19. januar 2016

8 bord, 16 par. Antall spill: 26. Middels: 182.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb             Land 
 
    1    8    219  60,16  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene
    2   16    215  59,07  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
    3    2    208  57,14  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +13   +12
    4    3    190  52,20  Gunnar Gundersen - Inger Bodin           10402 42700  Arendalsknektene
         9    190  52,20  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene
    6   13    189  51,92  Tore Omdalsmoen - Arne Helgelsen           +23 22194
    7    4    188  51,65  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    8    5    187  51,37  Olav Pfaff - Pål Landa                      +9    +8
    9   11    184  50,55  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
        15    184  50,55  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288
   11   10    183  50,27  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
   12   14    178  48,90  Glenn André Vedøy - Hallvard Lande          +1    42                    Norge
   13   12    177  48,63  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten          13303    62  Arendalsknektene
   14    7    146  40,11  Arne Dag Sti - Dan Haddeland             32140 12319  Grimstad BK     
   15    1    140  38,46  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
   16    6    134  36,81  Arne Kjell Lunden - Gunn Ellingsen         +18   +20
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  2  1N   N  =    90       2 12  !  4  2  4S   S +2   680      11  3  !
!  6 11  3N   N +1   430      14  0  !  6 11  4H   Ø -2   100       0 14  !
!  7  3  1N   N +1   120       4 10  !  7  3  5Hx  Ø -3   500       4 10  !
!  9  8  2N   N +2   180      11  3  !  9  8  5R   N +2   640       6  8  !
! 13 10  2N   N +2   180      11  3  ! 13 10  4S   S +2   680      11  3  !
! 14  1  2N   N +1   150       7  7  ! 14  1  4S   S +2   680      11  3  !
! 15 12  2N   N -1       -50   0 14  ! 15 12  3S   S +3   230       2 12  !
! 16  5  1N   N +2   150       7  7  ! 16  5  4S   S +2   680      11  3  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 11  3H   S -1       -50   3 11  !  1 11  1N   Ø +2      -150   5  9  !
!  5  3  Pass          0       6  8  !  5  3  3N   V -1   100      14  0  !
!  7 12  1N   N +2   150      13  1  !  7 12  1N   Ø +2      -150   5  9  !
!  8  4  4H   S -1       -50   3 11  !  8  4  2R   V +1      -110   9  5  !
! 10  9  2N   N +1   150      13  1  ! 10  9  3S   S -2      -200   1 13  !
! 14  2  2N   N  =   120       8  6  ! 14  2  3S   S -2      -200   1 13  !
! 15 13  4H   S -2      -100   0 14  ! 15 13  2R   V +1      -110   9  5  !
! 16  6  2H   S +1   140      10  4  ! 16  6  3H   N -1      -100  12  2  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 12  5K   N -1      -100   2 12  !  2 12  4S   S  =   420       6  8  !
!  6  4  4K   S -1      -100   2 12  !  6  4  3S   N +1   170       0 14  !
!  8 13  3Sx  Ø -2   300       8  6  !  8 13  3N   N +1   430      13  1  !
!  9  5  3N   N -1      -100   2 12  !  9  5  3N   N +1   430      13  1  !
! 11 10  5K   N  =   600      12  2  ! 11 10  4S   S  =   420       6  8  !
! 14  3  2N   N +2   180       6  8  ! 14  3  4H   N  =   420       6  8  !
! 15  1  5K   S  =   600      12  2  ! 15  1  4S   S  =   420       6  8  !
! 16  7  5K   S  =   600      12  2  ! 16  7  4H   N  =   420       6  8  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 15  4S   S  =   620      10  4  !  2 15  4R   N -3      -150   8  6  !
!  3 13  3S   S +1   170       4 10  !  3 13  4S   V  =      -420   4 10  !
!  7  5  3S   S +1   170       4 10  !  7  5  5Rx  N -3      -500   1 13  !
!  9  1  3S   S  =   140       0 14  !  9  1  3S   V  =      -140  11  3  !
! 10  6  2Sx  S +2  1070      14  0  ! 10  6  3R   N -1       -50  14  0  !
! 12 11  4S   S  =   620      10  4  ! 12 11  2S   V +3      -200   6  8  !
! 14  4  4S   S  =   620      10  4  ! 14  4  5Rx  N -3      -500   1 13  !
! 16  8  2S   S +2   170       4 10  ! 16  8  2S   V +1      -140  11  3  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3 15  3N   Ø +1      -630   0 14  !  3 15  4H   V +1      -650   9  5  !
!  4  1  2S   N  =   110      11  3  !  4  1  4H   V +2      -680   1 13  !
!  8  6  4Hx  V -3   800      14  0  !  8  6  3K   Ø  =      -110  14  0  !
! 10  2  3H   V -1   100       7  7  ! 10  2  3N   Ø +1      -630  12  2  !
! 11  7  2S   N -2      -100   3 11  ! 11  7  3N   V +2      -660   5  9  !
! 13 12  3H   V -1   100       7  7  ! 13 12  4H   Ø +1      -650   9  5  !
! 14  5  3Sx  N -1      -100   3 11  ! 14  5  4H   V +2      -680   1 13  !
! 16  9  2S   N  =   110      11  3  ! 16  9  3N   Ø +2      -660   5  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 13  3S   V +1      -170   5  9  !  1 13  3N   Ø -2   100      11  3  !
!  4 15  3N   S -4      -200   2 12  !  4 15  3N   Ø -1    50       7  7  !
!  5  2  3S   V +1      -170   5  9  !  5  2  3N   Ø  =      -400   2 12  !
!  9  7  4S   V -1    50      13  1  !  9  7  3H   Ø -3   150      14  0  !
! 11  3  4S   V  =      -420   0 14  ! 11  3  2N   V +1      -150   4 10  !
! 12  8  3S   V  =      -140   8  6  ! 12  8  3N   V +3      -490   0 14  !
! 14  6  4S   V -1    50      13  1  ! 14  6  3N   V -1    50       7  7  !
! 16 10  4H   S -2      -100  10  4  ! 16 10  3R   Ø -2   100      11  3  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  1  3N   V +3      -690   8  6  !  2  1  4H   V -1    50      12  2  !
!  5 15  6N   Ø  =     -1440   1 13  !  5 15  3H   Ø  =      -140   7  7  !
!  6  3  3N   Ø +2      -660  13  1  !  6  3  2H   V +2      -170   4 10  !
! 10  8  4N   Ø +2      -690   8  6  ! 10  8  4H   V -1    50      12  2  !
! 12  4  6K   Ø  =     -1370   4 10  ! 12  4  4H   Ø  =      -420   1 13  !
! 13  9  3N   V +2      -660  13  1  ! 13  9  2H   V +1      -140   7  7  !
! 14  7  3N   V +3      -690   8  6  ! 14  7  4H   Ø -1    50      12  2  !
! 16 11  6N   V  =     -1440   1 13  ! 16 11  4H   V  =      -420   1 13  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 10  4H   N -2      -200   4 10  !  1 10  2H   S +2   170      10  4  !
!  3  2  5K   Ø -2   100       9  5  !  3  2  4H   S -1       -50   0 14  !
!  6 15  4S   V  =      -420   2 12  !  6 15  3R   V -1   100       2 12  !
!  7  4  5Hx  N -2      -500   0 14  !  7  4  3H   S +1   170      10  4  !
! 11  9  4H   N  =   620      14  0  ! 11  9  1N   S +1   120       4 10  !
! 13  5  3S   V -2   100       9  5  ! 13  5  3H   N  =   140       6  8  !
! 14  8  3H   N  =   140      12  2  ! 14  8  4H   S  =   420      14  0  !
! 16 12  4H   N -1      -100   6  8  ! 16 12  3H   S +1   170      10  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  6  3R   Ø +1      -130   9  5  !  1  6  2S   V +1      -140   2 12  !
!  2 11  3R   Ø +2      -150   6  8  !  2 11  4H   V -4   200      14  0  !
!  4  3  5R   Ø  =      -400   3 11  !  4  3  3N   Ø  =      -400   0 14  !
!  7 15  3N   V -1    50      13  1  !  7 15  3H   V -1    50       6  8  !
!  8  5  5R   Ø -1    50      13  1  !  8  5  3H   V -2   100       9  5  !
! 12 10  4R   Ø  =      -130   9  5  ! 12 10  3R   Ø +1      -130   4 10  !
! 13 16  6R   Ø  =      -920   0 14  ! 13 16  3H   V -3   150      12  2  !
! 14  9  5R   Ø  =      -400   3 11  ! 14  9  3H   V -2   100       9  5  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 16  2H   V +2      -170   2 12  !  1 16  2S   N -1      -100   2 12  !
!  2  7  4H   V -1   100      11  3  !  2  7  3H   Ø -2   200      12  2  !
!  3 12  2S   Ø -1   100      11  3  !  3 12  2S   N  =   110       6  8  !
!  5  4  4H   V  =      -620   0 14  !  5  4  3H   V -2   200      12  2  !
!  8 15  4H   V -2   200      14  0  !  8 15  3R   N +1   130       8  6  !
!  9  6  2H   V +1      -140   6  8  !  9  6  2N   N -2      -200   0 14  !
! 13 11  2H   V +1      -140   6  8  ! 13 11  2H   Ø -1   100       4 10  !
! 14 10  3H   V  =      -140   6  8  ! 14 10  3H   Ø -2   200      12  2  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 12  2N   S  =   120      14  0  !  1 12  3S   V  =      -140   0 14  !
!  2 16  3H   V  =      -140   3 11  !  2 16  5R   N  =   400      14  0  !
!  3  8  1N   V +2      -150   0 14  !  3  8  4S   V -3   300      12  2  !
!  4 13  3R   S  =   110      12  2  !  4 13  6K   N -1       -50   6  8  !
!  6  5  1K   S -1      -100   8  6  !  6  5  2N   N -2      -100   3 11  !
!  9 15  3H   Ø  =      -140   3 11  !  9 15  4K   N +1   150       8  6  !
! 10  7  2N   Ø  =      -120   6  8  ! 10  7  3R   Ø -2   200      10  4  !
! 14 11  3K   V -2   100      10  4  ! 14 11  5R   N -2      -100   3 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 13  3N   N +2   660       8  6  !  2 13  4S   V -1    50      10  4  !
!  3 16  3N   N +2   660       8  6  !  3 16  2S   V +1      -140   3 11  !
!  4  9  5R   S -1      -100   2 12  !  4  9  2S   V  =      -110   6  8  !
!  5  1  4Sx  Ø -5  1400      14  0  !  5  1  3H   Ø -1    50      10  4  !
!  7  6  3N   N +3   690      12  2  !  7  6  3S   V -1    50      10  4  !
! 11  8  3N   N +1   630       4 10  ! 11  8  3S   V +1      -170   0 14  !
! 14 12  5Nx  N -1      -200   0 14  ! 14 12  2S   V +1      -140   3 11  !
! 15 10  3N   N +2   660       8  6  ! 15 10  2K   N  =    90      14  0  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3  1  3S   V -2   200      13  1  !  3  1  3N   V  =      -600   7  7  !
!  4 16  3K   N -1       -50   8  6  !  4 16  3N   V +1      -630   1 13  !
!  5 10  3R   N -2      -100   6  8  !  5 10  4S   V  =      -620   4 10  !
!  6  2  2N   V -2   200      13  1  !  6  2  3R   Ø +1      -130  14  0  !
!  8  7  1R   N  =    70      10  4  !  8  7  2N   Ø +2      -180  10  4  !
! 12  9  3R   N -3      -150   4 10  ! 12  9  3N   V +1      -630   1 13  !
! 14 13  4Rx  N -3      -500   0 14  ! 14 13  3S   V +1      -170  12  2  !
! 15 11  3Rx  N -2      -300   2 12  ! 15 11  3N   Ø  =      -600   7  7  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------