15. september 2015

7 bord, 14 par. Antall spill: 21. Middels: 126.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb                         Land 
 
    1    3    158  62,70  Hermod Herstad - Per Elvin Pedersen       9775 11114  Flekkefjord BK - Arendals BK
    2    5    146  57,94  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene            
    3   10    141  55,95  Glenn André Vedøy - Glenn Madsen            +1    +3                                Norge
    4   13    135  53,57  Per Ove Dahle - Mette Asmyhr             14329 24577  Arendalsknektene            
    5   14    134  53,17  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +13   +12
    6    6    131  51,98  Per Steine - Siri Ettestøl                  +6    +7
    7   11    130  51,59  Willy Jensen - Magne Ribe                   +4    +5
    8    9    126  50,00  Arne Dag Sti - Dan Haddeland             32140 12319  Grimstad BK                 
    9   12    125  49,60  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25
   10    2    124  49,21  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene  
   11    1    118  46,83  Gunnar Gundersen - Arne Kjell Lunden     10402   +18  Arendalsknektene            
   12    7    103  40,87  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK                     
   13    4    102  40,48  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
   14    8     91  36,11  Tone Nordhagen - Inger Bodin             37721    45  Arendalsknektene            
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  8  1N  S +1   120       9  3  !  1  8  3N  Ø  =      -400   6  6  !  1  8  3H  Ø -2   200      11  1  !
!  3 12  3N  N -1       -50   4  8  !  3 12  3N  V -1    50      12  0  !  3 12  2S  S -2      -100   8  4  !
!  4 14  3N  S +1   430      12  0  !  4 14  3N  Ø +1      -430   1 11  !  4 14  4H  Ø  =      -620   1 11  !
!  9  5  2N  S  =   120       9  3  !  9  5  4S  V  =      -420   4  8  !  9  5  3R  V +1      -130   6  6  !
! 10  2  4S  N -2      -100   0 12  ! 10  2  3N  Ø +1      -430   1 11  ! 10  2  4S  S -3      -150   4  8  !
! 11  6  3N  S -1       -50   4  8  ! 11  6  2S  Ø +2      -170  10  2  ! 11  6  4H  Ø  =      -620   1 11  !
! 13  7  3N  S -1       -50   4  8  ! 13  7  2N  Ø +2      -180   8  4  ! 13  7  3N  V -2   200      11  1  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 14  3N  V -3   300       8  4  !  1 14  6Hx N -2      -500   3  9  !  1 14  3H  N -1       -50   3  9  !
!  3 11  4Kx V -2   500      11  1  !  3 11  6S  N -1      -100  10  2  !  3 11  3H  N  =   140      10  2  !
!  4 13  3Kx N -5     -1400   0 12  !  4 13  5R  V +1      -420   6  6  !  4 13  4K  Ø -2   200      12  0  !
!  8  5  3N  V +2      -660   2 10  !  8  5  6R  Ø  =      -920   0 12  !  8  5  2N  S -1       -50   3  9  !
!  9  2  3Nx Ø -2   500      11  1  !  9  2  6Hx N -2      -500   3  9  !  9  2  4H  N -1       -50   3  9  !
! 10  6  3N  V -1   100       6  6  ! 10  6  5Sx N -1      -200   8  4  ! 10  6  3R  S  =   110       8  4  !
! 12  7  2N  V  =      -120   4  8  ! 12  7  4H  N  =   620      12  0  ! 12  7  3H  N -1       -50   3  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 13  3N  V +1      -630   6  6  !  1 13  3S  Ø  =      -140   0 12  !  1 13  3K  Ø +1      -130   3  9  !
!  3 10  3N  Ø +2      -660   1 11  !  3 10  4S  Ø -2   100      11  1  !  3 10  2S  N  =   110      12  0  !
!  4 12  3N  V +1      -630   6  6  !  4 12  2S  Ø  =      -110   3  9  !  4 12  1N  V +1      -120   6  6  !
!  8  2  3N  Ø +1      -630   6  6  !  8  2  2S  Ø  =      -110   3  9  !  8  2  1N  V +2      -150   0 12  !
!  9  6  3K  V  =      -110  10  2  !  9  6  3S  Ø -1    50       7  5  !  9  6  2H  N -2      -100   9  3  !
! 11  7  3N  Ø +2      -660   1 11  ! 11  7  3S  V -2   100      11  1  ! 11  7  2R  S -2      -100   9  3  !
! 14  5  3N  V -1   100      12  0  ! 14  5  3S  Ø -1    50       7  5  ! 14  5  3K  Ø +1      -130   3  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 12  2N  N +2   180       6  6  !  1 12  3N  N +3   490      12  0  !  1 12  2H  N -1      -100   0 12  !
!  3  9  3N  N  =   600       9  3  !  3  9  4S  S +2   480      10  2  !  3  9  2R  S +1   110      11  1  !
!  4 11  1R  N +3   130       2 10  !  4 11  4S  S  =   420       2 10  !  4 11  1N  V  =       -90   2 10  !
!  8  6  3R  N  =   110       0 12  !  8  6  5R  N  =   400       0 12  !  8  6  3H  V -2   100       7  5  !
! 10  7  3N  N +1   630      12  0  ! 10  7  4S  S +1   450       6  6  ! 10  7  3R  S  =   110      11  1  !
! 13  5  1R  N +4   150       4  8  ! 13  5  4S  S +1   450       6  6  ! 13  5  3H  V -1    50       4  8  !
! 14  2  3N  N  =   600       9  3  ! 14  2  4S  S +1   450       6  6  ! 14  2  3H  V -2   100       7  5  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 11  3K  N  =   110       9  3  !  1 11  3N  V  =      -400   0 12  !  1 11  3N  V  =      -400  11  1  !
!  3  8  3K  N  =   110       9  3  !  3  8  1N  V +1      -120   5  7  !  3  8  3N  Ø +2      -460   1 11  !
!  4 10  3R  V -1   100       4  8  !  4 10  2S  V +1      -140   2 10  !  4 10  3N  Ø +2      -460   1 11  !
!  9  7  3K  N  =   110       9  3  !  9  7  2N  V -2   100      10  2  !  9  7  3N  V +1      -430   7  5  !
! 12  5  2R  V  =       -90   2 10  ! 12  5  2N  V  =      -120   5  7  ! 12  5  3N  V  =      -400  11  1  !
! 13  2  2H  N -2      -200   0 12  ! 13  2  2S  V -1    50       8  4  ! 13  2  3N  Ø +1      -430   7  5  !
! 14  6  3K  N  =   110       9  3  ! 14  6  4S  Ø -3   150      12  0  ! 14  6  4H  Ø +1      -450   4  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 10  6H  V  =     -1430   1 11  !  1 10  2H  N  =   110      11  1  !  1 10  6R  V  =      -920   0 12  !
!  3 14  5H  Ø +1      -680   9  3  !  3 14  3R  S  =   110      11  1  !  3 14  5Rx Ø +1      -650   2 10  !
!  4  9  4H  Ø +2      -680   9  3  !  4  9  3H  Ø -1    50       8  4  !  4  9  3N  Ø +2      -460   4  8  !
!  8  7  4H  Ø +2      -680   9  3  !  8  7  3N  S -2      -100   3  9  !  8  7  4R  V +2      -170  12  0  !
! 11  5  6H  Ø  =     -1430   1 11  ! 11  5  3N  N -3      -150   0 12  ! 11  5  5R  V +1      -420   7  5  !
! 12  2  4H  V +2      -680   9  3  ! 12  2  2S  N -1       -50   6  6  ! 12  2  2N  V +2      -180  10  2  !
! 13  6  4H  V +3      -710   4  8  ! 13  6  3N  S -2      -100   3  9  ! 13  6  5R  V +1      -420   7  5  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  9  3R  V -1   100      10  2  !  1  9  3N  V +3      -690   3  9  !  1  9  3N  V -2   100       6  6  !
!  3 13  3H  N -3      -150   1 11  !  3 13  3N  V +3      -690   3  9  !  3 13  3Nx V -2   300       8  4  !
!  4  8  2R  V +1      -110   7  5  !  4  8  2N  V +2      -180  10  2  !  4  8  2N  V -1    50       4  8  !
! 10  5  3H  N -3      -150   1 11  ! 10  5  5K  V +1      -620   8  4  ! 10  5  4Sx Ø -3   500      11  1  !
! 11  2  5Rx V -2   500      12  0  ! 11  2  3N  Ø -3   300      12  0  ! 11  2  4Sx Ø -3   500      11  1  !
! 12  6  3K  V  =      -110   7  5  ! 12  6  3N  Ø +3      -690   3  9  ! 12  6  2N  V  =      -120   2 10  !
! 14  7  3R  V +1      -130   4  8  ! 14  7  3N  V +3      -690   3  9  ! 14  7  2S  N -3      -300   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------