24. januar 2017

9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 182,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                           MNR      Klubb                         
 
    1    3  227,5 *  62,50  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls           30533 24329  Arendalsknektene              
    2    1  212,3 *  58,32  Geir Vedøy - Glenn Madsen                  43153 23757  Arendalsknektene              
    3    5  209,1 *  57,45  Per Steine - Egil Hvideberg                   +4 29288
    4    2  208,0 *  57,14  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen    28401 42397  Arendalsknektene              
    5   12  204,8 *  56,26  Gunnar Gundersen - Ellen Haugenes Bjornes  10402 14266  Arendalsknektene - Myra BK    
    6   11  202,6 *  55,66  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle               24577 14329  Arendalsknektene              
    7   15  194,0    53,30  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls           29273 42697  Arendalsknektene              
    8   10  188,5 *  51,79  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad          +10   +25
    9    9  180,9 *  49,70  Finn Bakke - Helge Nilsen                    +13   +12
   10   18  180,0    49,45  Magne Ribe - Willy Jensen                     +5    +6
   11   14  177,0    48,63  Olav Pfaff - Pål Landa                        +9    +8
   12    7  176,6 *  48,52  Glenn André Vedøy - Hallvard Lande         43154   +42  Arendalsknektene              
   13    8  170,1 *  46,73  Tore Omdalsmoen - Arne Helgesen              +23 22194
   14   13  158,2 *  43,46  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg       +47   +21
   15   17  158,0    43,41  Per Åge Brekke - Nils Åge Brekke           41304    81  Hisøy BK                      
   16    6  149,5 *  41,07  Arne Kjell Lunden - Inger Bodin            43551 42700  Arendalsknektene              
   17    4   98,6 *  27,09  Bente Grut - Else Sofie Dannevig           43550 42829  Arendalsknektene - Arendals BK
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  1                              ! Spill:  2                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  5  6  3N   S +2   460      13,0  1,0  !  2 10  2H   S +1   140      14,0  0,0  !
! 15  8  3N   N +2   460      13,0  1,0  !  7  4  2K   Ø -2   100      11,0  3,0  !
!  3  9  3N   N +1   430       7,0  7,0  ! 14  1  3S   V -2   100      11,0  3,0  !
!  7  4  3N   N +1   430       7,0  7,0  !  3  9  2N   Ø -1    50       5,0  9,0  !
! 14  1  3N   S +1   430       7,0  7,0  !  5  6  2R   Ø -1    50       5,0  9,0  !
! 17 13  3N   N +1   430       7,0  7,0  ! 12 18  1N   V -1    50       5,0  9,0  !
! 12 18  5K   S  =   400       2,0 12,0  ! 17 13  2S   V -1    50       5,0  9,0  !
!  2 10  2H   S  =   110       0,0 14,0  ! 15  8  2S   V  =      -110   0,0 14,0  !
! -- 11             Frirunde        7,8  ! -- 11             Frirunde        7,8  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  3                              ! Spill:  4                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  3 11  2H   S  =   110      14,0  0,0  !  3 11  6H   N +1  1460      14,0  0,0  !
!  6  7  1N   V  =       -90  10,0  4,0  !  4 10  4S   S +3   710       8,0  6,0  !
! 13 18  1N   V  =       -90  10,0  4,0  !  6  7  4S   S +3   710       8,0  6,0  !
! 14  2  2K   Ø  =       -90  10,0  4,0  !  8  5  4H   N +3   710       8,0  6,0  !
!  9 15  1N   Ø +1      -120   6,0  8,0  ! 13 18  4H   N +3   710       8,0  6,0  !
!  4 10  1N   V +2      -150   2,0 12,0  ! 14  2  5S   S +2   710       8,0  6,0  !
!  8  5  2N   Ø +1      -150   2,0 12,0  ! 17  1  4S   S +1   650       2,0 12,0  !
! 17  1  1N   Ø +2      -150   2,0 12,0  !  9 15  3N   N -1      -100   0,0 14,0  !
! -- 12             Frirunde        7,9  ! -- 12             Frirunde        7,9  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  5                              ! Spill:  6                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 10 15  5R   S +1   620      14,0  0,0  !  5 11  3N   N +1   430      14,0  0,0  !
! 18  1  4R   S +2   170      12,0  2,0  !  7  8  5K   N  =   400      11,0  3,0  !
!  9  6  4K   Ø -2   100       9,0  5,0  ! 18  1  3N   S  =   400      11,0  3,0  !
! 17  2  5Kx  Ø -1   100       9,0  5,0  !  4 12  3K   N +2   150       8,0  6,0  !
!  4 12  3K   Ø +1      -130   6,0  8,0  !  9  6  4K   N  =   130       5,0  9,0  !
!  7  8  4H   N -2      -200   4,0 10,0  ! 14  3  3K   S +1   130       5,0  9,0  !
! 14  3  3S   S -3      -300   2,0 12,0  ! 10 15  5K   N -1       -50   2,0 12,0  !
!  5 11  5Kx  Ø  =      -550   0,0 14,0  ! 17  2  3H   Ø  =      -140   0,0 14,0  !
! 13 --             Frirunde   6,1       ! 13 --             Frirunde   6,1       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  7                              ! Spill:  8                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 14  4  3N   N +1   630      14,0  0,0  !  5 13  3R   V -1    50      14,0  0,0  !
! 15 11  3N   N  =   600      12,0  2,0  ! 14  4  Pass          0      12,0  2,0  !
!  3 17  3S   Ø -2   200      10,0  4,0  !  3 17  2N   Ø  =      -120   8,0  6,0  !
!  8  9  2S   Ø  =      -110   8,0  6,0  ! 10  7  2N   V  =      -120   8,0  6,0  !
!  5 13  3N   N -2      -200   4,0 10,0  ! 18  2  1N   Ø +1      -120   8,0  6,0  !
!  6 12  3K   S -2      -200   4,0 10,0  ! 15 11  2K   V +2      -130   4,0 10,0  !
! 10  7  4R   S -2      -200   4,0 10,0  !  8  9  2H   V +2      -170   2,0 12,0  !
! 18  2  5K   S -4      -400   0,0 14,0  !  6 12  3N   Ø  =      -400   0,0 14,0  !
!  1 --             Frirunde   8,2       !  1 --             Frirunde   8,2       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  9                              ! Spill:  10                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 11  8  3N   N +1   430      14,0  0,0  !  4 17  3N   S +3   690       9,0  5,0  !
!  9 10  3N   N  =   400      12,0  2,0  !  6  1  3N   S +3   690       9,0  5,0  !
!  7 13  2S   S +2   170       9,0  5,0  !  7 13  3N   S +3   690       9,0  5,0  !
! 14  5  3S   S +1   170       9,0  5,0  ! 11  8  3N   S +3   690       9,0  5,0  !
!  4 17  2S   S +1   140       4,0 10,0  ! 14  5  3N   S +3   690       9,0  5,0  !
!  6  1  2S   S +1   140       4,0 10,0  ! 15 12  3N   S +3   690       9,0  5,0  !
! 15 12  2S   S +1   140       4,0 10,0  !  9 10  4S   S +2   680       1,0 13,0  !
! 18  3  3N   N -2      -100   0,0 14,0  ! 18  3  4S   S +2   680       1,0 13,0  !
! --  2             Frirunde        8,0  ! --  2             Frirunde        8,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  11                             ! Spill:  12                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 12  9  3N   Ø -3   150      14,0  0,0  ! 18  4  3R   S  =   110      14,0  0,0  !
!  7  2  4S   V -2   100      11,0  3,0  ! 10 11  4R   S -1      -100  11,0  3,0  !
! 18  4  3N   Ø -2   100      11,0  3,0  ! 12  9  4R   S -1      -100  11,0  3,0  !
!  8  1  4H   Ø -1    50       8,0  6,0  !  7  2  3S   Ø +1      -170   6,0  8,0  !
!  6 14  2N   Ø  =      -120   5,0  9,0  !  8  1  2S   Ø +2      -170   6,0  8,0  !
! 15 13  1N   Ø +1      -120   5,0  9,0  ! 15 13  3S   Ø +1      -170   6,0  8,0  !
! 10 11  4S   V  =      -420   2,0 12,0  !  6 14  4S   Ø  =      -420   2,0 12,0  !
! 17  5  3N   Ø +2      -460   0,0 14,0  ! 17  5  3N   S -5      -500   0,0 14,0  !
! --  3             Frirunde        8,8  ! --  3             Frirunde        8,8  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  13                             ! Spill:  14                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  7 14  4K   Ø -3   300      14,0  0,0  ! 11 12  1H   S  =    80      13,0  1,0  !
!  5 18  2S   S -1      -100   9,0  5,0  ! 17  6  1H   S  =    80      13,0  1,0  !
!  9  2  1N   N -1      -100   9,0  5,0  !  8  3  3K   V -1    50      10,0  4,0  !
! 11 12  2S   S -1      -100   9,0  5,0  !  5 18  3H   N -2      -100   5,0  9,0  !
! 13 10  3S   S -1      -100   9,0  5,0  !  7 14  3H   S -2      -100   5,0  9,0  !
! 17  6  3K   Ø +1      -130   4,0 10,0  ! 13 10  3H   S -2      -100   5,0  9,0  !
!  8  3  4S   S -2      -200   1,0 13,0  ! 15  1  3H   S -2      -100   5,0  9,0  !
! 15  1  3S   S -2      -200   1,0 13,0  !  9  2  1N   Ø +1      -120   0,0 14,0  !
! --  4             Frirunde        3,8  ! --  4             Frirunde        3,8  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  15                             ! Spill:  16                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  9  4  3N   N +1   630      14,0  0,0  !  1 11  1N   S +1   120      13,0  1,0  !
! 12 13  2R   N +2   130      12,0  2,0  !  9  4  2N   N  =   120      13,0  1,0  !
!  6 18  1N   S +1   120       9,0  5,0  ! 17  7  2R   N +1   110      10,0  4,0  !
! 14  8  1N   S +1   120       9,0  5,0  !  6 18  2R   N  =    90       6,0  8,0  !
! 10  3  3R   N  =   110       6,0  8,0  ! 12 13  1N   N  =    90       6,0  8,0  !
! 15  2  2R   N  =    90       4,0 10,0  ! 15  2  2R   S  =    90       6,0  8,0  !
!  1 11  3H   V -1    50       2,0 12,0  ! 14  8  Pass          0       2,0 12,0  !
! 17  7  3N   N -1      -100   0,0 14,0  ! 10  3  3N   S -2      -100   0,0 14,0  !
! --  5             Frirunde        8,1  ! --  5             Frirunde        8,1  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  17                             ! Spill:  18                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 11  4  3H   Ø +1      -170  14,0  0,0  ! 18  7  5Sx  Ø -2   300      14,0  0,0  !
! 17  8  3H   V +2      -200  12,0  2,0  ! 11  4  3H   N  =   140      12,0  2,0  !
!  3 15  4H   Ø  =      -420   9,0  5,0  !  2 12  4Sx  Ø -1   100      10,0  4,0  !
! 10  5  4H   Ø  =      -420   9,0  5,0  ! 17  8  4S   Ø -1    50       8,0  6,0  !
!  2 12  4H   Ø +1      -450   3,0 11,0  ! 10  5  2S   Ø +2      -170   5,0  9,0  !
! 13  1  4H   Ø +1      -450   3,0 11,0  ! 14  9  2S   Ø +2      -170   5,0  9,0  !
! 14  9  5H   V  =      -450   3,0 11,0  ! 13  1  4Hx  N -1      -200   2,0 12,0  !
! 18  7  4H   Ø +1      -450   3,0 11,0  !  3 15  3Sx  Ø  =      -530   0,0 14,0  !
! --  6             Frirunde        5,8  ! --  6             Frirunde        5,8  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  19                             ! Spill:  20                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  3 13  3N   N +1   430      11,0  3,0  !  1  2  3N   Ø -1   100      13,0  1,0  !
! 11  6  3N   N +1   430      11,0  3,0  ! 17  9  4R   Ø -1   100      13,0  1,0  !
! 12  5  3N   N +1   430      11,0  3,0  !  3 13  3R   V  =      -110   9,0  5,0  !
! 17  9  3N   N +1   430      11,0  3,0  ! 11  6  2R   V +1      -110   9,0  5,0  !
!  1  2  3N   N  =   400       6,0  8,0  ! 14 10  3R   V +1      -130   6,0  8,0  !
! 14 10  2K   S +2   130       4,0 10,0  !  4 15  3N   Ø  =      -600   2,0 12,0  !
! 18  8  3N   N -1       -50   2,0 12,0  ! 12  5  3N   V  =      -600   2,0 12,0  !
!  4 15  3N   N -2      -100   0,0 14,0  ! 18  8  3N   V  =      -600   2,0 12,0  !
!  7 --             Frirunde   6,8       !  7 --             Frirunde   6,8       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  21                             ! Spill:  22                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  3  3N   N +1   630      13,0  1,0  !  2  3  2S   V -1   100      10,0  4,0  !
! 15  5  3N   N +1   630      13,0  1,0  ! 10 17  4S   V -1   100      10,0  4,0  !
!  4  1  3N   S  =   600      10,0  4,0  ! 12  7  2S   V -1   100      10,0  4,0  !
! 13  6  2R   S +2   130       8,0  6,0  ! 13  6  2S   V -1   100      10,0  4,0  !
! 12  7  3K   S  =   110       6,0  8,0  ! 18  9  2S   V -1   100      10,0  4,0  !
! 10 17  3N   N -1      -100   3,0 11,0  !  4  1  2S   V  =      -110   3,0 11,0  !
! 18  9  3N   S -1      -100   3,0 11,0  ! 14 11  2S   V  =      -110   3,0 11,0  !
! 14 11  3H   S -2      -200   0,0 14,0  ! 15  5  2S   V +1      -140   0,0 14,0  !
!  8 --             Frirunde   6,6       !  8 --             Frirunde   6,6       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  23                             ! Spill:  24                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  7  3N   V -3   300      14,0  0,0  !  1  7  3N   S +2   460      14,0  0,0  !
!  5  2  3N   V -2   200      11,0  3,0  !  3  4  1N   N +4   210      12,0  2,0  !
! 11 17  3Nx  Ø -1   200      11,0  3,0  ! 12 14  2N   S +2   180      10,0  4,0  !
! 15  6  1H   V  =       -80   8,0  6,0  ! 13  8  2S   N +2   170       6,0  8,0  !
!  3  4  2H   V  =      -110   5,0  9,0  ! 15  6  2S   N +2   170       6,0  8,0  !
! 12 14  2H   V  =      -110   5,0  9,0  ! 18 10  2S   N +2   170       6,0  8,0  !
! 13  8  2H   V +1      -140   1,0 13,0  ! 11 17  2S   N  =   110       2,0 12,0  !
! 18 10  3H   V  =      -140   1,0 13,0  !  5  2  3K   V -1    50       0,0 14,0  !
! --  9             Frirunde        7,0  ! --  9             Frirunde        7,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  25                             ! Spill:  26                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  8  2K   Ø -1   100      13,0  1,0  ! 18 11  4S   N  =   620      14,0  0,0  !
! 15  7  3H   Ø -1   100      13,0  1,0  !  6  3  3S   N  =   140      12,0  2,0  !
! 18 11  2S   S -2      -100  10,0  4,0  !  1  9  4S   N -1      -100   6,0  8,0  !
! 13 14  2H   Ø +1      -140   7,0  7,0  !  2  8  4S   N -1      -100   6,0  8,0  !
! 17 12  3H   V  =      -140   7,0  7,0  !  4  5  4S   N -1      -100   6,0  8,0  !
!  4  5  3H   V +2      -200   4,0 10,0  ! 13 14  4S   N -1      -100   6,0  8,0  !
!  6  3  2Sx  S -2      -300   2,0 12,0  ! 15  7  4S   N -1      -100   6,0  8,0  !
!  1  9  4H   V  =      -620   0,0 14,0  ! 17 12  6Sx  N -3      -800   0,0 14,0  !
! -- 10             Frirunde        7,3  ! -- 10             Frirunde        7,3  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------