6. oktober 2015

9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Middels: 168,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb                           Land 
 
    1   15  213,8 *  63,63  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288
    2   16  212,7 *  63,30  Dan Haddeland - Gunnar Gundersen         12319 10402  Arendalsknektene              
    3    9  210,5 *  62,65  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene              
    4   14  209,5 *  62,35  Irene Sjuls - Per Elvin Pedersen         24329 11114  Arendalsknektene - Arendals BK
    5   12  189,8 *  56,49  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13
    6   18  188,7 *  56,16  Tore Omdalsmoen - Arne Helgelsen           +23 22194
    7   13  172,4 *  51,31  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
    8   10  170,2 *  50,65  Glenn André Vedøy - Hallvard Lande          +1    42                                  Norge
    9   17  164,7 *  49,02  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK                       
   10    2  163,0    48,51  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
   11    4  161,5 *  48,07  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25
   12    6  157,1 *  46,76  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene              
   13    7  145,0    43,15  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten          13303    62  Arendalsknektene              
   14    3  144,0    42,86  Olav Pfaff - Gunn Marit Mosberglia          +9    47
   15    1  138,5 *  41,22  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene             
   16   11  127,0    37,80  Inger Bodin - Tone Nordhagen             42700 37721  Arendalsknektene              
   17    8  102,0    30,36  Gunn Ellingsen - Arne Kjell Lunden         +20   +18
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  1                              ! Spill:  2                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  6 16  3N   N  =   400       6,0  8,0  !  6 16  3N   Ø +2      -460   5,0  9,0  !
!  7  3  3N   N  =   400       6,0  8,0  !  7  3  3N   Ø +2      -460   5,0  9,0  !
!  9 17  3N   N  =   400       6,0  8,0  !  9 17  3N   Ø +2      -460   5,0  9,0  !
! 10 --             Frirunde   7,1       ! 10 --             Frirunde   7,1       !
! 12 11  3N   N  =   400       6,0  8,0  ! 12 11  3N   Ø +2      -460   5,0  9,0  !
! 13  1  3N   N  =   400       6,0  8,0  ! 13  1  3N   Ø +2      -460   5,0  9,0  !
! 14  8  3N   N +1   430      14,0  0,0  ! 14  8  3K   V +2      -150  12,0  2,0  !
! 15  2  3N   N  =   400       6,0  8,0  ! 15  2  6K   V -1    50      14,0  0,0  !
! 18  4  3N   N  =   400       6,0  8,0  ! 18  4  3N   Ø +2      -460   5,0  9,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  3                              ! Spill:  4                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 12  3N   Ø -1   100       5,0  9,0  !  1 12  2S   Ø -1   100       7,0  7,0  !
!  8  4  2H   Ø -1   100       5,0  9,0  !  8  4  1N   S  =    90       4,0 10,0  !
!  9 14  3K   S  =   110       9,0  5,0  !  9 14  2H   V -1   100       7,0  7,0  !
! 10 17  2H   Ø +1      -140   2,0 12,0  ! 10 17  1N   S +1   120      11,0  3,0  !
! 11  6  1N   Ø +2      -150   0,0 14,0  ! 11  6  2S   S -2      -200   0,0 14,0  !
! 13  2  2K   S +1   110       9,0  5,0  ! 13  2  2R   Ø  =       -90   2,0 12,0  !
! 15  3  4S   V -3   300      14,0  0,0  ! 15  3  2Nx  V -2   500      14,0  0,0  !
! 16  7  3K   S +1   130      12,0  2,0  ! 16  7  1N   N +1   120      11,0  3,0  !
! 18 --             Frirunde   7,9       ! 18 --             Frirunde   7,9       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  5                              ! Spill:  6                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  1  3N   Ø  =      -400  12,0  2,0  !  2  1  6H   S  =   980       9,0  5,0  !
!  4 15  4S   Ø +1      -450   7,0  7,0  !  4 15  6Hx  S  =  1210      14,0  0,0  !
!  6 18  3N   Ø +2      -460   1,0 13,0  !  6 18  6H   S  =   980       9,0  5,0  !
!  9 --             Frirunde   8,8       !  9 --             Frirunde   8,8       !
! 12  7  2N   Ø +2      -180  14,0  0,0  ! 12  7  4H   S +2   480       3,0 11,0  !
! 13  3  4S   V +1      -450   7,0  7,0  ! 13  3  6H   S  =   980       9,0  5,0  !
! 14 10  4S   Ø +1      -450   7,0  7,0  ! 14 10  6N   N -4      -200   0,0 14,0  !
! 16  8  3N   Ø +2      -460   1,0 13,0  ! 16  8  6H   S  =   980       9,0  5,0  !
! 17 11  4S   V +1      -450   7,0  7,0  ! 17 11  4H   S +2   480       3,0 11,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  7                              ! Spill:  8                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  8  6H   N  =  1430      11,0  3,0  !  1  8  5H   N -2      -100   0,0 14,0  !
!  3  2  5K   S  =   600       2,0 12,0  !  3  2  5R   Ø -2   100       5,0  9,0  !
!  7 18  4H   N +1   650       4,0 10,0  !  7 18  3H   N  =   140       9,0  5,0  !
! 10  6  4H   N +2   680       6,0  8,0  ! 10  6  4H   N  =   420      14,0  0,0  !
! 13  4  6H   N  =  1430      11,0  3,0  ! 13  4  4H   N -1       -50   2,0 12,0  !
! 14 11  6H   N  =  1430      11,0  3,0  ! 14 11  2H   N +1   140       9,0  5,0  !
! 15 --             Frirunde   8,9       ! 15 --             Frirunde   8,9       !
! 16  9  6H   N  =  1430      11,0  3,0  ! 16  9  3H   N +2   200      12,0  2,0  !
! 17 12  3H   N +3   230       0,0 14,0  ! 17 12  4R   Ø -2   100       5,0  9,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  9                              ! Spill:  10                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  9  3Nx  N -4      -800   0,0 14,0  !  2  9  3H   N -4      -400   0,0 14,0  !
!  4  3  2N   N -2      -100   9,0  5,0  !  4  3  1N   N -3      -300   3,0 11,0  !
! 10 16  2N   N -2      -100   9,0  5,0  ! 10 16  2H   V  =      -110   6,0  8,0  !
! 11  7  1N   V -1   100      12,0  2,0  ! 11  7  2S   N  =   110       9,0  5,0  !
! 13 --             Frirunde   7,2       ! 13 --             Frirunde   7,2       !
! 14 12  3Rx  V  =      -670   2,0 12,0  ! 14 12  2H   V -3   300      14,0  0,0  !
! 15  6  2N   V  =      -120   4,0 10,0  ! 15  6  2S   N  =   110       9,0  5,0  !
! 17  1  2H   Ø -2   200      14,0  0,0  ! 17  1  2N   N -3      -300   3,0 11,0  !
! 18  8  2R   V +1      -110   6,0  8,0  ! 18  8  2S   N +1   140      12,0  2,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  11                             ! Spill:  12                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 17  2  3N   V +2      -460   3,0 11,0  !  2 17  4H   S  =   620       7,0  7,0  !
!  3 10  3N   V +2      -460   3,0 11,0  !  3 10  5H   S -1      -100   0,0 14,0  !
! --  4             Frirunde        6,8  ! --  4             Frirunde        6,8  !
! 12  8  3N   V  =      -400  13,0  1,0  ! 12  8  4H   N +1   650      12,0  2,0  !
! 13  6  3N   Ø +2      -460   3,0 11,0  ! 13  6  4H   S +1   650      12,0  2,0  !
! 14  1  3N   V  =      -400  13,0  1,0  ! 14  1  4H   S +1   650      12,0  2,0  !
! 15  7  3N   V +1      -430   9,0  5,0  ! 15  7  5Kx  Ø -2   300       4,0 10,0  !
! 16 11  3N   V +1      -430   9,0  5,0  ! 16 11  4H   S  =   620       7,0  7,0  !
! 18  9  3N   V +2      -460   3,0 11,0  ! 18  9  4S   V -1    50       2,0 12,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  13                             ! Spill:  14                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  9  2H   N +2   170      10,0  4,0  !  1  9  4H   Ø -1    50      13,0  1,0  !
!  4 11  1N   N +2   150       8,0  6,0  !  4 11  3R   V  =      -110   4,0 10,0  !
!  6 --             Frirunde   6,6       !  6 --             Frirunde   6,6       !
!  7 13  2N   N  =   120       4,0 10,0  !  7 13  4R   Ø -1    50      13,0  1,0  !
! 14  2  2S   N  =   110       2,0 12,0  ! 14  2  3S   S -1       -50  10,0  4,0  !
! 15  8  1Nx  V -1   200      12,0  2,0  ! 15  8  4K   N -2      -100   7,0  7,0  !
! 16 12  2N   N -1      -100   0,0 14,0  ! 16 12  4S   S -2      -100   7,0  7,0  !
! 17  3  3N   N  =   600      14,0  0,0  ! 17  3  3R   Ø +1      -130   1,0 13,0  !
! 18 10  2H   S +1   140       6,0  8,0  ! 18 10  2R   Ø +2      -130   1,0 13,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  15                             ! Spill:  16                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2 10  4S   Ø  =      -420  10,0  4,0  !  2 10  2N   S +3   210      12,0  2,0  !
! -- 12             Frirunde        7,9  ! -- 12             Frirunde        7,9  !
!  7  6  6S   Ø  =      -980   0,0 14,0  !  7  6  2S   N  =   110       7,0  7,0  !
!  8 13  4S   Ø +1      -450   5,0  9,0  !  8 13  2S   N -1       -50   2,0 12,0  !
! 11 18  4S   Ø +2      -480   2,0 12,0  ! 11 18  1N   S -3      -150   0,0 14,0  !
! 14  3  4S   Ø  =      -420  10,0  4,0  ! 14  3  2S   N  =   110       7,0  7,0  !
! 15  9  4S   Ø +1      -450   5,0  9,0  ! 15  9  2S   N  =   110       7,0  7,0  !
! 16  1  4S   V  =      -420  10,0  4,0  ! 16  1  3Hx  V -2   500      14,0  0,0  !
! 17  4  4S   Ø -1    50      14,0  0,0  ! 17  4  2S   N  =   110       7,0  7,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  17                             ! Spill:  18                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  3 11  4Kx  S -1      -100   9,0  5,0  !  3 11  5K   N +1   620      11,0  3,0  !
!  4 14  3K   S -2      -100   9,0  5,0  !  4 14  5K   N -1      -100   2,0 12,0  !
!  6  1  5Kx  S -4      -800   0,0 14,0  !  6  1  5K   N  =   600       7,0  7,0  !
!  8  7  3H   V  =      -140   6,0  8,0  !  8  7  4K   N +1   150       4,0 10,0  !
! 13  9  4K   S -3      -150   4,0 10,0  ! 13  9  5R   S -3      -300   0,0 14,0  !
! 15 10  4H   V -1    50      12,0  2,0  ! 15 10  5K   N  =   600       7,0  7,0  !
! 16  2  4Hx  V -1   100      14,0  0,0  ! 16  2  3N   N +3   690      14,0  0,0  !
! 17 --             Frirunde   6,9       ! 17 --             Frirunde   6,9       !
! 18 12  3H   V +1      -170   2,0 12,0  ! 18 12  5K   N +1   620      11,0  3,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  19                             ! Spill:  20                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4 12  Pass          0       8,0  6,0  !  4 12  3S   S +2   200       0,0 14,0  !
! -- 14             Frirunde        8,8  ! -- 14             Frirunde        8,8  !
!  7  2  Pass          0       8,0  6,0  !  7  2  4S   S +2   680       7,0  7,0  !
!  9  8  2H   S +1   140      14,0  0,0  !  9  8  3N   N +3   690      13,0  1,0  !
! 11 15  1S   V +1      -110   0,0 14,0  ! 11 15  3N   N +1   630       2,0 12,0  !
! 13 10  Pass          0       8,0  6,0  ! 13 10  5S   S +1   680       7,0  7,0  !
! 16  3  Pass          0       8,0  6,0  ! 16  3  4S   S +2   680       7,0  7,0  !
! 17  6  2H   S -1       -50   2,0 12,0  ! 17  6  4S   S +2   680       7,0  7,0  !
! 18  1  Pass          0       8,0  6,0  ! 18  1  3N   S +3   690      13,0  1,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  21                             ! Spill:  22                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! --  1             Frirunde        5,8  ! --  1             Frirunde        5,8  !
!  8  3  3S   N +3   230       4,0 10,0  !  8  3  3H   N  =   140       5,0  9,0  !
! 10  9  7S   N -1      -100   1,0 13,0  ! 10  9  4H   N -1       -50   0,0 14,0  !
! 12 15  6N   N -1      -100   1,0 13,0  ! 12 15  3H   N  =   140       5,0  9,0  !
! 13 11  6S   N  =  1430      10,0  4,0  ! 13 11  1H   N +3   170      11,0  3,0  !
! 14  6  6S   N  =  1430      10,0  4,0  ! 14  6  2H   N +2   170      11,0  3,0  !
! 16  4  6S   N +1  1460      14,0  0,0  ! 16  4  2H   N +1   140       5,0  9,0  !
! 17  7  4S   S +2   680       6,0  8,0  ! 17  7  2H   N +1   140       5,0  9,0  !
! 18  2  6S   N  =  1430      10,0  4,0  ! 18  2  3K   Ø -2   200      14,0  0,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  23                             ! Spill:  24                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! -- 16             Frirunde        8,8  ! -- 16             Frirunde        8,8  !
!  6  2  4S   V  =      -620   3,0 11,0  !  6  2  3N   V +2      -460   2,0 12,0  !
!  9  4  2H   Ø +1      -140   9,0  5,0  !  9  4  3N   V +2      -460   2,0 12,0  !
! 11 10  2S   V +2      -170   6,0  8,0  ! 11 10  3N   Ø  =      -400  10,0  4,0  !
! 12 13  3N   V +2      -660   0,0 14,0  ! 12 13  4S   V  =      -420   8,0  6,0  !
! 14  7  3S   V -1   100      13,0  1,0  ! 14  7  3N   Ø +1      -430   6,0  8,0  !
! 15  1  4S   V  =      -620   3,0 11,0  ! 15  1  3N   V -1    50      14,0  0,0  !
! 17  8  2S   V +1      -140   9,0  5,0  ! 17  8  3H   V  =      -140  12,0  2,0  !
! 18  3  4S   V -1   100      13,0  1,0  ! 18  3  3N   Ø +2      -460   2,0 12,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------