18. september 2018

 

7 bord, 14 par. Antall spill: 26. Middels: 156.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb          

 

    1    8    221  70,83  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy    10402 43154  Arendalsknektene

    2   11    186  59,62  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle            24577 14329  Arendalsknektene

    3    6    182  58,33  Irene Sjuls - Jan Arild Krosshøl        24329 30533  Arendalsknektene

    4    2    178  57,05  Tor Olav Sørensen - Rune Bråten         28401   +62  Arendalsknektene

    5    7    171  54,81  Arne Helgesen - Inger Bodin             17409 42700  Arendalsknektene

    6    9    168  53,85  Finn Bakke - Helge Nilsen                 +13   +12

    7    1    163  52,24  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516

         3    163  52,24  Geir Vedøy - Tore Omdalsmoen            43153   +23  Arendalsknektene

    9   12    162  51,92  Per Steine - Egil Hvideberg                +4 29288

   10    5    138  44,23  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg    +47   +21

   11   14    129  41,35  Torhild Hanssen - Else Sofie Dannevig   29273 42829  Arendalsknektene

   12    4    118  37,82  Bente Grut - Annicken Sjuls             43550 42697  Arendalsknektene

   13   10    117  37,50  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad       +10 44347  Arendalsknektene

   14   13     88  28,21  Kari Bakkegaard - Kjersti Goderstad     44530   +63  Arendalsknektene

 

 

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

! 14  1  2R   S +2   130      12  0  !  2  7  3N   Ø -1    50      11  1  !

! 11  8  1N   N +1   120      10  2  !  4  6  3N   Ø -1    50      11  1  !

!  2  7  2R   S +1   110       8  4  ! 14  1  4R   Ø +1      -150   8  4  !

!  4  6  2R   S  =    90       6  6  ! 10  3  3N   Ø +1      -430   5  7  !

!  5  9  2S   V -1    50       4  8  ! 13 12  3N   Ø +1      -430   5  7  !

! 10  3  3R   S -1       -50   2 10  !  5  9  3N   Ø +2      -460   1 11  !

! 13 12  1H   Ø  =       -80   0 12  ! 11  8  3N   Ø +2      -460   1 11  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

!  1 13  4S   N +1   450       9  3  !  6 10  5K   Ø -1   100      12  0  !

!  6 10  4S   N +1   450       9  3  !  1 13  2K   V +2      -130  10  2  !

! 11  4  4S   N +1   450       9  3  ! 12  9  2K   Ø +3      -150   7  5  !

! 12  9  4S   N +1   450       9  3  ! 14  2  3K   Ø +2      -150   7  5  !

!  3  8  4S   N  =   420       2 10  ! 11  4  1N   Ø +3      -180   4  8  !

!  5  7  4S   N  =   420       2 10  !  3  8  1N   Ø +4      -210   1 11  !

! 14  2  4S   N  =   420       2 10  !  5  7  1N   V +4      -210   1 11  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

! 13 10  3N   V -2   100      12  0  !  2  1  1N   S +1   120      12  0  !

!  2  1  3N   V -1    50       9  3  ! 12  5  2H   S  =   110      10  2  !

!  7 11  3N   Ø -1    50       9  3  !  4  9  2H   S -1       -50   5  7  !

! 12  5  2N   V  =      -120   6  6  !  6  8  2H   S -1       -50   5  7  !

!  4  9  3N   V  =      -400   3  9  !  7 11  1N   N -1       -50   5  7  !

!  6  8  3N   Ø  =      -400   3  9  ! 13 10  2K   S -1       -50   5  7  !

! 14  3  3N   Ø +1      -430   0 12  ! 14  3  3N   S -3      -150   0 12  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

!  5 10  4H   Ø +1      -650  12  0  !  3  2  3N   N +1   430      12  0  !

!  1 11  4H   Ø +2      -680   6  6  !  7  9  3N   N  =   400       8  4  !

!  7  9  4H   Ø +2      -680   6  6  !  8 12  3N   N  =   400       8  4  !

!  8 12  4H   Ø +2      -680   6  6  ! 14  4  3N   N  =   400       8  4  !

! 13  6  4H   Ø +2      -680   6  6  !  5 10  2S   V -4   200       4  8  !

! 14  4  4H   Ø +2      -680   6  6  ! 13  6  2S   Ø -1    50       2 10  !

!  3  2  4Sx  N -3      -800   0 12  !  1 11  3N   S -1       -50   0 12  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

!  8 10  3N   N +1   430      12  0  !  9 13  2H   V +3      -200  12  0  !

!  9 13  3H   Ø -2   200      10  2  !  8 10  3N   V  =      -600  10  2  !

!  4  3  4H   Ø -1   100       6  6  !  1  7  4H   V +1      -650   6  6  !

!  6 11  2R   Ø -1   100       6  6  !  2 12  4H   V +1      -650   6  6  !

! 14  5  3H   Ø -1   100       6  6  !  6 11  4H   V +1      -650   6  6  !

!  2 12  3H   Ø +1      -170   2 10  ! 14  5  3N   Ø +3      -690   2 10  !

!  1  7  5Kx  S -2      -300   0 12  !  4  3  6H   V  =     -1430   0 12  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

!  3 13  4H   N  =   420      11  1  !  2  8  2H   S +1   140      11  1  !

!  5  4  4H   S  =   420      11  1  !  5  4  3H   S  =   140      11  1  !

!  7 12  3H   S +1   170       8  4  !  3 13  2N   V -2   100       8  4  !

!  9 11  4K   Ø -3   150       6  6  !  9 11  1N   V  =       -90   6  6  !

! 10  1  4H   S -2      -100   3  9  !  7 12  2R   V +2      -130   4  8  !

! 14  6  4H   S -2      -100   3  9  ! 10  1  3N   V +1      -430   1 11  !

!  2  8  4Kx  Ø +1      -610   0 12  ! 14  6  3N   V +1      -430   1 11  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

! 10 12  4Sx  S  =   790      12  0  !  8 13  3S   N +2   200      12  0  !

!  8 13  3H   Ø +3      -230  10  2  !  3  9  3S   N +1   170       9  3  !

!  4  1  5H   Ø +1      -680   5  7  ! 10 12  2S   N +2   170       9  3  !

!  6  5  4H   Ø +2      -680   5  7  ! 11  2  2S   N +1   140       6  6  !

! 11  2  5H   Ø +1      -680   5  7  !  6  5  4S   S -1       -50   3  9  !

! 14  7  4H   Ø +2      -680   5  7  ! 14  7  4S   S -1       -50   3  9  !

!  3  9  5Sx  N -3      -800   0 12  !  4  1  4S   S -2      -100   0 12  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

! 11 13  2K   V -2   100      12  0  !  5  2  2R   N +1   110       9  3  !

!  4 10  2N   V -1    50      10  2  !  9  1  3R   N  =   110       9  3  !

!  7  6  3R   Ø  =      -110   8  4  ! 11 13  2R   S +1   110       9  3  !

!  5  2  2N   V  =      -120   6  6  ! 12  3  3R   N  =   110       9  3  !

! 14  8  2N   V +1      -150   4  8  !  7  6  5K   Ø -1   100       4  8  !

!  9  1  3N   V  =      -400   1 11  !  4 10  3K   Ø +1      -130   2 10  !

! 12  3  3N   V  =      -400   1 11  ! 14  8  5Rx  N -2      -300   0 12  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

!  6  3  5Kx  Ø -4   800      12  0  !  8  7  3N   S +3   690      12  0  !

! 10  2  3H   N +1   170      10  2  !  6  3  3N   S +2   660      10  2  !

!  8  7  3H   N  =   140       8  4  ! 12  1  4H   S  =   620       7  5  !

!  5 11  3K   Ø -2   100       5  7  ! 14  9  5K   N +1   620       7  5  !

! 14  9  3K   Ø -2   100       5  7  ! 13  4  2N   S +2   180       4  8  !

! 13  4  2S   V -1    50       2 10  ! 10  2  3K   N +1   130       2 10  !

! 12  1  3K   Ø  =      -110   0 12  !  5 11  3N   S -1      -100   0 12  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

!  1  5  2H   N -1       -50  12  0  !  1  5  4K   Ø -2   200      12  0  !

!  7  4  2H   N -2      -100  10  2  ! 14 10  Pass          0      10  2  !

!  6 12  3S   Ø  =      -140   8  4  ! 11  3  3K   Ø  =      -110   8  4  !

! 11  3  3H   S -3      -150   6  6  !  6 12  3K   Ø +1      -130   6  6  !

! 14 10  3N   Ø  =      -600   4  8  ! 13  2  2K   Ø +3      -150   4  8  !

!  9  8  3N   V +1      -630   1 11  !  7  4  2H   S -2      -200   2 10  !

! 13  2  3N   Ø +1      -630   1 11  !  9  8  2N   V +3      -210   0 12  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

! 14 11  4S   N -1      -100  12  0  ! 12  4  2H   N  =   110      12  0  !

!  7 13  3R   V +1      -130   8  4  !  7 13  2S   Ø -1   100      10  2  !

!  8  5  4R   Ø  =      -130   8  4  !  2  6  3H   N -1       -50   8  4  !

! 12  4  3R   V +1      -130   8  4  !  1  3  2S   Ø +1      -140   3  9  !

!  1  3  2R   Ø +3      -150   4  8  !  8  5  2S   Ø +1      -140   3  9  !

! 10  9  4Sx  S -2      -500   2 10  ! 10  9  3S   Ø  =      -140   3  9  !

!  2  6  5Rx  V  =      -550   0 12  ! 14 11  2S   Ø +1      -140   3  9  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

! 13  5  3H   V +2      -200  12  0  ! 11 10  4H   N  =   420      12  0  !

!  2  4  4H   V  =      -620  10  2  !  2  4  2H   N +2   170      10  2  !

!  8  1  4H   V +1      -650   7  5  !  3  7  4H   N -1       -50   4  8  !

!  9  6  4H   V +1      -650   7  5  !  8  1  4H   N -1       -50   4  8  !

! 11 10  3N   V +2      -660   4  8  !  9  6  4H   S -1       -50   4  8  !

!  3  7  4S   V +2      -680   1 11  ! 13  5  3N   N -1       -50   4  8  !

! 14 12  4H   V +2      -680   1 11  ! 14 12  4H   N -1       -50   4  8  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------

!                                    !                                    !

! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !

!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !

! 14 13  3N   S +2   460      12  0  ! 10  7  2H   N +2   170      12  0  !

!  3  5  2S   S +2   170       9  3  !  1  6  3R   N  =   110      10  2  !

!  9  2  1S   S +3   170       9  3  !  4  8  2K   Ø -1   100       8  4  !

! 10  7  1N   N +2   150       6  6  !  3  5  2K   Ø +1      -110   4  8  !

! 12 11  2S   S +1   140       4  8  !  9  2  3K   Ø  =      -110   4  8  !

!  1  6  3N   S -1       -50   1 11  ! 14 13  2S   V  =      -110   4  8  !

!  4  8  3N   S -1       -50   1 11  ! 12 11  4H   N -2      -200   0 12  !

!                                    !                                    !

!                                    !                                    !

---------------------------------------------------------------------------