15. mars 2016

7 bord, 14 par. Antall spill: 26. Middels: 156.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb             
 
    1   12    191  61,22  Irene Sjuls - terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene
    2    2    190  60,90  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
    3    4    189  60,58  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    4    8    187  59,94  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene
    5    9    180  57,69  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene
    6    6    168  53,85  Tore Omdalsmoen - Arne Helgelsen           +23 22194
    7    5    160  51,28  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
    8   14    159  50,96  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten          13303    62  Arendalsknektene
    9    7    137  43,91  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK         
   10   13    133  42,63  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
   11    1    128  41,03  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13
   12    3    126  40,38  Arne Kjell Lunden - Gunn Ellingsen         +18   +20
   13   10    118  37,82  Atle Brekke - Glenn André Vedøy            +10    +1                    
        11    118  37,82  Gunnar Gundersen - Inger Bodin           10402 42700  Arendalsknektene
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 10  3  4Rx Ø -3   500      12  0  !  4  6  4S  Ø -1    50      10  2  !  6 10  4Sx S  =   590      12  0  !
!  2  7  3K  Ø -1    50       9  3  !  5  9  4S  Ø -1    50      10  2  ! 12  9  4H  S +2   480      10  2  !
! 14  1  3K  Ø -1    50       9  3  ! 14  1  4H  V -1    50      10  2  !  3  8  3N  N +2   460       6  6  !
!  5  9  4S  S -1       -50   6  6  ! 10  3  3S  Ø  =      -140   6  6  !  5  7  3N  S +2   460       6  6  !
!  4  6  4S  S -2      -100   3  9  !  2  7  4S  Ø  =      -420   4  8  ! 11  4  3N  S +2   460       6  6  !
! 13 12  4S  S -2      -100   3  9  ! 11  8  4S  Ø +1      -450   1 11  ! 14  2  4S  S  =   420       2 10  !
! 11  8  2N  N -4      -200   0 12  ! 13 12  4S  Ø +1      -450   1 11  !  1 13  6N  N -1       -50   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  5  7  4H  N +2   680      10  2  !  2  1  4S  V -1    50      10  2  !  2  1  3N  S  =   400      10  2  !
!  6 10  4H  N +2   680      10  2  ! 13 10  4H  V -1    50      10  2  !  4  9  3N  N  =   400      10  2  !
! 11  4  4H  N +2   680      10  2  ! 14  3  3S  V -1    50      10  2  ! 14  3  3N  N  =   400      10  2  !
!  1 13  4H  N +1   650       4  8  ! 12  5  2S  V  =      -110   6  6  !  6  8  2S  S +1   140       6  6  !
! 12  9  4H  N +1   650       4  8  !  7 11  2S  V +1      -140   4  8  !  7 11  2R  N +1   110       4  8  !
! 14  2  4H  N +1   650       4  8  !  6  8  2S  V +2      -170   2 10  ! 12  5  3N  N -1       -50   1 11  !
!  3  8  4H  N  =   620       0 12  !  4  9  3Rx S -4     -1100   0 12  ! 13 10  4S  S -1       -50   1 11  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 11  2H  N -4      -400  12  0  !  5 10  2S  S +2   170      12  0  !  6 11  3H  S  =   140      12  0  !
!  5 10  3N  Ø  =      -600  10  2  !  3  2  1S  S +2   140      10  2  !  1  7  4H  S -1       -50   5  7  !
! 13  6  4S  V  =      -620   8  4  !  1 11  1N  N +1   120       8  4  !  2 12  4H  S -1       -50   5  7  !
!  3  2  3N  V +1      -630   4  8  !  7  9  1S  S +1   110       6  6  !  4  3  4H  S -1       -50   5  7  !
!  7  9  3N  Ø +1      -630   4  8  !  8 12  1N  N  =    90       4  8  !  8 10  4H  S -1       -50   5  7  !
! 14  4  3N  Ø +1      -630   4  8  ! 13  6  2S  S -1       -50   2 10  !  9 13  4H  S -1       -50   5  7  !
!  8 12  3N  V +4      -720   0 12  ! 14  4  1N  V  =       -90   0 12  ! 14  5  4H  S -1       -50   5  7  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 14  5  3N  S +3   690      12  0  !  2  8  1N  Ø  =       -90  11  1  !  2  8  4H  N +1   650       9  3  !
!  4  3  3N  S +2   660       8  4  ! 14  6  1N  Ø  =       -90  11  1  !  7 12  4H  N +1   650       9  3  !
!  8 10  3N  S +2   660       8  4  !  9 11  1N  Ø +1      -120   8  4  !  9 11  4H  N +1   650       9  3  !
!  9 13  3N  S +2   660       8  4  !  3 13  2H  Ø +1      -140   6  6  ! 10  1  4H  N +1   650       9  3  !
!  6 11  4S  S  =   620       4  8  !  5  4  1N  V +2      -150   3  9  !  3 13  3N  N  =   600       4  8  !
!  2 12  3N  S  =   600       2 10  !  7 12  1N  V +2      -150   3  9  !  5  4  5Kx V -3   500       2 10  !
!  1  7  6N  S -1      -100   0 12  ! 10  1  3N  Ø +1      -430   0 12  ! 14  6  3H  N +2   200       0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4  1  4R  Ø -1   100      12  0  ! 11  2  4H  V -2   100      12  0  !  4 10  4S  V -1    50      12  0  !
!  8 13  2S  N -1      -100  10  2  !  8 13  3H  V -1    50      10  2  !  9  1  3H  N -1      -100   9  3  !
!  6  5  3R  Ø +1      -130   7  5  ! 14  7  3R  S -1       -50   8  4  ! 11 13  4H  N -1      -100   9  3  !
! 14  7  3R  Ø +1      -130   7  5  !  6  5  2H  V  =      -110   6  6  !  5  2  3R  V +1      -130   5  7  !
! 10 12  3S  N -3      -300   4  8  !  3  9  3H  V  =      -140   2 10  ! 12  3  4R  V  =      -130   5  7  !
!  3  9  3N  N -5      -500   2 10  !  4  1  2H  V +1      -140   2 10  ! 14  8  3S  V +1      -170   2 10  !
! 11  2  3N  V +2      -660   0 12  ! 10 12  2H  V +1      -140   2 10  !  7  6  3H  N -2      -200   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  9  1  3N  S  =   400      12  0  ! 12  1  3S  N +1   170      12  0  !  5 11  3K  N  =   110      12  0  !
!  4 10  2R  S +3   150       9  3  !  6  3  3S  N  =   140       8  4  !  6  3  4S  Ø -1    50       8  4  !
! 12  3  1N  S +2   150       9  3  !  8  7  3S  N  =   140       8  4  !  8  7  3S  Ø -1    50       8  4  !
!  7  6  2R  S +2   130       4  8  ! 10  2  2S  N +1   140       8  4  ! 14  9  4S  Ø -1    50       8  4  !
! 11 13  2R  S +2   130       4  8  ! 13  4  3K  V -1    50       4  8  ! 12  1  3S  Ø  =      -140   4  8  !
! 14  8  3R  S +1   130       4  8  !  5 11  2S  N -1       -50   1 11  ! 10  2  3S  Ø +1      -170   2 10  !
!  5  2  6N  S -3      -150   0 12  ! 14  9  4S  N -1       -50   1 11  ! 13  4  5Kx N -2      -500   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  5  4S  N +1   450      10  2  ! 13  2  4H  Ø -1   100      12  0  ! 14 11  3N  N +2   660      12  0  !
!  9  8  4S  N +1   450      10  2  !  6 12  1N  V  =       -90  10  2  !  1  3  3N  S +1   630       7  5  !
! 14 10  4S  N +1   450      10  2  ! 14 10  2H  Ø +1      -140   8  4  !  2  6  3N  N +1   630       7  5  !
!  6 12  4S  N  =   420       4  8  !  1  5  2N  V +1      -150   6  6  !  8  5  3N  N +1   630       7  5  !
!  7  4  4S  N  =   420       4  8  !  9  8  1N  V +4      -210   4  8  ! 10  9  3N  S +1   630       7  5  !
! 11  3  4S  N  =   420       4  8  !  7  4  3N  V  =      -600   2 10  !  7 13  3N  S  =   600       1 11  !
! 13  2  3H  S -1       -50   0 12  ! 11  3  3N  Ø +1      -630   0 12  ! 12  4  3N  N  =   600       1 11  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  7 13  3N  V -3   300      12  0  !  8  1  7N  V -2   200      12  0  !  2  4  3N  N +1   430      10  2  !
! 12  4  4H  V -1   100      10  2  !  9  6  6N  V -1   100       9  3  !  8  1  3N  N +1   430      10  2  !
!  1  3  2K  S -1       -50   8  4  ! 13  5  7N  V -1   100       9  3  !  9  6  3N  N +1   430      10  2  !
!  2  6  1N  V  =       -90   4  8  !  3  7  4N  V +2      -690   6  6  ! 14 12  3N  N  =   400       6  6  !
! 10  9  1N  V  =       -90   4  8  ! 11 10  6H  Ø  =     -1430   4  8  ! 11 10  1N  N +3   180       4  8  !
! 14 11  1N  V  =       -90   4  8  !  2  4  6N  V  =     -1440   2 10  !  3  7  2N  N +1   150       2 10  !
!  8  5  3H  V  =      -140   0 12  ! 14 12  7N  Ø  =     -2220   0 12  ! 13  5  2R  N -1       -50   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  5  5R  Ø -2   200      12  0  !  1  6  2S  N  =   110      11  1  !
!  1  6  3S  N  =   140      10  2  ! 10  7  2S  N  =   110      11  1  !
!  4  8  6K  Ø -1   100       6  6  ! 12 11  3K  V -1   100       8  4  !
! 12 11  5K  Ø -1   100       6  6  ! 14 13  4S  N -1      -100   6  6  !
! 14 13  5K  Ø -1   100       6  6  !  3  5  3R  Ø  =      -110   4  8  !
!  9  2  4K  Ø +1      -150   2 10  !  4  8  3R  Ø +1      -130   2 10  !
! 10  7  5K  Ø +1      -620   0 12  !  9  2  3N  N -2      -200   0 12  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------