13. oktober 2015

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 21. Middels: 105,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                        MNR      Klubb                           Land 
 
    1   10  143,0    68,10  Tore Omdalsmoen - Arne Helgelsen          +23 22194
    2    5  136,5 *  65,00  Geir Vedøy - Gunnar Gundersen              +2 10402  Arendalsknektene              
    3   11  129,0    61,43  Helge Nilsen - Finn Bakke                 +12   +13
    4    4  114,3 *  54,43  Glenn André Vedøy - Hallvard Lande         +1    42                                  Norge
    5    7  108,5 *  51,67  Irene Sjuls - Per Elvin Pedersen        24329 11114  Arendalsknektene - Arendals BK
    6    3  105,0 *  50,00  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5    +4
    7    8  104,0    49,52  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes       24578    48  Myra BK                       
    8    2  103,8 *  49,43  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene              
    9   12   91,0    43,33  Arne Dag Sti - Dan Haddeland            32140 12319  Grimstad BK                   
   10    1   86,3 *  41,10  Per Steine - Egil Hvideberg                +6 29288
        13   86,3 *  41,10  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad       +10   +25
   12    9   80,0    38,10  Arne Kjell Lunden - Gunn Ellingsen        +18   +20
   13   14   78,0    37,14  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia    +21    47
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  1                              ! Spill:  2                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4  3  1N   Ø  =       -90   4,0  6,0  !  4  3  3N   S +1   630       9,0  1,0  !
! --  2             Frirunde        4,9  ! --  2             Frirunde        4,9  !
!  7  5  3N   V -1    50       8,0  2,0  !  7  5  5K   N  =   600       4,0  6,0  !
!  8  1  1H   Ø +2      -140   0,0 10,0  !  8  1  3N   S +1   630       9,0  1,0  !
!  9 11  2S   S -2      -100   2,0  8,0  !  9 11  2S   S  =   110       0,0 10,0  !
! 12 13  4Hx  Ø -3   500      10,0  0,0  ! 12 13  3N   N  =   600       4,0  6,0  !
! 14 10  2S   S -1       -50   6,0  4,0  ! 14 10  3N   N  =   600       4,0  6,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  3                              ! Spill:  4                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4  3  3N   N +1   430       7,0  3,0  !  1 --             Frirunde   4,1       !
! --  2             Frirunde        4,9  !  5  4  1R   Ø +2      -110   6,0  4,0  !
!  7  5  3N   N  =   400       3,0  7,0  !  7  3  2S   Ø +1      -140   4,0  6,0  !
!  8  1  3N   N +1   430       7,0  3,0  !  8 11  3N   Ø  =      -600   0,0 10,0  !
!  9 11  3R   S -1       -50   0,0 10,0  !  9  2  1N   V +3      -180   2,0  8,0  !
! 12 13  3N   N +2   460      10,0  0,0  ! 10 12  3N   Ø -1   100      10,0  0,0  !
! 14 10  3N   N  =   400       3,0  7,0  ! 13 14  2R   Ø  =       -90   8,0  2,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  5                              ! Spill:  6                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 --             Frirunde   4,1       !  1 --             Frirunde   4,1       !
!  5  4  4S   N +1   650      10,0  0,0  !  5  4  1N   S  =    90       8,0  2,0  !
!  7  3  3S   S +1   170       1,0  9,0  !  7  3  2N   S -2      -100   2,0  8,0  !
!  8 11  4S   S  =   620       7,0  3,0  !  8 11  3N   N -2      -100   2,0  8,0  !
!  9  2  3S   S +1   170       1,0  9,0  !  9  2  3R   S -2      -100   2,0  8,0  !
! 10 12  2S   S +3   200       4,0  6,0  ! 10 12  2R   S -1       -50   6,0  4,0  !
! 13 14  4S   N  =   620       7,0  3,0  ! 13 14  1N   S +2   150      10,0  0,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  7                              ! Spill:  8                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  4  5K   V +1      -620   2,0  8,0  !  1  4  4H   Ø +1      -450   2,0  8,0  !
!  2  7  2K   V +3      -150   8,0  2,0  !  2  7  4R   S  =   130      10,0  0,0  !
! --  5             Frirunde        6,5  ! --  5             Frirunde        6,5  !
!  9 12  5K   Ø  =      -600   5,0  5,0  !  9 12  4H   Ø +1      -450   2,0  8,0  !
! 10  3  5K   V -1   100      10,0  0,0  ! 10  3  4H   Ø +1      -450   2,0  8,0  !
! 11 13  5K   V  =      -600   5,0  5,0  ! 11 13  5R   S -1       -50   8,0  2,0  !
! 14  8  1Kx  V +5     -1140   0,0 10,0  ! 14  8  5R   S -2      -100   6,0  4,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  9                              ! Spill:  10                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  4  4H   S -2      -100   3,0  7,0  !  2  5  3H   V  =      -140   9,0  1,0  !
!  2  7  3Nx  N -3      -500   0,0 10,0  !  3  1  3H   V +2      -200   6,0  4,0  !
! --  5             Frirunde        6,5  !  7 --             Frirunde   5,2       !
!  9 12  3Hx  S -1      -100   3,0  7,0  !  8  9  4H   V  =      -620   3,0  7,0  !
! 10  3  4H   S -1       -50   7,0  3,0  ! 10 13  2H   V +1      -140   9,0  1,0  !
! 11 13  4H   S -1       -50   7,0  3,0  ! 11  4  4H   V  =      -620   3,0  7,0  !
! 14  8  4H   S  =   420      10,0  0,0  ! 12 14  4Hx  V  =      -790   0,0 10,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  11                             ! Spill:  12                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  5  3H   Ø  =      -140   0,0 10,0  !  2  5  6N   V  =      -990   0,0 10,0  !
!  3  1  4S   S -1       -50   4,0  6,0  !  3  1  4H   V -2   100       7,0  3,0  !
!  7 --             Frirunde   5,2       !  7 --             Frirunde   5,2       !
!  8  9  3S   S  =   140      10,0  0,0  !  8  9  3H   V +1      -170   2,0  8,0  !
! 10 13  4S   S -1       -50   4,0  6,0  ! 10 13  6N   V -3   150      10,0  0,0  !
! 11  4  4Hx  Ø -1   100       8,0  2,0  ! 11  4  6N   V -1    50       4,0  6,0  !
! 12 14  4S   N -1       -50   4,0  6,0  ! 12 14  6N   V -2   100       7,0  3,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  13                             ! Spill:  14                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  7  3N   V -2   200       6,0  4,0  !  1  7  2H   V -1    50       2,0  8,0  !
!  3 --             Frirunde   5,0       !  3 --             Frirunde   5,0       !
!  4  2  4Hx  V -3   800      10,0  0,0  !  4  2  3R   S +2   150       8,0  2,0  !
!  9 10  3N   S  =   600       8,0  2,0  !  9 10  3R   S  =   110       4,0  6,0  !
! 11 14  2N   V  =      -120   2,0  8,0  ! 11 14  4S   N  =   420      10,0  0,0  !
! 12  5  3N   V  =      -600   0,0 10,0  ! 12  5  4R   S -1       -50   0,0 10,0  !
! 13  8  2H   V -1   100       4,0  6,0  ! 13  8  2R   S +2   130       6,0  4,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  15                             ! Spill:  16                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  7  4S   S +1   650       7,0  3,0  !  2  1  5Kx  V -1   200       8,0  2,0  !
!  3 --             Frirunde   5,0       !  4  7  1N   V +2      -150   3,0  7,0  !
!  4  2  3N   N +1   630       4,0  6,0  !  5  3  3K   V -1   100       6,0  4,0  !
!  9 10  3S   N +2   200       0,0 10,0  ! 10 11  5Kxx V -2  1000      10,0  0,0  !
! 11 14  4S   N +1   650       7,0  3,0  ! 12  8  2N   Ø +1      -150   3,0  7,0  !
! 12  5  5Rx  V -7  1700      10,0  0,0  ! 13 --             Frirunde   4,1       !
! 13  8  4S   N  =   620       2,0  8,0  ! 14  9  3N   V +1      -630   0,0 10,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  17                             ! Spill:  18                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  1  3R   S  =   110       5,0  5,0  !  2  1  2S   N -2      -200   1,0  9,0  !
!  4  7  3N   S -1       -50   0,0 10,0  !  4  7  1N   S  =    90       9,0  1,0  !
!  5  3  1N   N +3   180       9,0  1,0  !  5  3  2S   N -2      -200   1,0  9,0  !
! 10 11  1N   S +3   180       9,0  1,0  ! 10 11  1N   S  =    90       9,0  1,0  !
! 12  8  2R   S  =    90       2,0  8,0  ! 12  8  2S   N -1      -100   5,0  5,0  !
! 13 --             Frirunde   4,1       ! 13 --             Frirunde   4,1       !
! 14  9  2R   S +1   110       5,0  5,0  ! 14  9  4K   S -1      -100   5,0  5,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  19                             ! Spill:  20                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  3  2  2S   Ø -1   100       8,0  2,0  !  3  2  4H   Ø +1      -650   6,0  4,0  !
!  5  1  3K   V -2   200      10,0  0,0  !  5  1  4H   V +1      -650   6,0  4,0  !
! --  4             Frirunde        5,4  ! --  4             Frirunde        5,4  !
!  8 10  1N   V +2      -150   1,0  9,0  !  8 10  4H   V +1      -650   6,0  4,0  !
! 11 12  2N   V  =      -120   4,0  6,0  ! 11 12  2S   Ø  =      -110  10,0  0,0  !
! 13  9  2K   V  =       -90   6,0  4,0  ! 13  9  4H   Ø +3      -710   0,0 10,0  !
! 14  7  2H   S -3      -150   1,0  9,0  ! 14  7  4H   Ø +2      -680   2,0  8,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !
! Spill:  21                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  3  2  6S   Ø  =      -980   1,0  9,0  !
!  5  1  3N   Ø +4      -520   5,0  5,0  !
! --  4             Frirunde        5,4  !
!  8 10  3N   Ø +4      -520   5,0  5,0  !
! 11 12  4S   V +1      -450  10,0  0,0  !
! 13  9  3N   Ø +2      -460   8,0  2,0  !
! 14  7  6S   Ø  =      -980   1,0  9,0  !
!                                        !
!                                        !
------------------------------------------