14. februar 2017

9 bord, 17 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 182,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                           MNR      Klubb                         
 
    1    3  247,9 *  68,10  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls           30533 24329  Arendalsknektene              
    2   15  238,3 *  65,47  Magne Ribe - Willy Jensen                     +5  7516
    3    6  218,0    59,89  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle               24577 14329  Arendalsknektene              
    4    1  204,0    56,04  Gunnar Gundersen - Ellen Haugenes Bjornes  10402 14266  Arendalsknektene - Myra BK    
    5   13  203,7 *  55,96  Per Steine - Egil Hvideberg                   +4 29288
    6   11  201,5 *  55,36  Geir Vedøy - Glenn Madsen                  43153 23757  Arendalsknektene              
    7    2  199,3 *  54,75  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls           29273 42697  Arendalsknektene              
    8    4  195,0 *  53,57  Finn Bakke - Helge Nilsen                    +13   +12
    9   17  187,4 *  51,48  Inger Poiess - Janicke Jacobsen            38020 43123  Myra BK                       
   10    8  184,0    50,55  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen    28401 42397  Arendalsknektene              
   11    7  166,8 *  45,82  Bente Grut - Else Sofie Dannevig           43550 42829  Arendalsknektene - Arendals BK
   12   16  157,1 *  43,16  Olav Pfaff – Rune Bråten                     +9    +62
   13    9  151,9 *  41,73  Atle Brekke - Henrik Krabbesund              +10 24578  Myra BK                       
   14   12  142,0    39,01  Per Åge Brekke - Nils Åge Brekke           41304    81
   15    5  138,7 *  38,10  Hallvard Lande - Glenn André Vedøy           +42 43154  Arendalsknektene              
   16   18  128,9 *  35,41  Arne Kjell Lunden - Inger Bodin            43551 42700  Arendalsknektene              
   17   14  127,8 *  35,11  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg       +47   +21
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 12 18  3Hx V -2   300      13,0  1,0  !  7  4  3Hx N  =   730      13,0  1,0  !
! 16 11  4R  Ø -1    50      11,0  3,0  ! 15  8  2Hx N  =   670      11,0  3,0  !
! 14  1  3R  Ø  =      -110   7,0  7,0  ! 12 18  3H  N  =   140       9,0  5,0  !
! 15  8  3R  Ø  =      -110   7,0  7,0  ! 17 13  1N  V -1    50       7,0  7,0  !
! 17 13  2R  Ø +1      -110   7,0  7,0  ! 16 11  3K  V  =      -110   5,0  9,0  !
!  5  6  3R  Ø +1      -130   2,0 12,0  !  5  6  3R  N -3      -300   3,0 11,0  !
!  7  4  3R  Ø +1      -130   2,0 12,0  ! 14  1  3N  Ø  =      -400   1,0 13,0  !
!  2 --            Frirunde   7,7       !  2 --            Frirunde   7,7       !
!  3  9             60%/40%   8,4  5,6  !  3  9             60%/40%   8,4  5,6  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3 11  3N  S +1   430      12,0  2,0  ! 13 18  3N  S +3   690      14,0  0,0  !
!  6  7  3N  S +1   430      12,0  2,0  !  3 11  3N  N +2   660      11,0  3,0  !
! 16 12  3N  S +1   430      12,0  2,0  !  6  7  3N  S +2   660      11,0  3,0  !
! 14  2  4S  N  =   420       8,0  6,0  !  8  5  3N  S  =   600       6,0  8,0  !
!  8  5  3N  S  =   400       6,0  8,0  !  9 15  3N  N  =   600       6,0  8,0  !
! 17  1  2S  N +2   170       4,0 10,0  ! 16 12  3N  S  =   600       6,0  8,0  !
! 13 18  5N  N -1       -50   2,0 12,0  ! 14  2  2N  S +2   180       2,0 12,0  !
!  9 15  6Sx N -1      -100   0,0 14,0  ! 17  1  5S  N -2      -200   0,0 14,0  !
!  4 --            Frirunde   7,5       !  4 --            Frirunde   7,5       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 13 16  3N  S +2   660      14,0  0,0  ! 17  2  2H  Ø -2   200      14,0  0,0  !
!  5 11  3N  N  =   600      11,0  3,0  !  5 11  2N  N  =   120      12,0  2,0  !
!  9  6  3N  S  =   600      11,0  3,0  !  4 12  2S  S  =   110       9,0  5,0  !
! 17  2  2N  S +2   180       8,0  6,0  ! 18  1  2S  N  =   110       9,0  5,0  !
! 14  3  4R  N  =   130       6,0  8,0  !  7  8  3K  N -1       -50   5,0  9,0  !
!  7  8  5R  N -1      -100   3,0 11,0  ! 13 16  2K  N -1       -50   5,0  9,0  !
! 18  1  5R  N -1      -100   3,0 11,0  !  9  6  2H  Ø  =      -110   2,0 12,0  !
!  4 12  5R  N -2      -200   0,0 14,0  ! 14  3  4S  N -3      -150   0,0 14,0  !
! -- 15            Frirunde        9,2  ! -- 15            Frirunde        9,2  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3 17  7N  N  =  2220      13,0  1,0  !  6 12  4H  S  =   420      13,0  1,0  !
!  6 12  7N  N  =  2220      13,0  1,0  !  8  9  4H  S  =   420      13,0  1,0  !
! 15 11  6N  N  =  1440      10,0  4,0  !  3 17  2Rx V -2   300      10,0  4,0  !
! 18  2  3N  S +3   690       8,0  6,0  !  5 13  2N  N +1   150       8,0  6,0  !
!  1 16  7N  N -1      -100   3,0 11,0  ! 15 11  2H  S +1   140       6,0  8,0  !
!  5 13  7S  S -1      -100   3,0 11,0  !  1 16  2S  Ø -2   100       3,0 11,0  !
!  8  9  7N  S -1      -100   3,0 11,0  ! 14  4  2S  Ø -2   100       3,0 11,0  !
! 14  4  7N  S -1      -100   3,0 11,0  ! 18  2  4H  S -1       -50   0,0 14,0  !
! --  7            Frirunde        6,4  ! --  7            Frirunde        6,4  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 14  5  3S  Ø -2   200      14,0  0,0  ! 11  8  3N  S +1   630      14,0  0,0  !
!  4 17  4S  Ø -1   100      12,0  2,0  ! 15 12  3N  S  =   600      12,0  2,0  !
!  7 13  2S  Ø +1      -140   9,0  5,0  ! 14  5  3H  S +1   170      10,0  4,0  !
! 15 12  3S  Ø  =      -140   9,0  5,0  ! 18  3  1N  S +1   120       8,0  6,0  !
!  6  1  3S  Ø +1      -170   3,0 11,0  !  6  1  3N  S -1      -100   4,0 10,0  !
! 11  8  3S  Ø +1      -170   3,0 11,0  !  7 13  4R  N -1      -100   4,0 10,0  !
! 16  2  3S  Ø +1      -170   3,0 11,0  ! 16  2  3N  S -1      -100   4,0 10,0  !
! 18  3  2S  Ø +2      -170   3,0 11,0  !  4 17  3N  S -2      -200   0,0 14,0  !
!  9 --            Frirunde   5,9       !  9 --            Frirunde   5,9       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  6 14  4Hx Ø -2   300      14,0  0,0  !  6 14  4H  N -1      -100  14,0  0,0  !
! 15 13  4R  N  =   130      11,0  3,0  !  7  2  2S  Ø +2      -170  11,0  3,0  !
! 17  5  4R  N  =   130      11,0  3,0  ! 17  5  3S  Ø +1      -170  11,0  3,0  !
! 18  4  4H  Ø -1    50       8,0  6,0  !  9 12  2S  Ø +3      -200   8,0  6,0  !
!  7  2  4R  N -1       -50   5,0  9,0  !  8  1  5H  S -3      -300   6,0  8,0  !
!  8  1  4R  N -1       -50   5,0  9,0  ! 15 13  4S  Ø  =      -420   3,0 11,0  !
!  9 12  3H  Ø  =      -140   1,0 13,0  ! 18  4  4S  Ø  =      -420   3,0 11,0  !
! 16  3  3H  Ø  =      -140   1,0 13,0  ! 16  3  4S  Ø +1      -450   0,0 14,0  !
! -- 11            Frirunde        7,8  ! -- 11            Frirunde        7,8  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  7 14  6S  V -2   200      14,0  0,0  ! 11 12  1N  V -1    50      14,0  0,0  !
!  5 18  4H  V -1   100       8,0  6,0  ! 16  4  1S  N -1       -50  12,0  2,0  !
!  8  3  4H  V -1   100       8,0  6,0  ! 15  1  2S  N -2      -100  10,0  4,0  !
! 11 12  4S  Ø -1   100       8,0  6,0  !  5 18  2R  V +1      -110   6,0  8,0  !
! 15  1  4H  V -1   100       8,0  6,0  !  7 14  2R  V +1      -110   6,0  8,0  !
! 17  6  4H  V -1   100       8,0  6,0  ! 17  6  3R  V  =      -110   6,0  8,0  !
!  9  2  4H  V  =      -620   1,0 13,0  !  8  3  1N  Ø +2      -150   1,0 13,0  !
! 16  4  4S  V  =      -620   1,0 13,0  !  9  2  1N  Ø +2      -150   1,0 13,0  !
! 13 --            Frirunde   7,9       ! 13 --            Frirunde   7,9       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 17  7  4R  Ø +1      -150  14,0  0,0  !  6 18  3N  N +1   430      14,0  0,0  !
!  1 11  2R  V +4      -170  12,0  2,0  !  9  4  4R  N -1       -50  12,0  2,0  !
!  6 18  5R  Ø  =      -400   9,0  5,0  ! 15  2  3K  S -2      -100   9,0  5,0  !
! 14  8  5R  Ø  =      -400   9,0  5,0  ! 17  7  5R  N -2      -100   9,0  5,0  !
! 12 13  3N  V +1      -430   5,0  9,0  ! 16  5  3H  V +1      -170   6,0  8,0  !
! 15  2  3N  V +1      -430   5,0  9,0  ! 14  8  4S  V  =      -620   4,0 10,0  !
! 16  5  3N  Ø +2      -460   2,0 12,0  !  1 11  4Sx V +1      -990   1,0 13,0  !
!  9  4  6R  Ø  =      -920   0,0 14,0  ! 12 13  4Sx V +1      -990   1,0 13,0  !
! --  3            Frirunde        9,6  ! --  3            Frirunde        9,6  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 11  4  3N  N +1   430      14,0  0,0  ! 13  1  2H  S +1   140      13,0  1,0  !
!  2 12  4S  Ø -3   150      10,0  4,0  ! 16  6  3H  S  =   140      13,0  1,0  !
! 17  8  3K  S +2   150      10,0  4,0  !  2 12  2H  S  =   110      10,0  4,0  !
! 18  7  3K  S +2   150      10,0  4,0  !  3 15  3R  Ø -1    50       8,0  6,0  !
! 16  6  3K  S +1   130       6,0  8,0  ! 11  4  3H  S -1      -100   4,0 10,0  !
!  3 15  3N  N -1       -50   4,0 10,0  ! 17  8  3H  S -1      -100   4,0 10,0  !
! 14  9  1S  Ø  =       -80   2,0 12,0  ! 18  7  3H  S -1      -100   4,0 10,0  !
! 13  1  3S  Ø  =      -140   0,0 14,0  ! 14  9  4H  S -2      -200   0,0 14,0  !
! --  5            Frirunde        5,4  ! --  5            Frirunde        5,4  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  2  6R  V -1   100      14,0  0,0  ! 11  6  3N  V -3   300      14,0  0,0  !
!  7 16  3N  V +1      -630  12,0  2,0  ! 17  9  3N  V +1      -630  12,0  2,0  !
!  3 13  3N  V +2      -660  10,0  4,0  !  3 13  3N  V +2      -660   7,0  7,0  !
! 11  6  3N  V +3      -690   6,0  8,0  !  4 15  3N  V +2      -660   7,0  7,0  !
! 12  5  3N  V +3      -690   6,0  8,0  !  7 16  3N  Ø +2      -660   7,0  7,0  !
! 17  9  3N  V +3      -690   6,0  8,0  ! 12  5  3N  V +2      -660   7,0  7,0  !
! 18  8  6R  V  =     -1370   2,0 12,0  !  1  2  3N  V +3      -690   2,0 12,0  !
!  4 15  6N  V  =     -1440   0,0 14,0  ! 18  8  2Sx S -5     -1400   0,0 14,0  !
! 14 --            Frirunde   4,9       ! 14 --            Frirunde   4,9       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  4  1  1Hx S  =   160      14,0  0,0  ! 15  5  3Sx Ø -3   800      14,0  0,0  !
! 15  5  2H  S  =   110      12,0  2,0  ! 18  9  3S  Ø -1   100      12,0  2,0  !
! 14 11  3S  V -1    50      10,0  4,0  !  8 16  4Hx N -1      -100  10,0  4,0  !
! 18  9  2H  S -1      -100   8,0  6,0  ! 13  6  3S  Ø  =      -140   8,0  6,0  !
!  2  3  3S  Ø  =      -140   5,0  9,0  !  2  3  2S  Ø +2      -170   6,0  8,0  !
! 12  7  2S  V +1      -140   5,0  9,0  !  4  1  3R  N -4      -200   4,0 10,0  !
!  8 16  3H  S -2      -200   2,0 12,0  ! 14 11  5K  Ø  =      -600   2,0 12,0  !
! 13  6  4S  Ø  =      -420   0,0 14,0  ! 12  7  2Sx Ø  =      -670   0,0 14,0  !
! -- 17            Frirunde        7,2  ! -- 17            Frirunde        7,2  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  7  1S  V -4   400      14,0  0,0  ! 13  8  3N  S +2   460      14,0  0,0  !
! 15  6  5K  V -2   200      12,0  2,0  ! 11 17  5K  N +1   420      12,0  2,0  !
! 11 17  1N  N +2   150       8,0  6,0  !  3  4  5K  N  =   400       9,0  5,0  !
! 12 14  3R  S +2   150       8,0  6,0  !  5  2  5K  S  =   400       9,0  5,0  !
! 13  8  2R  S +3   150       8,0  6,0  ! 16  9  4K  S +2   170       6,0  8,0  !
!  3  4  1S  N +2   140       4,0 10,0  !  1  7  3R  S +1   130       4,0 10,0  !
!  5  2  1S  V -1   100       1,0 13,0  ! 12 14  3Hx Ø -1   100       2,0 12,0  !
! 16  9  1S  V -1   100       1,0 13,0  ! 15  6  3N  S -1       -50   0,0 14,0  !
! 18 --            Frirunde   5,0       ! 18 --            Frirunde   5,0       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  25                            ! Spill:  26                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  4  5  4H  V -2   200      13,0  1,0  !  4  5  3N  S +3   690      13,0  1,0  !
! 15  7  4H  V -2   200      13,0  1,0  ! 13 14  3N  S +3   690      13,0  1,0  !
!  1  9  1R  V -1   100       9,0  5,0  !  1  9  3N  S +2   660       9,0  5,0  !
! 17 12  4H  V -1   100       9,0  5,0  ! 15  7  3N  S +2   660       9,0  5,0  !
!  6  3  3N  N -1       -50   6,0  8,0  !  2  8  4H  S +1   650       4,0 10,0  !
! 13 14  3H  V +1      -170   4,0 10,0  ! 17 12  4H  S +1   650       4,0 10,0  !
!  2  8  3N  V  =      -600   2,0 12,0  ! 18 11  4H  S +1   650       4,0 10,0  !
! 18 11  4H  V  =      -620   0,0 14,0  !  6  3  4H  N  =   620       0,0 14,0  !
! 16 --            Frirunde   6,1       ! 16 --            Frirunde   6,1       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------