4. september 2018

 

6 bord, 12 par. Antall spill: 27. Middels: 135.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plass  Par  Poeng      %  Navn                                       MNR      Klubb                    

 

    1    1    179  66,30  Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen   43154 10402  Arendalsknektene         

    2    3    173  64,07  Per Ove Dahle - Mette Asmyhr           14329 24577  Arendalsknektene         

    3    7    161  59,63  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad      +10 44347  Arendalsknektene         

    4    5    158  58,52  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls       30533 24329  Arendalsknektene         

    5    4    138  51,11  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen    43551 38041  Arendalsknektene - Myra BK

    6   12    136  50,37  Arne Helgesen - Magne Ribe             17409    +5

    7    9    135  50,00  Finn Bakke - Helge Nilsen                +13   +12

    8    2    123  45,56  Per Steine - Egil Hvideberg               +4 29288

    9    8    119  44,07  Geir Vedøy - Glenn Madsen              43153 23757  Arendalsknektene         

   10    6    117  43,33  Bente Grut - Annicken Sjuls            43550 42697  Arendalsknektene         

   11   11     92  34,07  Pål Landa - Siri Ettestøl                 +8    +7

   12   10     89  32,96  Torhild Hanssen - Else Sofie Dannevig  29273 42829  Arendalsknektene         

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !                                   !                                   !

! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !

!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !

!  4  9  4H  S  =   420      10  0  !  4  9  4S  S +1   650      10  0  !  2  5  2S  N +2   170       7  3  !

!  3 11  2H  S +2   170       8  2  !  2  5  4S  S  =   620       6  4  !  3 11  3S  N +1   170       7  3  !

!  2  5  4S  S -1       -50   4  6  !  3 11  4S  S  =   620       6  4  !  7 12  2S  N +2   170       7  3  !

!  6  8  3H  S -1       -50   4  6  !  7 12  4H  S  =   620       6  4  ! 10  1  3S  N +1   170       7  3  !

!  7 12  4H  S -1       -50   4  6  !  6  8  4S  S -1      -100   2  8  !  4  9  3H  Ø -1   100       2  8  !

! 10  1  4Hx S -1      -100   0 10  ! 10  1  4S  S -2      -200   0 10  !  6  8  3H  V  =      -140   0 10  !

!                                   !                                   !                                   !

!                                   !                                   !                                   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !                                   !                                   !

! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !

!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !

!  7  9  3N  S +3   690      10  0  !  3  6  2K  V  =       -90   9  1  !  8 12  2S  Ø -3   300      10  0  !

!  3  6  3N  N +2   660       5  5  !  4 11  2K  V  =       -90   9  1  !  3  6  1R  Ø -2   200       7  3  !

!  5  1  3N  N +2   660       5  5  !  8 12  2K  V +1      -110   5  5  !  7  9  2S  Ø -2   200       7  3  !

!  8 12  3N  S +2   660       5  5  ! 10  2  2K  V +1      -110   5  5  !  4 11  2S  Ø  =      -110   4  6  !

! 10  2  3N  N +2   660       5  5  !  5  1  3R  Ø +1      -130   1  9  !  5  1  3H  V  =      -140   2  8  !

!  4 11  3N  S +1   630       0 10  !  7  9  4R  Ø  =      -130   1  9  ! 10  2  1H  Ø +3      -170   0 10  !

!                                   !                                   !                                   !

!                                   !                                   !                                   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !                                   !                                   !

! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !

!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !

!  5 11  2S  S +1   140      10  0  !  5 11  4S  Ø -1    50       9  1  !  5 11  6S  N  =   980      10  0  !

!  6  2  2S  S  =   110       7  3  !  9 12  4S  Ø -1    50       9  1  !  6  2  4S  N +1   450       7  3  !

!  9 12  2S  S  =   110       7  3  !  4  7  3S  Ø +1      -170   5  5  !  9 12  4S  N +1   450       7  3  !

!  4  7  4S  S -1      -100   3  7  !  6  2  3S  Ø +1      -170   5  5  !  4  7  4S  N  =   420       4  6  !

!  8  1  3S  S -1      -100   3  7  !  8  1  4S  Ø  =      -420   1  9  ! 10  3  6S  N -1       -50   2  8  !

! 10  3  4S  S -2      -200   0 10  ! 10  3  4S  Ø  =      -420   1  9  !  8  1  3N  S -2      -100   0 10  !

!                                   !                                   !                                   !

!                                   !                                   !                                   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !                                   !                                   !

! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !

!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !

!  5  8  3H  V -2   200       9  1  !  6 11  1K  V  =       -70  10  0  !  1 12  5K  S -1      -100   8  2  !

! 10  4  2H  V -2   200       9  1  !  1 12  1N  Ø  =       -90   7  3  !  7  3  5K  S -1      -100   8  2  !

!  9  2  2S  N  =   110       6  4  !  5  8  1N  V  =       -90   7  3  !  9  2  5K  S -1      -100   8  2  !

!  1 12  2H  V -1   100       3  7  !  9  2  2S  Ø +1      -140   4  6  !  5  8  3R  Ø +2      -150   4  6  !

!  6 11  2H  V -1   100       3  7  !  7  3  2S  V +2      -170   1  9  !  6 11  3H  V +2      -200   2  8  !

!  7  3  2H  V  =      -110   0 10  ! 10  4  2S  V +2      -170   1  9  ! 10  4  5H  V  =      -450   0 10  !

!                                   !                                   !                                   !

!                                   !                                   !                                   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !                                   !                                   !

! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !

!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !

!  7 11  2N  V -4   400      10  0  !  1  3  1N  S -2      -100   7  3  !  1  3  2H  V +2      -170   9  1  !

!  1  3  4H  Ø -2   200       8  2  !  6  9  1N  S -2      -100   7  3  !  7 11  1S  Ø +3      -170   9  1  !

!  2 12  2S  S +1   140       5  5  !  7 11  1S  S -2      -100   7  3  !  8  4  2N  Ø +2      -180   6  4  !

!  6  9  3S  S  =   140       5  5  !  8  4  1N  S -2      -100   7  3  !  2 12  3N  Ø  =      -400   3  7  !

!  8  4  3S  S -1      -100   2  8  !  2 12  2H  V  =      -110   2  8  !  6  9  3N  Ø  =      -400   3  7  !

! 10  5  2Sx S -1      -200   0 10  ! 10  5  2H  V +2      -170   0 10  ! 10  5  3N  Ø +1      -430   0 10  !

!                                   !                                   !                                   !

!                                   !                                   !                                   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !                                   !                                   !

! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !

!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !

!  3 12  4H  Ø -2   200      10  0  !  8 11  5S  N  =   450       9  1  !  3 12  2S  N +1   140       8  2  !

!  7  1  4H  Ø -1   100       8  2  !  9  5  4S  N +1   450       9  1  !  7  1  3S  N  =   140       8  2  !

!  2  4  2S  Ø  =      -110   6  4  !  2  4  4S  N  =   420       6  4  ! 10  6  2S  N +1   140       8  2  !

!  8 11  2S  Ø +1      -140   2  8  !  3 12  2S  S +2   170       3  7  !  8 11  2H  V -2   100       4  6  !

!  9  5  2H  Ø +1      -140   2  8  !  7  1  3S  N +1   170       3  7  !  9  5  3R  V -1    50       2  8  !

! 10  6  2S  Ø +1      -140   2  8  ! 10  6  5H  Ø -3   150       0 10  !  2  4  2H  N -1      -100   0 10  !

!                                   !                                   !                                   !

!                                   !                                   !                                   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !                                   !                                   !

! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !

!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !

!  1  6  4H  N +1   450       7  3  !  1  6  3R  S +1   130       9  1  !  8  2  4S  N  =   620      10  0  !

!  3  5  4H  N +1   450       7  3  !  8  2  3R  N +1   130       9  1  !  4 12  5Rx Ø -1   100       7  3  !

!  9 11  4H  N +1   450       7  3  !  3  5  2H  Ø -1   100       5  5  ! 10  7  5Rx Ø -1   100       7  3  !

! 10  7  4H  N +1   450       7  3  !  9 11  2K  V -1   100       5  5  !  9 11  4S  S -1      -100   4  6  !

!  4 12  5K  S -1       -50   2  8  !  4 12  3S  S -1      -100   2  8  !  1  6  5S  N -2      -200   1  9  !

!  8  2  6Kx S -2      -300   0 10  ! 10  7  2K  Ø +1      -110   0 10  !  3  5  5S  N -2      -200   1  9  !

!                                   !                                   !                                   !

!                                   !                                   !                                   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !                                   !                                   !

! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !

!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !

! 10  8  3N  Ø -2   200      10  0  !  1 11  4S  N  =   620      10  0  !  1 11  3R  Ø -2   100      10  0  !

!  2  7  1N  Ø -1   100       6  4  !  4  6  2S  N +2   170       7  3  !  5 12  3N  V -1    50       8  2  !

!  4  6  2H  Ø -1   100       6  4  ! 10  8  2S  N +2   170       7  3  ! 10  8  2N  Ø +2      -180   6  4  !

!  9  3  1N  Ø -1   100       6  4  !  5 12  2S  N +1   140       3  7  !  2  7  3N  Ø  =      -400   3  7  !

!  1 11  1H  V  =       -80   2  8  !  9  3  2S  N +1   140       3  7  !  9  3  3N  Ø  =      -400   3  7  !

!  5 12  2N  Ø +1      -150   0 10  !  2  7  2R  S +2   130       0 10  !  4  6  3N  Ø +1      -430   0 10  !

!                                   !                                   !                                   !

!                                   !                                   !                                   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!                                   !                                   !                                   !

! Spill:  25                        ! Spill:  26                        ! Spill:  27                        !

!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !

!  3  8  5Kx Ø -2   500      10  0  !  3  8  5H  Ø -1   100      10  0  !  1  4  3N  S +3   490      10  0  !

!  2 11  3S  N  =   140       8  2  !  5  7  3N  V  =      -600   8  2  !  2 11  4S  N +2   480       8  2  !

!  1  4  3S  S -1       -50   5  5  !  2 11  3N  V +1      -630   5  5  !  3  8  3N  N +2   460       5  5  !

! 10  9  4H  N -1       -50   5  5  ! 10  9  3N  Ø +1      -630   5  5  !  5  7  3N  S +2   460       5  5  !

!  6 12  4S  S -2      -100   2  8  !  1  4  3N  Ø +3      -690   1  9  ! 10  9  4S  N +1   450       2  8  !

!  5  7  2Kx V +2      -580   0 10  !  6 12  3N  Ø +3      -690   1  9  !  6 12  6N  N -3      -150   0 10  !

!                                   !                                   !                                   !

!                                   !                                   !                                   !

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------