12. januar 2016

8 bord, 16 par. Antall spill: 26. Middels: 182.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb             Land 
 
    1    3    209  57,42  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
    2   16    203  55,77  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten          13303    62  Arendalsknektene
    3    1    195  53,57  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene
    4    5    194  53,30  Arne Dag Sti - Dan Haddeland             32140 12319  Grimstad BK     
    5   15    193  53,02  Gunnar Gundersen - Inger Bodin           10402 42700  Arendalsknektene
    6    4    192  52,75  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    7    2    191  52,47  Atle Brekke - Glenn André Vedøy            +10    +1                    Norge
    8    8    187  51,37  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
    9    6    186  51,10  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene
        10    186  51,10  Tore Omdalsmoen - Arne Helgelsen           +23 22194
   11   12    184  50,55  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK         
   12   11    176  48,35  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
   13    9    170  46,70  Per Steine - Wenche Skjørsæter              +6 24580  Arendalsknektene
   14   13    154  42,31  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
   15    7    150  41,21  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13
   16   14    142  39,01  Arne Kjell Lunden - Gunn Ellingsen         +18   +20
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  2  4S   N +2   480       7  7  !  4  2  4S   S +1   650       8  6  !
!  6 11  4S   N +3   510      13  1  !  6 11  4S   S +1   650       8  6  !
!  7  3  4S   N +2   480       7  7  !  7  3  6N   N -1      -100   0 14  !
!  9  8  6N   S -1       -50   2 12  !  9  8  4S   S  =   620       4 10  !
! 13 10  4S   N +2   480       7  7  ! 13 10  3N   N +2   660      13  1  !
! 14  1  3N   S -2      -100   0 14  ! 14  1  2N   N +3   210       2 12  !
! 15 12  4S   N +3   510      13  1  ! 15 12  3N   N +2   660      13  1  !
! 16  5  4S   N +2   480       7  7  ! 16  5  4S   S +1   650       8  6  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 11  3S   Ø  =      -140  11  3  !  1 11  1N   Ø -1   100       4 10  !
!  5  3  5Kxx N -3     -1000   2 12  !  5  3  3N   Ø -5   500      14  0  !
!  7 12  4Kx  S -5     -1100   0 14  !  7 12  2K   V -2   200      11  3  !
!  8  4  2S   Ø +2      -170   8  6  !  8  4  2H   V -2   200      11  3  !
! 10  9  2S   Ø +3      -200   5  9  ! 10  9  1N   V -1   100       4 10  !
! 14  2  2S   Ø +3      -200   5  9  ! 14  2  2N   V -1   100       4 10  !
! 15 13  3R   N -1       -50  14  0  ! 15 13  2R   Ø -1   100       4 10  !
! 16  6  3S   Ø  =      -140  11  3  ! 16  6  2K   V -1   100       4 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 12  3R   V +4      -190  12  2  !  2 12  3R   N +1   130       6  8  !
!  6  4  6R   Ø +1      -940   2 12  !  6  4  3H   Ø -1   100       3 11  !
!  8 13  3R   V +3      -170  14  0  !  8 13  2S   S +1   140       9  5  !
!  9  5  3N   Ø +4      -520   6  8  !  9  5  3H   Ø -1   100       3 11  !
! 11 10  6R   V +1      -940   2 12  ! 11 10  4S   S  =   420      14  0  !
! 14  3  5R   V +2      -440  10  4  ! 14  3  2S   S -1       -50   0 14  !
! 15  1  3N   Ø +2      -460   8  6  ! 15  1  2S   S +1   140       9  5  !
! 16  7  6R   V +1      -940   2 12  ! 16  7  3S   S +1   170      12  2  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 15  2H   Ø -1   100       6  8  !  2 15  2S   V  =      -110   3 11  !
!  3 13  3R   N  =   110      11  3  !  3 13  3R   Ø -4   200      14  0  !
!  7  5  4Rx  N -2      -500   0 14  !  7  5  3N   Ø +2      -460   0 14  !
!  9  1  2H   Ø -1   100       6  8  !  9  1  2S   V -1    50      10  4  !
! 10  6  2R   N +1   110      11  3  ! 10  6  2S   V  =      -110   3 11  !
! 12 11  1N   V -2   200      14  0  ! 12 11  2S   V -1    50      10  4  !
! 14  4  2H   Ø -1   100       6  8  ! 14  4  3S   V -1    50      10  4  !
! 16  8  2R   S  =    90       2 12  ! 16  8  3K   N -2      -100   6  8  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3 15  3S   S  =   140       7  7  !  3 15  3S   S +1   170       1 13  !
!  4  1  4S   S -1       -50   2 12  !  4  1  4S   S +1   650      14  0  !
!  8  6  4Sx  S -1      -100   0 14  !  8  6  3S   S +2   200       6  8  !
! 10  2  1S   S +2   140       7  7  ! 10  2  4S   S  =   620      12  2  !
! 11  7  3S   N +1   170      12  2  ! 11  7  2S   S +2   170       1 13  !
! 13 12  2S   S +1   140       7  7  ! 13 12  3S   S +2   200       6  8  !
! 14  5  3Sx  S  =   530      14  0  ! 14  5  5K   Ø -3   300      10  4  !
! 16  9  3S   S  =   140       7  7  ! 16  9  3S   S +2   200       6  8  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 13  2S   N +1   140       6  8  !  1 13  3N   V -3   150      14  0  !
!  4 15  2S   N +1   140       6  8  !  4 15  2H   N -1      -100   9  5  !
!  5  2  2S   N +2   170      13  1  !  5  2  1N   S -1      -100   9  5  !
!  9  7  1K   V  =       -70   0 14  !  9  7  1N   V +2      -150   4 10  !
! 11  3  2S   N +1   140       6  8  ! 11  3  3N   V  =      -400   2 12  !
! 12  8  1N   V -3   150      10  4  ! 12  8  1N   V -1    50      12  2  !
! 14  6  3S   N +1   170      13  1  ! 14  6  2K   S -5      -500   0 14  !
! 16 10  2R   Ø -1    50       2 12  ! 16 10  2N   V  =      -120   6  8  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  1  4H   N -1      -100   3 11  !  2  1  2N   Ø +1      -150   6  8  !
!  5 15  1N   S  =    90       8  6  !  5 15  3R   V +1      -130  11  3  !
!  6  3  4H   N -1      -100   3 11  !  6  3  1Sx  Ø +1      -260   2 12  !
! 10  8  3H   N  =   140      12  2  ! 10  8  1N   V +3      -180   4 10  !
! 12  4  2H   N +1   140      12  2  ! 12  4  3N   V  =      -400   0 14  !
! 13  9  2H   N +1   140      12  2  ! 13  9  3S   Ø  =      -140   8  6  !
! 14  7  3N   N -1      -100   3 11  ! 14  7  3N   Ø -1    50      14  0  !
! 16 11  4H   N -1      -100   3 11  ! 16 11  3R   V +1      -130  11  3  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 10  3N   V +2      -460   6  8  !  1 10  1N   N -1       -50  11  3  !
!  3  2  6R   Ø +1      -940   0 14  !  3  2  1N   N  =    90      14  0  !
!  6 15  3N   V +4      -520   4 10  !  6 15  1N   N -1       -50  11  3  !
!  7  4  6R   Ø  =      -920   2 12  !  7  4  2R   N -2      -100   5  9  !
! 11  9  4H   V  =      -420   9  5  ! 11  9  1N   N -2      -100   5  9  !
! 13  5  6H   V -1    50      12  2  ! 13  5  2K   Ø +1      -110   0 14  !
! 14  8  4H   V  =      -420   9  5  ! 14  8  1S   S -2      -100   5  9  !
! 16 12  6Nx  V -1   100      14  0  ! 16 12  1N   N -2      -100   5  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  6  3N   V +1      -430   7  7  !  1  6  4H   S  =   620       7  7  !
!  2 11  4K   V -1    50      14  0  !  2 11  4H   S +1   650      11  3  !
!  4  3  3N   V +1      -430   7  7  !  4  3  4H   V -1    50       4 10  !
!  7 15  1N   V +4      -210  12  2  !  7 15  4H   S +1   650      11  3  !
!  8  5  3N   V +1      -430   7  7  !  8  5  4H   S +2   680      14  0  !
! 12 10  3N   V +4      -520   1 13  ! 12 10  4H   S  =   620       7  7  !
! 13 16  3N   V +4      -520   1 13  ! 13 16  2S   V +1      -140   0 14  !
! 14  9  3N   V +1      -430   7  7  ! 14  9  3H   S -1      -100   2 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 16  3S   Ø -1   100       9  5  !  1 16  4S   V +1      -650   3 11  !
!  2  7  3Sx  Ø -2   500      14  0  !  2  7  3N   Ø -1   100      12  2  !
!  3 12  2N   S -3      -150   0 14  !  3 12  3N   Ø  =      -600   8  6  !
!  5  4  3S   Ø  =      -140   2 12  !  5  4  4S   V  =      -620   6  8  !
!  8 15  3K   N  =   110      12  2  !  8 15  4H   V -1   100      12  2  !
!  9  6  5K   N -2      -100   4 10  !  9  6  4S   V -1   100      12  2  !
! 13 11  2S   Ø -1   100       9  5  ! 13 11  4S   V +2      -680   0 14  !
! 14 10  2H   S -1       -50   6  8  ! 14 10  4S   V +1      -650   3 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 12  Pass          0       4 10  !  1 12  4S   S +1   450       9  5  !
!  2 16  Pass          0       4 10  !  2 16  4S   N +1   450       9  5  !
!  3  8  3H   Ø -2   100      10  4  !  3  8  4S   S +1   450       9  5  !
!  4 13  3H   Ø -1    50       8  6  !  4 13  3S   S +2   200       1 13  !
!  6  5  2Hx  Ø -3   500      14  0  !  6  5  4S   S +1   450       9  5  !
!  9 15  Pass          0       4 10  !  9 15  4S   S +1   450       9  5  !
! 10  7  3N   Ø -3   150      12  2  ! 10  7  4S   S +1   450       9  5  !
! 14 11  1N   V  =       -90   0 14  ! 14 11  3S   S +2   200       1 13  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 13  2S   S +1   140       9  5  !  2 13  2S   Ø -2   100       4 10  !
!  3 16  3Sx  S -1      -200   0 14  !  3 16  2H   N  =   110       6  8  !
!  4  9  3S   N +1   170      12  2  !  4  9  3H   N -1       -50   2 12  !
!  5  1  2S   S -1      -100   4 10  !  5  1  2S   N +1   140      10  4  !
!  7  6  3K   Ø  =      -110   2 12  !  7  6  2H   N +1   140      10  4  !
! 11  8  3Sx  S +1   930      14  0  ! 11  8  3K   V -3   150      14  0  !
! 14 12  3S   S  =   140       9  5  ! 14 12  3H   V  =      -140   0 14  !
! 15 10  Pass          0       6  8  ! 15 10  2H   N +1   140      10  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3  1  4S   Ø +1      -650   9  5  !  3  1  4S   N  =   620       9  5  !
!  4 16  5S   Ø +1      -680   2 12  !  4 16  4S   N  =   620       9  5  !
!  5 10  5H   S -4      -200  14  0  !  5 10  4S   N  =   620       9  5  !
!  6  2  5S   Ø +1      -680   2 12  !  6  2  4S   N  =   620       9  5  !
!  8  7  4S   Ø +2      -680   2 12  !  8  7  4S   N  =   620       9  5  !
! 12  9  4S   Ø +1      -650   9  5  ! 12  9  4S   N -1      -100   2 12  !
! 14 13  4S   Ø +1      -650   9  5  ! 14 13  4R   S -3      -300   0 14  !
! 15 11  4S   Ø +1      -650   9  5  ! 15 11  4S   N  =   620       9  5  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------