9. februar 2016

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Middels: 120,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb           
 
    1    5  157,7 *  65,71  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288
    2    9  143,0    59,58  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    3   11  142,0    59,17  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
    4    1  139,4 *  58,08  Arne Dag Sti - Dan Haddeland             32140 12319  Grimstad BK     
    5   13  133,7 *  55,71  Tore Omdalsmoen - Arne Helgelsen           +23 22194
    6    4  131,4 *  54,75  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene
    7    7  130,3 *  54,29  Inger Bodin - Annicken Sjuls                45 42697  Arendalsknektene
    8    3  115,4 *  48,08  Henrik Krabbesund - Finn Bakke           24578   +13  Myra BK         
    9    6  114,3 *  47,63  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
   10    8  108,0    45,00  Arne Kjell Lunden - Gunn Ellingsen         +18   +20
   11   10   99,0    41,25  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
   12   12   84,0    35,00  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
   13    2   65,1 *  27,13  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  8  3N  V -2   100       9,0  1,0  !  1  8  3H  V +2      -200   9,0  1,0  !
!  2 10  3N  V  =      -400   2,0  8,0  !  2 10  4H  V +2      -480   1,0  9,0  !
!  3 12  2N  V  =      -120   6,0  4,0  !  3 12  4N  Ø  =      -430   4,0  6,0  !
!  4  7  4H  V  =      -420   0,0 10,0  !  4  7  2H  V +3      -200   9,0  1,0  !
!  5  9  4H  Ø -2   100       9,0  1,0  !  5  9  4H  Ø  =      -420   6,0  4,0  !
!  6 11  2N  V +1      -150   4,0  6,0  !  6 11  4H  V +2      -480   1,0  9,0  !
! -- 13            Frirunde        5,6  ! -- 13            Frirunde        5,6  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  8  3N  N  =   400       7,0  3,0  !  1  7  2S  Ø +1      -140   8,0  2,0  !
!  2 10  3N  N -2      -100   0,0 10,0  !  2  9  3N  V +1      -630   0,0 10,0  !
!  3 12  3N  N  =   400       7,0  3,0  !  3 11  3N  Ø  =      -600   2,0  8,0  !
!  4  7  2N  N +1   150       4,0  6,0  !  4 --            Frirunde   5,5       !
!  5  9  3N  N +1   430      10,0  0,0  !  5  8  2N  Ø +1      -150   6,0  4,0  !
!  6 11  2H  V -1   100       2,0  8,0  !  6 10  1N  N -1      -100  10,0  0,0  !
! -- 13            Frirunde        5,6  ! 13 12  1N  N -3      -300   4,0  6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  7  2N  N  =   120      10,0  0,0  !  1  7  3N  Ø +3      -690   1,0  9,0  !
!  2  9  3N  V  =      -400   1,0  9,0  !  2  9  4S  V +2      -680   4,0  6,0  !
!  3 11  2S  V -2   100       8,0  2,0  !  3 11  3N  Ø +3      -690   1,0  9,0  !
!  4 --            Frirunde   5,5       !  4 --            Frirunde   5,5       !
!  5  8  2N  N -4      -400   1,0  9,0  !  5  8  3N  Ø +2      -660   6,0  4,0  !
!  6 10  2R  V -1    50       5,0  5,0  !  6 10  2H  Ø +4      -230   9,0  1,0  !
! 13 12  3R  V -1    50       5,0  5,0  ! 13 12  3S  Ø +3      -230   9,0  1,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 --            Frirunde   5,8       !  1 --            Frirunde   5,8       !
!  2  8  3S  S  =   140       7,0  3,0  !  2  8  2S  S +2   170       2,0  8,0  !
!  3 10  4S  S -1      -100   4,0  6,0  !  3 10  4S  S  =   420       5,0  5,0  !
!  4 13  4S  S -2      -200   1,0  9,0  !  4 13  4S  S  =   420       5,0  5,0  !
!  5  7  4S  S +1   650      10,0  0,0  !  5  7  4S  S +1   450       8,0  2,0  !
!  6  9  4S  S -2      -200   1,0  9,0  !  6  9  4Sx S  =   590      10,0  0,0  !
! 12 11  3S  S  =   140       7,0  3,0  ! 12 11  3K  V -2   100       0,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 --            Frirunde   5,8       !  1 13  4H  S  =   620       2,0  8,0  !
!  2  8  2R  Ø -1   100       8,0  2,0  !  2  7  4H  S +1   650       4,0  6,0  !
!  3 10  2S  Ø  =      -110   5,0  5,0  !  3  9  4H  S +2   680       7,0  3,0  !
!  4 13  4Sx Ø -3   800      10,0  0,0  !  4 12  3N  S +3   690      10,0  0,0  !
!  5  7  2S  Ø  =      -110   5,0  5,0  !  5 --            Frirunde   6,6       !
!  6  9  5Hx N -2      -300   2,0  8,0  !  6  8  6H  S -2      -200   0,0 10,0  !
! 12 11  4S  Ø  =      -620   0,0 10,0  ! 11 10  4H  S +2   680       7,0  3,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 13  4H  N -1       -50   0,0 10,0  !  1 13  4Sx V -3   500      10,0  0,0  !
!  2  7  4H  S +2   480       4,0  6,0  !  2  7  2S  Ø  =      -110   0,0 10,0  !
!  3  9  4H  S +2   480       4,0  6,0  !  3  9  2H  S +1   140       6,0  4,0  !
!  4 12  4H  S +3   510       9,0  1,0  !  4 12  2H  S +1   140       6,0  4,0  !
!  5 --            Frirunde   6,6       !  5 --            Frirunde   6,6       !
!  6  8  4H  S +2   480       4,0  6,0  !  6  8  2H  S +1   140       6,0  4,0  !
! 11 10  4H  S +3   510       9,0  1,0  ! 11 10  3S  V -1    50       2,0  8,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 12  3N  S  =   600       9,0  1,0  !  1 12  4H  N -2      -100   0,0 10,0  !
!  2 --            Frirunde   2,7       !  2 --            Frirunde   2,7       !
!  3  8  3N  S  =   600       9,0  1,0  !  3  8  2S  Ø -1    50       3,0  7,0  !
!  4 11  2N  S  =   120       6,0  4,0  !  4 11  4K  Ø -2   100       6,0  4,0  !
!  5 13  3R  S -1      -100   3,0  7,0  !  5 13  3H  N  =   140      10,0  0,0  !
!  6  7  5R  N -2      -200   0,0 10,0  !  6  7  2H  N  =   110       8,0  2,0  !
! 10  9  3R  N -1      -100   3,0  7,0  ! 10  9  3N  Ø -1    50       3,0  7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 12  3N  S +2   660       8,0  2,0  !  1 11  2H  S  =   110       2,0  8,0  !
!  2 --            Frirunde   2,7       !  2 13  3H  S -1       -50   0,0 10,0  !
!  3  8  3N  N +1   630       3,0  7,0  !  3  7  1N  N +3   180       8,0  2,0  !
!  4 11  3N  S +2   660       8,0  2,0  !  4 10  1N  N +1   120       4,0  6,0  !
!  5 13  3N  S +2   660       8,0  2,0  !  5 12  1N  N +2   150       6,0  4,0  !
!  6  7  2Sx V -2   300       0,0 10,0  !  6 --            Frirunde   4,8       !
! 10  9  3N  N +1   630       3,0  7,0  !  9  8  3Rx V -2   500      10,0  0,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 11  3R  V -2   100       8,0  2,0  !  1 11  3H  N +1   170       6,0  4,0  !
!  2 13  2H  N -2      -100   4,0  6,0  !  2 13  2S  Ø +1      -140   0,0 10,0  !
!  3  7  2S  N -3      -150   0,0 10,0  !  3  7  3H  N  =   140       4,0  6,0  !
!  4 10  2N  N -2      -100   4,0  6,0  !  4 10  4H  N  =   620      10,0  0,0  !
!  5 12  2S  N -2      -100   4,0  6,0  !  5 12  3S  Ø -4   200       8,0  2,0  !
!  6 --            Frirunde   4,8       !  6 --            Frirunde   4,8       !
!  9  8  3N  N +1   430      10,0  0,0  !  9  8  4K  S -1      -100   2,0  8,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 10  5K  N  =   400       6,0  4,0  !  1 10  3N  Ø -1   100       7,0  3,0  !
!  2 12  6R  Ø  =     -1370   0,0 10,0  !  2 12  3S  V -1   100       7,0  3,0  !
!  3 --            Frirunde   4,8       !  3 --            Frirunde   4,8       !
!  4  9  5S  Ø -2   200       4,0  6,0  !  4  9  3S  V +1      -170   0,0 10,0  !
!  5 11  5Rx Ø -2   500      10,0  0,0  !  5 11  2S  V +1      -140   2,0  8,0  !
!  6 13  5K  N +1   420       8,0  2,0  !  6 13  2H  V  =      -110   4,0  6,0  !
!  8  7  4K  N +1   150       2,0  8,0  !  8  7  3S  V -3   300      10,0  0,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 10  4S  N +1   650      10,0  0,0  !  1  9  6K  V -2   200       7,0  3,0  !
!  2 12  3N  S +1   630       6,0  4,0  !  2 11  3Sx N -2      -300   0,0 10,0  !
!  3 --            Frirunde   4,8       !  3 13  3Sx N -1      -100   4,0  6,0  !
!  4  9  3N  S +1   630       6,0  4,0  !  4  8  3R  V +1      -130   2,0  8,0  !
!  5 11  3N  N +1   630       6,0  4,0  !  5 10  6Nx Ø -2   500      10,0  0,0  !
!  6 13  3N  S  =   600       1,0  9,0  !  6 12  5K  Ø -2   200       7,0  3,0  !
!  8  7  3N  S  =   600       1,0  9,0  !  7 --            Frirunde   5,4       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  9  3N  V +2      -660   2,0  8,0  !  1  9  4S  S -2      -100   1,0  9,0  !
!  2 11  5N  V  =      -660   2,0  8,0  !  2 11  3R  V -2   100       5,0  5,0  !
!  3 13  3N  V +2      -660   2,0  8,0  !  3 13  3K  S  =   110       9,0  1,0  !
!  4  8  3N  V +1      -630   6,0  4,0  !  4  8  3R  V -2   100       5,0  5,0  !
!  5 10  2N  V +3      -210   9,0  1,0  !  5 10  5K  N -2      -100   1,0  9,0  !
!  6 12  2N  V +3      -210   9,0  1,0  !  6 12  2S  S  =   110       9,0  1,0  !
!  7 --            Frirunde   5,4       !  7 --            Frirunde   5,4       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------