17. november 2015

9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Middels: 168,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb                        Land

 

    1   11  208,0    61,90  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3

    2   12  200,0    59,52  Dan Haddeland - Arne Dag Sti             12319 32140  Grimstad BK               

    3    7  194,2 *  57,80  Willy Jensen - Magne Ribe                   +4    +5

    4    1  192,0 *  57,14  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13

    5    6  182,2 *  54,23  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24

    6   17  181,1 *  53,90  Irene Sjuls - terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene           

    7   18  175,6 *  52,26  Svein Magne Granheim - Torhild Hanssen   24425 29273  Asker BK - Arendalsknektene

    8    9  168,0 *  50,00  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten          13303    62  Arendalsknektene          

    9    8  165,0    49,11  Glenn André Vedøy - Hallvard Lande          +1    42                               Norge

   10    5  156,0    46,43  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288

   11   15  154,9 *  46,10  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene          

   12   14  153,8 *  45,77  Pål Landa - Olav Pfaff                      +8    +9

   13   10  152,7 *  45,45  Gunn Ellingsen - Arne Kjell Lunden         +20   +18

   14    3  147,3 *  43,84  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25

   15   13  142,9 *  42,53  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK                   

   16    4  140,0    41,67  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene          

   17   16  139,6 *  41,55  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

!                                        !                                        !

! Spill:  1                              ! Spill:  2                              !

!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !

!  6 16  4H   N +1   450      11,0  3,0  !  6 16  3R   V +1      -130   5,0  9,0  !

!  7  3  4H   N +1   450      11,0  3,0  !  7  3  3R   V  =      -110  12,0  2,0  !

!  9 17  5H   N -1       -50   3,0 11,0  !  9 17  3R   V +1      -130   5,0  9,0  !

! 10  5  3H   N +1   170       6,0  8,0  ! 10  5  3R   V  =      -110  12,0  2,0  !

! 12 11  4H   N +1   450      11,0  3,0  ! 12 11  5R   Ø  =      -400   0,0 14,0  !

! 13  1  4H   N +1   450      11,0  3,0  ! 13  1  3R   V +1      -130   5,0  9,0  !

! 14  8  5H   N -1       -50   3,0 11,0  ! 14  8  3R   V +1      -130   5,0  9,0  !

! 15 --             Frirunde   6,5       ! 15 --             Frirunde   6,5       !

! 18  4  6H   N -2      -100   0,0 14,0  ! 18  4  2R   V +1      -110  12,0  2,0  !

!                                        !                                        !

!                                        !                                        !

-----------------------------------------------------------------------------------

!                                        !                                        !

! Spill:  3                              ! Spill:  4                              !

!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !

!  1 12  4S   S +1   450      10,0  4,0  !  1 12  3N   Ø +2      -660   0,0 14,0  !

!  8  4  4S   S  =   420       5,0  9,0  !  8  4  1Nx  S -2      -500   4,0 10,0  !

!  9 14  4S   S +1   450      10,0  4,0  !  9 14  3N   V  =      -600   2,0 12,0  !

! 10 17  2S   S  =   110       0,0 14,0  ! 10 17  2R   Ø +2      -130  12,0  2,0  !

! 11  6  4S   S +1   450      10,0  4,0  ! 11  6  2S   Ø  =      -110  14,0  0,0  !

! 13 --             Frirunde   6,0       ! 13 --             Frirunde   6,0       !

! 15  3  3N   S +2   460      14,0  0,0  ! 15  3  1N   Ø +2      -150   7,0  7,0  !

! 16  7  3S   S  =   140       2,0 12,0  ! 16  7  2N   V +1      -150   7,0  7,0  !

! 18  5  4S   S  =   420       5,0  9,0  ! 18  5  3H   V  =      -140  10,0  4,0  !

!                                        !                                        !

!                                        !                                        !

-----------------------------------------------------------------------------------

!                                        !                                        !

! Spill:  5                              ! Spill:  6                              !

!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !

! --  1             Frirunde        8,0  ! --  1             Frirunde        8,0  !

!  4 15  3N   S +2   660       9,0  5,0  !  4 15  2Sx  V +1      -870   0,0 14,0  !

!  6 18  4H   S  =   620       6,0  8,0  !  6 18  2S   V  =      -110   4,0 10,0  !

!  9  5  4H   S +2   680      12,0  2,0  !  9  5  2K   S -1       -50   7,0  7,0  !

! 12  7  6H   S  =  1430      14,0  0,0  ! 12  7  3R   S -1       -50   7,0  7,0  !

! 13  3  4H   S -1      -100   0,0 14,0  ! 13  3  4S   V -1   100      11,0  3,0  !

! 14 10  2H   S +4   230       4,0 10,0  ! 14 10  3S   V -1   100      11,0  3,0  !

! 16  8  4S   Ø -2   100       2,0 12,0  ! 16  8  2N   Ø -2   200      14,0  0,0  !

! 17 11  3N   S +2   660       9,0  5,0  ! 17 11  2S   V +1      -140   2,0 12,0  !

!                                        !                                        !

!                                        !                                        !

-----------------------------------------------------------------------------------

!                                        !                                        !

! Spill:  7                              ! Spill:  8                              !

!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !

!  1  8  4S   N +2   680       6,0  8,0  !  1  8  3N   V -2   100      11,0  3,0  !

!  3 --             Frirunde   6,2       !  3 --             Frirunde   6,2       !

!  7 18  4S   N +3   710      11,0  3,0  !  7 18  4H   V -2   100      11,0  3,0  !

! 10  6  3S   N +2   200       0,0 14,0  ! 10  6  4H   V -2   100      11,0  3,0  !

! 13  4  4S   N +3   710      11,0  3,0  ! 13  4  3H   V +2      -200   0,0 14,0  !

! 14 11  4S   N  =   620       2,0 12,0  ! 14 11  4H   Ø -1    50       5,0  9,0  !

! 15  5  4S   N +3   710      11,0  3,0  ! 15  5  4H   V -2   100      11,0  3,0  !

! 16  9  4S   N +1   650       4,0 10,0  ! 16  9  4H   V -1    50       5,0  9,0  !

! 17 12  4S   N +3   710      11,0  3,0  ! 17 12  1N   V +1      -120   2,0 12,0  !

!                                        !                                        !

!                                        !                                        !

-----------------------------------------------------------------------------------

!                                        !                                        !

! Spill:  9                              ! Spill:  10                             !

!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !

! --  9             Frirunde        7,0  ! --  9             Frirunde        7,0  !

!  4  3  3N   Ø  =      -600   2,0 12,0  !  4  3  2H   Ø  =      -110   4,0 10,0  !

! 10 16  3H   Ø  =      -140   8,0  6,0  ! 10 16  3N   V -3   300      14,0  0,0  !

! 11  7  5H   Ø -2   200      14,0  0,0  ! 11  7  Pass          0      12,0  2,0  !

! 13  5  3Sx  N -3      -500   4,0 10,0  ! 13  5  1N   V +1      -120   1,0 13,0  !

! 14 12  3H   Ø +1      -170   6,0  8,0  ! 14 12  1N   V  =       -90   8,0  6,0  !

! 15  6  4H   Ø -1   100      12,0  2,0  ! 15  6  1N   V +1      -120   1,0 13,0  !

! 17  1  4H   Ø  =      -620   0,0 14,0  ! 17  1  1N   V  =       -90   8,0  6,0  !

! 18  8  3S   N -1       -50  10,0  4,0  ! 18  8  1N   V  =       -90   8,0  6,0  !

!                                        !                                        !

!                                        !                                        !

-----------------------------------------------------------------------------------

!                                        !                                        !

! Spill:  11                             ! Spill:  12                             !

!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !

! -- 17             Frirunde        7,6  ! -- 17             Frirunde        7,6  !

!  3 10  2S   N +2   170       9,0  5,0  !  3 10  3S   V -2   100      13,0  1,0  !

!  5  4  2S   N +1   140       4,0 10,0  !  5  4  3N   V +1      -430   0,0 14,0  !

! 12  8  4S   N  =   420      14,0  0,0  ! 12  8  4S   V -1    50       9,0  5,0  !

! 13  6  2S   N  =   110       2,0 12,0  ! 13  6  4S   V -1    50       9,0  5,0  !

! 14  1  4S   N -1       -50   0,0 14,0  ! 14  1  4S   V -2   100      13,0  1,0  !

! 15  7  2S   N +2   170       9,0  5,0  ! 15  7  4S   V  =      -420   4,0 10,0  !

! 16 11  2S   N +2   170       9,0  5,0  ! 16 11  4S   V  =      -420   4,0 10,0  !

! 18  9  2S   N +2   170       9,0  5,0  ! 18  9  4S   V  =      -420   4,0 10,0  !

!                                        !                                        !

!                                        !                                        !

-----------------------------------------------------------------------------------

!                                        !                                        !

! Spill:  13                             ! Spill:  14                             !

!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !

!  1  9  4H   N +2   680      14,0  0,0  !  1  9  4K   N -2      -100  10,0  4,0  !

!  4 11  4H   S +1   650      11,0  3,0  !  4 11  2S   V +3      -200   2,0 12,0  !

!  6  5  4H   N  =   620       7,0  7,0  !  6  5  2S   V +1      -140   6,0  8,0  !

!  7 13  4H   S +1   650      11,0  3,0  !  7 13  3K   N  =   110      14,0  0,0  !

! 14 --             Frirunde   6,4       ! 14 --             Frirunde   6,4       !

! 15  8  4H   N  =   620       7,0  7,0  ! 15  8  5Kx  N -2      -300   0,0 14,0  !

! 16 12  3H   N +1   170       0,0 14,0  ! 16 12  2H   Ø +1      -140   6,0  8,0  !

! 17  3  1H   N +4   200       3,0 11,0  ! 17  3  3S   V  =      -140   6,0  8,0  !

! 18 10  2H   N +3   200       3,0 11,0  ! 18 10  3K   N -1       -50  12,0  2,0  !

!                                        !                                        !

!                                        !                                        !

-----------------------------------------------------------------------------------

!                                        !                                        !

! Spill:  15                             ! Spill:  16                             !

!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !

! -- 10             Frirunde        6,4  ! -- 10             Frirunde        6,4  !

!  5 12  3S   N -1      -100   7,0  7,0  !  5 12  3H   Ø +1      -170  11,0  3,0  !

!  7  6  3S   N -2      -200   0,0 14,0  !  7  6  2H   Ø +2      -170  11,0  3,0  !

!  8 13  4S   N -1      -100   7,0  7,0  !  8 13  3N   V +1      -630   1,0 13,0  !

! 11 18  4S   N -1      -100   7,0  7,0  ! 11 18  3N   V  =      -600   7,0  7,0  !

! 14  3  2S   N  =   110      14,0  0,0  ! 14  3  3N   V  =      -600   7,0  7,0  !

! 15  9  4S   N -1      -100   7,0  7,0  ! 15  9  4H   Ø  =      -620   4,0 10,0  !

! 16  1  3R   Ø  =      -110   2,0 12,0  ! 16  1  3N   V +1      -630   1,0 13,0  !

! 17  4  3R   Ø -1    50      12,0  2,0  ! 17  4  3N   V -1   100      14,0  0,0  !

!                                        !                                        !

!                                        !                                        !

-----------------------------------------------------------------------------------

!                                        !                                        !

! Spill:  17                             ! Spill:  18                             !

!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !

!  3 11  4S   Ø  =      -420   7,0  7,0  !  3 11  2R   V  =       -90   6,0  8,0  !

!  4 14  4S   V  =      -420   7,0  7,0  !  4 14  2Rx  Ø  =      -180   0,0 14,0  !

!  6  1  4S   V -1    50      14,0  0,0  !  6  1  3R   Ø -1    50       8,0  6,0  !

!  8  7  4S   V  =      -420   7,0  7,0  !  8  7  2N   S -1      -100   3,0 11,0  !

! 13  9  4S   Ø  =      -420   7,0  7,0  ! 13  9  3N   N  =   600      14,0  0,0  !

! 15 10  3S   V  =      -140  12,0  2,0  ! 15 10  3K   S -1      -100   3,0 11,0  !

! 16 --             Frirunde   5,8       ! 16 --             Frirunde   5,8       !

! 17  5  4S   Ø +1      -450   1,0 13,0  ! 17  5  2S   N  =   110      11,0  3,0  !

! 18 12  4S   Ø +1      -450   1,0 13,0  ! 18 12  2S   N  =   110      11,0  3,0  !

!                                        !                                        !

!                                        !                                        !

-----------------------------------------------------------------------------------

!                                        !                                        !

! Spill:  19                             ! Spill:  20                             !

!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !

!  4 12  3R   Ø +2      -150   5,0  9,0  !  4 12  5Sx  Ø -4  1100      14,0  0,0  !

!  5 14  3Sx  N -2      -300   1,0 13,0  !  5 14  4H   N  =   620       6,0  8,0  !

!  7 --             Frirunde   8,1       !  7 --             Frirunde   8,1       !

!  9  8  3Sx  N -2      -300   1,0 13,0  !  9  8  4Sx  Ø -2   500       0,0 14,0  !

! 11 15  3S   N -2      -100   8,0  6,0  ! 11 15  4H   N  =   620       6,0  8,0  !

! 13 10  2N   Ø -1   100      10,0  4,0  ! 13 10  4H   N  =   620       6,0  8,0  !

! 16  3  2S   N +1   140      14,0  0,0  ! 16  3  4H   N  =   620       6,0  8,0  !

! 17  6  2S   N  =   110      12,0  2,0  ! 17  6  4H   N  =   620       6,0  8,0  !

! 18  1  3R   Ø +2      -150   5,0  9,0  ! 18  1  4H   N +1   650      12,0  2,0  !

!                                        !                                        !

!                                        !                                        !

-----------------------------------------------------------------------------------

!                                        !                                        !

! Spill:  21                             ! Spill:  22                             !

!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !

!  5  1  2S   N +2   170      10,0  4,0  !  5  1  4S   S +1   450       9,0  5,0  !

!  8  3  2K   V +1      -110   6,0  8,0  !  8  3  4S   S +2   480      14,0  0,0  !

! 10  9  2Rx  S -3      -800   0,0 14,0  ! 10  9  2S   S +2   170       2,0 12,0  !

! 12 15  3S   N +2   200      13,0  1,0  ! 12 15  4S   S +1   450       9,0  5,0  !

! 13 11  3K   Ø +1      -130   4,0 10,0  ! 13 11  4S   S  =   420       4,0 10,0  !

! 14  6  4S   Ø  =      -420   2,0 12,0  ! 14  6  7Sx  S -2      -300   0,0 14,0  !

! 16  4  2S   N +3   200      13,0  1,0  ! 16  4  4S   S +1   450       9,0  5,0  !

! 17  7  3S   N  =   140       8,0  6,0  ! 17  7  4S   S +1   450       9,0  5,0  !

! 18 --             Frirunde   7,3       ! 18 --             Frirunde   7,3       !

!                                        !                                        !

!                                        !                                        !

-----------------------------------------------------------------------------------

!                                        !                                        !

! Spill:  23                             ! Spill:  24                             !

!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !

!  5 16  3R   N +1   130       7,0  7,0  !  5 16  2K   V +1      -110   9,0  5,0  !

!  6 --             Frirunde   7,6       !  6 --             Frirunde   7,6       !

!  9  4  3N   V -2   200      12,0  2,0  !  9  4  3N   Ø -2   100      14,0  0,0  !

! 11 10  5R   S -1      -100   4,0 10,0  ! 11 10  4K   V  =      -130   6,0  8,0  !

! 12 13  4R   S  =   130       7,0  7,0  ! 12 13  5K   V -1    50      12,0  2,0  !

! 14  7  2S   Ø +1      -140   1,0 13,0  ! 14  7  3N   V  =      -400   2,0 12,0  !

! 15  1  2S   V +1      -140   1,0 13,0  ! 15  1  3N   Ø +1      -430   0,0 14,0  !

! 17  8  4Sx  V -1   200      12,0  2,0  ! 17  8  2N   V +2      -180   4,0 10,0  !

! 18  3  4Sx  V -1   200      12,0  2,0  ! 18  3  3K   V  =      -110   9,0  5,0  !

!                                        !                                        !

!                                        !                                        !

-----------------------------------------------------------------------------------