11. september 2018

 
7 bord, 14 par. Antall spill: 26. Middels: 156.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                         
 
    1    6    195  62,50  Finn Bakke - Helge Nilsen                 +13   +12
    2    9    193  61,86  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls        30533 24329  Arendalsknektene              
    3    5    188  60,26  Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen    43154 10402  Arendalsknektene              
    4   12    175  56,09  Per Ove Dahle - Pål Henriksen           14329 12909  Arendalsknektene - Grimstad BK
    5   13    174  55,77  Per Steine - Egil Hvideberg                +4 29288
    6    2    170  54,49  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
    7    1    168  53,85  Annicken Sjuls - Bente Grut             42697 43550  Arendalsknektene              
    8   11    163  52,24  Tore Omdalsmoen - Arne Helgesen           +23 17409
    9    4    155  49,68  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad       +10 44347  Arendalsknektene              
   10    8    132  42,31  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen     43551 38041  Arendalsknektene - Myra BK    
   11    3    120  38,46  Tor Olav Sørensen - Rune Bråten         28401   +62  Arendalsknektene              
         7    120  38,46  Glenn Madsen - Kari Bakkegaard             +3 44530  Arendalsknektene              
   13   14    118  37,82  Torhild Hanssen - Else Sofie Dannevig   29273 42829  Arendalsknektene              
   14   10    113  36,22  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg    +47   +21
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5  9  3Sx  S  =   530      11  1  !  2  7  3N   S +1   630      12  0  !
! 14  1  3Sx  S  =   530      11  1  ! 11  8  3N   S  =   600       9  3  !
! 11  8  2S   S +1   140       8  4  ! 14  1  3N   S  =   600       9  3  !
! 13 12  4H   V -1    50       6  6  ! 13 12  2S   S +1   140       6  6  !
! 10  3  1R   Ø +1       -90   4  8  !  4  6  3N   S -1      -100   2 10  !
!  4  6  5Sx  S -2      -300   2 10  !  5  9  3N   N -1      -100   2 10  !
!  2  7  4H   V  =      -420   0 12  ! 10  3  3N   S -1      -100   2 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5  7  1N   V -2   200      12  0  ! 11  4  1S   N +3   170      12  0  !
!  6 10  1N   S +1   120      10  2  !  1 13  2S   S +1   140       8  4  !
! 11  4  2S   S  =   110       7  5  !  5  7  2S   S +1   140       8  4  !
! 12  9  2K   N +1   110       7  5  ! 12  9  3S   S  =   140       8  4  !
! 14  2  1N   N  =    90       4  8  !  6 10  1N   S +1   120       4  8  !
!  3  8  2S   S -1       -50   2 10  !  3  8  2H   V -1   100       1 11  !
!  1 13  2S   S -2      -100   0 12  ! 14  2  1N   V -1   100       1 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  6  8  4S   S  =   620      10  2  ! 13 10  2R   S +1   110      12  0  !
! 12  5  4S   N  =   620      10  2  !  2  1  2N   Ø -1   100       7  5  !
! 13 10  4S   S  =   620      10  2  !  4  9  1N   Ø -1   100       7  5  !
!  4  9  2S   S +2   170       5  7  !  6  8  1N   Ø -1   100       7  5  !
!  7 11  2S   S +2   170       5  7  ! 12  5  1N   Ø -1   100       7  5  !
!  2  1  3S   S  =   140       1 11  !  7 11  3S   S -2      -100   2 10  !
! 14  3  3S   N  =   140       1 11  ! 14  3  2N   Ø  =      -120   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 11  2N   V -2   200      11  1  !  5 10  2S   V +1      -140  12  0  !
! 13  6  2S   V -2   200      11  1  !  1 11  2S   V +2      -170   9  3  !
!  5 10  3R   Ø  =      -110   7  5  !  8 12  2S   V +2      -170   9  3  !
!  7  9  3R   Ø  =      -110   7  5  !  3  2  3N   V  =      -400   5  7  !
!  3  2  2S   V +1      -140   3  9  ! 13  6  3N   V  =      -400   5  7  !
! 14  4  1S   V +2      -140   3  9  ! 14  4  4S   V  =      -420   2 10  !
!  8 12  3K   S -2      -200   0 12  !  7  9  3N   Ø +1      -430   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  7  3N   Ø -3   300      12  0  !  8 10  3H   N +1   170      12  0  !
!  2 12  5K   Ø -1   100      10  2  !  6 11  3H   N  =   140       9  3  !
!  4  3  4Hx  N -1      -100   7  5  !  9 13  2H   N +1   140       9  3  !
!  9 13  3H   N -2      -100   7  5  !  2 12  3R   S +1   130       6  6  !
!  6 11  2S   V  =      -110   3  9  !  4  3  3K   V -1   100       4  8  !
!  8 10  3K   Ø  =      -110   3  9  !  1  7  3S   V  =      -140   2 10  !
! 14  5  3N   Ø +1      -630   0 12  ! 14  5  2R   S -2      -200   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  8  4S   N  =   420      11  1  !  9 11  3N   N +2   660      12  0  !
!  5  4  4H   N  =   420      11  1  ! 14  6  3N   N  =   600      10  2  !
! 10  1  2S   N +2   170       7  5  !  5  4  1N   S +4   210       8  4  !
! 14  6  3H   N +1   170       7  5  !  2  8  2H   S +1   140       6  6  !
!  3 13  4H   S -1       -50   3  9  !  3 13  1N   S -1      -100   2 10  !
!  9 11  3H   S -1       -50   3  9  !  7 12  3N   S -1      -100   2 10  !
!  7 12  1K   S -3      -150   0 12  ! 10  1  2N   S -1      -100   2 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 10 12  3R   Ø -3   300      12  0  !  6  5  4R   S  =   130      12  0  !
!  6  5  3R   Ø -2   200       8  4  !  4  1  3K   N  =   110      10  2  !
! 11  2  3R   Ø -2   200       8  4  ! 14  7  3H   Ø -1    50       8  4  !
! 14  7  3S   V -2   200       8  4  !  8 13  2S   Ø  =      -110   6  6  !
!  4  1  4K   N -1      -100   3  9  ! 10 12  2S   V +1      -140   3  9  !
!  8 13  2N   S -1      -100   3  9  ! 11  2  2H   Ø +1      -140   3  9  !
!  3  9  3H   N -4      -400   0 12  !  3  9  5Kx  N -2      -300   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4 10  3N   S  =   600      11  1  !  5  2  4S   N +2   480       8  4  !
!  5  2  3N   S  =   600      11  1  !  9  1  4H   N +2   480       8  4  !
! 12  3  4Hx  Ø -3   500       8  4  ! 11 13  4S   N +2   480       8  4  !
!  9  1  3Hx  Ø -2   300       6  6  ! 12  3  4S   N +2   480       8  4  !
! 11 13  2N   S  =   120       4  8  ! 14  8  5S   N +1   480       8  4  !
! 14  8  3N   S -1      -100   2 10  !  4 10  4H   S +1   450       2 10  !
!  7  6  3S   S -2      -200   0 12  !  7  6  4H   S  =   420       0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5 11  3N   S +1   430      12  0  !  5 11  2K   V +1      -110  11  1  !
!  6  3  5R   N  =   400      10  2  ! 12  1  3K   V  =      -110  11  1  !
! 10  2  2H   N +2   170       8  4  !  6  3  3K   V +1      -130   8  4  !
!  8  7  3R   S +2   150       4  8  ! 13  4  2H   N -2      -200   6  6  !
! 13  4  2R   S +3   150       4  8  ! 10  2  3N   V  =      -400   4  8  !
! 14  9  3R   S +2   150       4  8  !  8  7  3N   V +2      -460   1 11  !
! 12  1  1N   S +1   120       0 12  ! 14  9  3N   Ø +2      -460   1 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  5  1N   N  =    90      10  2  !  6 12  2K   Ø -1   100      12  0  !
!  9  8  1N   N  =    90      10  2  !  9  8  2S   V +1      -140  10  2  !
! 11  3  1N   S  =    90      10  2  ! 14 10  2R   V +3      -150   8  4  !
! 14 10  1S   N  =    80       6  6  !  1  5  3N   V +1      -630   6  6  !
!  7  4  1N   S -1       -50   3  9  !  7  4  3N   Ø +2      -660   2 10  !
! 13  2  1S   N -1       -50   3  9  ! 11  3  3N   Ø +2      -660   2 10  !
!  6 12  2R   V +1      -110   0 12  ! 13  2  3N   Ø +2      -660   2 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  3  4S   V -1    50      11  1  !  1  3  2S   Ø +2      -170  12  0  !
!  8  5  4S   V -1    50      11  1  !  7 13  4S   Ø  =      -620   8  4  !
! 12  4  3S   V  =      -140   8  4  ! 10  9  4S   Ø  =      -620   8  4  !
!  2  6  2S   V +2      -170   6  6  ! 12  4  4S   Ø  =      -620   8  4  !
!  7 13  4S   V  =      -420   2 10  !  2  6  4S   Ø +1      -650   3  9  !
! 10  9  4S   V  =      -420   2 10  !  8  5  4S   Ø +1      -650   3  9  !
! 14 11  4S   Ø  =      -420   2 10  ! 14 11  5Hx  N -4      -800   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  8  1  Pass          0      12  0  ! 14 12  3N   N +1   430      12  0  !
!  2  4  2R   Ø +2      -130  10  2  !  9  6  2S   S +2   170       8  4  !
!  3  7  3H   Ø  =      -140   7  5  ! 11 10  1S   S +3   170       8  4  !
! 11 10  3H   V  =      -140   7  5  ! 13  5  1S   S +3   170       8  4  !
!  9  6  3H   V +1      -170   2 10  !  8  1  2N   N +1   150       4  8  !
! 13  5  3H   Ø +1      -170   2 10  !  2  4  2S   S +1   140       2 10  !
! 14 12  3H   Ø +1      -170   2 10  !  3  7  3N   N -1       -50   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  8  3S   N +1   170      12  0  !  3  5  2S   Ø  =      -110  11  1  !
!  1  6  1S   N +2   140      10  2  ! 12 11  2H   V  =      -110  11  1  !
!  9  2  2H   N  =   110       8  4  !  4  8  3H   V  =      -140   8  4  !
!  3  5  4H   N -1       -50   5  7  !  9  2  2H   V +2      -170   4  8  !
! 14 13  4H   N -1       -50   5  7  ! 10  7  2H   V +2      -170   4  8  !
! 10  7  3N   S -2      -100   1 11  ! 14 13  2H   V +2      -170   4  8  !
! 12 11  3N   S -2      -100   1 11  !  1  6  2H   V +3      -200   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------