29. september 2015

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Middels: 120,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb                           Land 
 
    1   14  161,1 *  67,13  Arne Dag Sti - Dan Haddeland             32140 12319  Grimstad BK                   
    2    1  150,0    62,50  Glenn André Vedøy - Mai Britt Karlsen       +1 13303  Arendalsknektene                Norge
    3   12  141,7 *  59,04  Willy Jensen - Magne Ribe                   +4    +5
    4    8  133,7 *  55,71  Per Elvin Pedersen - Gunnar Gundersen    11114 10402  Arendals BK - Arendalsknektene
    5    7  125,7 *  52,38  Torhild Hanssen – Annicken Sjuls         29273    45  Arendalsknektene          
    6    4  124,0    51,67  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    7    9  122,3 *  50,96  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288
    8   11  116,6 *  48,58  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13
    9    2  116,0    48,33  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene              
   10    3  110,0    45,83  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene              
   11    6  106,0    44,17  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
   12   13   85,7 *  35,71  Inger Bodin - Tone Nordhagen             42700 37721  Arendalsknektene              
   13   10   66,3 *  27,63  Arne Kjell Lunden - Gunn Ellingsen         +18   +20
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  8  4K  Ø  =      -130   4,0  6,0  !  1  8  4H  V +1      -450   6,0  4,0  !
!  2 10  3K  V +1      -130   4,0  6,0  !  2 10  4K  Ø +2      -170  10,0  0,0  !
!  3 12  3K  V +1      -130   4,0  6,0  !  3 12  4H  V +2      -480   1,0  9,0  !
!  4  7  2H  N -2      -100   9,0  1,0  !  4  7  4H  V +2      -480   1,0  9,0  !
! --  9            Frirunde        5,1  ! --  9            Frirunde        5,1  !
!  6 11  3H  S -3      -150   0,0 10,0  !  6 11  4H  V +1      -450   6,0  4,0  !
! 14 13  2H  S -2      -100   9,0  1,0  ! 14 13  4H  V +1      -450   6,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  8  4S  S -1       -50   4,0  6,0  !  1  7  3N  S +2   660      10,0  0,0  !
!  2 10  3N  S +2   460      10,0  0,0  !  2  9  1N  N +4   210       6,0  4,0  !
!  3 12  4S  S -1       -50   4,0  6,0  !  3 11  2R  S +3   150       4,0  6,0  !
!  4  7  4S  S -1       -50   4,0  6,0  !  4 14  3R  N +1   130       2,0  8,0  !
! --  9            Frirunde        5,1  ! --  8            Frirunde        5,6  !
!  6 11  4S  S -2      -100   0,0 10,0  !  6 10  3N  S +1   630       8,0  2,0  !
! 14 13  4S  S  =   420       8,0  2,0  ! 13 12  3R  N  =   110       0,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  7  3N  Ø +1      -430   5,0  5,0  !  1  7  1N  V +1      -120   3,0  7,0  !
!  2  9  3N  V +2      -460   1,0  9,0  !  2  9  3N  V -2   200      10,0  0,0  !
!  3 11  3N  Ø +1      -430   5,0  5,0  !  3 11  3N  Ø -1   100       7,0  3,0  !
!  4 14  4S  V -2   100      10,0  0,0  !  4 14  3N  V -1   100       7,0  3,0  !
! --  8            Frirunde        5,6  ! --  8            Frirunde        5,6  !
!  6 10  2S  V +1      -140   8,0  2,0  !  6 10  2K  V +2      -130   0,0 10,0  !
! 13 12  3N  V +2      -460   1,0  9,0  ! 13 12  2N  V  =      -120   3,0  7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 14  2R  V  =       -90   3,0  7,0  !  1 14  2H  V +2      -170   7,0  3,0  !
!  2  8  3K  Ø  =      -110   0,0 10,0  !  2  8  3N  V +1      -430   0,0 10,0  !
!  3 10  2K  Ø  =       -90   3,0  7,0  !  3 10  2K  N  =    90      10,0  0,0  !
!  4 13  2N  V -3   300       8,0  2,0  !  4 13  4H  V  =      -420   3,0  7,0  !
! --  7            Frirunde        5,2  ! --  7            Frirunde        5,2  !
!  6  9  2N  N  =   120       6,0  4,0  !  6  9  2H  V +2      -170   7,0  3,0  !
! 12 11  5Kx Ø -2   500      10,0  0,0  ! 12 11  4H  V  =      -420   3,0  7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 14  3S  S  =   140      10,0  0,0  !  1 13  3N  Ø -2   200       9,0  1,0  !
!  2  8  2S  S -1       -50   5,0  5,0  !  2  7  3K  Ø +1      -130   4,0  6,0  !
!  3 10  3R  Ø -1   100       8,0  2,0  !  3  9  3N  Ø  =      -600   2,0  8,0  !
!  4 13  2S  S -2      -100   1,0  9,0  !  4 12  4Hx S -4     -1100   0,0 10,0  !
! --  7            Frirunde        5,2  ! -- 14            Frirunde        6,7  !
!  6  9  2K  N -2      -100   1,0  9,0  !  6  8  6R  V -2   200       9,0  1,0  !
! 12 11  3S  S -1       -50   5,0  5,0  ! 11 10  2H  S  =   110       6,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 13  3N  S +1   430       9,0  1,0  !  1 13  3S  N -1      -100   5,0  5,0  !
!  2  7  3N  S -1       -50   2,0  8,0  !  2  7  4S  N -2      -200   1,0  9,0  !
!  3  9  3N  S -1       -50   2,0  8,0  !  3  9  3S  N -1      -100   5,0  5,0  !
!  4 12  3N  N -1       -50   2,0  8,0  !  4 12  4S  S -2      -200   1,0  9,0  !
! -- 14            Frirunde        6,7  ! -- 14            Frirunde        6,7  !
!  6  8  4H  N  =   420       6,0  4,0  !  6  8  4H  Ø -1    50       8,0  2,0  !
! 11 10  3N  S +1   430       9,0  1,0  ! 11 10  3S  N  =   140      10,0  0,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 12  2S  V +1      -140  10,0  0,0  !  1 12  1N  Ø +1      -120   0,0 10,0  !
!  2 14  3N  V +2      -660   1,0  9,0  !  2 14  3S  S -2      -100   3,0  7,0  !
!  3  8  3N  V +2      -660   1,0  9,0  !  3  8  3H  V -2   100       8,0  2,0  !
!  4 11  2R  S -3      -300   6,0  4,0  !  4 11  3S  S  =   140      10,0  0,0  !
! -- 13            Frirunde        3,6  ! -- 13            Frirunde        3,6  !
!  6  7  2N  V +2      -180   8,0  2,0  !  6  7  2S  S -2      -100   3,0  7,0  !
! 10  9  3N  V +1      -630   4,0  6,0  ! 10  9  2S  S -1       -50   6,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 12  4K  V -1    50      10,0  0,0  !  1 11  5R  S -1       -50   6,0  4,0  !
!  2 14  1N  Ø +4      -210   0,0 10,0  !  2 13  3R  S +2   150      10,0  0,0  !
!  3  8  1N  Ø +3      -180   3,0  7,0  !  3  7  2H  Ø +3      -200   1,0  9,0  !
!  4 11  3K  V  =      -110   8,0  2,0  !  4 10  3R  S +1   130       8,0  2,0  !
! -- 13            Frirunde        3,6  ! -- 12            Frirunde        5,9  !
!  6  7  1N  Ø +3      -180   3,0  7,0  !  6 14  2H  Ø +3      -200   1,0  9,0  !
! 10  9  1N  Ø +2      -150   6,0  4,0  !  9  8  2S  S -2      -100   4,0  6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 11  4H  V  =      -420   6,0  4,0  !  1 11  2S  Ø +2      -170   6,0  4,0  !
!  2 13  4H  V  =      -420   6,0  4,0  !  2 13  3R  N -2      -200   2,0  8,0  !
!  3  7  4H  V  =      -420   6,0  4,0  !  3  7  3S  Ø +1      -170   6,0  4,0  !
!  4 10  1S  S -2      -100  10,0  0,0  !  4 10  3H  V -1    50      10,0  0,0  !
! -- 12            Frirunde        5,9  ! -- 12            Frirunde        5,9  !
!  6 14  3N  Ø +1      -430   2,0  8,0  !  6 14  4S  Ø  =      -420   0,0 10,0  !
!  9  8  4H  Ø +1      -450   0,0 10,0  !  9  8  2S  Ø +2      -170   6,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 10  3N  S  =   400       4,0  6,0  !  1 10  4S  S +2   680      10,0  0,0  !
!  2 12  4S  S +1   450       8,0  2,0  !  2 12  5Kx Ø -2   500       4,0  6,0  !
!  3 14  3K  Ø -1   100       2,0  8,0  !  3 14  3K  Ø  =      -110   2,0  8,0  !
!  4  9  4S  S  =   420       6,0  4,0  !  4  9  4S  N  =   620       7,0  3,0  !
! -- 11            Frirunde        4,9  ! -- 11            Frirunde        4,9  !
!  6 13  4H  N -1       -50   0,0 10,0  !  6 13  4S  N  =   620       7,0  3,0  !
!  8  7  4S  N +2   480      10,0  0,0  !  8  7  4Rx N -1      -200   0,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 10  3R  V  =      -110  10,0  0,0  !  1  9  3S  Ø  =      -140   4,0  6,0  !
!  2 12  3R  Ø +1      -130   8,0  2,0  !  2 11  2S  Ø  =      -110   9,0  1,0  !
!  3 14  2R  V +3      -150   5,0  5,0  !  3 13  2S  Ø +1      -140   4,0  6,0  !
!  4  9  3N  V +2      -460   1,0  9,0  !  4  8  3S  V +1      -170   0,0 10,0  !
! -- 11            Frirunde        4,9  ! -- 10            Frirunde        2,8  !
!  6 13  2R  V +3      -150   5,0  5,0  !  6 12  2S  Ø  =      -110   9,0  1,0  !
!  8  7  3N  V +2      -460   1,0  9,0  !  7 14  3S  Ø  =      -140   4,0  6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  9  3N  Ø +1      -630   3,0  7,0  !  1  9  2S  N  =   110       6,0  4,0  !
!  2 11  3S  V +2      -200   9,0  1,0  !  2 11  3H  Ø -1    50       3,0  7,0  !
!  3 13  3K  N -2      -200   9,0  1,0  !  3 13  2N  S +2   180       8,0  2,0  !
!  4  8  3Kx N -3      -800   0,0 10,0  !  4  8  4S  N  =   420      10,0  0,0  !
! -- 10            Frirunde        2,8  ! -- 10            Frirunde        2,8  !
!  6 12  3N  Ø  =      -600   6,0  4,0  !  6 12  3H  Ø -1    50       3,0  7,0  !
!  7 14  3N  Ø +1      -630   3,0  7,0  !  7 14  3H  Ø  =      -140   0,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------