 bord, 12 par. Antall spill: 22. Middels: 110.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                          MNR      Klubb             Land 
 
    1    6    133  60,45  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen          38020   +24
    2    8    130  59,09  Geir Vedøy - Glenn Madsen                    +2    +3
    3    4    119  54,09  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle              24577 14329  Arendalsknektene
    4    5    118  53,64  Per Elvin Pedersen - Trine Lill Johansen  11114   +17  Arendals BK     
    5    2    114  51,82  Torhild Hanssen - Inger Bodin             29273    45  Arendalsknektene
    6    7    113  51,36  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia      +21    47
    7   11    112  50,91  Glenn Andrè Vedøy - Per Steine               +1    +6                    Norge
    8    3    106  48,18  Irene Sjuls - Terje Pedersen              24329   +19  Arendalsknektene
    9    1    100  45,45  Pål Landa - Olav Pfaff                       +8    +9
   10    9     99  45,00  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten           13303    62  Arendalsknektene
   11   12     96  43,64  Gunnar Gundersen - Arne Kjell Lunden      10402   +18  Arendalsknektene
   12   10     80  36,36  Atle Brekke - Einar Øyrås                   +10   +11
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  8  2N  N +2   180       6  4  !  2  8  2S  V  =      -110   3  7  !  3  9  3H  Ø -1   100       2  8  !
!  4 11  3N  S +1   430       9  1  !  4 11  2S  V  =      -110   3  7  !  5  1  3K  S  =   110       4  6  !
!  5  7  3N  N +1   430       9  1  !  5  7  2H  N -1      -100   6  4  !  6  8  3H  V -2   200      10  0  !
!  6  3  1N  S +1   120       4  6  !  6  3  3N  V -3   150      10  0  !  7  4  2K  S  =    90       0 10  !
! 10  9  3N  S -1       -50   0 10  ! 10  9  2N  Ø  =      -120   0 10  ! 11 10  1N  N +2   150       6  4  !
! 12  1  2R  N +1   110       2  8  ! 12  1  3S  V -1    50       8  2  ! 12  2  2N  N +2   180       8  2  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  9  3H  Ø +1      -170  10  0  !  1 11  2S  V +1      -140   0 10  !  1 11  3N  V +1      -630   0 10  !
!  5  1  4H  Ø  =      -620   7  3  !  4 10  4Sx V -3   500       8  2  !  4 10  3R  V  =      -110   5  5  !
!  6  8  4H  V +2      -680   0 10  !  6  2  4H  N +1   650      10  0  !  6  2  2H  N -2      -100   9  1  !
!  7  4  4H  Ø +1      -650   3  7  !  7  9  3H  N +2   200       5  5  !  7  9  2Hx N -1      -100   9  1  !
! 11 10  4H  V +1      -650   3  7  !  8  5  3H  N +2   200       5  5  !  8  5  3K  V  =      -110   5  5  !
! 12  2  4H  Ø  =      -620   7  3  ! 12  3  4S  V -2   100       2  8  ! 12  3  3R  V +1      -130   2  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  1  2N  V  =      -120   6  4  !  2  1  3N  V +1      -430   7  3  !  3  2  2S  S -2      -100   4  6  !
!  5 11  2S  Ø -2   200       9  1  !  5 11  3N  V +2      -460   3  7  !  6  1  3H  N -2      -100   4  6  !
!  7  3  4S  Ø -2   200       9  1  !  7  3  2R  V +4      -170  10  0  !  8  4  1N  N  =    90       9  1  !
!  8 10  2H  S -2      -200   3  7  !  8 10  3N  Ø +1      -430   7  3  !  9 11  2N  N -2      -100   4  6  !
!  9  6  2N  S -2      -200   3  7  !  9  6  3N  Ø +3      -490   0 10  ! 10  7  2N  N -3      -150   0 10  !
! 12  4  3N  V  =      -600   0 10  ! 12  4  3N  V +2      -460   3  7  ! 12  5  2R  N  =    90       9  1  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  2  2Sx Ø +2     -1070   0 10  !  4  3  6K  V -1    50       4  6  !  4  3  3K  S -1      -100   5  5  !
!  6  1  2S  Ø +1      -140   5  5  !  7  2  3R  Ø +2      -150   0 10  !  7  2  3K  S -1      -100   5  5  !
!  8  4  3H  V -2   200      10  0  !  9  5  3N  V -2   100       8  2  !  9  5  3Kx S -2      -500   0 10  !
!  9 11  2S  Ø +1      -140   5  5  ! 10  1  4R  V  =      -130   2  8  ! 10  1  2H  V -2   100       8  2  !
! 10  7  1N  S -2      -200   2  8  ! 11  8  3N  V -2   100       8  2  ! 11  8  3H  V -3   150      10  0  !
! 12  5  2S  Ø  =      -110   8  2  ! 12  6  3N  V -2   100       8  2  ! 12  6  2N  S -2      -200   2  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  9  4H  S -1      -100   3  7  !  1  9  3H  S -1       -50  10  0  !  1  3  5Sx V -1   100      10  0  !
!  5  4  4H  S -1      -100   3  7  !  5  4  3Hx S -1      -100   8  2  !  2 10  4S  V  =      -420   1  9  !
!  8  3  4H  S  =   620      10  0  !  8  3  4S  Ø  =      -420   5  5  !  6  5  3H  Ø +1      -170   4  6  !
! 10  6  2N  N -2      -200   0 10  ! 10  6  4S  V +1      -450   2  8  !  9  4  2H  Ø  =      -110   7  3  !
! 11  2  3H  S  =   140       7  3  ! 11  2  5Hx S -6     -1400   0 10  ! 11  7  2H  Ø  =      -110   7  3  !
! 12  7  3H  S  =   140       7  3  ! 12  7  4S  V  =      -420   5  5  ! 12  8  4H  Ø  =      -420   1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  3  2N  S +1   150       0 10  !  1  8  5H  V  =      -450   7  3  !  1  8  2S  Ø  =      -110   2  8  !
!  2 10  3N  N +1   430      10  0  !  2  4  4S  Ø +2      -480   2  8  !  2  4  2R  Ø  =       -90   5  5  !
!  6  5  4S  S  =   420       8  2  !  3 11  4H  V  =      -420  10  0  !  3 11  3K  N  =   110      10  0  !
!  9  4  2S  S +2   170       2  8  !  7  6  4S  Ø +1      -450   7  3  !  7  6  2H  Ø -1    50       8  2  !
! 11  7  1N  N +3   180       5  5  ! 10  5  4S  Ø +2      -480   2  8  ! 10  5  2R  Ø  =       -90   5  5  !
! 12  8  2N  N +2   180       5  5  ! 12  9  4S  Ø +2      -480   2  8  ! 12  9  5Kx N -2      -500   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  9  2H  N +2   170       8  2  !  2  9  3S  V -1   100       7  3  !  1  7  1H  V  =       -80   0 10  !
!  3  5  2N  Ø  =      -120   1  9  !  3  5  2N  V -1   100       7  3  !  3 10  2K  Ø -3   150       8  2  !
!  4  1  2H  N  =   110       6  4  !  4  1  2S  V +1      -140   1  9  !  4  6  3Hx V -3   500      10  0  !
!  8  7  3K  S -1       -50   4  6  !  8  7  3R  S  =   110      10  0  !  5  2  3R  S  =   110       6  4  !
! 11  6  5R  V -2   200      10  0  ! 11  6  2S  V +1      -140   1  9  !  9  8  3H  V -2   100       4  6  !
! 12 10  2N  Ø  =      -120   1  9  ! 12 10  2S  V  =      -110   4  6  ! 12 11  2H  V -1    50       2  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !
! Spill:  22                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  7  2H  N +1   140       8  2  !
!  3 10  5K  Ø -1   100       5  5  !
!  4  6  2H  N -3      -150   0 10  !
!  5  2  3N  Ø -1   100       5  5  !
!  9  8  3K  Ø  =      -110   2  8  !
! 12 11  4Hx Ø -4  1100      10  0  !
!                                   !
!                                   !
-------------------------------------