23. februar 2016

8 bord, 16 par. Antall spill: 26. Middels: 182.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                           MNR      Klubb             Land 
 
    1   12    217  59,62  Helge Nilsen - Finn Bakke                    +12   +13
    2    1    209  57,42  Tore Omdalsmoen - Arne Helgelsen             +23 22194
    3   14    208  57,14  Annicken Sjuls - Torhild Hanssen           42697 29273  Arendalsknektene
    4    9    205  56,32  Jan Arild Krosshøl - Olav Pfaff            30533    +9  Arendals BK     
    5    7    202  55,49  Irene Sjuls - terje Pedersen               24329 42398  Arendalsknektene
    6    8    200  54,95  Magne Ribe - Willy Jensen                     +5    +4
    7   10    199  54,67  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle               24577 14329  Arendalsknektene
        16    199  54,67  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen    28401 42397  Arendalsknektene
    9   13    197  54,12  Gunnar Gundersen - Inger Bodin             10402 42700  Arendalsknektene
   10    3    181  49,73  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen           38020   +24
         4    181  49,73  Per Steine - Egil Hvideberg                   +6 29288
   12    2    165  45,33  Geir Vedøy - Glenn Madsen                     +2    +3
   13   15    161  44,23  Glenn André Vedøy - Stian Hellek Fløystad     +1   +25                    Norge
   14   11    149  40,93  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes          24578    48  Myra BK         
   15    6    147  40,38  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia       +21    47
   16    5     92  25,27  Arne Kjell Lunden - Gunn Ellingsen           +18   +20
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  2  3N   S  =   400      11  3  !  4  2  5R   Ø -1    50      14  0  !
!  6 11  2R   S +2   130       2 12  !  6 11  3N   Ø  =      -400   7  7  !
!  7  3  5R   N  =   400      11  3  !  7  3  3N   Ø  =      -400   7  7  !
!  9  8  5R   N  =   400      11  3  !  9  8  3H   V +1      -170  10  4  !
! 13 10  4R   N +1   150       5  9  ! 13 10  4H   V  =      -420   4 10  !
! 14  1  3R   N +2   150       5  9  ! 14  1  3N   Ø +1      -430   1 13  !
! 15 12  3S   V  =      -140   0 14  ! 15 12  3N   Ø +1      -430   1 13  !
! 16  5  5R   N  =   400      11  3  ! 16  5  3R   V  =      -110  12  2  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 11  2R   Ø  =       -90   8  6  !  1 11  2S   N +1   140       8  6  !
!  5  3  3R   V +1      -130   2 12  !  5  3  4K   S -1      -100   4 10  !
!  7 12  3S   S -2      -100   5  9  !  7 12  2S   N  =   110       6  8  !
!  8  4  3S   S -1       -50  11  3  !  8  4  2S   N +2   170      10  4  !
! 10  9  2Sx  S -1      -100   5  9  ! 10  9  2S   N +3   200      13  1  !
! 14  2  4K   N -1       -50  11  3  ! 14  2  3H   V  =      -140   1 13  !
! 15 13  2Rx  S -3      -500   0 14  ! 15 13  3H   V  =      -140   1 13  !
! 16  6  2S   S  =   110      14  0  ! 16  6  3S   N +2   200      13  1  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 12  4S   Ø  =      -420   4 10  !  2 12  3N   N +3   490       3 11  !
!  6  4  3S   Ø +1      -170   8  6  !  6  4  4S   S +1   450       0 14  !
!  8 13  3H   N -1      -100  10  4  !  8 13  3N   S +3   490       3 11  !
!  9  5  1R   V  =       -70  12  2  !  9  5  6H   N +1  1010      14  0  !
! 11 10  4S   Ø  =      -420   4 10  ! 11 10  3N   N +4   520      10  4  !
! 14  3  4Sx  Ø -1   100      14  0  ! 14  3  6H   N  =   980      12  2  !
! 15  1  4Hx  Ø  =      -590   0 14  ! 15  1  4H   N +3   510       7  7  !
! 16  7  4S   Ø  =      -420   4 10  ! 16  7  5H   N +2   510       7  7  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 15  3R   N -3      -300   1 13  !  2 15  2N   S -1       -50   4 10  !
!  3 13  1N   S -2      -200   5  9  !  3 13  1N   Ø -1    50      10  4  !
!  7  5  2S   Ø  =      -110  11  3  !  7  5  4K   Ø -2   100      14  0  !
!  9  1  3R   N -3      -300   1 13  !  9  1  1N   N -1       -50   4 10  !
! 10  6  2S   Ø  =      -110  11  3  ! 10  6  3K   Ø -1    50      10  4  !
! 12 11  3H   N -2      -200   5  9  ! 12 11  3H   Ø -1    50      10  4  !
! 14  4  2S   Ø  =      -110  11  3  ! 14  4  2S   N -1       -50   4 10  !
! 16  8  2S   Ø  =      -110  11  3  ! 16  8  1N   Ø  =       -90   0 14  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3 15  4S   N  =   420       8  6  !  3 15  3N   Ø  =      -600  12  2  !
!  4  1  4S   N -1       -50   1 13  !  4  1  4S   Ø +3      -710   5  9  !
!  8  6  4S   N +1   450      12  2  !  8  6  4S   Ø +2      -680   9  5  !
! 10  2  4S   N  =   420       8  6  ! 10  2  6S   Ø +1     -1460   0 14  !
! 11  7  4S   N -1       -50   1 13  ! 11  7  4S   Ø +2      -680   9  5  !
! 13 12  2S   N +2   170       4 10  ! 13 12  6N   Ø  =     -1440   2 12  !
! 14  5  4S   N +2   480      14  0  ! 14  5  3S   Ø +4      -260  14  0  !
! 16  9  4S   N  =   420       8  6  ! 16  9  4S   Ø +3      -710   5  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 13  2K   S +4   170       4 10  !  1 13  3K   N  =   110       9  5  !
!  4 15  5R   N -1       -50   0 14  !  4 15  2H   V +1      -140   0 14  !
!  5  2  4R   N +3   190       6  8  !  5  2  3N   V -1    50       5  9  !
!  9  7  3N   N  =   400       8  6  !  9  7  2Nx  N  =   690      14  0  !
! 11  3  3N   N +2   460      13  1  ! 11  3  3K   N -1      -100   2 12  !
! 12  8  5R   N +1   420      10  4  ! 12  8  3K   N  =   110       9  5  !
! 14  6  3N   N +2   460      13  1  ! 14  6  3N   V -4   200      12  2  !
! 16 10  3R   N +2   150       2 12  ! 16 10  3S   Ø -1    50       5  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  1  2S   V +1      -140   8  6  !  2  1  3N   N +2   460       9  5  !
!  5 15  2S   V +2      -170   1 13  !  5 15  2N   N +3   210       4 10  !
!  6  3  2S   V +1      -140   8  6  !  6  3  3R   N +1   130       0 14  !
! 10  8  2S   V +1      -140   8  6  ! 10  8  3N   N +2   460       9  5  !
! 12  4  2S   V +2      -170   1 13  ! 12  4  2R   N +3   150       2 12  !
! 13  9  2S   V +1      -140   8  6  ! 13  9  3N   N +2   460       9  5  !
! 14  7  2S   V +1      -140   8  6  ! 14  7  3N   N +2   460       9  5  !
! 16 11  4S   V -1   100      14  0  ! 16 11  3N   N +3   490      14  0  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 10  4H   Ø +1      -450   6  8  !  1 10  3N   N +2   460       9  5  !
!  3  2  4H   Ø +1      -450   6  8  !  3  2  3N   N +3   490      13  1  !
!  6 15  4H   Ø  =      -420  12  2  !  6 15  3N   N +1   430       6  8  !
!  7  4  6H   V -1    50      14  0  !  7  4  5K   S  =   400       4 10  !
! 11  9  4H   Ø +1      -450   6  8  ! 11  9  3N   N +2   460       9  5  !
! 13  5  4H   Ø +1      -450   6  8  ! 13  5  3N   N +3   490      13  1  !
! 14  8  4H   Ø +1      -450   6  8  ! 14  8  5K   S -1       -50   2 12  !
! 16 12  4H   Ø +2      -480   0 14  ! 16 12  6N   N -2      -100   0 14  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  6  2S   N -2      -100   5  9  !  1  6  4S   S +1   650       8  6  !
!  2 11  2N   N -2      -100   5  9  !  2 11  4S   S +1   650       8  6  !
!  4  3  2K   N  =    90      10  4  !  4  3  4S   S +1   650       8  6  !
!  7 15  1N   S +2   150      14  0  !  7 15  3S   S +2   200       3 11  !
!  8  5  2N   Ø -2   100      12  2  !  8  5  3Sx  S +2  1130      14  0  !
! 12 10  3H   V  =      -140   2 12  ! 12 10  4S   S +2   680      12  2  !
! 13 16  2H   V +2      -170   0 14  ! 13 16  3N   N -2      -200   0 14  !
! 14  9  3H   V -1    50       8  6  ! 14  9  3S   S +2   200       3 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 16  2N   S +2   180       2 12  !  1 16  3S   Ø -1   100      13  1  !
!  2  7  3N   S  =   400       7  7  !  2  7  2S   Ø +2      -170   4 10  !
!  3 12  3N   N +1   430      12  2  !  3 12  1S   Ø +1      -110  10  4  !
!  5  4  2N   N +2   180       2 12  !  5  4  3H   N -2      -200   2 12  !
!  8 15  3N   S +1   430      12  2  !  8 15  1N   V +4      -210   0 14  !
!  9  6  2N   S +2   180       2 12  !  9  6  3S   Ø  =      -140   7  7  !
! 13 11  3N   S +1   430      12  2  ! 13 11  4S   Ø -1   100      13  1  !
! 14 10  3N   N  =   400       7  7  ! 14 10  2S   Ø +1      -140   7  7  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 12  1N   N  =    90       7  7  !  1 12  4H   V  =      -620   1 13  !
!  2 16  2K   S +1   110      10  4  !  2 16  3K   Ø  =      -110  10  4  !
!  3  8  3N   N -2      -200   0 14  !  3  8  1N   V +2      -150   5  9  !
!  4 13  1N   V  =       -90   2 12  !  4 13  1N   Ø +2      -150   5  9  !
!  6  5  2S   V -1    50       4 10  !  6  5  2K   Ø +2      -130   8  6  !
!  9 15  2K   V -4   200      14  0  !  9 15  1N   N -1       -50  14  0  !
! 10  7  1N   N +2   150      12  2  ! 10  7  4H   Ø  =      -620   1 13  !
! 14 11  1N   N  =    90       7  7  ! 14 11  2K   Ø  =       -90  12  2  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 13  2H   Ø +1      -140   5  9  !  2 13  6H   N  =   980      14  0  !
!  3 16  2H   Ø +1      -140   5  9  !  3 16  4H   N +1   450       6  8  !
!  4  9  2H   Ø +3      -200   0 14  !  4  9  4H   N +2   480      11  3  !
!  5  1  1S   N -1      -100  12  2  !  5  1  2S   S +2   170       2 12  !
!  7  6  3H   Ø +1      -170   2 12  !  7  6  4H   N +1   450       6  8  !
! 11  8  2H   Ø  =      -110   9  5  ! 11  8  4H   N +1   450       6  8  !
! 14 12  1H   Ø +1      -110   9  5  ! 14 12  4H   N +2   480      11  3  !
! 15 10  1N   N  =    90      14  0  ! 15 10  6H   N -1       -50   0 14  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3  1  5R   V -1   100       7  7  !  3  1  4S   S -1      -100   5  9  !
!  4 16  5Rx  V -1   200      10  4  !  4 16  4S   S -1      -100   5  9  !
!  5 10  4R   V +1      -150   2 12  !  5 10  3S   S  =   140      13  1  !
!  6  2  5R   Ø -1   100       7  7  !  6  2  3S   S  =   140      13  1  !
!  8  7  3R   V +2      -150   2 12  !  8  7  4S   S -1      -100   5  9  !
! 12  9  6Rx  V -2   500      12  2  ! 12  9  4S   S -1      -100   5  9  !
! 14 13  5S   N -3      -150   2 12  ! 14 13  4S   S -1      -100   5  9  !
! 15 11  4Hxx Ø -3  1600      14  0  ! 15 11  4S   S -1      -100   5  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------