12. april 2016

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 24. Middels: 120,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb           
 
    1   10  158,2 *  65,92  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene
    2    1  142,9 *  59,54  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   +2    +3
        14  142,9 *  59,54  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene
    4    5  134,2 *  55,92  Gunnar Gundersen - Inger Bodin           10402 42700  Arendalsknektene
    5   11  128,7 *  53,63  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK         
    6    6  126,5 *  52,71  Pål Landa - Olav Pfaff                      +8    +9
    7    4  121,1 *  50,46  Tore Omdalsmoen - Arne Helgelsen           +23 22194
    8    8  121,0    50,42  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
    9   12  111,3 *  46,38  Irene Sjuls - terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene
   10    7  105,8 *  44,08  Per Steine - Finn Bakke                     +6   +13
   11    3  102,5 *  42,71  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
   12   13   91,6 *  38,17  Arne Kjell Lunden - Gunn Ellingsen         +18   +20
   13    9   73,1 *  30,46  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! --  5            Frirunde        5,6  ! --  5            Frirunde        5,6  !
!  3 11  1N  S  =    90       9,0  1,0  !  3 11  3H  S +1   170       6,0  4,0  !
!  4  6  1N  N  =    90       9,0  1,0  !  4  6  4H  S -2      -200   0,0 10,0  !
!  8 14  2H  Ø  =      -110   1,0  9,0  !  8 14  3N  S +4   720      10,0  0,0  !
!  9 10  2H  Ø  =      -110   1,0  9,0  !  9 10  2N  S  =   120       4,0  6,0  !
! 12  7  3H  Ø -1    50       5,0  5,0  ! 12  7  3N  S +3   690       8,0  2,0  !
! 13  1  2H  Ø -1    50       5,0  5,0  ! 13  1  3H  S -1      -100   2,0  8,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  8  4S  S +1   450       4,0  6,0  !  1  8  3H  Ø +1      -170   3,0  7,0  !
!  3  6  4S  S  =   420       2,0  8,0  !  3  6  2H  V +2      -170   3,0  7,0  !
!  4 12  3N  N +2   460       6,0  4,0  !  4 12  2H  Ø +2      -170   3,0  7,0  !
!  5  7  3N  N +3   490      10,0  0,0  !  5  7  2H  Ø +1      -140   9,0  1,0  !
!  9 14  3S  S +3   230       0,0 10,0  !  9 14  2H  Ø +2      -170   3,0  7,0  !
! 10 11  4S  S +2   480       8,0  2,0  ! 10 11  2H  Ø +1      -140   9,0  1,0  !
! 13 --            Frirunde   3,8       ! 13 --            Frirunde   3,8       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! --  9            Frirunde        3,1  ! --  9            Frirunde        3,1  !
!  4  7  2S  V +1      -140   4,0  6,0  !  4  7  1N  Ø -4   400      10,0  0,0  !
!  5  1  1S  V +2      -140   4,0  6,0  !  5  1  2N  Ø -2   200       6,0  4,0  !
!  6  8  2S  V -1    50      10,0  0,0  !  6  8  1R  Ø -2   200       6,0  4,0  !
! 11 12  2S  V +1      -140   4,0  6,0  ! 11 12  1R  Ø -1   100       1,0  9,0  !
! 13  3  2S  V +1      -140   4,0  6,0  ! 13  3  1N  Ø -2   200       6,0  4,0  !
! 14 10  2S  Ø +1      -140   4,0  6,0  ! 14 10  1R  Ø -1   100       1,0  9,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3 10  2Kx S +1   380      10,0  0,0  !  3 10  4S  V +3      -510   3,0  7,0  !
!  5  8  4S  Ø  =      -620   1,0  9,0  !  5  8  4H  Ø +3      -510   3,0  7,0  !
!  6 --            Frirunde   5,3       !  6 --            Frirunde   5,3       !
!  7  9  2S  Ø +1      -140   8,0  2,0  !  7  9  4H  Ø +1      -450   8,0  2,0  !
! 12  1  4S  Ø  =      -620   1,0  9,0  ! 12  1  6H  Ø  =      -980   0,0 10,0  !
! 13  4  2S  Ø +2      -170   4,0  6,0  ! 13  4  4S  V +2      -480   6,0  4,0  !
! 14 11  2N  Ø +1      -150   6,0  4,0  ! 14 11  2S  V +5      -260  10,0  0,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 --            Frirunde   6,0       !  1 --            Frirunde   6,0       !
!  4 11  1N  S  =    90       4,0  6,0  !  4 11  4S  S -1      -100   6,0  4,0  !
!  6  9  3S  N  =   140       8,0  2,0  !  6  9  1S  S +3   170      10,0  0,0  !
!  7  3  2R  N +1   110       6,0  4,0  !  7  3  4S  S -2      -200   1,0  9,0  !
!  8 10  3N  N  =   400      10,0  0,0  !  8 10  4S  N -1      -100   6,0  4,0  !
! 12 14  3N  N -1       -50   1,0  9,0  ! 12 14  4S  N -2      -200   1,0  9,0  !
! 13  5  3N  N -1       -50   1,0  9,0  ! 13  5  2K  S -1      -100   6,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 14  3N  N -2      -100   1,0  9,0  !  1 14  1N  N  =    90      10,0  0,0  !
! --  3            Frirunde        4,3  ! --  3            Frirunde        4,3  !
!  5 12  3S  S -1       -50   6,0  4,0  !  5 12  1K  S -2      -200   1,0  9,0  !
!  7 10  3N  N -2      -100   1,0  9,0  !  7 10  1N  N -1      -100   5,0  5,0  !
!  8  4  3R  S -1       -50   6,0  4,0  !  8  4  1K  S -1      -100   5,0  5,0  !
! 11  9  3N  N  =   400      10,0  0,0  ! 11  9  1R  S  =    70       8,0  2,0  !
! 13  6  4R  S -1       -50   6,0  4,0  ! 13  6  3H  S -2      -200   1,0  9,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3  4  2S  Ø +2      -170   7,0  3,0  !  3  4  3R  V  =      -110   0,0 10,0  !
!  6  1  3S  Ø +1      -170   7,0  3,0  !  6  1  4S  S -2      -100   2,0  8,0  !
!  8 11  4S  Ø  =      -620   1,0  9,0  !  8 11  4S  S -1       -50   4,0  6,0  !
!  9  5  4S  Ø  =      -620   1,0  9,0  !  9  5  3H  Ø -1    50       6,0  4,0  !
! 10 12  3S  Ø +1      -170   7,0  3,0  ! 10 12  2S  S  =   110      10,0  0,0  !
! 13  7  2S  Ø +2      -170   7,0  3,0  ! 13  7  4K  Ø -2   100       8,0  2,0  !
! 14 --            Frirunde   6,0       ! 14 --            Frirunde   6,0       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  4  5  3N  V +2      -460   0,0 10,0  !  4  5  4H  S -1       -50   0,0 10,0  !
!  7 --            Frirunde   4,4       !  7 --            Frirunde   4,4       !
!  9 12  4H  Ø  =      -420   2,0  8,0  !  9 12  3H  S +1   170       3,0  7,0  !
! 10  6  2H  Ø +3      -200   4,0  6,0  ! 10  6  4H  S +1   450       9,0  1,0  !
! 11  1  4S  V -1    50       7,0  3,0  ! 11  1  4H  S  =   420       6,0  4,0  !
! 13  8  4S  V -1    50       7,0  3,0  ! 13  8  3H  S +1   170       3,0  7,0  !
! 14  3  4H  Ø -2   100      10,0  0,0  ! 14  3  4H  S +1   450       9,0  1,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  4 14  4H  S +1   450       6,0  4,0  !  4 14  1N  V  =       -90   4,0  6,0  !
!  5  6  4H  S +1   450       6,0  4,0  !  5  6  1N  N  =    90       8,0  2,0  !
!  8  3  4H  S +1   450       6,0  4,0  !  8  3  1N  N  =    90       8,0  2,0  !
! 10  1  4H  S +1   450       6,0  4,0  ! 10  1  1N  N  =    90       8,0  2,0  !
! 11  7  4H  S +1   450       6,0  4,0  ! 11  7  1N  N -1      -100   2,0  8,0  !
! 12 --            Frirunde   4,7       ! 12 --            Frirunde   4,7       !
! 13  9  4H  S  =   420       0,0 10,0  ! 13  9  3R  S -2      -200   0,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  3  2N  S +1   150       9,0  1,0  !  1  3  3N  S  =   600      10,0  0,0  !
!  5 14  1N  N +2   150       9,0  1,0  !  5 14  3N  N -3      -300   0,0 10,0  !
!  6  7  3N  N -2      -100   1,0  9,0  !  6  7  2N  N  =   120       7,0  3,0  !
!  9  4  3N  N -2      -100   1,0  9,0  !  9  4  4S  N -1      -100   3,0  7,0  !
! 11 --            Frirunde   5,4       ! 11 --            Frirunde   5,4       !
! 12  8  1N  S  =    90       6,0  4,0  ! 12  8  1N  N +1   120       7,0  3,0  !
! 13 10  1K  S  =    70       4,0  6,0  ! 13 10  3N  N -1      -100   3,0  7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  9  6S  S +1  1460       9,0  1,0  !  1  9  4K  N +1   150      10,0  0,0  !
! --  4            Frirunde        5,1  ! --  4            Frirunde        5,1  !
!  7  8  4S  N +3   710       4,0  6,0  !  7  8  4K  N -2      -100   8,0  2,0  !
! 10  5  6S  N +1  1460       9,0  1,0  !  5 10  3S  V +2      -200   3,0  7,0  !
! 12  3  4S  N +3   710       4,0  6,0  ! 12  3  3S  V +2      -200   3,0  7,0  !
! 13 11  3S  N +4   260       0,0 10,0  ! 13 11  4S  V  =      -620   0,0 10,0  !
! 14  6  4S  N +3   710       4,0  6,0  ! 14  6  3S  V +1      -170   6,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  4  2S  V -1   100       7,0  3,0  !  1  4  2K  V +1      -110   2,0  8,0  !
! -- 10            Frirunde        6,6  ! -- 10            Frirunde        6,6  !
!  3  5  2H  S -2      -200   0,0 10,0  !  3  5  1N  S  =    90      10,0  0,0  !
!  8  9  3K  V  =      -110   2,0  8,0  !  8  9  2K  V  =       -90   4,0  6,0  !
! 11  6  3Rx Ø -3   800      10,0  0,0  ! 11  6  2K  V -1    50       7,0  3,0  !
! 13 12  2H  S -1      -100   4,0  6,0  ! 13 12  3K  V -1    50       7,0  3,0  !
! 14  7  2S  V -1   100       7,0  3,0  ! 14  7  2S  Ø +1      -140   0,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------