1. desember 2015

7 bord, 14 par. Antall spill: 24. Middels: 144.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb                           Land 
 
    1    4    190  65,97  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene              
    2   10    174  60,42  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    3    9    167  57,99  Irene Sjuls - Per Elvin Pedersen         24329 11114  Arendalsknektene - Arendals BK
    4    6    155  53,82  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288
    5   14    154  53,47  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13
    6   13    142  49,31  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene              
    7   11    140  48,61  Glenn André Vedøy - Hallvard Lande          +1    42                                  Norge
    8    1    136  47,22  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten          13303    62  Arendalsknektene              
         2    136  47,22  Tore Omdalsmoen - Arne Helgelsen           +23 22194
   10    8    135  46,88  Henrik Krabbesund - Willy Jensen         24578    +4  Myra BK                     
   11    5    127  44,10  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
   12   12    123  42,71  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
   13    7    119  41,32  Pål Landa - Olav Pfaff                      +8    +9
   14    3    118  40,97  Arne Dag Sti - Dan Haddeland             32140 12319  Grimstad BK                   
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  8  5K   V -1    50       9  3  !  1  8  5Rx  Ø -3   500      11  1  !
!  2 10  2S   Ø +2      -170   2 10  !  2 10  3R   Ø  =      -110   4  8  !
!  3 12  4S   Ø  =      -420   0 12  !  3 12  5Rx  Ø -3   500      11  1  !
!  4  7  5Kx  V -1   100      12  0  !  4  7  4Rx  Ø  =      -510   0 12  !
!  5  9  3K   V +2      -150   5  7  !  5  9  4R   Ø -1    50       6  6  !
!  6 11  5K   V -1    50       9  3  !  6 11  3R   Ø +1      -130   2 10  !
! 14 13  3K   V +2      -150   5  7  ! 14 13  3N   V -3   150       8  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  8  3R   Ø -2   200       8  4  !  1  7  1N   V +2      -150   2 10  !
!  2 10  3H   V -1   100       3  9  !  2  9  1Nx  V -1   200      12  0  !
!  3 12  4R   S -1       -50   0 12  !  3 11  2H   N  =   110       9  3  !
!  4  7  4H   V -3   300      12  0  !  4 14  2H   S  =   110       9  3  !
!  5  9  3R   Ø -1   100       3  9  !  5  8  2H   N -2      -200   0 12  !
!  6 11  3K   S  =   110       6  6  !  6 10  1N   Ø +1      -120   4  8  !
! 14 13  1Nx  N +1   280      10  2  ! 13 12  1N   V -1   100       6  6  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  7  1N   Ø -2   100      10  2  !  1  7  3S   Ø  =      -140  12  0  !
!  2  9  1N   Ø  =       -90   1 11  !  2  9  4S   Ø +1      -650   3  9  !
!  3 11  1N   Ø  =       -90   1 11  !  3 11  3S   Ø +2      -200  10  2  !
!  4 14  1N   S  =    90       8  4  !  4 14  4S   Ø +1      -650   3  9  !
!  5  8  1N   Ø -1    50       5  7  !  5  8  4S   Ø +1      -650   3  9  !
!  6 10  1S   N +1   110      12  0  !  6 10  4S   Ø +1      -650   3  9  !
! 13 12  1N   Ø -1    50       5  7  ! 13 12  4S   Ø  =      -620   8  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 14  3S   S  =   140      11  1  !  1 14  2R   S  =    90       9  3  !
!  2  8  3S   S -1      -100   2 10  !  2  8  2S   V -3   150      12  0  !
!  3 10  2S   S  =   110       7  5  !  3 10  1N   Ø +2      -150   0 12  !
!  4 13  2S   S  =   110       7  5  !  4 13  2R   N  =    90       9  3  !
!  5  7  3S   S -1      -100   2 10  !  5  7  3K   V  =      -110   4  8  !
!  6  9  2S   S +1   140      11  1  !  6  9  3K   V  =      -110   4  8  !
! 12 11  2S   S -1      -100   2 10  ! 12 11  3K   V  =      -110   4  8  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 14  3R   S -1       -50   5  7  !  1 13  5S   N  =   650       8  4  !
!  2  8  2R   S  =    90       8  4  !  2  7  4H   S +1   650       8  4  !
!  3 10  4R   S -3      -150   0 12  !  3  9  6H   S -2      -200   0 12  !
!  4 13  3N   S -2      -100   2 10  !  4 12  5H   S  =   650       8  4  !
!  5  7  3K   Ø -3   300      12  0  !  5 14  4H   S +1   650       8  4  !
!  6  9  3R   S  =   110      10  2  !  6  8  6H   S -1      -100   2 10  !
! 12 11  3R   S -1       -50   5  7  ! 11 10  4H   S +1   650       8  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 13  3N   V +1      -430   8  4  !  1 13  4H   S -2      -200   1 11  !
!  2  7  6N   Ø  =      -990   2 10  !  2  7  4H   S -1      -100   6  6  !
!  3  9  3N   V +3      -490   6  6  !  3  9  3N   N -1      -100   6  6  !
!  4 12  6K   Ø -1    50      12  0  !  4 12  5K   N  =   600      10  2  !
!  5 14  3N   V +4      -520   4  8  !  5 14  4H   S -1      -100   6  6  !
!  6  8  4S   Ø  =      -420  10  2  !  6  8  3N   N +1   630      12  0  !
! 11 10  6N   Ø +1     -1020   0 12  ! 11 10  6H   S -2      -200   1 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 12  4S   V -1   100       6  6  !  1 12  3K   Ø -1    50       4  8  !
!  2 14  4S   V -1   100       6  6  !  2 14  3K   Ø -1    50       4  8  !
!  3  8  3N   V  =      -600   1 11  !  3  8  2R   N +1   110      12  0  !
!  4 11  4S   V -1   100       6  6  !  4 11  2N   V -2   100       9  3  !
!  5 13  4S   V -2   200      11  1  !  5 13  3N   V -2   100       9  3  !
!  6  7  3N   V  =      -600   1 11  !  6  7  3K   Ø -1    50       4  8  !
! 10  9  4S   V -2   200      11  1  ! 10  9  1N   Ø +3      -180   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 12  2H   Ø  =      -110   6  6  !  1 11  2N   N  =   120       5  7  !
!  2 14  4H   Ø  =      -420   0 12  !  2 13  2S   N  =   110       1 11  !
!  3  8  Pass          0       9  3  !  3  7  2N   N  =   120       5  7  !
!  4 11  3H   Ø -1    50      12  0  !  4 10  2Kx  Ø -4  1100      12  0  !
!  5 13  3H   Ø  =      -140   4  8  !  5 12  2S   N  =   110       1 11  !
!  6  7  Pass          0       9  3  !  6 14  3N   N  =   400      10  2  !
! 10  9  3H   V +1      -170   2 10  !  9  8  2S   N +2   170       8  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 11  4S   N -1       -50   1 11  !  1 11  4K   N +1   150       8  4  !
!  2 13  4S   N  =   420       7  5  !  2 13  3H   Ø -2   100       6  6  !
!  3  7  4Sx  N  =   590      12  0  !  3  7  5K   N -1      -100   3  9  !
!  4 10  5S   N -1       -50   1 11  !  4 10  5Hx  V -4   800      12  0  !
!  5 12  4S   N  =   420       7  5  !  5 12  5K   N +1   620      10  2  !
!  6 14  3S   N +1   170       4  8  !  6 14  5K   N -1      -100   3  9  !
!  9  8  4S   N +1   450      10  2  !  9  8  3N   N -2      -200   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 10  6Hx  N -1      -100   2 10  !  1 10  3N   S -2      -200   0 12  !
!  2 12  4H   N  =   420      11  1  !  2 12  1N   S +5   240       8  4  !
!  3 14  6Hx  N -2      -300   0 12  !  3 14  3Sx  Ø -2   500      10  2  !
!  4  9  7S   V -2   200       6  6  !  4  9  2H   Ø  =      -110   2 10  !
!  5 11  6Sx  V -1   200       6  6  !  5 11  2R   N +1   110       4  8  !
!  6 13  6S   V -2   200       6  6  !  6 13  1N   S +3   180       6  6  !
!  8  7  4H   N  =   420      11  1  !  8  7  3Sx  Ø -3   800      12  0  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 10  2S   N +1   140       3  9  !  1  9  2K   S  =    90       6  6  !
!  2 12  3N   N  =   600       8  4  !  2 11  2R   Ø  =       -90   4  8  !
!  3 14  2S   N +1   140       3  9  !  3 13  4S   S -5      -250   0 12  !
!  4  9  3N   S  =   600       8  4  !  4  8  2N   V -2   200      12  0  !
!  5 11  4S   N -1      -100   0 12  !  5 10  2S   S -4      -200   2 10  !
!  6 13  3N   N  =   600       8  4  !  6 12  3K   S +1   130      10  2  !
!  8  7  3N   N +1   630      12  0  ! 14  7  2S   S  =   110       8  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  9  3R   Ø  =      -110   0 12  !  1  9  3N   Ø +1      -430   1 11  !
!  2 11  1S   N  =    80       6  6  !  2 11  3S   V +1      -170  12  0  !
!  3 13  2S   N -1      -100   3  9  !  3 13  3N   Ø  =      -400  10  2  !
!  4  8  2S   N +1   140      12  0  !  4  8  4S   Ø  =      -420   6  6  !
!  5 10  2S   N  =   110       9  3  !  5 10  4S   V  =      -420   6  6  !
!  6 12  2S   N -1      -100   3  9  !  6 12  4S   V  =      -420   6  6  !
! 14  7  2S   N  =   110       9  3  ! 14  7  3N   Ø +1      -430   1 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------