20. oktober 2015

8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Middels: 144,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb             Land 
 
    1    4  213,7 *  74,20  Torhild Hanssen - Irene Sjuls            29273 24329  Arendalsknektene
    2    5  189,7 *  65,87  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene
    3    7  185,1 *  64,27  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
    4    2  173,7 *  60,31  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    5    8  163,4 *  56,74  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
    6   10  154,0    53,47  Glenn André Vedøy - Hallvard Lande          +1    42                    Norge
    7   13  146,0    50,69  Per Steine - Arne Helgelsen                 +6 22194
    8   16  144,0    50,00  Arne Dag Sti - Dan Haddeland             32140 12319  Grimstad BK     
    9   15  132,0    45,83  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13
   10    9  130,0    45,14  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
   11    1  125,7 *  43,65  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK         
   12   12  125,0    43,40  Pål Landa - Olav Pfaff                      +8    +9
   13    3  121,1 *  42,05  Inger Bodin - Tone Nordhagen             42700 37721  Arendalsknektene
   14   11   93,0    32,29  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
   15    6   75,4 *  26,18  Gunn Ellingsen - Arne Kjell Lunden         +20   +18
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  9  4H  N +2   480       4,0  8,0  !  1  9  3N  Ø  =      -400   2,0 10,0  !
!  3 13  5H  N +1   480       4,0  8,0  !  3 13  2R  V +1      -110   8,0  4,0  !
!  4 15  6H  N  =   980      11,0  1,0  !  4 15  3N  Ø -3   150      12,0  0,0  !
!  8 16  6Nx N -1      -100   0,0 12,0  !  8 16  2S  Ø  =      -110   8,0  4,0  !
! 10  5  3N  N +4   520       8,0  4,0  ! 10  5  3Hx S -2      -500   0,0 12,0  !
! 11  2  4H  N +2   480       4,0  8,0  ! 11  2  2N  V +2      -180   4,0  8,0  !
! 12  6  6H  S  =   980      11,0  1,0  ! 12  6  2S  Ø  =      -110   8,0  4,0  !
! --  7            Frirunde        7,7  ! --  7            Frirunde        7,7  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  9  2H  Ø +1      -140   4,0  8,0  !  1 16  2H  Ø  =      -110   0,0 12,0  !
!  3 13  1N  V +1      -120   7,0  5,0  !  3 12  2S  S  =   110       9,0  3,0  !
!  4 15  3N  Ø -1   100      11,0  1,0  !  4 --            Frirunde   8,9       !
!  8 16  3H  Ø -1   100      11,0  1,0  !  8 15  2S  S  =   110       9,0  3,0  !
! 10  5  1N  Ø +2      -150   1,0 11,0  !  9  5  2S  S -1      -100   3,0  9,0  !
! 11  2  2N  Ø +1      -150   1,0 11,0  ! 10  2  2R  V -1   100       6,0  6,0  !
! 12  6  2N  Ø  =      -120   7,0  5,0  ! 11  6  3S  S -1      -100   3,0  9,0  !
! --  7            Frirunde        7,7  ! 13  7  1N  V -2   200      12,0  0,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 16  4S  V +1      -450   2,0 10,0  !  1 16  1N  N +1   120      12,0  0,0  !
!  3 12  3N  V +1      -430   6,0  6,0  !  3 12  1N  N -1       -50   7,0  5,0  !
!  4 --            Frirunde   8,9       !  4 --            Frirunde   8,9       !
!  8 15  3N  Ø +1      -430   6,0  6,0  !  8 15  1N  N  =    90      10,0  2,0  !
!  9  5  4S  V +2      -480   0,0 12,0  !  9  5  1S  Ø +1      -110   2,0 10,0  !
! 10  2  4S  Ø  =      -420  10,0  2,0  ! 10  2  2S  V  =      -110   2,0 10,0  !
! 11  6  2N  V -2   100      12,0  0,0  ! 11  6  2N  N -1       -50   7,0  5,0  !
! 13  7  3N  V +1      -430   6,0  6,0  ! 13  7  2S  Ø  =      -110   2,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 15  3R  Ø +1      -130   5,0  7,0  !  1 15  2S  V +1      -140   3,0  9,0  !
!  3 11  5R  Ø -1   100      10,0  2,0  !  3 11  3S  V  =      -140   3,0  9,0  !
!  4 13  3R  Ø  =      -110   8,0  4,0  !  4 13  2S  V  =      -110   9,0  3,0  !
!  8 --            Frirunde   6,8       !  8 --            Frirunde   6,8       !
!  9  2  3N  V +1      -630   0,0 12,0  !  9  2  2N  Ø +2      -180   0,0 12,0  !
! 10  6  1S  N +2   140      12,0  0,0  ! 10  6  3R  Ø  =      -110   9,0  3,0  !
! 12  7  3R  Ø +1      -130   5,0  7,0  ! 12  7  2N  Ø  =      -120   6,0  6,0  !
! 16  5  3S  N -3      -300   2,0 10,0  ! 16  5  3K  N -1       -50  12,0  0,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 15  3S  N -1       -50   5,0  7,0  !  1 --            Frirunde   5,2       !
!  3 11  1S  N +1   110      12,0  0,0  !  3 10  2H  S +3   200       2,0 10,0  !
!  4 13  4S  N -1       -50   5,0  7,0  !  4 12  4H  S +1   650      11,0  1,0  !
!  8 --            Frirunde   6,8       !  8 13  2H  S +3   200       2,0 10,0  !
!  9  2  3H  Ø -1   100      10,0  2,0  !  9  6  4H  S +1   650      11,0  1,0  !
! 10  6  2S  V  =      -110   0,0 12,0  ! 11  7  3H  S +2   200       2,0 10,0  !
! 12  7  3S  N -2      -100   2,0 10,0  ! 15  5  2H  S +4   230       6,0  6,0  !
! 16  5  1S  N  =    80       8,0  4,0  ! 16  2  4H  S  =   620       8,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 --            Frirunde   5,2       !  1 --            Frirunde   5,2       !
!  3 10  4Hx N -3      -500   0,0 12,0  !  3 10  3S  Ø -1    50       2,0 10,0  !
!  4 12  4S  S -2      -100   7,0  5,0  !  4 12  4Sx Ø -2   300       7,0  5,0  !
!  8 13  4S  N -2      -100   7,0  5,0  !  8 13  5R  S  =   600      11,0  1,0  !
!  9  6  4S  S -1       -50  10,0  2,0  !  9  6  4S  Ø -3   150       4,0  8,0  !
! 11  7  5K  V -3   150      12,0  0,0  ! 11  7  5R  S -1      -100   0,0 12,0  !
! 15  5  4Sx N -2      -300   2,0 10,0  ! 15  5  4Sx Ø -2   300       7,0  5,0  !
! 16  2  2N  V  =      -120   4,0  8,0  ! 16  2  5K  N  =   600      11,0  1,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 13  6N  S -3      -300   0,0 12,0  !  1 13  3N  N +2   460      11,0  1,0  !
!  3  9  2S  N  =   110       2,0 10,0  !  3  9  3N  N  =   400       3,0  9,0  !
!  4 11  3N  S +1   630       8,0  4,0  !  4 11  3N  N +1   430       7,0  5,0  !
!  8 12  3N  S +2   660      11,0  1,0  !  8 12  3N  S +1   430       7,0  5,0  !
! 10  7  3N  N +2   660      11,0  1,0  ! 10  7  3N  S  =   400       3,0  9,0  !
! --  5            Frirunde        7,9  ! --  5            Frirunde        7,9  !
! 15  2  3N  S  =   600       6,0  6,0  ! 15  2  5R  N -2      -100   0,0 12,0  !
! 16  6  1S  N +3   170       4,0  8,0  ! 16  6  3N  N +2   460      11,0  1,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 13  2N  N +1   150       5,0  7,0  !  1 12  1S  Ø  =       -80   6,0  6,0  !
!  3  9  3R  S +1   130       1,0 11,0  !  3 16  2N  N -2      -100   2,0 10,0  !
!  4 11  3N  N  =   600       9,0  3,0  !  4 10  1N  S  =    90      12,0  0,0  !
!  8 12  3R  S +1   130       1,0 11,0  !  8 11  1N  S -1       -50   9,0  3,0  !
! 10  7  1N  N +2   150       5,0  7,0  !  9  7  3N  S -2      -100   2,0 10,0  !
! --  5            Frirunde        7,9  ! 13  5  2H  N -2      -100   2,0 10,0  !
! 15  2  3N  N  =   600       9,0  3,0  ! --  2            Frirunde        7,2  !
! 16  6  3N  N +1   630      12,0  0,0  ! 15  6  2H  N -1       -50   9,0  3,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 12  3N  V  =      -400   7,0  5,0  !  1 12  1N  V  =       -90   5,0  7,0  !
!  3 16  3N  V +2      -460   2,0 10,0  !  3 16  2S  Ø -1    50       8,0  4,0  !
!  4 10  3N  V  =      -400   7,0  5,0  !  4 10  2K  S -1      -100   2,0 10,0  !
!  8 11  5K  V  =      -400   7,0  5,0  !  8 11  1S  Ø -2   100      11,0  1,0  !
!  9  7  3N  V +4      -520   0,0 12,0  !  9  7  1N  Ø +2      -150   0,0 12,0  !
! 13  5  3N  V  =      -400   7,0  5,0  ! 13  5  1N  Ø  =       -90   5,0  7,0  !
! --  2            Frirunde        7,2  ! --  2            Frirunde        7,2  !
! 15  6  2N  V +1      -150  12,0  0,0  ! 15  6  2N  Ø -2   100      11,0  1,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 11  4S  S  =   420      11,0  1,0  !  1 11  4S  Ø -2   200      10,0  2,0  !
!  3 15  3S  S  =   140       1,0 11,0  !  3 15  4S  Ø -2   200      10,0  2,0  !
!  4  9  2S  S +3   200       8,0  4,0  !  4  9  3N  V -2   200      10,0  2,0  !
!  8 10  2S  S +2   170       5,0  7,0  !  8 10  4S  Ø -1   100       4,0  8,0  !
! 12  5  3S  S +1   170       5,0  7,0  ! 12  5  4S  V -1   100       4,0  8,0  !
! 13  2  4S  S  =   420      11,0  1,0  ! 13  2  4S  V  =      -620   0,0 12,0  !
! --  6            Frirunde        3,1  ! --  6            Frirunde        3,1  !
! 16  7  3S  S  =   140       1,0 11,0  ! 16  7  4S  Ø -1   100       4,0  8,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 11  4H  N  =   620       7,0  5,0  !  1 10  5Kx N -1      -100   7,0  5,0  !
!  3 15  4H  N  =   620       7,0  5,0  !  3 --            Frirunde   5,0       !
!  4  9  4H  N +1   650      10,0  2,0  !  4 16  5S  V -1   100      10,0  2,0  !
!  8 10  4H  N +2   680      12,0  0,0  !  8  9  3S  V +1      -170   4,0  8,0  !
! 12  5  4H  N -1      -100   4,0  8,0  ! 11  5  4S  V +1      -650   0,0 12,0  !
! 13  2  5Hx N -1      -200   1,0 11,0  ! 12  2  4S  V  =      -620   2,0 10,0  !
! --  6            Frirunde        3,1  ! 13  6  5K  S  =   400      12,0  0,0  !
! 16  7  6H  N -2      -200   1,0 11,0  ! 15  7  5Kx N -1      -100   7,0  5,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 10  4Hx S -2      -500   2,0 10,0  !  1 10  1N  Ø  =       -90   2,0 10,0  !
!  3 --            Frirunde   5,0       !  3 --            Frirunde   5,0       !
!  4 16  3H  N  =   140      12,0  0,0  !  4 16  2N  Ø -2   100      11,0  1,0  !
!  8  9  3N  V  =      -600   0,0 12,0  !  8  9  1N  N  =    90       8,0  4,0  !
! 11  5  3H  N -1      -100   8,0  4,0  ! 11  5  2N  N -2      -100   0,0 12,0  !
! 12  2  3K  Ø  =      -110   6,0  6,0  ! 12  2  2N  N -1       -50   5,0  7,0  !
! 13  6  2R  S  =    90      10,0  2,0  ! 13  6  2S  V -2   100      11,0  1,0  !
! 15  7  3K  Ø +1      -130   4,0  8,0  ! 15  7  1N  S -1       -50   5,0  7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------