2018-01-30  Vinterturnering 4/7 30. januar

 
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 156,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb                             
 
    1    8  183,1 *  58,69  Arne Kjell Lunden - Inger Bodin          43551 42700  Arendalsknektene                  
    2    2  182,0 *  58,33  Tor Olav Sørensen - Trine Lill Johansen  28401 42397  Arendalsknektene                  
    3    6  171,2 *  54,87  Geir Vedøy - Glenn Madsen                43153 23757  Arendalsknektene                  
    4    4  167,9 *  53,81  Mai Britt Karlsen - Rune Bråten          13303   +62  Arendalsknektene                  
    5    7  161,4 *  51,73  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +13   +12
        13  161,4 *  51,73  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls         30533 24329  Arendalsknektene                  
    7    9  159,3 *  51,06  Glenn André Vedøy - Magne Ribe           43154    +5  Arendalsknektene                  
    8   10  156,0 *  50,00  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls         29273 42697  Arendalsknektene                  
    9    1  153,8 *  49,29  Henrik Krabbesund - Siri Ettestøl        24578    +7  Myra BK                           
        15  153,8 *  49,29  Tore Omdalsmoen - Arne Helgesen            +23 22194
   11   12  152,0    48,72  Per Steine - Egil Hvideberg                 +4 29288
   12   11  150,0    48,08  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad        +10   +25
   13    3  135,4 *  43,40  Gunnar Gundersen - Kari Bakkegaard       10402   +63  Arendalsknektene                  
   14   16  130,0 *  41,67  Bente Grut - Else Sofie Dannevig         43550 42829  Arendalsknektene - Bridge for Alle
   15   14  123,5 *  39,58  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg     +47   +21
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  6 11  3H  N  =   140      12,0  0,0  ! 13 10  3N  N  =   600      12,0  0,0  !
! 15 12  3K  V -2   100      10,0  2,0  !  9  8  1N  N +2   150      10,0  2,0  !
!  4  2  3K  V -1    50       7,0  5,0  ! 14  1  2S  S  =   110       8,0  4,0  !
! 14  1  4K  Ø -1    50       7,0  5,0  !  4  2  2R  S  =    90       6,0  6,0  !
! 13 10  3H  N -1       -50   4,0  8,0  ! 15 12  3R  S -1      -100   4,0  8,0  !
!  7  3  1N  Ø  =       -90   2,0 10,0  !  7  3  3N  N -2      -200   2,0 10,0  !
!  9  8  3R  Ø +2      -150   0,0 12,0  !  6 11  5H  N -3      -300   0,0 12,0  !
! 16 --            Frirunde   5,0       ! 16 --            Frirunde   5,0       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 10  9  3N  N +1   430      12,0  0,0  !  8  4  4K  S  =   130      11,0  1,0  !
!  1 11  2N  N +2   180      10,0  2,0  ! 14  2  4K  S  =   130      11,0  1,0  !
! 15 13  2S  S +1   140       8,0  4,0  !  1 11  3K  S  =   110       8,0  4,0  !
!  7 12  3N  S -1       -50   3,0  9,0  !  7 12  4H  Ø -1   100       5,0  7,0  !
!  8  4  2S  S -1       -50   3,0  9,0  ! 10  9  3S  Ø -1   100       5,0  7,0  !
! 14  2  3S  S -1       -50   3,0  9,0  ! 15 13  3R  N -1      -100   2,0 10,0  !
! 16  6  3S  S -1       -50   3,0  9,0  ! 16  6  4H  Ø  =      -620   0,0 12,0  !
! --  3            Frirunde        5,2  ! --  3            Frirunde        5,2  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  8 13  3N  S +4   720      11,0  1,0  ! 14  3  4H  S  =   420      11,0  1,0  !
!  2 12  4H  S +3   710       9,0  3,0  !  2 12  2H  S +2   170       9,0  3,0  !
!  6  4  4H  N +2   680       6,0  6,0  ! 11 10  4H  S -1       -50   6,0  6,0  !
! 11 10  4H  S +2   680       6,0  6,0  ! 16  7  4H  S -1       -50   6,0  6,0  !
! 14  3  4H  S  =   620       2,0 10,0  !  6  4  4H  S -2      -100   3,0  9,0  !
! 16  7  5K  N +1   620       2,0 10,0  !  8 13  2S  Ø  =      -110   1,0 11,0  !
!  9 --            Frirunde   6,2       !  9 --            Frirunde   6,2       !
! 15  1             50%/50%   6,0  6,0  ! 15  1             50%/50%   6,0  6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2 15  2S  V -2   200       9,0  3,0  ! 16  8  1H  N  =    80      11,0  1,0  !
! 10  6  1N  Ø -2   200       9,0  3,0  ! 10  6  1N  V  =       -90   9,0  3,0  !
! 14  4  3H  Ø -2   200       9,0  3,0  ! 12 11  2H  N -2      -100   7,0  5,0  !
!  3 13  1N  Ø -1   100       3,0  9,0  !  3 13  1N  V +1      -120   5,0  7,0  !
! 12 11  1N  Ø -1   100       3,0  9,0  !  2 15  1N  V +2      -150   2,0 10,0  !
! 16  8  2H  Ø -1   100       3,0  9,0  ! 14  4  1N  V +2      -150   2,0 10,0  !
!  7 --            Frirunde   6,2       !  7 --            Frirunde   6,2       !
!  9  1             50%/50%   6,0  6,0  !  9  1             50%/50%   6,0  6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 10  2  3N  N +2   460      11,0  1,0  ! 11  7  5R  N -1      -100  12,0  0,0  !
! 13 12  3N  N +2   460      11,0  1,0  ! 10  2  3S  V +1      -170  10,0  2,0  !
!  8  6  3N  N +1   430       8,0  4,0  ! 16  9  4S  V  =      -620   8,0  4,0  !
! 11  7  4S  S  =   420       6,0  6,0  !  4  1  4S  V +1      -650   4,0  8,0  !
!  4  1  3N  N  =   400       3,0  9,0  !  8  6  4S  V +1      -650   4,0  8,0  !
! 16  9  5R  N  =   400       3,0  9,0  ! 13 12  4S  V +1      -650   4,0  8,0  !
!  3 15  1N  N +4   210       0,0 12,0  !  3 15  4Sx V +1      -990   0,0 12,0  !
! 14 --            Frirunde   4,8       ! 14 --            Frirunde   4,8       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1 13  6H  V -2   100      12,0  0,0  !  1 13  3N  Ø -1    50      11,0  1,0  !
!  4 15  4H  V  =      -420   8,0  4,0  ! 16 10  4S  Ø -1    50      11,0  1,0  !
! 11  3  4H  V  =      -420   8,0  4,0  ! 11  3  1N  Ø +1      -120   8,0  4,0  !
! 12  8  4H  V  =      -420   8,0  4,0  !  4 15  2S  Ø +1      -140   6,0  6,0  !
!  9  7  4H  V +1      -450   3,0  9,0  !  9  7  1S  Ø +3      -170   3,0  9,0  !
! 16 10  4H  V +1      -450   3,0  9,0  ! 14  6  1S  Ø +3      -170   3,0  9,0  !
! 14  6  4H  V +2      -480   0,0 12,0  ! 12  8  4S  Ø  =      -420   0,0 12,0  !
! --  2            Frirunde        7,0  ! --  2            Frirunde        7,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  1  2H  Ø -3   300      12,0  0,0  !  2  1  1N  N +1   120      12,0  0,0  !
! 12  4  3H  Ø -2   200       9,0  3,0  ! 16 11  2R  S +1   110      10,0  2,0  !
! 16 11  3H  Ø -2   200       9,0  3,0  !  6  3  1N  N  =    90       6,0  6,0  !
! 13  9  1N  V -1   100       5,0  7,0  ! 13  9  1N  N  =    90       6,0  6,0  !
! 14  7  3S  V -1   100       5,0  7,0  ! 14  7  2R  S  =    90       6,0  6,0  !
!  6  3  2R  Ø  =       -90   1,0 11,0  ! 10  8  2N  N -1       -50   2,0 10,0  !
! 10  8  1N  V  =       -90   1,0 11,0  ! 12  4  3N  N -2      -100   0,0 12,0  !
! -- 15            Frirunde        5,9  ! -- 15            Frirunde        5,9  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 11  9  3N  S +1   630      12,0  0,0  !  6 15  2S  S  =   110      12,0  0,0  !
!  1 10  3N  S  =   600      10,0  2,0  !  1 10  4Sx S -1      -100  10,0  2,0  !
!  6 15  2R  S  =    90       7,0  5,0  ! 11  9  2H  Ø +1      -140   8,0  4,0  !
!  7  4  1N  S  =    90       7,0  5,0  !  7  4  1H  V +3      -170   5,0  7,0  !
! 16 12  2N  S -2      -200   4,0  8,0  ! 14  8  1H  V +3      -170   5,0  7,0  !
!  3  2  1N  S -3      -300   1,0 11,0  !  3  2  1H  V +4      -200   2,0 10,0  !
! 14  8  3N  S -3      -300   1,0 11,0  ! 16 12  4H  V  =      -620   0,0 12,0  !
! 13 --            Frirunde   6,2       ! 13 --            Frirunde   6,2       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  7 15  5H  Ø -2   100      12,0  0,0  ! 13 16  1N  S +1   120      12,0  0,0  !
!  2 11  2K  S  =    90      10,0  2,0  !  7 15  1N  N  =    90      10,0  2,0  !
!  4  3  3N  Ø -1    50       6,0  6,0  !  1  6  2R  V  =       -90   8,0  4,0  !
! 12 10  4H  V -1    50       6,0  6,0  !  2 11  1N  S -1      -100   5,0  7,0  !
! 13 16  2N  Ø -1    50       6,0  6,0  ! 12 10  2H  S -1      -100   5,0  7,0  !
!  1  6  3R  Ø  =      -110   2,0 10,0  !  4  3  3S  N -3      -300   2,0 10,0  !
! 14  9  4H  Ø  =      -420   0,0 12,0  ! 14  9  4Hx S -4     -1100   0,0 12,0  !
!  8 --            Frirunde   7,1       !  8 --            Frirunde   7,1       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  7  6N  Ø -3   300      12,0  0,0  !  1 16  3N  V  =      -600  11,0  1,0  !
!  8 15  3N  Ø  =      -600  10,0  2,0  ! 13 11  3N  V  =      -600  11,0  1,0  !
!  3 12  3N  Ø +1      -630   7,0  5,0  !  3 12  3N  Ø +2      -660   5,0  7,0  !
! 14 10  3N  Ø +1      -630   7,0  5,0  !  8 15  3N  Ø +2      -660   5,0  7,0  !
!  9  6  4S  Ø +1      -650   3,0  9,0  !  9  6  3N  V +2      -660   5,0  7,0  !
! 13 11  4S  V +1      -650   3,0  9,0  ! 14 10  3N  V +2      -660   5,0  7,0  !
!  1 16  4S  Ø +2      -680   0,0 12,0  !  2  7  6N  Ø  =     -1440   0,0 12,0  !
! --  4            Frirunde        6,5  ! --  4            Frirunde        6,5  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  4 13  2Kx V -4   800      12,0  0,0  !  4 13  4H  Ø -1   100       9,0  3,0  !
!  2 16  3N  S +1   630       8,0  4,0  !  9 15  4H  V -1   100       9,0  3,0  !
!  9 15  3N  S +1   630       8,0  4,0  ! 10  7  4H  Ø -1   100       9,0  3,0  !
! 10  7  3N  S +1   630       8,0  4,0  ! 14 11  4H  V -1   100       9,0  3,0  !
!  1 12  3N  S  =   600       3,0  9,0  !  2 16  3R  V  =      -110   4,0  8,0  !
! 14 11  3N  S  =   600       3,0  9,0  !  3  8  4H  V  =      -620   2,0 10,0  !
!  3  8  3H  N  =   140       0,0 12,0  !  1 12  4H  V +1      -650   0,0 12,0  !
!  6 --            Frirunde   6,6       !  6 --            Frirunde   6,6       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 11  8  4S  S +3   710      12,0  0,0  !  2 13  3R  N +1   130      10,0  2,0  !
!  3 16  4H  N +2   680      10,0  2,0  !  7  6  3R  N +1   130      10,0  2,0  !
! 14 12  4H  N +1   650       8,0  4,0  ! 15 10  3R  N +1   130      10,0  2,0  !
!  2 13  5Kx V -1   200       5,0  7,0  !  4  9  3R  N  =   110       5,0  7,0  !
! 15 10  5Kx V -1   200       5,0  7,0  ! 14 12  3R  N  =   110       5,0  7,0  !
!  4  9  5S  S -1      -100   1,0 11,0  !  3 16  3N  N -2      -100   1,0 11,0  !
!  7  6  5H  S -1      -100   1,0 11,0  ! 11  8  3N  N -2      -100   1,0 11,0  !
! --  1            Frirunde        5,9  ! --  1            Frirunde        5,9  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  25                            ! Spill:  26                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  4 16  4H  N +1   450      11,0  1,0  !  3  1  1S  V +3      -170  10,0  2,0  !
! 15 11  4H  N +1   450      11,0  1,0  !  4 16  2S  V +2      -170  10,0  2,0  !
!  3  1  4H  N  =   420       7,0  5,0  ! 15 11  2S  V +2      -170  10,0  2,0  !
! 12  9  4H  N  =   420       7,0  5,0  !  6  2  4Hx N -2      -500   6,0  6,0  !
!  6  2  4H  N -1       -50   2,0 10,0  !  8  7  4S  V  =      -620   2,0 10,0  !
!  8  7  4H  N -1       -50   2,0 10,0  ! 12  9  4S  V  =      -620   2,0 10,0  !
! 14 13  4H  N -1       -50   2,0 10,0  ! 14 13  4S  V  =      -620   2,0 10,0  !
! -- 10            Frirunde        6,0  ! -- 10            Frirunde        6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------