19. april 2016

8 bord, 16 par. Antall spill: 26. Middels: 182.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb           
 
    1   16    227  62,36  Geir Vedøy - Glenn Madsen                43153    +3  Arendalsknektene
    2   11    222  60,99  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288
    3    7    219  60,16  Tore Omdalsmoen - Arne Helgelsen           +23 22194
    4   15    208  57,14  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5    +4
    5    1    203  55,77  Ernesto Poiess - Peder Samuelsen         38021   +14
    6    8    186  51,10  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
    7    6    185  50,82  Gunnar Gundersen - Inger Bodin           10402 42700  Arendalsknektene
        13    185  50,82  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten          13303    62  Arendalsknektene
    9   12    182  50,00  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle             24577 14329  Arendalsknektene
   10   10    163  44,78  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia     +21    47
   11    4    162  44,51  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene
         5    162  44,51  Henrik Krabbesund - Arnfinn Øynes        24578    48  Myra BK         
   13    9    161  44,23  Helge Nilsen - Finn Bakke                  +12   +13
   14   14    156  42,86  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25
   15    2    150  41,21  Irene Sjuls - Terje Pedersen             24329 42398  Arendalsknektene
   16    3    141  38,74  Pål Landa - Olav Pfaff                      +8    +9
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  2  3K   N  =   110       9  5  !  4  2  4R   N -1      -100   8  6  !
!  6 11  3S   Ø -2   100       6  8  !  6 11  2S   V  =      -110   5  9  !
!  7  3  3N   N +2   460      13  1  !  7  3  3S   V -1    50      13  1  !
!  9  8  3K   S  =   110       9  5  !  9  8  2S   V +1      -140   1 13  !
! 13 10  3N   N -1       -50   3 11  ! 13 10  3H   Ø  =      -140   1 13  !
! 14  1  5K   N -2      -100   0 14  ! 14  1  2S   V  =      -110   5  9  !
! 15 12  4K   S -1       -50   3 11  ! 15 12  3S   V -1    50      13  1  !
! 16  5  3N   N +2   460      13  1  ! 16  5  Pass          0      10  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 11  4H   N +2   480      10  4  !  1 11  3H   V -1   100       9  5  !
!  5  3  5H   N  =   450       7  7  !  5  3  2H   V  =      -110   6  8  !
!  7 12  5S   V -1   100       0 14  !  7 12  3S   S -4      -400   2 12  !
!  8  4  5H   N  =   450       7  7  !  8  4  2H   V -1   100       9  5  !
! 10  9  3H   N +2   200       2 12  ! 10  9  3N   Ø  =      -600   0 14  !
! 14  2  6Sx  V -3   800      14  0  ! 14  2  3N   V -4   400      14  0  !
! 15 13  5Rx  N  =   550      12  2  ! 15 13  2H   V +1      -140   4 10  !
! 16  6  5R   S  =   400       4 10  ! 16  6  3K   Ø -2   200      12  2  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 12  2H   N -1      -100   5  9  !  2 12  3K   S -1       -50   4 10  !
!  6  4  2H   N  =   110       9  5  !  6  4  4H   N  =   420      14  0  !
!  8 13  2H   N +2   170      13  1  !  8 13  3N   V +1      -630   0 14  !
!  9  5  3H   N +1   170      13  1  !  9  5  2N   Ø -1   100       7  7  !
! 11 10  2H   N  =   110       9  5  ! 11 10  2K   S +1   110      11  3  !
! 14  3  3H   N -2      -200   2 12  ! 14  3  3R   Ø -1   100       7  7  !
! 15  1  3N   S -1      -100   5  9  ! 15  1  3K   S  =   110      11  3  !
! 16  7  3N   S -3      -300   0 14  ! 16  7  3R   N -4      -200   2 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 15  3N   V +1      -630   6  8  !  2 15  5Sx  Ø -3   500      14  0  !
!  3 13  4H   V  =      -620   9  5  !  3 13  3H   S  =   140       2 12  !
!  7  5  5N   Ø -2   200      14  0  !  7  5  4H   S  =   420       4 10  !
!  9  1  5H   V -1   100      12  2  !  9  1  3N   S -2      -100   0 14  !
! 10  6  4H   V  =      -620   9  5  ! 10  6  4H   S +2   480      10  4  !
! 12 11  4H   V +1      -650   4 10  ! 12 11  4H   S +2   480      10  4  !
! 14  4  3N   Ø +3      -690   0 14  ! 14  4  5H   S  =   450       6  8  !
! 16  8  3N   Ø +2      -660   2 12  ! 16  8  5H   N +1   480      10  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3 15  2K   Ø +1      -110   3 11  !  3 15  1N   V +3      -180   0 14  !
!  4  1  1R   N +3   130      10  4  !  4  1  1N   V +1      -120   4 10  !
!  8  6  1R   N +1    90       8  6  !  8  6  1N   V +2      -150   2 12  !
! 10  2  2K   Ø +2      -130   0 14  ! 10  2  4H   Ø -1   100      12  2  !
! 11  7  4H   N  =   420      13  1  ! 11  7  2S   Ø -1   100      12  2  !
! 13 12  1R   N -1       -50   6  8  ! 13 12  2H   Ø  =      -110   7  7  !
! 14  5  3K   Ø  =      -110   3 11  ! 14  5  1S   Ø +1      -110   7  7  !
! 16  9  4H   S  =   420      13  1  ! 16  9  4H   Ø -1   100      12  2  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 13  2S   N  =   110       8  6  !  1 13  3N   N +1   630       3 11  !
!  4 15  3S   N -1       -50   2 12  !  4 15  3N   S +2   660       6  8  !
!  5  2  2S   N  =   110       8  6  !  5  2  3K   S +2   150       0 14  !
!  9  7  2S   N  =   110       8  6  !  9  7  3N   N +3   690       9  5  !
! 11  3  2S   N  =   110       8  6  ! 11  3  6N   N  =  1440      13  1  !
! 12  8  3H   N -4      -200   0 14  ! 12  8  3N   S +3   690       9  5  !
! 14  6  2S   N  =   110       8  6  ! 14  6  3N   S +1   630       3 11  !
! 16 10  2S   S +1   140      14  0  ! 16 10  6N   S  =  1440      13  1  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  1  2K   N -3      -300   1 13  !  2  1  3N   N -2      -100   4 10  !
!  5 15  2N   N +1   150      10  4  !  5 15  3N   S  =   400      13  1  !
!  6  3  2R   S -1      -100   7  7  !  6  3  4H   N -1       -50   6  8  !
! 10  8  2N   N -1      -100   7  7  ! 10  8  3K   S +2   150       8  6  !
! 12  4  3N   N  =   600      14  0  ! 12  4  3N   S -3      -150   0 14  !
! 13  9  3N   V -5   500      12  2  ! 13  9  3N   S  =   400      13  1  !
! 14  7  3N   S -3      -300   1 13  ! 14  7  2N   S +2   180      10  4  !
! 16 11  3N   N -2      -200   4 10  ! 16 11  3S   V  =      -140   2 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 10  3N   S +1   630       3 11  !  1 10  4H   Ø +1      -650   0 14  !
!  3  2  4H   S  =   620       0 14  !  3  2  4H   S  =   420       6  8  !
!  6 15  3N   S +1   630       3 11  !  6 15  4H   N +1   450       9  5  !
!  7  4  3N   S +2   660      13  1  !  7  4  4H   N +2   480      12  2  !
! 11  9  3N   S +2   660      13  1  ! 11  9  4H   N +1   450       9  5  !
! 13  5  4H   S +1   650       8  6  ! 13  5  6H   N -1       -50   2 12  !
! 14  8  4H   S +1   650       8  6  ! 14  8  3H   N +2   200       4 10  !
! 16 12  5H   S  =   650       8  6  ! 16 12  6H   N  =   980      14  0  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  6  4Hx  N -1      -100   6  8  !  1  6  3N   S +1   630       9  5  !
!  2 11  4Hx  N -2      -300   2 12  !  2 11  3R   S +1   130       2 12  !
!  4  3  4S   Ø -1    50      12  2  !  4  3  3N   S +1   630       9  5  !
!  7 15  3Hx  N -1      -100   6  8  !  7 15  3N   N +2   660      14  0  !
!  8  5  4H   N -2      -100   6  8  !  8  5  3N   S +1   630       9  5  !
! 12 10  3H   N -1       -50  10  4  ! 12 10  3N   N +1   630       9  5  !
! 13 16  4S   Ø -3   150      14  0  ! 13 16  5R   S -1      -100   0 14  !
! 14  9  5Hx  N -3      -500   0 14  ! 14  9  3R   S +2   150       4 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 16  3N   V +1      -630   6  8  !  1 16  4S   V -2   200      10  4  !
!  2  7  4H   Ø  =      -620   8  6  !  2  7  2S   V  =      -110   1 13  !
!  3 12  2H   Ø +3      -200  10  4  !  3 12  4S   V -2   200      10  4  !
!  5  4  4H   Ø +1      -650   4 10  !  5  4  4S   V -2   200      10  4  !
!  8 15  3S   N -3      -150  12  2  !  8 15  2S   V  =      -110   1 13  !
!  9  6  3N   V +3      -690   0 14  !  9  6  4S   V -2   200      10  4  !
! 13 11  3N   V +2      -660   2 12  ! 13 11  4S   V -2   200      10  4  !
! 14 10  2S   N -1       -50  14  0  ! 14 10  4S   V -1   100       4 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 12  2H   V +1      -140   7  7  !  1 12  4S   S -1       -50  14  0  !
!  2 16  2H   V +1      -140   7  7  !  2 16  4H   V +1      -650   3 11  !
!  3  8  2H   Ø +1      -140   7  7  !  3  8  4H   V  =      -620   6  8  !
!  4 13  2H   V +1      -140   7  7  !  4 13  4H   V +1      -650   3 11  !
!  6  5  2H   V +2      -170   1 13  !  6  5  4S   S -2      -100  12  2  !
!  9 15  1N   Ø -1    50      14  0  !  9 15  4H   V +2      -680   0 14  !
! 10  7  1N   V +1      -120  12  2  ! 10  7  3H   V +2      -200   8  6  !
! 14 11  1H   Ø +3      -170   1 13  ! 14 11  3H   V +1      -170  10  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 13  3N   N +3   690       7  7  !  2 13  3N   V +1      -430   6  8  !
!  3 16  3N   S +2   660       3 11  !  3 16  3N   V +2      -460   0 14  !
!  4  9  6N   N  =  1440      13  1  !  4  9  3N   V +1      -430   6  8  !
!  5  1  5K   N -1      -100   0 14  !  5  1  3N   V +1      -430   6  8  !
!  7  6  3N   N +3   690       7  7  !  7  6  1S   S -3      -150  12  2  !
! 11  8  3N   N +2   660       3 11  ! 11  8  3N   V +1      -430   6  8  !
! 14 12  3N   N +4   720      10  4  ! 14 12  3N   V +1      -430   6  8  !
! 15 10  6N   N  =  1440      13  1  ! 15 10  3K   V -1    50      14  0  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3  1  6H   N  =   980      13  1  !  3  1  1H   S +1   110       7  7  !
!  4 16  3S   S -2      -100   1 13  !  4 16  5H   N -1      -100   2 12  !
!  5 10  3H   N +3   230       4 10  !  5 10  2S   S  =   110       7  7  !
!  6  2  4H   N +1   450       7  7  !  6  2  2N   N  =   120      10  4  !
!  8  7  6H   S -2      -100   1 13  !  8  7  4S   S -1      -100   2 12  !
! 12  9  4H   N +1   450       7  7  ! 12  9  4S   S  =   620      14  0  !
! 14 13  6H   N  =   980      13  1  ! 14 13  2S   S -1      -100   2 12  !
! 15 11  4N   S +2   490      10  4  ! 15 11  2S   S +1   140      12  2  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------