24. november 2015

9 bord, 18 par. Antall spill: 26. Middels: 208.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb                              Land 
 
    1   14    255  61,30  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene                 
    2   10    254  61,06  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    3   16    244  58,65  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene                 
    4    5    234  56,25  Willy Jensen - Magne Ribe                   +4    +5
    5    7    224  53,85  Tore Omdalsmoen - Glenn André Vedøy        +23    +1                                     Norge
    6    6    220  52,88  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg      47   +21
    7    3    209  50,24  Arne Dag Sti - Dan Haddeland             32140 12319  Grimstad BK                      
    8   15    207  49,76  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK                          
    9   11    205  49,28  Wenche Skjørsæter - Hermod Herstad       24580  9775  Arendalsknektene - Flekkefjord BK
   10   17    204  49,04  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288
   11    2    201  48,32  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene                 
   12   18    197  47,36  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten          13303    62  Arendalsknektene                 
   13    4    195  46,88  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
   14    1    190  45,67  Olav Pfaff - Pål Landa                      +9    +8
   15    8    184  44,23  Arne Kjell Lunden - Gunn Ellingsen         +18   +20
   16   12    176  42,31  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13
   17   13    173  41,59  Inger Bodin - Annicken Sjuls             42700 42697  Arendalsknektene                 
   18    9    172  41,35  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2 10  3K  Ø -2   100       3 13  !  2 10  6N  S  =  1440      11  5  !  3 11  3K  V  =      -110   9  7  !
!  3  9  3R  S +1   130       8  8  !  3  9  4S  S  =   620       4 12  !  4 10  3S  N -2      -100  13  3  !
!  5  6  5R  S  =   400      14  2  !  5  6  6N  N +1  1470      15  1  !  6  7  1H  N -1       -50  16  0  !
!  7  4  2N  N +3   210      10  6  !  7  4  6N  N  =  1440      11  5  !  8  5  2N  Ø +1      -150   0 16  !
! 12 18  3N  N  =   400      14  2  ! 12 18  7N  N -1      -100   0 16  !  9 15  2K  V +2      -130   2 14  !
! 14  1  3S  V  =      -140   0 16  ! 14  1  6N  N +1  1470      15  1  ! 13 18  1N  Ø +1      -120   5 11  !
! 15  8  3Hx V -1   100       3 13  ! 15  8  3N  N  =   600       2 14  ! 14  2  1N  V +1      -120   5 11  !
! 16 11  3N  N  =   400      14  2  ! 16 11  3N  N +3   690       7  9  ! 16 12  2K  V +1      -110   9  7  !
! 17 13  2R  N +1   110       6 10  ! 17 13  3N  S +3   690       7  9  ! 17  1  2S  N -2      -100  13  3  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3 11  3R  N +1   130       8  8  !  4 12  6N  Ø -1    50      13  3  !  4 12  4S  Ø -1   100       8  8  !
!  4 10  2S  Ø  =      -110   1 15  !  5 11  3N  Ø +2      -460   2 14  !  5 11  3N  Ø -3   300      15  1  !
!  6  7  4H  S  =   620      12  4  !  7  8  3N  Ø +1      -430   8  8  !  7  8  4Sx Ø -1   200      12  4  !
!  8  5  1H  S +6   260      10  6  !  9  6  6S  Ø -1    50      13  3  !  9  6  4S  Ø +1      -650   0 16  !
!  9 15  3S  V -1   100       5 11  ! 10 15  3N  V +1      -430   8  8  ! 10 15  2H  S -2      -100   4 12  !
! 13 18  3S  V -1   100       5 11  ! 13 16  3N  V +2      -460   2 14  ! 13 16  4S  V -1   100       8  8  !
! 14  2  4H  S +3   710      15  1  ! 14  3  3N  V +1      -430   8  8  ! 14  3  3N  Ø -3   300      15  1  !
! 16 12  2S  V  =      -110   1 15  ! 17  2  6Nx V -1   100      16  0  ! 17  2  3K  V +1      -130   2 14  !
! 17  1  4H  S +3   710      15  1  ! 18  1  3N  V +2      -460   2 14  ! 18  1  5K  V -1   100       8  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 16  2R  V +1      -110   4 12  !  1 16  4H  S -1       -50   4 12  !  4 17  2S  N -3      -150   2 14  !
!  3 17  2H  N -1      -100   9  7  !  3 17  3N  N -1       -50   4 12  !  6  1  2R  V +2      -130   7  9  !
!  5 13  2H  N -1      -100   9  7  !  5 13  3N  N -1       -50   4 12  !  7 13  2N  V  =      -120  11  5  !
!  6 12  2S  Ø -1   100      16  0  !  6 12  2N  N  =   120       9  7  !  9 10  2R  V +2      -130   7  9  !
!  8  9  2K  S -3      -300   0 16  !  8  9  2N  N +1   150      12  4  ! 11  8  1N  V +2      -150   2 14  !
! 10  7  2N  S -2      -200   2 14  ! 10  7  4H  S  =   420      15  1  ! 14  5  2N  Ø  =      -120  11  5  !
! 14  4  1N  N -1      -100   9  7  ! 14  4  4H  S  =   420      15  1  ! 15 12  2K  Ø +1      -110  14  2  !
! 15 11  1N  S -1      -100   9  7  ! 15 11  2N  N  =   120       9  7  ! 16  2  1N  Ø  =       -90  16  0  !
! 18  2  1S  S  =    80      14  2  ! 18  2  3N  N -2      -100   0 16  ! 18  3  1N  Ø +2      -150   2 14  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4 17  2S  N +1   140      14  2  !  6 14  4S  V -2   100       4 12  !  6 14  4H  N  =   620       2 14  !
!  6  1  3K  V  =      -110   4 12  !  7  2  4H  S  =   420      11  5  !  7  2  4H  N +1   650      11  5  !
!  7 13  3S  N  =   140      14  2  !  8  1  4H  N +1   450      15  1  !  8  1  4H  N +1   650      11  5  !
!  9 10  1N  V +1      -120   0 16  ! 10 11  4H  S +1   450      15  1  ! 10 11  4H  N +1   650      11  5  !
! 11  8  2S  N +1   140      14  2  ! 12  9  2H  S +2   170       7  9  ! 12  9  4H  N +1   650      11  5  !
! 14  5  3S  N -1      -100   9  7  ! 15 13  4H  S -2      -100   0 16  ! 15 13  4H  N +1   650      11  5  !
! 15 12  3S  N -1      -100   9  7  ! 16  3  3S  V -1    50       2 14  ! 16  3  4H  N +1   650      11  5  !
! 16  2  3K  V  =      -110   4 12  ! 17  5  4H  S  =   420      11  5  ! 17  5  4H  N  =   620       2 14  !
! 18  3  3R  Ø  =      -110   4 12  ! 18  4  2H  S +2   170       7  9  ! 18  4  4H  N  =   620       2 14  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  5 18  2S  N +1   140      16  0  !  5 18  5H  V +1      -480   7  9  !  1 11  4S  Ø +1      -450   7  9  !
!  7 14  3S  N -3      -300   0 16  !  7 14  5Rx N -2      -300  14  2  !  6 18  3S  V +1      -170  13  3  !
!  8  3  3N  S -2      -200   6 10  !  8  3  4H  V +2      -480   7  9  !  9  4  4S  Ø  =      -420  10  6  !
!  9  2  2N  N -2      -200   6 10  !  9  2  5Rx N -1      -100  16  0  ! 10  3  5Sx V +1      -750   0 16  !
! 11 12  2N  N -2      -200   6 10  ! 11 12  4H  V +2      -480   7  9  ! 12 13  4S  V -1    50      16  0  !
! 13 10  2N  N -2      -200   6 10  ! 13 10  6H  V  =      -980   0 16  ! 14  8  4Sx V  =      -590   3 13  !
! 15  1  4H  S -2      -200   6 10  ! 15  1  4H  V +2      -480   7  9  ! 15  2  4S  V +1      -450   7  9  !
! 16  4  1K  N  =    70      12  4  ! 16  4  5H  V +1      -480   7  9  ! 16  5  3S  V +1      -170  13  3  !
! 17  6  2S  N  =   110      14  2  ! 17  6  5H  V +1      -480   7  9  ! 17  7  4Sx V  =      -590   3 13  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 11  6S  V  =     -1430   3 13  !  2 12  4H  V +2      -480   8  8  !  2 12  4H  S +2   680      15  1  !
!  6 18  4S  V +2      -680  11  5  !  3 15  5H  Ø +1      -480   8  8  !  3 15  4S  N  =   620       1 15  !
!  9  4  4S  V +2      -680  11  5  ! 10  5  4Sx N -2      -300  16  0  ! 10  5  4H  S +1   650       7  9  !
! 10  3  4S  V +2      -680  11  5  ! 11  4  4H  Ø +2      -480   8  8  ! 11  4  4H  S  =   620       1 15  !
! 12 13  6S  V  =     -1430   3 13  ! 13  1  5H  V +2      -510   0 16  ! 13  1  4H  S +1   650       7  9  !
! 14  8  3S  V +3      -230  16  0  ! 14  9  4H  V +2      -480   8  8  ! 14  9  4H  S +2   680      15  1  !
! 15  2  6S  V  =     -1430   3 13  ! 16  6  5H  Ø +1      -480   8  8  ! 16  6  4N  S +1   660      12  4  !
! 16  5  4S  Ø +2      -680  11  5  ! 17  8  4H  Ø +2      -480   8  8  ! 17  8  4H  S +1   650       7  9  !
! 17  7  6S  V  =     -1430   3 13  ! 18  7  4H  Ø +2      -480   8  8  ! 18  7  4H  S +1   650       7  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  2  4S  N -2      -100   0 16  !  1  2  4H  N  =   620      10  6  !  2  3  3N  Ø -1    50       6 10  !
!  3 13  4S  N +1   450      13  3  !  3 13  2N  N +2   180       6 10  !  4  1  3R  V -1    50       6 10  !
!  4 15  4H  N +1   450      13  3  !  4 15  4H  N -2      -200   1 15  !  8 16  3N  Ø  =      -400   0 16  !
!  7 16  1S  N +1   110       4 12  !  7 16  2N  N +1   150       4 12  ! 10 17  5R  V -3   150      14  2  !
! 11  6  4S  N  =   420       9  7  ! 11  6  2Sx Ø -3   800      14  2  ! 12  7  3R  V +1      -130   2 14  !
! 12  5  4S  N -1       -50   2 14  ! 12  5  4H  N  =   620      10  6  ! 13  6  3N  V -1    50       6 10  !
! 14 10  4S  N  =   420       9  7  ! 14 10  3K  S -2      -200   1 15  ! 14 11  2S  Ø -2   100      11  5  !
! 17  9  3S  N  =   140       6 10  ! 17  9  4H  N  =   620      10  6  ! 15  5  3N  V -2   100      11  5  !
! 18  8  3Sx Ø -3   800      16  0  ! 18  8  3Sx Ø -4  1100      16  0  ! 18  9  3Sx Ø -4   800      16  0  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  3  2S  Ø -1   100       8  8  !  1  7  2S  S -1      -100   8  8  !  1  7  1K  S -1       -50   3 13  !
!  4  1  2H  S  =   110      12  4  !  3  4  2S  S -2      -200   3 13  !  3  4  1S  N +1   110      15  1  !
!  8 16  3N  V -2   200      14  2  !  5  2  2S  S -1      -100   8  8  !  5  2  1N  N  =    90      10  6  !
! 10 17  2N  S -3      -150   4 12  ! 11 17  2S  N -1      -100   8  8  ! 11 17  1S  S +1   110      15  1  !
! 12  7  2R  V -1   100       8  8  ! 12 14  2S  S -2      -200   3 13  ! 12 14  3N  Ø -1    50       7  9  !
! 13  6  2N  V +2      -180   2 14  ! 13  8  3R  Ø -1   100      12  4  ! 13  8  2N  Ø -2   100      12  4  !
! 14 11  2R  V -1   100       8  8  ! 15  6  2S  S -3      -300   0 16  ! 15  6  1H  V -1    50       7  9  !
! 15  5  3N  V  =      -600   0 16  ! 16  9  2S  S  =   110      15  1  ! 16  9  2S  N -1       -50   3 13  !
! 18  9  2Hx S +1   570      16  0  ! 18 10  2S  S  =   110      15  1  ! 18 10  1N  Ø +2      -150   0 16  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  9  4H  N +2   480       9  7  !  1  9  4H  N +1   650      14  2  !
!  2  8  4H  N +2   480       9  7  !  2  8  4H  N  =   620       7  9  !
!  4  5  4H  S +2   480       9  7  !  4  5  4H  N -1      -100   0 16  !
!  6  3  4H  N +2   480       9  7  !  6  3  4H  N +1   650      14  2  !
! 13 14  4H  N +2   480       9  7  ! 13 14  4H  N  =   620       7  9  !
! 15  7  4H  N +2   480       9  7  ! 15  7  4H  N +1   650      14  2  !
! 16 10  4H  N +2   480       9  7  ! 16 10  3H  N +1   170       2 14  !
! 17 12  4H  N +2   480       9  7  ! 17 12  4H  N  =   620       7  9  !
! 18 11  3N  S -1       -50   0 16  ! 18 11  4H  N  =   620       7  9  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------