8. desember 2015

9 bord, 18 par. Antall spill: 24. Middels: 192.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb             Land 
 
    1   18    244  63,54  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
    2   16    239  62,24  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene
    3    3    222  57,81  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK         
    4    1    207  53,91  Tore Omdalsmoen - Arne Helgesen            +23 22194
    5   11    206  53,65  Arne Dag Sti - Dan Haddeland             32140 12319  Grimstad BK     
    6    4    201  52,34  Glenn André Vedøy - Hallvard Lande          +1    42                    Norge
    7    9    197  51,30  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
        13    197  51,30  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    9    7    196  51,04  Pål Landa - Olav Pfaff                      +8    +9
   10   10    194  50,52  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene
   11    6    190  49,48  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
   12   17    183  47,66  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene
   13   12    172  44,79  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25
   14    2    169  44,01  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten          13303    62  Arendalsknektene
        15    169  44,01  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288
   16    8    164  42,71  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
   17    5    161  41,93  Inger Bodin - Tone Nordhagen             42700 37721  Arendalsknektene
   18   14    145  37,76  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  9  3N  S +1   430      13  3  !  1  9  6N  N  =  1440      14  2  !  1  9  3S  Ø -2   200      15  1  !
!  2 12  4H  S -1       -50   3 13  !  2 12  4H  S +2   680       8  8  !  2 12  4H  V  =      -620   2 14  !
!  3 14  4H  S -1       -50   3 13  !  3 14  6N  N  =  1440      14  2  !  3 14  3N  Ø -2   200      15  1  !
!  4 16  4H  S -1       -50   3 13  !  4 16  6H  S -1      -100   2 14  !  4 16  2N  Ø -1   100      12  4  !
!  7 13  3N  N -1       -50   3 13  !  7 13  6N  N  =  1440      14  2  !  7 13  3N  Ø +1      -630   0 16  !
!  8  5  4H  S  =   420      10  6  !  8  5  6H  S -1      -100   2 14  !  8  5  1N  Ø +2      -150   4 12  !
! 11  6  3N  S +1   430      13  3  ! 11  6  6H  S -1      -100   2 14  ! 11  6  2H  V +1      -140   7  9  !
! 17 15  3H  S +1   170       8  8  ! 17 15  6H  S  =  1430      10  6  ! 17 15  2S  Ø  =      -110  10  6  !
! 18 10  4H  S +1   450      16  0  ! 18 10  2R  N +4   170       6 10  ! 18 10  1H  V +2      -140   7  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2 10  3N  S -1      -100   2 14  !  2 10  3K  Ø -1    50       7  9  !  2 10  3R  N +1   130       6 10  !
!  3 13  2N  N +1   150       8  8  !  3 13  3S  N -1      -100   3 13  !  3 13  4S  V -2   200      11  5  !
!  4 15  2N  N +2   180      15  1  !  4 15  4K  V -2   100      11  5  !  4 15  4Sx Ø -2   500      16  0  !
!  5 17  1N  N  =    90       6 10  !  5 17  1N  V -1    50       7  9  !  5 17  3H  S -1       -50   2 14  !
!  8  1  3N  N -1      -100   2 14  !  8  1  2S  N  =   110      14  2  !  8  1  2S  V +1      -140   0 16  !
!  9  6  3S  S +1   170      11  5  !  9  6  4S  N -1      -100   3 13  !  9  6  4S  V -1   100       4 12  !
! 12  7  3N  N -1      -100   2 14  ! 12  7  4K  Ø -2   100      11  5  ! 12  7  3Sx V -1   200      11  5  !
! 16 14  1N  N +3   180      15  1  ! 16 14  4K  V  =      -130   0 16  ! 16 14  3R  N +2   150       8  8  !
! 18 11  2S  S +2   170      11  5  ! 18 11  3S  N +1   170      16  0  ! 18 11  4H  S +2   480      14  2  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 17  3H  Ø -2   200       8  8  !  1 17  2S  Ø  =      -110   6 10  !  1 17  2H  N  =   110      12  4  !
!  2  9  2S  S -1      -100   3 13  !  2  9  4Sx Ø -2   300      16  0  !  2  9  3H  N -2      -100   4 12  !
!  3 11  4H  Ø -3   300      14  2  !  3 11  2S  Ø -4   200      14  2  !  3 11  2K  V -2   200      16  0  !
!  4 14  3H  Ø -3   300      14  2  !  4 14  5H  N -2      -100   8  8  !  4 14  2H  N  =   110      12  4  !
!  5 16  3H  Ø -2   200       8  8  !  5 16  2R  Ø +3      -150   1 15  !  5 16  3K  V  =      -110   1 15  !
!  6  8  2S  S -1      -100   3 13  !  6  8  2R  Ø +2      -130   4 12  !  6  8  3K  V  =      -110   1 15  !
! 10  7  3H  Ø -2   200       8  8  ! 10  7  3H  N +1   170      12  4  ! 10  7  1N  Ø  =       -90   6 10  !
! 12 18  3S  S -2      -200   0 16  ! 12 18  2R  Ø +3      -150   1 15  ! 12 18  2S  S  =   110      12  4  !
! 15 13  4H  Ø -3   300      14  2  ! 15 13  3S  Ø -2   100      10  6  ! 15 13  2K  V -1   100       8  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  8  4S  Ø -1   100      16  0  !  2  8  3N  V +3      -490   4 12  !  2  8  3S  Ø +1      -170  13  3  !
!  4 12  3R  V +2      -150  12  4  !  4 12  4H  Ø +2      -480  11  5  !  4 12  4Kx N -1      -200  10  6  !
!  5 15  4S  Ø +1      -650   4 12  !  5 15  5H  V +1      -480  11  5  !  5 15  3H  V -1    50      16  0  !
!  6 17  3K  S -1      -100  14  2  !  6 17  4H  V +2      -480  11  5  !  6 17  4S  Ø  =      -420   5 11  !
!  7  9  4S  Ø +1      -650   4 12  !  7  9  4H  V +2      -480  11  5  !  7  9  4S  Ø  =      -420   5 11  !
! 10  3  4S  Ø +1      -650   4 12  ! 10  3  4H  V +2      -480  11  5  ! 10  3  5Kx N -2      -500   0 16  !
! 13 11  4S  Ø +1      -650   4 12  ! 13 11  6H  V  =      -980   1 15  ! 13 11  4S  Ø  =      -420   5 11  !
! 14 18  4S  Ø +1      -650   4 12  ! 14 18  6H  V  =      -980   1 15  ! 14 18  4S  Ø  =      -420   5 11  !
! 16  1  3N  V  =      -600  10  6  ! 16  1  4H  V +2      -480  11  5  ! 16  1  2S  Ø +2      -170  13  3  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  9  3H  V  =      -140   6 10  !  3  9  4S  S -1       -50   0 16  !  3  9  2H  V  =      -110   5 11  !
!  5 13  3S  N -3      -300   2 14  !  5 13  2N  S +1   150       2 14  !  5 13  4H  Ø -1    50      12  4  !
!  6 16  3S  N -3      -300   2 14  !  6 16  3N  S +1   430      10  6  !  6 16  1N  N -2      -200   0 16  !
!  7  8  3H  V -3   300      15  1  !  7  8  3N  S  =   400       4 12  !  7  8  3H  Ø -2   100      16  0  !
! 11  4  3S  N -1      -100   8  8  ! 11  4  4S  N +1   450      14  2  ! 11  4  2R  N  =    90      14  2  !
! 12 10  1N  V  =       -90  10  6  ! 12 10  4S  N  =   420       7  9  ! 12 10  1K  S -1      -100  10  6  !
! 14  1  3S  N -3      -300   2 14  ! 14  1  4S  N  =   420       7  9  ! 14  1  2H  Ø  =      -110   5 11  !
! 17  2  4H  V -3   300      15  1  ! 17  2  4S  N +1   450      14  2  ! 17  2  2H  V  =      -110   5 11  !
! 18 15  4H  V -2   200      12  4  ! 18 15  4S  N +1   450      14  2  ! 18 15  2H  Ø  =      -110   5 11  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 13  2S  S +3   200      14  2  !  1 13  4K  S -2      -100   0 16  !  1 13  6N  N -2      -200   1 15  !
!  4 10  4S  S -1       -50   4 12  !  4 10  4H  N -1       -50   7  9  !  4 10  5S  S -1      -100   4 12  !
!  6 14  5Rx Ø -4  1100      16  0  !  6 14  4H  N -1       -50   7  9  !  6 14  3N  N +2   660       9  7  !
!  7 17  3S  S -1       -50   4 12  !  7 17  1N  N +3   180      16  0  !  7 17  5N  N +1   690      14  2  !
!  8  3  2S  S -1       -50   4 12  !  8  3  3N  N -1       -50   7  9  !  8  3  6H  S -2      -200   1 15  !
! 11  9  2S  S  =   110      10  6  ! 11  9  4H  N -1       -50   7  9  ! 11  9  3N  N +2   660       9  7  !
! 12  5  4H  S -1       -50   4 12  ! 12  5  4H  N -1       -50   7  9  ! 12  5  6N  N  =  1440      16  0  !
! 15  2  3S  S  =   140      12  4  ! 15  2  4H  N -1       -50   7  9  ! 15  2  3N  N +2   660       9  7  !
! 16 18  3S  S -1       -50   4 12  ! 16 18  2H  N +1   140      14  2  ! 16 18  3N  N +2   660       9  7  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 12  4S  N +1   450      13  3  !  1 12  3H  S -2      -200   6 10  !  1 12  2H  V +1      -140  11  5  !
!  2 14  5Rx N -1      -100   4 12  !  2 14  3R  N -2      -200   6 10  !  2 14  2H  V +1      -140  11  5  !
!  5 11  4H  V -1   100       8  8  !  5 11  3Rx N -3      -800   0 16  !  5 11  4H  V  =      -420   1 15  !
!  6 13  6K  V +1     -1390   0 16  !  6 13  2S  S  =   110      16  0  !  6 13  4H  V  =      -420   1 15  !
!  7 15  5Hx V +1     -1050   2 14  !  7 15  3R  N -2      -200   6 10  !  7 15  3H  V  =      -140  11  5  !
!  9  4  4Sx N +1   690      16  0  !  9  4  3N  N -3      -300   2 14  !  9  4  4H  V -1    50      16  0  !
! 10  8  5S  N -1       -50   6 10  ! 10  8  2R  N  =    90      14  2  ! 10  8  2H  V +2      -170   6 10  !
! 16  3  5R  N  =   400      10  6  ! 16  3  2H  S -1      -100  11  5  ! 16  3  2H  V +1      -140  11  5  !
! 18 17  4S  N +1   450      13  3  ! 18 17  1N  N -1      -100  11  5  ! 18 17  3R  S -3      -300   4 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 11  4S  Ø  =      -620   7  9  !  1 11  3N  V +2      -660   4 12  !  1 11  4H  S  =   420       3 13  !
!  2 13  4S  Ø  =      -620   7  9  !  2 13  3N  V +1      -630  13  3  !  2 13  4H  S +1   450      10  6  !
!  3 15  3S  Ø +1      -170  14  2  !  3 15  3N  Ø +2      -660   4 12  !  3 15  4H  N +1   450      10  6  !
!  6 12  5Kx S -2      -300  12  4  !  6 12  3N  V +1      -630  13  3  !  6 12  4H  S +1   450      10  6  !
!  8 16  4S  Ø  =      -620   7  9  !  8 16  3N  Ø +1      -630  13  3  !  8 16  4H  S +1   450      10  6  !
! 10  5  4S  Ø  =      -620   7  9  ! 10  5  3N  Ø +2      -660   4 12  ! 10  5  4H  N +1   450      10  6  !
! 14  7  4K  N -2      -100  16  0  ! 14  7  3N  Ø +2      -660   4 12  ! 14  7  4H  S  =   420       3 13  !
! 17  4  4S  Ø +1      -650   1 15  ! 17  4  3N  Ø +1      -630  13  3  ! 17  4  5H  S -1       -50   0 16  !
! 18  9  4S  Ø +1      -650   1 15  ! 18  9  3N  Ø +2      -660   4 12  ! 18  9  4H  S +2   480      16  0  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------