Generalforsamling 29. april 2016

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 20. Middels: 100,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                      MNR      Klubb           
 
    1    7  125,6 *  62,80  Geir Vedøy - Mai Britt Karlsen        43153 13303  Arendalsknektene
    2   10  121,0    60,50  Tor Olav Sørensen - Willy Jensen      28401    +4  Arendalsknektene
    3   12  117,8 *  58,90  Gunnar Gundersen - Wenche Skjørsæter  10402 24580  Arendalsknektene
    4    6  116,7 *  58,35  Egil Hvideberg - Jannicke Jacobsen    29288   +24
    5   14  107,8 *  53,90  Glenn André Vedøy - Gunn Ellingsen       +1   +20
    6    4  101,1 *  50,55  Per Steine - Irene Sjuls                 +6 24329  Arendalsknektene
    7    1   96,0    48,00  Finn Bakke - Terje Pedersen             +13 42398  Arendalsknektene
    8    8   95,6 *  47,80  Atle Brekke - Trine Lill Johansen       +10 42397  Arendalsknektene
    9    3   93,3 *  46,65  Henrik Krabbesund - Siv Heidenberg    24578   +21  Myra BK         
   10   11   92,2 *  46,10  Arne Kjell Lunden - Rune Bråten         +18    62
   11    2   85,6 *  42,80  Olav Pfaff - Gunn Marit Mosberglia       +9    47
   12   13   77,8 *  38,90  Pål Landa - Inger Bodin                  +8 42700  Arendalsknektene
   13    9   71,0    35,50  Per Ove Dahle - Siri Ettestøl         14329    +7  Arendalsknektene
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  1                              ! Spill:  2                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2 12  3N   V +1      -430   5,0  5,0  !  2 12  3S   S -1      -100   2,0  8,0  !
!  3  6  3N   V +1      -430   5,0  5,0  !  3  6  Pass          0       5,0  5,0  !
! --  4             Frirunde        5,1  ! --  4             Frirunde        5,1  !
!  8 13  3H   Ø  =      -140  10,0  0,0  !  8 13  2S   N +1   140      10,0  0,0  !
!  9  7  3N   V +2      -460   1,0  9,0  !  9  7  2Rx  Ø +1      -280   0,0 10,0  !
! 11  1  3H   Ø +2      -200   8,0  2,0  ! 11  1  3R   Ø -1    50       8,0  2,0  !
! 14 10  3N   V +2      -460   1,0  9,0  ! 14 10  Pass          0       5,0  5,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  3                              ! Spill:  4                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  3 12  4S   S -2      -100   3,0  7,0  !  3 12  3N   V -1   100       9,0  1,0  !
!  4  7  3S   S -1       -50   8,0  2,0  !  4  7  3S   Ø +3      -230   0,0 10,0  !
!  6 --             Frirunde   5,9       !  6 --             Frirunde   5,9       !
!  9 13  3N   N -3      -150   0,0 10,0  !  9 13  3S   Ø  =      -140   6,0  4,0  !
! 10  8  4S   S -1       -50   8,0  2,0  ! 10  8  3H   S -2      -200   2,0  8,0  !
! 11  2  4S   S -1       -50   8,0  2,0  ! 11  2  3S   Ø +1      -170   4,0  6,0  !
! 14  1  3S   S -2      -100   3,0  7,0  ! 14  1  3N   Ø -1   100       9,0  1,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  5                              ! Spill:  6                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  9  5Rx  S -2      -500   0,0 10,0  !  1  9  2H   Ø +1      -140   0,0 10,0  !
! --  8             Frirunde        4,8  ! --  8             Frirunde        4,8  !
!  7  6  5R   S -1      -100   2,0  8,0  !  7  6  3S   S -1       -50   6,0  4,0  !
! 10 13  3N   N +1   630       6,0  4,0  ! 10 13  4S   N -1       -50   6,0  4,0  !
! 11  3  3N   N +1   630       6,0  4,0  ! 11  3  3H   Ø -1   100      10,0  0,0  !
! 12  4  3N   N +1   630       6,0  4,0  ! 12  4  2H   Ø  =      -110   2,0  8,0  !
! 14  2  5Sx  V -4   800      10,0  0,0  ! 14  2  4S   S -1       -50   6,0  4,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  7                              ! Spill:  8                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 13  2N   S -3      -300   2,0  8,0  !  1 13  3N   N  =   400       7,0  3,0  !
!  2 10  3N   V -1   100       8,0  2,0  !  2 10  3N   N  =   400       7,0  3,0  !
!  3 14  2H   N -2      -200   4,0  6,0  !  3 14  3N   N  =   400       7,0  3,0  !
!  6  9  4Sxx V -6  3400      10,0  0,0  !  6  9  3N   N -1       -50   1,0  9,0  !
!  8  7  2N   Ø +1      -150   6,0  4,0  !  8  7  3N   N -1       -50   1,0  9,0  !
! 11  4  2H   N -4      -400   0,0 10,0  ! 11  4  3N   N  =   400       7,0  3,0  !
! 12 --             Frirunde   5,9       ! 12 --             Frirunde   5,9       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  9                              ! Spill:  10                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  3  1  3N   N  =   400      10,0  0,0  !  3  1  2H   Ø +2      -170   0,0 10,0  !
!  7 10  3K   S  =   110       2,0  8,0  !  7 10  4H   Ø -1   100       2,0  8,0  !
!  9  8  6K   S -2      -100   0,0 10,0  !  9  8  4H   Ø -4   400       8,0  2,0  !
! 11 --             Frirunde   4,6       ! 11 --             Frirunde   4,6       !
! 12  6  4S   Ø -2   200       6,0  4,0  ! 12  6  4Hx  Ø -3   800      10,0  0,0  !
! 13  2  4S   Ø -3   300       8,0  2,0  ! 13  2  4H   Ø -2   200       4,0  6,0  !
! 14  4  3K   S +1   130       4,0  6,0  ! 14  4  4H   Ø -3   300       6,0  4,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  11                             ! Spill:  12                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4  2  3S   V  =      -140   4,0  6,0  !  4  2  2S   N +1   140       4,0  6,0  !
! -- 14             Frirunde        5,4  ! -- 14             Frirunde        5,4  !
!  8  1  3H   S  =   140      10,0  0,0  !  8  1  1N   S +1   120       2,0  8,0  !
! 10  9  4S   V -1    50       8,0  2,0  ! 10  9  3N   N +1   630       9,0  1,0  !
! 11  6  3Sx  V  =      -530   0,0 10,0  ! 11  6  3N   N -3      -300   0,0 10,0  !
! 12  7  2S   V +1      -140   4,0  6,0  ! 12  7  3N   N +1   630       9,0  1,0  !
! 13  3  3S   V  =      -140   4,0  6,0  ! 13  3  2H   Ø -5   250       6,0  4,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  13                             ! Spill:  14                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 10  1N   V  =       -90   4,0  6,0  !  1 10  3S   V -1    50       9,0  1,0  !
! --  3             Frirunde        4,7  ! --  3             Frirunde        4,7  !
!  6 14  2N   V -1   100       6,0  4,0  !  6 14  2H   N -1       -50   6,0  4,0  !
!  9  2  3N   Ø -2   200       9,0  1,0  !  9  2  4H   N -2      -100   4,0  6,0  !
! 11  7  1N   V +1      -120   1,0  9,0  ! 11  7  2S   Ø  =      -110   1,0  9,0  !
! 12  8  3N   Ø -2   200       9,0  1,0  ! 12  8  4S   V -1    50       9,0  1,0  !
! 13  4  1N   V +1      -120   1,0  9,0  ! 13  4  2S   V  =      -110   1,0  9,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  15                             ! Spill:  16                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  1  4S   S -2      -200   1,0  9,0  !  2  1  3N   V  =      -600   6,0  4,0  !
!  6  4  4S   S -1      -100   5,0  5,0  !  6  4  3N   V -2   200       9,0  1,0  !
! 10  3  4S   S  =   620      10,0  0,0  ! 10  3  3N   Ø +1      -630   4,0  6,0  !
! 11  8  3S   S  =   140       8,0  2,0  ! 11  8  3N   V +2      -660   1,0  9,0  !
! 12  9  4S   S -1      -100   5,0  5,0  ! 12  9  6N   Ø -2   200       9,0  1,0  !
! 13 --             Frirunde   3,9       ! 13 --             Frirunde   3,9       !
! 14  7  4S   S -2      -200   1,0  9,0  ! 14  7  3N   Ø +2      -660   1,0  9,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  17                             ! Spill:  18                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  4  4S   V +1      -450   6,0  4,0  !  1  4  2R   S +2   130       8,0  2,0  !
!  3  2  4S   V +1      -450   6,0  4,0  !  3  2  2R   S +1   110       5,0  5,0  !
!  7 --             Frirunde   6,3       !  7 --             Frirunde   6,3       !
!  8 14  5Rx  N -4      -800   0,0 10,0  !  8 14  1H   Ø +3      -170   1,0  9,0  !
! 10 12  4S   V +1      -450   6,0  4,0  ! 10 12  2H   Ø +2      -170   1,0  9,0  !
! 11  9  4S   Ø  =      -420  10,0  0,0  ! 11  9  3N   Ø -4   200      10,0  0,0  !
! 13  6  4S   V +2      -480   2,0  8,0  ! 13  6  2R   S +1   110       5,0  5,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  19                             ! Spill:  20                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 12  2Nx  N +1   590       8,0  2,0  !  1 12  2S   V -3   300       9,0  1,0  !
!  2 --             Frirunde   4,3       !  2 --             Frirunde   4,3       !
!  4  3  2R   N +1   110       1,0  9,0  !  4  3  2S   V -3   300       9,0  1,0  !
!  8  6  3N   N +1   430       6,0  4,0  !  8  6  2S   V -2   200       5,0  5,0  !
! 11 10  3R   N  =   110       1,0  9,0  ! 11 10  4H   S -3      -300   0,0 10,0  !
! 13  7  3R   N +1   130       4,0  6,0  ! 13  7  2S   V -1   100       2,0  8,0  !
! 14  9  4Rx  N +1   610      10,0  0,0  ! 14  9  2S   V -2   200       5,0  5,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------