10. november 2015

8 bord, 16 par. Antall spill: 24. Middels: 168.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb             Land 
 
    1   11    215  63,99  Willy Jensen - Magne Ribe                   +4    +5
    2    5    189  56,25  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
    3   15    187  55,65  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25
    4   14    186  55,36  Mai Britt Karlsen - Wenche Skjørsæter    13303 24580  Arendalsknektene
    5   12    182  54,17  Glenn André Vedøy - Hallvard Lande          +1    42                    Norge
    6    4    181  53,87  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
    7   10    177  52,68  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288
    8    7    171  50,89  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene
    9   13    168  50,00  Tore Omdalsmoen - Arne Helgesen            +23 17409
   10   16    164  48,81  Finn Bakke - Gunn Marit Mosberglia         +13 35279
   11    3    160  47,62  Gunn Ellingsen - Arne Kjell Lunden         +20   +18
   12    9    159  47,32  Pål Landa - Olav Pfaff                      +8    +9
   13    2    156  46,43  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
   14    8    143  42,56  terje Pedersen - Irene Sjuls             42398 24329  Arendalsknektene
   15    6    130  38,69  Inger Bodin - Tone Nordhagen             42700 37721  Arendalsknektene
   16    1    120  35,71  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK         
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3  5  4H   Ø  =      -420   1 13  !  3  5  5H   N  =   650       9  5  !
!  8 11  4H   Ø  =      -420   1 13  !  8 11  4K   Ø -1    50       0 14  !
!  9  4  2H   Ø +2      -170   4 10  !  9  4  6Kx  Ø -2   300       6  8  !
! 10  2  4H   Ø -1    50      10  4  ! 10  2  5K   Ø -2   100       3 11  !
! 13  1  2H   Ø +1      -140   6  8  ! 13  1  5H   N +1   680      12  2  !
! 14  7  4H   Ø -2   100      14  0  ! 14  7  4H   N +1   650       9  5  !
! 15  6  4H   Ø -1    50      10  4  ! 15  6  5Hx  N +1  1050      14  0  !
! 16 12  4H   Ø -1    50      10  4  ! 16 12  5K   Ø -2   100       3 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 16  3N   N +2   460       4 10  !  1 16  2N   Ø +3      -210   6  8  !
!  4  6  3N   N +3   490      10  4  !  4  6  4R   V +2      -170  11  3  !
!  7 15  6N   S  =   990      14  0  !  7 15  5R   V +1      -620   0 14  !
!  9 12  3N   S +3   490      10  4  !  9 12  3N   V  =      -600   2 12  !
! 10  5  3N   N +1   430       0 14  ! 10  5  3R   V +3      -170  11  3  !
! 11  3  3N   N +2   460       4 10  ! 11  3  4K   S -2      -200   8  6  !
! 13  2  3N   S +2   460       4 10  ! 13  2  4R   V +1      -150  14  0  !
! 14  8  3N   N +3   490      10  4  ! 14  8  2Hx  N -2      -500   4 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5  7  4H   Ø  =      -420   5  9  !  5  7  3N   S -3      -150   1 13  !
!  8 15  3S   N -1      -100  12  2  !  8 15  3N   S -3      -150   1 13  !
!  9 14  4H   Ø  =      -420   5  9  !  9 14  3K   N  =   110       4 10  !
! 10  1  4H   Ø  =      -420   5  9  ! 10  1  4K   S  =   130       8  6  !
! 11  6  3H   V +1      -170  10  4  ! 11  6  3N   S +1   430      12  2  !
! 12  4  4H   Ø  =      -420   5  9  ! 12  4  4K   S  =   130       8  6  !
! 13  3  4H   Ø +1      -450   0 14  ! 13  3  3N   S +2   460      14  0  !
! 16  2  5H   V -1    50      14  0  ! 16  2  3K   N +1   130       8  6  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  5  3N   N -1      -100   5  9  !  1  5  3N   S -1       -50   3 11  !
!  3 16  2R   S  =    90       9  5  !  3 16  2N   S -1       -50   3 11  !
!  6  8  2R   S -2      -200   2 12  !  6  8  2R   V -4   200       8  6  !
! 10 14  2N   N -3      -300   0 14  ! 10 14  3N   S  =   400      12  2  !
! 11  2  3R   S -1      -100   5  9  ! 11  2  4S   S -1       -50   3 11  !
! 12  7  1S   V -1   100      12  2  ! 12  7  3N   N  =   400      12  2  !
! 13  4  2R   S  =    90       9  5  ! 13  4  3N   S -1       -50   3 11  !
! 15  9  2S   N  =   110      14  0  ! 15  9  3N   S  =   400      12  2  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  8  4S   Ø  =      -620   3 11  !  1  8  2K   V +2      -130   1 13  !
!  2  6  4S   V  =      -620   3 11  !  2  6  4K   V -1   100      14  0  !
!  7  9  3K   Ø +2      -150   8  6  !  7  9  2K   V +1      -110   8  6  !
! 12  3  2N   Ø +2      -180   6  8  ! 12  3  3K   V  =      -110   8  6  !
! 13  5  6S   Ø -3   300      14  0  ! 13  5  3K   V  =      -110   8  6  !
! 14 11  4S   V +1      -650   0 14  ! 14 11  3K   Ø  =      -110   8  6  !
! 15 10  4S   Ø -1   100      11  3  ! 15 10  3K   V +1      -130   1 13  !
! 16  4  4S   V -1   100      11  3  ! 16  4  2K   V +1      -110   8  6  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  4  3N   Ø -2   100      10  4  !  1  4  4S   Ø  =      -420   0 14  !
!  2  9  3S   S -2      -100   2 12  !  2  9  3S   Ø  =      -140   5  9  !
!  3  7  3N   Ø -2   100      10  4  !  3  7  2S   Ø +2      -170   2 12  !
!  5 16  3N   Ø -2   100      10  4  !  5 16  3R   V -2   100      12  2  !
!  8 10  5R   V -1    50       4 10  !  8 10  3S   Ø  =      -140   5  9  !
! 11 15  3N   Ø -2   100      10  4  ! 11 15  2H   N +1   140      14  0  !
! 13  6  3R   V +2      -150   0 14  ! 13  6  4S   Ø -1    50       9  5  !
! 14 12  3N   Ø -2   100      10  4  ! 14 12  4S   Ø -1    50       9  5  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 14  3S   S -3      -300   2 12  !  1 14  2N   Ø  =      -120   4 10  !
!  2  5  3S   N +1   170      14  0  !  2  5  1K   Ø +1       -90   6  8  !
!  3 10  3S   S -2      -200   4 10  !  3 10  4S   V -1    50      12  2  !
!  4  8  3S   S -1      -100   9  5  !  4  8  4S   V -4   200      14  0  !
!  9 11  4S   N -1      -100   9  5  !  9 11  3S   V  =      -140   1 13  !
! 12 15  2S   S -1      -100   9  5  ! 12 15  1H   Ø  =       -80   8  6  !
! 13  7  2Hx  Ø  =      -670   0 14  ! 13  7  1K   Ø  =       -70  10  4  !
! 16  6  3S   N -1      -100   9  5  ! 16  6  3S   V  =      -140   1 13  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 14  4H   V +1      -450   2 12  !  2 14  4H   N  =   420       8  6  !
!  3  6  3N   Ø  =      -400   8  6  !  3  6  4Hx  N -1      -100   1 13  !
!  4 11  4H   Ø +1      -450   2 12  !  4 11  3N   N +1   430      11  3  !
!  5  9  3H   Ø +1      -170  12  2  !  5  9  4H   S -1       -50   5  9  !
!  7 16  3N   V  =      -400   8  6  !  7 16  4H   N -1       -50   5  9  !
! 10 12  3N   V  =      -400   8  6  ! 10 12  4Hx  N -1      -100   1 13  !
! 13  8  4H   V +1      -450   2 12  ! 13  8  3N   N +2   460      14  0  !
! 15  1  3N   V -2   100      14  0  ! 15  1  3N   N +1   430      11  3  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  7  2N   N  =   120      12  2  !  4  7  2R   S  =    90       0 14  !
!  5 12  2N   S -1       -50   3 11  !  5 12  2N   N +2   180       9  5  !
!  6 10  1N   V  =       -90   0 14  !  6 10  1N   S +1   120       3 11  !
! 11  1  2R   S -1       -50   3 11  ! 11  1  4Hx  V -4   800      14  0  !
! 13  9  Pass          0       6  8  ! 13  9  1N   S +3   180       9  5  !
! 14  3  2R   N +1   110      10  4  ! 14  3  2H   V -3   150       6  8  !
! 15  2  2N   V -2   100       8  6  ! 15  2  4Hx  Ø -2   300      12  2  !
! 16  8  1N   S +2   150      14  0  ! 16  8  1N   S +1   120       3 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3 15  3H   Ø -1   100       9  5  !  3 15  2S   S +1   140       6  8  !
!  5  8  2S   S -1       -50   2 12  !  5  8  3Rx  Ø -4  1100      14  0  !
!  6  1  1N   N  =    90       5  9  !  6  1  2N   N  =   120       4 10  !
!  7 11  2N   N +2   180      14  0  !  7 11  2H   V -1   100       1 13  !
!  9 16  1S   S +1   110      12  2  !  9 16  3S   S +1   170      11  3  !
! 12  2  3H   Ø -1   100       9  5  ! 12  2  1N   V -1   100       1 13  !
! 13 10  1N   Ø  =       -90   0 14  ! 13 10  2S   S +2   170      11  3  !
! 14  4  1N   N  =    90       5  9  ! 14  4  2N   N +1   150       8  6  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  3  2S   N +2   170      10  4  !  1  3  4S   S  =   420       4 10  !
!  4 15  2R   S -3      -300   0 14  !  4 15  4S   S +1   450      10  4  !
!  5 14  4S   S +1   650      14  0  !  5 14  4S   S +1   450      10  4  !
!  6  9  3S   N +1   170      10  4  !  6  9  6S   N -2      -100   0 14  !
!  7  2  4Kx  V -1   100       6  8  !  7  2  4S   S +2   480      14  0  !
!  8 12  2Kx  V  =      -180   2 12  !  8 12  4S   S +1   450      10  4  !
! 13 11  4S   N -1      -100   4 10  ! 13 11  4S   S  =   420       4 10  !
! 16 10  3S   N +1   170      10  4  ! 16 10  4S   S  =   420       4 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  4  4H   N  =   620      12  2  !  2  4  2S   V +1      -140   5  9  !
!  6 14  4H   N  =   620      12  2  !  6 14  3S   V +2      -200   2 12  !
!  7 10  4H   N  =   620      12  2  !  7 10  4H   V  =      -420   0 14  !
!  8  3  6H   N -2      -200   2 12  !  8  3  2S   V  =      -110  10  4  !
!  9  1  3N   N  =   600       8  6  !  9  1  2H   V  =      -110  10  4  !
! 11 16  3N   N -1      -100   5  9  ! 11 16  3N   Ø -1    50      14  0  !
! 13 12  4H   N -1      -100   5  9  ! 13 12  2H   V  =      -110  10  4  !
! 15  5  5N   S -3      -300   0 14  ! 15  5  2H   V +1      -140   5  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------