27. september 2016

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 130,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb           
 
    1    7  152,8 *  58,77  Gunnar Gundersen - Inger Bodin           10402 42700  Arendalsknektene
    2    5  151,7 *  58,35  Irene Sjuls - Arne Kjell Lunden          24329   +18  Arendalsknektene
    3    6  147,3 *  56,65  Geir Vedøy - Glenn Madsen                43153 23757  Arendalsknektene
    4    9  137,6 *  52,92  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene
    5    2  133,3 *  51,27  Per Åge Brekke - Nils Åge Brekke         41304    81  Hisøy BK        
    6    1  132,2 *  50,85  Magne Ribe - Siri Ettestøl                  +5    +7
        10  132,2 *  50,85  Per Steine - Egil Hvideberg                 +6 29288
    8    8  128,9 *  49,58  Per Ove Dahle - Mette Asmyhr             14329 24577  Arendalsknektene
    9    3  121,3 *  46,65  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +13   +12
        14  121,3 *  46,65  Tore Omdalsmoen - Arne Helgelsen           +23 22194
   11   13  114,8 *  44,15  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25
   12   11  112,7 *  43,35  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene
   13    4  104,0 *  40,00  Glenn André Vedøy - Hallvard Lande       43154    42  Arendalsknektene
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  7  1N  S +1   120       6,0  4,0  !  2  7  3N  S +3   690       8,0  2,0  !
!  4  6  5Hx S -2      -300   0,0 10,0  !  4  6  5S  N +1   680       3,0  7,0  !
!  5  9  3H  S  =   140       9,0  1,0  !  5  9  4S  N +2   680       3,0  7,0  !
! 10  3  3H  S  =   140       9,0  1,0  ! 10  3  4S  N +2   680       3,0  7,0  !
! 11  8  2S  Ø +2      -170   2,0  8,0  ! 11  8  6S  N  =  1430      10,0  0,0  !
! 13 --            Frirunde   4,4       ! 13 --            Frirunde   4,4       !
! 14  1  2R  V +2      -130   4,0  6,0  ! 14  1  4S  N +2   680       3,0  7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 13  3N  N  =   400       5,0  5,0  !  1 13  3S  S  =   140       6,0  4,0  !
!  3  8  5K  S  =   400       5,0  5,0  !  3  8  2S  S +2   170       8,0  2,0  !
!  5  7  3N  N  =   400       5,0  5,0  !  5  7  3K  V  =      -110   3,0  7,0  !
!  6 10  3N  N +2   460      10,0  0,0  !  6 10  4Sx S -1      -200   0,0 10,0  !
! 11  4  5K  N  =   400       5,0  5,0  ! 11  4  3K  V  =      -110   3,0  7,0  !
! --  9            Frirunde        5,3  ! --  9            Frirunde        5,3  !
! 14  2  3H  Ø -2   200       0,0 10,0  ! 14  2  4S  S  =   620      10,0  0,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  1  3K  Ø  =      -110   2,0  8,0  !  2  1  4H  N  =   420       2,0  8,0  !
!  4  9  1N  Ø +2      -150   0,0 10,0  !  4  9  3N  N +1   430       7,0  3,0  !
!  6  8  1N  Ø  =       -90   6,0  4,0  !  6  8  3N  N +1   430       7,0  3,0  !
!  7 11  1N  S -1      -100   4,0  6,0  !  7 11  3N  S +1   430       7,0  3,0  !
! --  5            Frirunde        5,9  ! --  5            Frirunde        5,9  !
! 13 10  1N  Ø -1    50       9,0  1,0  ! 13 10  3N  N +1   430       7,0  3,0  !
! 14  3  2K  Ø -1    50       9,0  1,0  ! 14  3  5Nx N -1      -100   0,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 11  4H  N  =   620       5,0  5,0  !  1 11  3S  S -3      -150   0,0 10,0  !
!  3  2  3N  N -3      -300   0,0 10,0  !  3  2  3S  S -2      -100   5,0  5,0  !
!  5 10  3N  N +1   630       8,0  2,0  !  5 10  2S  S -1       -50   8,0  2,0  !
!  7  9  3N  N +2   660      10,0  0,0  !  7  9  3R  Ø -2   100      10,0  0,0  !
!  8 --            Frirunde   5,0       !  8 --            Frirunde   5,0       !
! 13  6  4H  N  =   620       5,0  5,0  ! 13  6  2N  V  =      -120   2,0  8,0  !
! 14  4  3H  N +1   170       2,0  8,0  ! 14  4  2S  S -2      -100   5,0  5,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  7  3N  Ø +3      -690   1,0  9,0  !  1  7  2K  Ø  =       -90   4,0  6,0  !
!  2 --            Frirunde   5,2       !  2 --            Frirunde   5,2       !
!  4  3  6N  Ø -2   200      10,0  0,0  !  4  3  3Sx S -2      -500   0,0 10,0  !
!  6 11  3N  Ø +1      -630   6,0  4,0  !  6 11  3K  Ø -1   100       6,0  4,0  !
!  8 10  3N  Ø +1      -630   6,0  4,0  !  8 10  1N  N -1      -100   2,0  8,0  !
!  9 13  3N  Ø +3      -690   1,0  9,0  !  9 13  3N  V -2   200       9,0  1,0  !
! 14  5  3N  Ø +1      -630   6,0  4,0  ! 14  5  2N  V -2   200       9,0  1,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  8  2R  Ø +1      -110   4,0  6,0  !  2  8  3S  Ø -2   100       6,0  4,0  !
!  3 13  3R  Ø +1      -130   2,0  8,0  !  3 13  3N  V -4   200      10,0  0,0  !
!  5  4  5R  Ø -1    50       8,0  2,0  !  5  4  2S  Ø  =      -110   0,0 10,0  !
!  7 --            Frirunde   5,9       !  7 --            Frirunde   5,9       !
!  9 11  3N  Ø -1    50       8,0  2,0  !  9 11  4S  Ø -2   100       6,0  4,0  !
! 10  1  3N  V +2      -460   0,0 10,0  ! 10  1  4S  Ø -1    50       2,0  8,0  !
! 14  6  3N  V -1    50       8,0  2,0  ! 14  6  4S  Ø -2   100       6,0  4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3  9  2S  Ø +1      -140   3,0  7,0  !  3  9  4S  S +1   450       8,0  2,0  !
!  4  1  3Kx S  =   670      10,0  0,0  !  4  1  4S  N  =   420       3,0  7,0  !
!  6  5  4H  S -1      -100   6,0  4,0  !  6  5  4S  S +1   450       8,0  2,0  !
!  8 13  3H  S  =   140       8,0  2,0  !  8 13  4S  N +1   450       8,0  2,0  !
! 10 --            Frirunde   5,1       ! 10 --            Frirunde   5,1       !
! 11  2  4Hx N -1      -200   0,0 10,0  ! 11  2  4S  S  =   420       3,0  7,0  !
! 14  7  3S  Ø  =      -140   3,0  7,0  ! 14  7  1S  S +4   200       0,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  4 10  2S  Ø +1      -140   0,0 10,0  !  4 10  5Kx N -4      -800   0,0 10,0  !
!  5  2  4S  Ø -2   100       8,0  2,0  !  5  2  5S  Ø -2   200      10,0  0,0  !
!  7  6  5R  V -1    50       5,0  5,0  !  7  6  2S  Ø +2      -170   2,0  8,0  !
!  9  1  3N  V -1    50       5,0  5,0  !  9  1  2S  Ø +1      -140   5,0  5,0  !
! 11 13  3R  V +1      -130   2,0  8,0  ! 11 13  3S  Ø  =      -140   5,0  5,0  !
! --  3            Frirunde        4,7  ! --  3            Frirunde        4,7  !
! 14  8  4S  Ø -3   150      10,0  0,0  ! 14  8  4S  Ø -1   100       8,0  2,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  5 11  3S  S  =   140       8,0  2,0  !  5 11  3R  S +2   150       6,0  4,0  !
!  6  3  4S  S +2   480      10,0  0,0  !  6  3  3N  S -1      -100   4,0  6,0  !
!  8  7  5K  Ø -2   100       5,0  5,0  !  8  7  3N  S -2      -200   1,0  9,0  !
! 10  2  4K  Ø -1    50       2,0  8,0  ! 10  2  3N  S  =   600       9,0  1,0  !
! --  1            Frirunde        5,1  ! --  1            Frirunde        5,1  !
! 13  4  2K  Ø +2      -130   0,0 10,0  ! 13  4  3N  S  =   600       9,0  1,0  !
! 14  9  5K  Ø -2   100       5,0  5,0  ! 14  9  3N  S -2      -200   1,0  9,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  5  2H  S -1       -50   6,0  4,0  !  1  5  4H  V +1      -650   4,0  6,0  !
!  6 --            Frirunde   5,7       !  6 --            Frirunde   5,7       !
!  7  4  1N  S  =    90      10,0  0,0  !  7  4  4H  V +1      -650   4,0  6,0  !
!  9  8  1N  S -1       -50   6,0  4,0  !  9  8  4H  V +1      -650   4,0  6,0  !
! 11  3  1N  S -1       -50   6,0  4,0  ! 11  3  4H  V +1      -650   4,0  6,0  !
! 13  2  1N  S -2      -100   1,0  9,0  ! 13  2  4H  Ø  =      -620  10,0  0,0  !
! 14 10  1N  S -2      -100   1,0  9,0  ! 14 10  4H  Ø +1      -650   4,0  6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  3  3N  Ø +1      -430   4,0  6,0  !  1  3  5H  V -1   100       8,0  2,0  !
!  2  6  6S  Ø -2   100      10,0  0,0  !  2  6  4Sx N -3      -500   4,0  6,0  !
!  7 13  3N  Ø +2      -460   0,0 10,0  !  7 13  5K  V -2   200      10,0  0,0  !
!  8  5  4S  Ø  =      -420   7,0  3,0  !  8  5  4Sx N -3      -500   4,0  6,0  !
! 10  9  4S  Ø +1      -450   2,0  8,0  ! 10  9  4Sx N -3      -500   4,0  6,0  !
! --  4            Frirunde        4,0  ! --  4            Frirunde        4,0  !
! 14 11  4S  Ø  =      -420   7,0  3,0  ! 14 11  3N  V +1      -630   0,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  4  3N  V -2   200       7,0  3,0  !  2  4  5R  V  =      -400   7,0  3,0  !
!  3  7  4H  S  =   620      10,0  0,0  !  3  7  3N  Ø +2      -460   2,0  8,0  !
!  8  1  5R  V -2   200       7,0  3,0  !  8  1  2R  V +3      -150  10,0  0,0  !
!  9  6  4R  V -1   100       3,0  7,0  !  9  6  5R  V  =      -400   7,0  3,0  !
! 11 10  4R  V -1   100       3,0  7,0  ! 11 10  3N  Ø +1      -430   4,0  6,0  !
! 13  5  1N  V +3      -180   0,0 10,0  ! 13  5  3N  Ø +3      -490   0,0 10,0  !
! 14 --            Frirunde   4,7       ! 14 --            Frirunde   4,7       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  25                            ! Spill:  26                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  6  2S  N +1   140      10,0  0,0  !  1  6  2S  N  =   110       2,0  8,0  !
!  3  5  3R  S -1       -50   0,0 10,0  !  3  5  2S  N +2   170       6,0  4,0  !
!  4  8  1R  N +1    90       3,0  7,0  !  4  8  4H  S -1      -100   0,0 10,0  !
!  9  2  1R  N +2   110       7,0  3,0  !  9  2  2S  N +4   230       8,0  2,0  !
! 10  7  1R  N +1    90       3,0  7,0  ! 10  7  4S  N  =   620      10,0  0,0  !
! -- 11            Frirunde        4,4  ! -- 11            Frirunde        4,4  !
! 14 13  1R  N +2   110       7,0  3,0  ! 14 13  2H  S +1   140       4,0  6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------