8. september 2015

8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antall spill: 22. Middels: 132,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb             Land 
 
    1   13  166,1 *  62,92  Arne Dag Sti - Dan Haddeland             32140 12319  Grimstad BK     
    2    6  162,8 *  61,67  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
    3   15  152,9 *  57,92  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene
    4   14  149,6 *  56,67  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK         
        16  149,6 *  56,67  Finn Bakke - Arne Kjell Lunden             +13   +18
    6    3  143,0 *  54,17  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene
    7    8  130,0    49,24  Glenn Madsen - Geir Vedøy                   +3    +2
        11  130,0    49,24  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten          13303    62  Arendalsknektene
    9    1  128,7 *  48,75  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene
   10    9  128,0    48,48  Jannicke Jacobsen - Jon Jacobsen           +24   +26
   11   12  126,5 *  47,92  Hallvard Lande - Glenn André Vedøy          42    +1                    Norge
   12    7  123,2 *  46,67  Siri Ettestøl - Per Steine                  +7    +6
   13    2  117,7 *  44,58  Pål Landa - Olav Pfaff                      +8    +9
   14   10   98,0    37,12  Inger Bodin - Tone Nordhagen                45 37721  Arendalsknektene
   15    5   78,1 *  29,58  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3 11  5H  N  =   450      10,0  2,0  !  3 11  3H  S  =   140      10,0  2,0  !
! --  2            Frirunde        5,4  ! --  2            Frirunde        5,4  !
!  5 13  4Rx Ø  =      -510   2,0 10,0  !  5 13  2R  Ø  =       -90   6,0  6,0  !
!  6 14  1H  N +4   200       6,0  6,0  !  6 14  4H  S -1      -100   3,0  9,0  !
!  8  9  4H  N +1   450      10,0  2,0  !  8  9  4H  S -1      -100   3,0  9,0  !
! 12  1  5R  Ø -2   100       4,0  8,0  ! 12  1  3S  Ø  =      -140   0,0 12,0  !
! 15 10  4H  N +1   450      10,0  2,0  ! 15 10  1N  N +1   120       8,0  4,0  !
! 16  7  5Rx V  =      -550   0,0 12,0  ! 16  7  4H  N  =   620      12,0  0,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! --  1            Frirunde        5,9  ! --  1            Frirunde        5,9  !
!  5  3  1S  N -4      -200   0,0 12,0  !  5  3  1H  V +1      -110   7,0  5,0  !
!  7 14  1S  Ø +2      -140   6,0  6,0  !  7 14  3S  N -2      -200   1,0 11,0  !
!  8 16  2S  Ø +1      -140   6,0  6,0  !  8 16  4S  S -2      -200   1,0 11,0  !
!  9 10  2N  N -3      -150   2,0 10,0  !  9 10  2S  S  =   110      12,0  0,0  !
! 12  2  2S  Ø  =      -110  11,0  1,0  ! 12  2  1H  V +1      -110   7,0  5,0  !
! 13  6  2S  Ø  =      -110  11,0  1,0  ! 13  6  1H  V +1      -110   7,0  5,0  !
! 15 11  1S  Ø +2      -140   6,0  6,0  ! 15 11  1H  V +1      -110   7,0  5,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 15  3N  Ø +2      -460   2,0 10,0  !  1 15  3N  Ø +1      -630   0,0 12,0  !
!  5  2  3N  V +1      -430   6,0  6,0  !  5  2  2R  Ø +1      -110   8,0  4,0  !
!  6 --            Frirunde   7,4       !  6 --            Frirunde   7,4       !
!  9 16  2K  Ø +2      -130  10,0  2,0  !  9 16  4R  Ø  =      -130   6,0  6,0  !
! 10 11  3N  Ø +2      -460   2,0 10,0  ! 10 11  3N  Ø -1   100      11,0  1,0  !
! 12  3  3N  Ø +2      -460   2,0 10,0  ! 12  3  2R  Ø +3      -150   4,0  8,0  !
! 13  7  3N  Ø  =      -400   8,0  4,0  ! 13  7  2N  Ø +2      -180   2,0 10,0  !
! 14  8  6H  Ø -3   150      12,0  0,0  ! 14  8  3N  Ø -1   100      11,0  1,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  6  3  2S  Ø -1   100       8,0  4,0  !  6  3  3N  S +3   490      10,0  2,0  !
!  7  5  2H  Ø  =      -110   4,0  8,0  !  7  5  3N  N +2   460       4,0  8,0  !
! 11  1  3H  N -2      -200   0,0 12,0  ! 11  1  3N  S +3   490      10,0  2,0  !
! 12 --            Frirunde   5,8       ! 12 --            Frirunde   5,8       !
! 13  8  4Sx Ø -3   800      12,0  0,0  ! 13  8  5N  N  =   460       4,0  8,0  !
! 14  9  2S  Ø -1   100       8,0  4,0  ! 14  9  1N  S +5   240       0,0 12,0  !
! 15  2  1S  Ø +2      -140   2,0 10,0  ! 15  2  3N  N +2   460       4,0  8,0  !
! 16 10  3S  Ø -1   100       8,0  4,0  ! 16 10  3N  N +3   490      10,0  2,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  2  3S  V -1   100       5,0  7,0  !  1  2  3N  S +2   660       8,0  4,0  !
!  3 15  3R  S  =   110       9,0  3,0  !  3 15  6N  S -3      -300   0,0 12,0  !
!  7 --            Frirunde   5,6       !  7 --            Frirunde   5,6       !
!  8  6  3R  S -1       -50   2,0 10,0  !  8  6  2K  N +2   130       2,0 10,0  !
! 12  5  3H  Ø -2   200      12,0  0,0  ! 12  5  3N  S +3   690      12,0  0,0  !
! 13  9  3K  N  =   110       9,0  3,0  ! 13  9  3N  N +2   660       8,0  4,0  !
! 14 10  2S  V -1   100       5,0  7,0  ! 14 10  3N  N +2   660       8,0  4,0  !
! 16 11  3K  N -2      -100   0,0 12,0  ! 16 11  2K  N +3   150       4,0  8,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  3  2S  N  =   110       4,0  8,0  !  2  3  3H  V +3      -230   8,0  4,0  !
! -- 15            Frirunde        7,0  ! -- 15            Frirunde        7,0  !
!  8  5  3R  N +1   130       6,0  6,0  !  8  5  3H  N  =   140      12,0  0,0  !
!  9  7  3S  S +1   170      10,0  2,0  !  9  7  4H  V  =      -420   5,0  7,0  !
! 12  6  2H  V -1    50       0,0 12,0  ! 12  6  4Hx V  =      -590   1,0 11,0  !
! 13 10  3S  S +1   170      10,0  2,0  ! 13 10  5K  N -2      -200  10,0  2,0  !
! 14 11  4H  V -2   100       2,0 10,0  ! 14 11  4Hx V  =      -590   1,0 11,0  !
! 16  1  2S  N +2   170      10,0  2,0  ! 16  1  4H  V  =      -420   5,0  7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3 --            Frirunde   6,5       !  3 --            Frirunde   6,5       !
!  9  6  2S  V  =      -110   5,0  7,0  !  9  6  2H  N +1   140      10,0  2,0  !
! 10  8  4S  V  =      -620   0,0 12,0  ! 10  8  1N  N -1       -50   2,0 10,0  !
! 12  7  2S  V +1      -140   2,0 10,0  ! 12  7  2N  S -4      -200   0,0 12,0  !
! 13 11  3K  N  =   110      11,0  1,0  ! 13 11  2R  N  =    90       5,0  7,0  !
! 14  1  2S  V  =      -110   5,0  7,0  ! 14  1  2H  N  =   110       8,0  4,0  !
! 15  5  3K  N  =   110      11,0  1,0  ! 15  5  1N  N +2   150      12,0  0,0  !
! 16  2  3H  S -1      -100   8,0  4,0  ! 16  2  1N  N  =    90       5,0  7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! --  5            Frirunde        3,6  ! --  5            Frirunde        3,6  !
!  8 12  4Sx N -3      -800   0,0 12,0  !  8 12  3H  Ø +3      -230   5,0  7,0  !
! 10  7  3Hx S -2      -500   2,0 10,0  ! 10  7  3R  V +3      -170   9,0  3,0  !
! 11  9  2S  Ø -4   200      12,0  0,0  ! 11  9  2H  Ø +2      -170   9,0  3,0  !
! 13  1  2H  S -2      -200   6,0  6,0  ! 13  1  1N  N -2      -100  12,0  0,0  !
! 14  2  3S  Ø -3   150      10,0  2,0  ! 14  2  3N  Ø +2      -660   2,0 10,0  !
! 15  6  3Rx V  =      -470   4,0  8,0  ! 15  6  4H  Ø +2      -680   0,0 12,0  !
! 16  3  2R  V  =       -90   8,0  4,0  ! 16  3  2H  Ø +4      -230   5,0  7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 10  4S  S  =   420      12,0  0,0  !  1 10  2H  V  =      -110   4,0  8,0  !
!  2 13  5K  Ø -1    50       3,0  9,0  !  2 13  1N  S -1      -100   8,0  4,0  !
!  5  6  2S  S +1   140       9,0  3,0  !  5  6  2S  S -2      -200   1,0 11,0  !
! 11  8  4K  V -1    50       3,0  9,0  ! 11  8  2S  S -2      -200   1,0 11,0  !
! 12  9  4S  S -1       -50   0,0 12,0  ! 12  9  2S  S -1      -100   8,0  4,0  !
! 14  3  2S  S +1   140       9,0  3,0  ! 14  3  2S  S -1      -100   8,0  4,0  !
! 15  7  2S  S  =   110       6,0  6,0  ! 15  7  2H  V -1    50      12,0  0,0  !
! 16 --            Frirunde   6,8       ! 16 --            Frirunde   6,8       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  9  1N  S  =    90      10,0  2,0  !  1  9  2S  N  =   110       5,0  7,0  !
!  2 11  1N  S -2      -100   2,0 10,0  !  2 11  2S  N  =   110       5,0  7,0  !
! -- 14            Frirunde        6,8  ! -- 14            Frirunde        6,8  !
!  6  7  1N  S -1       -50   7,0  5,0  !  6  7  2N  S  =   120      10,0  2,0  !
! 10 12  1N  S -1       -50   7,0  5,0  ! 10 12  2S  N  =   110       5,0  7,0  !
! 13  3  1N  S -2      -100   2,0 10,0  ! 13  3  2S  N  =   110       5,0  7,0  !
! 15  8  1N  S -2      -100   2,0 10,0  ! 15  8  3K  S -1      -100   0,0 12,0  !
! 16  5  3R  S  =   110      12,0  0,0  ! 16  5  2S  N +1   140      12,0  0,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2 10  3N  S  =   600       3,0  9,0  !  2 10  1H  S -1       -50   6,0  6,0  !
!  3  1  3N  S +1   630       9,0  3,0  !  3  1  2S  N -2      -100   4,0  8,0  !
! -- 13            Frirunde        7,6  ! -- 13            Frirunde        7,6  !
!  6 16  3N  S  =   600       3,0  9,0  !  6 16  2S  Ø -1   100       9,0  3,0  !
!  7  8  4S  N +2   680      12,0  0,0  !  7  8  1N  V +3      -180   2,0 10,0  !
! 11 12  3N  S  =   600       3,0  9,0  ! 11 12  3N  V +1      -630   0,0 12,0  !
! 14  5  3N  S  =   600       3,0  9,0  ! 14  5  3N  Ø -2   200      12,0  0,0  !
! 15  9  3N  S +1   630       9,0  3,0  ! 15  9  2N  V -1   100       9,0  3,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------