25. september 2018

 
7 bord, 14 par. Antall spill: 26. Middels: 156.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                         
 
    1    6    192  61,54  Tore Omdalsmoen - Glenn Madsen            +23 23757  Arendalsknektene              
    2   10    184  58,97  Pål Henriksen - Per Ove Dahle           12909 14329  Grimstad BK - Arendalsknektene
    3   13    180  57,69  Bo Lennart Norgren - Irene Sjuls        30341 24329  Arendals BK - Arendalsknektene
    4    4    175  56,09  Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen    43154 10402  Arendalsknektene              
    5    3    173  55,45  Arne Helgesen - Inger Bodin             17409 42700  Arendalsknektene              
    6   11    166  53,21  Per Steine - Egil Hvideberg                +4 29288
    7   14    162  51,92  Torhild Hanssen - Else Sofie Dannevig   29273 42829  Arendalsknektene              
    8    7    161  51,60  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
    9    1    157  50,32  Bente Grut - Annicken Sjuls             43550 42697  Arendalsknektene              
   10    2    148  47,44  Finn Bakke - Helge Nilsen                 +13   +12
   11    9    144  46,15  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad       +10 44347  Arendalsknektene              
   12   12    134  42,95  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg    +47   +21
   13    5    129  41,35  Siri Ettestøl - Henrik Krabbesund          +7 24578  Myra BK                       
   14    8     79  25,32  Pål Landa - Kari Bakkegaard                +8 44530  Arendalsknektene              
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 11  8  2R  V -4   200      12  0  !  2  7  5R  V -1    50      11  1  !  6 10  5H  V -1   100      12  0  !
! 13 12  2N  V -1    50      10  2  !  4  6  3N  V -1    50      11  1  ! 11  4  4Sx N -2      -300  10  2  !
!  2  7  1N  V +2      -150   7  5  ! 11  8  2S  Ø  =      -110   8  4  !  1 13  4H  V  =      -620   6  6  !
!  5  9  1N  V +2      -150   7  5  ! 10  3  2S  Ø +1      -140   6  6  ! 12  9  4H  V  =      -620   6  6  !
! 14  1  2S  Ø +2      -170   4  8  ! 13 12  2S  Ø +4      -230   3  9  ! 14  2  4H  V  =      -620   6  6  !
!  4  6  4S  Ø  =      -420   1 11  ! 14  1  2S  Ø +4      -230   3  9  !  5  7  4H  V +1      -650   1 11  !
! 10  3  4S  Ø  =      -420   1 11  !  5  9  4S  Ø  =      -420   0 12  !  8  3  4H  V +1      -650   1 11  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 14  2  1N  V -3   300      11  1  !  4  9  3N  V -2   100      11  1  !  7 11  2S  V -2   200      12  0  !
!  6 10  1N  Ø -2   200       9  3  !  7 11  3N  V -2   100      11  1  !  4  9  1N  S +2   150      10  2  !
!  1 13  1R  Ø -1   100       5  7  !  6  8  3R  V +2      -150   8  4  !  6  8  1H  S +2   140       8  4  !
!  5  7  1N  V -1   100       5  7  ! 12  5  3N  V  =      -400   4  8  ! 12  5  2N  N  =   120       6  6  !
! 12  9  3S  V -1   100       5  7  ! 13 10  3N  V  =      -400   4  8  !  2  1  1N  N  =    90       4  8  !
!  8  3  1N  Ø +2      -150   1 11  ! 14  3  3N  V  =      -400   4  8  ! 14  3  1N  S -1       -50   2 10  !
! 11  4             50%/50%   6  6  !  2  1  3N  V +1      -430   0 12  ! 13 10  1N  S -2      -100   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 11  4S  N  =   620      10  2  !  3  2  2N  N  =   120      12  0  !  2 12  3N  N +2   460      12  0  !
! 13  6  4S  N  =   620      10  2  !  7  9  3K  S  =   110      10  2  !  1  7  2S  N +1   140      10  2  !
! 14  4  4S  N  =   620      10  2  ! 13  6  2H  V -2   100       8  4  !  4  3  1N  N +1   120       8  4  !
!  3  2  3S  N +2   200       6  6  !  8 12  1R  S +1    90       6  6  !  6 11  2S  N  =   110       6  6  !
!  7  9  3S  S +1   170       4  8  !  1 11  2S  Ø -1    50       2 10  !  8 10  1N  N  =    90       4  8  !
!  5 10  3S  N -1      -100   1 11  !  5 10  3H  V -1    50       2 10  ! 14  5  3N  N -1       -50   2 10  !
!  8 12  4S  N -1      -100   1 11  ! 14  4  1S  Ø -1    50       2 10  !  9 13  1N  N -2      -100   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 14  5  3H  Ø -1   100      12  0  ! 10  1  3S  S  =   140      12  0  ! 14  6  3K  V -3   150      12  0  !
!  1  7  2H  Ø  =      -110   9  3  !  2  8  5H  Ø -1    50       8  4  ! 10  1  3N  V -2   100      10  2  !
!  6 11  2H  Ø  =      -110   9  3  !  3 13  6H  V -1    50       8  4  !  2  8  2R  Ø  =       -90   8  4  !
!  4  3  2H  Ø +1      -140   5  7  !  7 12  5H  V -1    50       8  4  !  7 12  2S  N -1      -100   6  6  !
!  9 13  2H  Ø +1      -140   5  7  ! 14  6  4H  V  =      -420   4  8  !  5  4  2N  V  =      -120   4  8  !
!  2 12  3R  N -2      -200   2 10  !  5  4  5H  Ø  =      -450   1 11  !  9 11  2S  N -2      -200   2 10  !
!  8 10  4H  Ø  =      -620   0 12  !  9 11  4H  V +1      -450   1 11  !  3 13  1N  V +4      -210   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4  1  4H  V -1   100      10  2  !  4  1  4S  N +2   480       9  3  !  4 10  1N  N +2   150      11  1  !
!  6  5  5H  Ø -1   100      10  2  !  6  5  4S  N +2   480       9  3  ! 12  3  2N  N +1   150      11  1  !
! 10 12  5H  V -1   100      10  2  ! 11  2  4S  N +2   480       9  3  ! 11 13  2R  S +1   110       7  5  !
! 11  2  5Kx N -1      -200   6  6  ! 14  7  5S  N +1   480       9  3  ! 14  8  2R  N +1   110       7  5  !
!  3  9  4H  V  =      -620   3  9  !  3  9  3S  N +3   230       2 10  !  7  6  2K  V -2   100       4  8  !
! 14  7  4H  V  =      -620   3  9  !  8 13  3S  N +3   230       2 10  !  9  1  2R  S  =    90       2 10  !
!  8 13  4H  V +1      -650   0 12  ! 10 12  3S  N +3   230       2 10  !  5  2  2H  V -1    50       0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  5  2  3N  Ø -1   100      10  2  ! 13  4  3K  V -1    50      12  0  ! 14  9  5K  N  =   600      12  0  !
!  7  6  4H  V -1   100      10  2  !  6  3  1N  N -1       -50  10  2  ! 13  4  3Hx Ø -1   100      10  2  !
! 11 13  2H  V -1   100      10  2  !  5 11  2S  Ø +1      -140   4  8  !  5 11  2H  Ø -1    50       8  4  !
!  9  1  2S  Ø +1      -140   6  6  !  8  7  2S  Ø +1      -140   4  8  !  6  3  3N  S -1      -100   6  6  !
! 14  8  2H  V +2      -170   4  8  ! 10  2  2S  Ø +1      -140   4  8  ! 10  2  2H  Ø  =      -110   4  8  !
!  4 10  3N  Ø  =      -600   2 10  ! 12  1  1S  Ø +2      -140   4  8  !  8  7  3H  Ø  =      -140   1 11  !
! 12  3  4H  V  =      -620   0 12  ! 14  9  2S  Ø +1      -140   4  8  ! 12  1  3H  Ø  =      -140   1 11  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  9  8  3R  V +1      -130  12  0  !  6 12  4S  N  =   620      11  1  !  7 13  3N  N +3   690      12  0  !
!  1  5  4H  V +1      -650  10  2  ! 13  2  4S  N  =   620      11  1  !  2  6  3N  N +2   660      10  2  !
!  6 12  3N  V +2      -660   8  4  !  9  8  5Hx Ø -1   200       8  4  ! 10  9  5H  S  =   650       7  5  !
! 11  3  4H  V +2      -680   5  7  ! 11  3  3S  N  =   140       6  6  ! 12  4  4H  S +1   650       7  5  !
! 14 10  4H  Ø +2      -680   5  7  !  7  4  4S  N -1      -100   3  9  ! 14 11  4H  S  =   620       4  8  !
! 13  2  5N  V +1      -690   2 10  ! 14 10  4S  N -1      -100   3  9  !  1  3  2H  S +3   200       2 10  !
!  7  4  6H  Ø  =     -1430   0 12  !  1  5  3H  V +1      -170   0 12  !  8  5  6H  S -2      -200   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 14 11  2S  V -2   200      12  0  !  8  1  3S  N  =   140      10  2  !  2  4  2N  Ø -4   200      12  0  !
! 12  4  3N  Ø -1   100      10  2  ! 13  5  2S  S +1   140      10  2  !  3  7  1S  S +2   140      10  2  !
!  8  5  2H  S -1       -50   8  4  ! 14 12  2S  N +1   140      10  2  !  9  6  2S  S  =   110       5  7  !
!  7 13  2K  S -2      -100   6  6  !  3  7  2S  S  =   110       6  6  ! 11 10  2S  S  =   110       5  7  !
!  1  3  2N  Ø +1      -150   4  8  !  2  4  3S  N -1      -100   4  8  ! 13  5  2S  S  =   110       5  7  !
! 10  9  3H  S -4      -200   2 10  !  9  6  4S  S -2      -200   1 11  ! 14 12  2S  S  =   110       5  7  !
!  2  6  4Kx S -3      -500   0 12  ! 11 10  4S  S -2      -200   1 11  !  8  1  1S  S -1       -50   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4  8  4H  N +1   450      12  0  !  9  2  2R  Ø -2   200      11  1  !
! 14 13  4H  N  =   420      10  2  ! 10  7  2H  V -2   200      11  1  !
!  3  5  3H  N  =   140       6  6  !  4  8  1N  S +2   150       8  4  !
!  9  2  2H  N +1   140       6  6  !  1  6  1N  S +1   120       5  7  !
! 10  7  2H  N +1   140       6  6  ! 12 11  2N  S  =   120       5  7  !
!  1  6  4H  N -1       -50   1 11  ! 14 13  1N  S  =    90       2 10  !
! 12 11  4H  N -1       -50   1 11  !  3  5  2R  S -1      -100   0 12  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------