5. april 2016

8 bord, 16 par. Antall spill: 26. Middels: 182.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb             
 
    1    3    209  57,42  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288
    2    9    208  57,14  Ernesto Poiess - Peder Samuelsen         38021   +14
    3    2    205  56,32  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene
    4   11    200  54,95  Tore Omdalsmoen - Arne Helgelsen           +23 22194
    5    1    191  52,47  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
    6   12    189  51,92  Helge Nilsen - Siri Ettestøl               +12    +7
    7   16    181  49,73  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25
    8    4    179  49,18  Inger Poiess - Jannicke Jacobsen         38020   +24
    9   13    177  48,63  Glenn André Vedøy - Hallvard Lande          +1    42                    
   10    8    176  48,35  Arne Kjell Lunden - Gunn Ellingsen         +18   +20
        15    176  48,35  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK         
   12   10    175  48,08  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene
   13   14    172  47,25  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
   14    6    161  44,23  Gunnar Gundersen - Inger Bodin           10402 42700  Arendalsknektene
   15    5    159  43,68  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
   16    7    154  42,31  Irene Sjuls - terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4  2  2H  S  =   110      12  2  !  4  2  2H  N -1      -100   8  6  !  1 11  3S  V +1      -170   8  6  !
!  6 11  2H  V -1    50       6  8  !  6 11  2N  V -1    50      13  1  !  5  3  4S  N -1       -50  12  2  !
!  7  3  2H  V  =      -110   2 12  !  7  3  4H  Ø  =      -420   1 13  !  7 12  4S  V  =      -620   3 11  !
!  9  8  3K  N +1   130      14  0  !  9  8  2H  Ø  =      -110   6  8  !  8  4  2N  N -3      -150  10  4  !
! 13 10  2H  V  =      -110   2 12  ! 13 10  1N  Ø  =       -90  10  4  ! 10  9  4S  V -1   100      14  0  !
! 14  1  2H  V  =      -110   2 12  ! 14  1  4H  Ø  =      -420   1 13  ! 14  2  4S  V  =      -620   3 11  !
! 15 12  2H  V -2   100       9  5  ! 15 12  3N  Ø  =      -400   4 10  ! 15 13  4S  V  =      -620   3 11  !
! 16  5  2S  Ø -2   100       9  5  ! 16  5  2S  V -1    50      13  1  ! 16  6  4S  V  =      -620   3 11  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 11  4S  V +1      -650   5  9  !  2 12  4H  S -2      -200   2 12  !  2 12  2H  S +2   170       8  6  !
!  5  3  3Rx S -2      -500  12  2  !  6  4  3H  V +1      -170   6  8  !  6  4  3N  Ø +3      -690   0 14  !
!  7 12  4S  V +1      -650   5  9  !  8 13  4H  N -1      -100   8  6  !  8 13  3H  S  =   140       5  9  !
!  8  4  4S  V +1      -650   5  9  !  9  5  4H  S  =   620      13  1  !  9  5  4H  S  =   420      12  2  !
! 10  9  3S  V +2      -200  14  0  ! 11 10  4H  S  =   620      13  1  ! 11 10  4H  S  =   420      12  2  !
! 14  2  4S  V +1      -650   5  9  ! 14  3  4S  S -2      -200   2 12  ! 14  3  2H  S +1   140       5  9  !
! 15 13  4S  V +1      -650   5  9  ! 15  1  4H  S -2      -200   2 12  ! 15  1  4H  S -2      -100   2 12  !
! 16  6  4S  V +1      -650   5  9  ! 16  7  1N  N +1   120      10  4  ! 16  7  4H  N  =   420      12  2  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2 15  1N  Ø  =       -90   4 10  !  2 15  4H  V -1    50       7  7  !  3 15  2K  S +2   130       9  5  !
!  3 13  2N  V -1   100       8  6  !  3 13  4H  V +1      -450   0 14  !  4  1  3K  S +2   150      12  2  !
!  7  5  3N  N  =   600      14  0  !  7  5  3R  V -1    50       7  7  !  8  6  4H  Ø  =      -620   0 14  !
!  9  1  2S  Ø -1   100       8  6  !  9  1  5H  Ø -2   100      12  2  ! 10  2  1N  N -1       -50   5  9  !
! 10  6  2N  V +1      -150   0 14  ! 10  6  4H  V  =      -420   2 12  ! 11  7  1S  S +3   170      14  0  !
! 12 11  2N  V  =      -120   2 12  ! 12 11  4H  V -2   100      12  2  ! 13 12  1N  N -1       -50   5  9  !
! 14  4  3N  V -2   200      12  2  ! 14  4  4H  Ø -2   100      12  2  ! 14  5  4K  S  =   130       9  5  !
! 16  8  1N  V -1   100       8  6  ! 16  8  2N  V +1      -150   4 10  ! 16  9  2H  Ø +1      -140   2 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3 15  2R  N +1   110      10  4  !  1 13  3N  S +1   430      14  0  !  1 13  3S  Ø  =      -140  14  0  !
!  4  1  5Rx N -3      -800   0 14  !  4 15  3N  S -1       -50   1 13  !  4 15  3N  Ø +2      -460   6  8  !
!  8  6  4Sx Ø -2   500      14  0  !  5  2  4K  S -1       -50   1 13  !  5  2  3N  V +3      -490   2 12  !
! 10  2  3H  Ø +1      -170   6  8  !  9  7  3N  Ø -1    50       4 10  !  9  7  4S  V  =      -420   8  6  !
! 11  7  1N  V +3      -180   4 10  ! 11  3  2S  N +1   140       6  8  ! 11  3  4N  Ø +2      -490   2 12  !
! 13 12  4H  Ø -1   100       8  6  ! 12  8  2N  S +1   150       9  5  ! 12  8  4R  V +2      -170  11  3  !
! 14  5  3R  N +1   130      12  2  ! 14  6  1N  S +2   150       9  5  ! 14  6  2R  V +4      -170  11  3  !
! 16  9  4R  N -2      -200   2 12  ! 16 10  3N  S  =   400      12  2  ! 16 10  3N  Ø +3      -490   2 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  1  3N  V +1      -630   6  8  !  2  1  4H  N  =   420       9  5  !  1 10  2N  S -1      -100   3 11  !
!  5 15  1N  V +3      -180  11  3  !  5 15  2H  N +3   200       5  9  !  3  2  2S  Ø -1    50       9  5  !
!  6  3  3N  V +1      -630   6  8  !  6  3  3H  N +2   200       5  9  !  6 15  2S  Ø -1    50       9  5  !
! 10  8  2S  S  =   110      14  0  ! 10  8  3N  S -6      -300   0 14  !  7  4  2S  Ø -1    50       9  5  !
! 12  4  3N  V +1      -630   6  8  ! 12  4  4H  N +1   450      13  1  ! 11  9  4K  V -1    50       9  5  !
! 13  9  2N  V +2      -180  11  3  ! 13  9  3N  S -1       -50   2 12  ! 13  5  3N  S -1      -100   3 11  !
! 14  7  3N  V +2      -660   1 13  ! 14  7  4H  N +1   450      13  1  ! 14  8  4H  N -3      -300   0 14  !
! 16 11  3N  V +2      -660   1 13  ! 16 11  4H  N  =   420       9  5  ! 16 12  1N  N  =    90      14  0  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 10  3S  N  =   140      10  4  !  1  6             50%/50%   7  7  !  1  6  4S  S -1      -100   3 11  !
!  3  2  5Hx V -1   200      12  2  !  2 11             50%/50%   7  7  !  2 11  3S  S +3   230      10  4  !
!  6 15  2Hx V +2     -1070   0 14  !  4  3             50%/50%   7  7  !  4  3  4S  S -1      -100   3 11  !
!  7  4  3H  V +1      -170   7  7  !  7 15             50%/50%   7  7  !  7 15  4S  S  =   620      13  1  !
! 11  9  4H  S +2   480      14  0  !  8  5             50%/50%   7  7  !  8  5  3S  S  =   140       6  8  !
! 13  5  3H  V +1      -170   7  7  ! 12 10             50%/50%   7  7  ! 12 10  3R  Ø  =      -110   0 14  !
! 14  8  4H  V  =      -620   2 12  ! 13 16             50%/50%   7  7  ! 13 16  2S  S +2   170       8  6  !
! 16 12  2H  V +3      -200   4 10  ! 14  9             50%/50%   7  7  ! 14  9  4S  S  =   620      13  1  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 16  5K  N -2      -100   2 12  !  1 16  4S  S -4      -400   1 13  !  1 12  5K  S +1   620      14  0  !
!  2  7  3N  S +2   460      14  0  !  2  7  1S  S +2   140      12  2  !  2 16  1N  N +2   150       8  6  !
!  3 12  3N  S -1       -50   5  9  !  3 12  5R  S -2      -200   5  9  !  3  8  1S  N +3   170      11  3  !
!  5  4  4H  N -3      -150   0 14  !  5  4  1S  S  =    80       8  6  !  4 13  3H  V -2   100       6  8  !
!  8 15  4K  Ø -1   100       8  6  !  8 15  2K  S -4      -400   1 13  !  6  5  1N  V +1      -120   0 14  !
!  9  6  3N  S  =   400      10  4  !  9  6  1S  S +2   140      12  2  !  9 15  2S  N +2   170      11  3  !
! 13 11  4S  S  =   420      12  2  ! 13 11  5S  S -2      -200   5  9  ! 10  7  3H  Ø -1    50       4 10  !
! 14 10  3N  S -1       -50   5  9  ! 14 10  3H  S  =   140      12  2  ! 14 11  1N  V  =       -90   2 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 12             50%/50%   7  7  !  2 13  5K  S -1      -100   8  6  !  2 13  4H  Ø  =      -420   0 14  !
!  2 16             50%/50%   7  7  !  3 16  4K  Ø  =      -130   3 11  !  3 16  1H  N +1   110       9  5  !
!  3  8             50%/50%   7  7  !  4  9  4K  Ø -1   100      10  4  !  4  9  1N  N -1       -50   3 11  !
!  4 13             50%/50%   7  7  !  5  1  3N  V -3   300      14  0  !  5  1  1S  S +1   110       9  5  !
!  6  5             50%/50%   7  7  !  7  6  2Kx V +2      -580   0 14  !  7  6  2S  S +1   140      13  1  !
!  9 15             50%/50%   7  7  ! 11  8  4K  V -2   200      12  2  ! 11  8  2N  Ø -1    50       6  8  !
! 10  7             50%/50%   7  7  ! 14 12  4K  Ø  =      -130   3 11  ! 14 12  1N  N -1       -50   3 11  !
! 14 11             50%/50%   7  7  ! 15 10  3K  V  =      -110   6  8  ! 15 10  1S  S +2   140      13  1  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  1  2S  S +2   170      12  2  !  3  1  1N  Ø +1      -120   4 10  !
!  4 16  4H  V -2   200      14  0  !  4 16  3R  Ø -1   100      10  4  !
!  5 10  1N  Ø  =       -90   2 12  !  5 10  2H  V  =      -110   6  8  !
!  6  2  1N  Ø  =       -90   2 12  !  6  2  2Sx S -1      -200   0 14  !
!  8  7  2R  N  =    90       6  8  !  8  7  1H  S +2   140      14  0  !
! 12  9  1N  Ø  =       -90   2 12  ! 12  9  3H  V  =      -140   2 12  !
! 14 13  1N  Ø -1   100       9  5  ! 14 13  1S  S +1   110      12  2  !
! 15 11  1N  Ø -1   100       9  5  ! 15 11  3S  S -1      -100   8  6  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------