27. oktober 2015

8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Middels: 144,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb             Land 
 
    1    1  176,7 *  61,35  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288
    2    4  171,0    59,38  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    3    2  164,7 *  57,19  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene
    4   11  161,0    55,90  Glenn André Vedøy - Hallvard Lande          +1    42                    Norge
    5    9  159,3 *  55,31  Dan Haddeland - Arne Dag Sti             12319 32140  Grimstad BK     
 
    6   14  150,5 *  52,26  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene
    7    7  145,1 *  50,38  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK         
    8   16  144,0 *  50,00  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
    9   10  141,8 *  49,24  Tore Omdalsmoen - Arne Helgesen            +23 22194
   10   15  138,5 *  48,09  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
 
   11    6  131,0    45,49  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25
   12    8  124,4 *  43,19  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
   13   12  122,2 *  42,43  Inger Bodin - Tone Nordhagen             42700 37721  Arendalsknektene
   14   13  120,0 *  41,67  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13
   15    3  106,9 *  37,12  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3 --            Frirunde   4,5       !  3 --            Frirunde   4,5       !
!  8 11  4S  S +2   480       7,0  5,0  !  8 11  3N  N -1      -100   0,0 12,0  !
!  9  4  3S  S +3   230       0,0 12,0  !  9  4  3N  N +1   630       8,0  4,0  !
! 10  2  5S  S +1   480       7,0  5,0  ! 10  2  2N  N +1   150       2,0 10,0  !
! 13  1  5N  S  =   460       2,0 10,0  ! 13  1  5K  N +1   620       4,0  8,0  !
! 14  7  4S  S +2   480       7,0  5,0  ! 14  7  3N  N +2   660      12,0  0,0  !
! 15  6  5S  S +1   480       7,0  5,0  ! 15  6  3N  N +1   630       8,0  4,0  !
! 16 12  6S  S  =   980      12,0  0,0  ! 16 12  3N  N +1   630       8,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 16  3S  Ø -1   100      12,0  0,0  !  1 16  3N  Ø +1      -630   4,0  8,0  !
!  4  6  2K  S -1       -50  10,0  2,0  !  4  6  5H  V  =      -650   1,0 11,0  !
!  7 15  2S  Ø +1      -140   5,0  7,0  !  7 15  4H  V  =      -620   6,0  6,0  !
!  9 12  3H  N -3      -150   0,0 12,0  !  9 12  5H  V -1   100       9,0  3,0  !
! 10 --            Frirunde   5,9       ! 10 --            Frirunde   5,9       !
! 11  3  3S  Ø  =      -140   5,0  7,0  ! 11  3  5Hx V -1   200      12,0  0,0  !
! 13  2  2S  Ø +1      -140   5,0  7,0  ! 13  2  4H  V +1      -650   1,0 11,0  !
! 14  8  3S  Ø  =      -140   5,0  7,0  ! 14  8  6H  V -1   100       9,0  3,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! --  7            Frirunde        6,1  ! --  7            Frirunde        6,1  !
!  8 15  4H  V  =      -420   5,0  7,0  !  8 15  3N  N +1   430       9,0  3,0  !
!  9 14  4S  N -3      -300  10,0  2,0  !  9 14  3N  N +1   430       9,0  3,0  !
! 10  1  4H  V  =      -420   5,0  7,0  ! 10  1  2R  Ø -4   400       4,0  8,0  !
! 11  6  2H  V +2      -170  12,0  0,0  ! 11  6  4H  N +1   450      12,0  0,0  !
! 12  4  4H  V +1      -450   0,0 12,0  ! 12  4  3K  V -4   400       4,0  8,0  !
! 13  3  4H  Ø  =      -420   5,0  7,0  ! 13  3  4H  S -2      -100   0,0 12,0  !
! 16  2  4H  V  =      -420   5,0  7,0  ! 16  2  3N  S  =   400       4,0  8,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 --            Frirunde   7,4       !  1 --            Frirunde   7,4       !
!  3 16  1N  V +4      -210   0,0 12,0  !  3 16  4H  S +1   450       2,0 10,0  !
!  6  8  3N  Ø -3   300      12,0  0,0  !  6  8  6S  N  =   980       8,0  4,0  !
! 10 14  3K  Ø +1      -130   3,0  9,0  ! 10 14  6S  N +1  1010      11,0  1,0  !
! 11  2  3N  Ø -2   200      10,0  2,0  ! 11  2  6H  S -1       -50   0,0 12,0  !
! 12  7  3H  N -1      -100   8,0  4,0  ! 12  7  4S  N +3   510       6,0  6,0  !
! 13  4  3K  Ø +1      -130   3,0  9,0  ! 13  4  6S  N +1  1010      11,0  1,0  !
! 15  9  2H  Ø  =      -110   6,0  6,0  ! 15  9  5S  N +1   480       4,0  8,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  8  3N  V -3   300      12,0  0,0  !  1  8  2S  S -1      -100   4,0  8,0  !
!  2  6  2K  Ø +1      -110   5,0  7,0  !  2  6  2R  V  =       -90   6,0  6,0  !
!  7  9  3N  Ø -1   100      10,0  2,0  !  7  9  3S  S -3      -300   0,0 12,0  !
! 12  3  2S  S -1       -50   8,0  4,0  ! 12  3  2N  Ø -2   200      10,0  2,0  !
! 13 --            Frirunde   5,0       ! 13 --            Frirunde   5,0       !
! 14 11  2N  Ø +1      -150   2,0 10,0  ! 14 11  1N  V -3   300      12,0  0,0  !
! 15 10  3K  Ø  =      -110   5,0  7,0  ! 15 10  3S  S -2      -200   2,0 10,0  !
! 16  4  3N  V +1      -630   0,0 12,0  ! 16  4  2S  S  =   110       8,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  4  5R  V  =      -400   2,0 10,0  !  1  4  3Nx S  =   750      12,0  0,0  !
!  2  9  3N  Ø -1    50      10,0  2,0  !  2  9  2N  S +1   150       7,0  5,0  !
!  3  7  3N  Ø -1    50      10,0  2,0  !  3  7  3H  N -1      -100   4,0  8,0  !
! -- 16            Frirunde        6,0  ! -- 16            Frirunde        6,0  !
!  8 10  3R  V +2      -150   5,0  7,0  !  8 10  1S  V -3   150       7,0  5,0  !
! 11 15  5R  V -1    50      10,0  2,0  ! 11 15  2N  S -2      -200   2,0 10,0  !
! 13  6  3R  V +2      -150   5,0  7,0  ! 13  6  3K  S -3      -300   0,0 12,0  !
! 14 12  2Rx V +3      -480   0,0 12,0  ! 14 12  3N  S  =   600      10,0  2,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 14  3H  N -1      -100   5,0  7,0  !  1 14  4H  N  =   420       5,0  7,0  !
!  2 --            Frirunde   6,9       !  2 --            Frirunde   6,9       !
!  3 10  3R  V -1   100       8,0  4,0  !  3 10  4H  N  =   420       5,0  7,0  !
!  4  8  3N  V -4   400      12,0  0,0  !  4  8  3N  N +1   430      11,0  1,0  !
!  9 11  4H  N -2      -200   1,0 11,0  !  9 11  3N  N +1   430      11,0  1,0  !
! 12 15  3K  Ø -2   200      10,0  2,0  ! 12 15  2H  N +2   170       0,0 12,0  !
! 13  7  3H  N -1      -100   5,0  7,0  ! 13  7  4H  N  =   420       5,0  7,0  !
! 16  6  3H  N -2      -200   1,0 11,0  ! 16  6  4H  N  =   420       5,0  7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2 14  3H  Ø -1    50      10,0  2,0  !  2 14  3N  V +1      -630   2,0 10,0  !
!  3  6  3N  N -2      -200   1,0 11,0  !  3  6  3N  Ø -2   200      12,0  0,0  !
!  4 11  2S  S -1      -100   8,0  4,0  !  4 11  3N  V  =      -600   6,0  6,0  !
! --  9            Frirunde        6,7  ! --  9            Frirunde        6,7  !
!  7 16  3R  S  =   110      12,0  0,0  !  7 16  3N  V -1   100       9,0  3,0  !
! 10 12  2H  Ø  =      -110   5,0  7,0  ! 10 12  3N  V -1   100       9,0  3,0  !
! 13  8  2H  Ø  =      -110   5,0  7,0  ! 13  8  3N  V +1      -630   2,0 10,0  !
! 15  1  5R  S -2      -200   1,0 11,0  ! 15  1  3N  V +1      -630   2,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  4  7  4H  S -2      -100   3,0  9,0  !  4  7  4S  N  =   620       0,0 12,0  !
! -- 12            Frirunde        5,1  ! -- 12            Frirunde        5,1  !
!  6 10  2S  V  =      -110   0,0 12,0  !  6 10  4S  N +1   650       5,0  7,0  !
! 11  1  4H  N -2      -100   3,0  9,0  ! 11  1  4S  N +2   680      10,0  2,0  !
! 13  9  3S  V -1    50       6,0  6,0  ! 13  9  4S  N +1   650       5,0  7,0  !
! 14  3  2H  N +1   140      10,0  2,0  ! 14  3  4S  N +1   650       5,0  7,0  !
! 15  2  2H  N +1   140      10,0  2,0  ! 15  2  4S  N +1   650       5,0  7,0  !
! 16  8  2H  S +1   140      10,0  2,0  ! 16  8  3N  N +3   690      12,0  0,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3 15  3K  Ø  =      -110   3,0  9,0  !  3 15  4S  N +3   710       3,0  9,0  !
! --  8            Frirunde        5,2  ! --  8            Frirunde        5,2  !
!  6  1  1N  S  =    90      10,0  2,0  !  6  1  7N  N -1      -100   0,0 12,0  !
!  7 11  3H  S -1       -50   7,0  5,0  !  7 11  3N  S +4   720       7,0  5,0  !
!  9 16  3H  S -1       -50   7,0  5,0  !  9 16  3N  N +4   720       7,0  5,0  !
! 12  2  2S  V  =      -110   3,0  9,0  ! 12  2  4S  N +3   710       3,0  9,0  !
! 13 10  1N  V -1   100      12,0  0,0  ! 13 10  7N  N  =  2220      12,0  0,0  !
! 14  4  2S  S -3      -150   0,0 12,0  ! 14  4  6S  S +1  1460      10,0  2,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  3  3N  Ø -3   150      12,0  0,0  !  1  3  3H  N -2      -100   7,0  5,0  !
!  4 15  3N  Ø -1    50       7,0  5,0  !  4 15  3H  N -2      -100   7,0  5,0  !
! -- 14            Frirunde        6,3  ! -- 14            Frirunde        6,3  !
!  6  9  2H  Ø +2      -170   0,0 12,0  !  6  9  3R  Ø +1      -130   4,0  8,0  !
!  7  2  1S  V +1      -110   4,0  8,0  !  7  2  3H  N -4      -200   2,0 10,0  !
!  8 12  1N  Ø -1    50       7,0  5,0  !  8 12  2H  N  =   110      12,0  0,0  !
! 13 11  3N  V -2   100      10,0  2,0  ! 13 11  3N  Ø  =      -600   0,0 12,0  !
! 16 10  1S  V +2      -140   2,0 10,0  ! 16 10  2H  N -1       -50  10,0  2,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  4  2N  V +1      -150   3,0  9,0  !  2  4  4H  Ø +1      -450   1,0 11,0  !
!  6 14  1N  V +2      -150   3,0  9,0  !  6 14  4H  Ø  =      -420   6,0  6,0  !
!  7 10  2R  Ø -2   200      10,0  2,0  !  7 10  4H  Ø +1      -450   1,0 11,0  !
!  8  3  2H  V -2   200      10,0  2,0  !  8  3  3N  Ø -1    50      10,0  2,0  !
!  9  1  2H  V -2   200      10,0  2,0  !  9  1  4H  Ø  =      -420   6,0  6,0  !
! 11 16  1N  Ø +1      -120   6,0  6,0  ! 11 16  4H  V  =      -420   6,0  6,0  !
! 13 12  2Nx Ø  =      -690   0,0 12,0  ! 13 12  3N  Ø -2   100      12,0  0,0  !
! 15 --            Frirunde   5,8       ! 15 --            Frirunde   5,8       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------