9. oktober 2018

 
7 bord, 14 par. Antall spill: 26. Middels: 156.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                     
 
    1    5    188  60,26  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene          
    2    9    179  57,37  Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen    43154 10402  Arendalsknektene          
    3    6    177  56,73  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg    +47   +21
    4    7    167  53,53  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad       +10 44347  Arendalsknektene          
        12    167  53,53  Tor Olav Sørensen - Rune Bråten         28401   +62  Arendalsknektene          
    6    3    164  52,56  Per Steine - Egil Hvideberg                +4 29288
        10    164  52,56  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls        30533 24329  Arendalsknektene          
    8   13    161  51,60  Tore Omdalsmoen - Hallvard Lande          +23   +42
    9   11    156  50,00  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
   10   14    147  47,12  Torhild Hanssen - Else Sofie Dannevig   29273 42829  Arendalsknektene          
   11    8    138  44,23  Arne Helgesen - Inger Bodin             17409 42700  Arendalsknektene          
   12    4    132  42,31  Bente Grut - Annicken Sjuls             43550 42697  Arendalsknektene          
   13    1    127  40,71  Finn Bakke - Helge Nilsen                 +13   +12
   14    2    117  37,50  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen     43551 38041  Arendalsknektene - Myra BK
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  7  2S   N +2   170      11  1  !  2  7  3H   S +2   200      11  1  !
! 10  3  2S   N +2   170      11  1  ! 13 12  2H   S +3   200      11  1  !
! 11  8  3R   S +1   130       8  4  !  5  9  2H   S +2   170       5  7  !
! 14  1  2N   N  =   120       6  6  ! 10  3  3H   N +1   170       5  7  !
!  4  6  3H   V -2   100       4  8  ! 11  8  3H   S +1   170       5  7  !
! 13 12  Pass          0       2 10  ! 14  1  3H   S +1   170       5  7  !
!  5  9  4R   S -2      -100   0 12  !  4  6  4H   S -1      -100   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5  7  6H   S  =   980      12  0  !  6 10  3K   Ø -3   300      12  0  !
!  3  8  4H   S +2   480       8  4  ! 12  9  3S   S  =   140      10  2  !
! 11  4  4H   S +2   480       8  4  ! 14  2  3K   V -1   100       8  4  !
! 14  2  4H   S +2   480       8  4  !  1 13  3N   N -1      -100   5  7  !
!  1 13  4H   S +1   450       2 10  ! 11  4  4H   N -1      -100   5  7  !
!  6 10  5H   S  =   450       2 10  !  3  8  4S   S -2      -200   2 10  !
! 12  9  4H   S +1   450       2 10  !  5  7  4N   S -4      -400   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  6  8  2K   N  =    90      11  1  !  4  9  1N   N +3   180      12  0  !
! 14  3  2K   N  =    90      11  1  ! 12  5  1N   N +2   150      10  2  !
! 12  5  3S   Ø -1    50       8  4  !  6  8  2R   N +2   130       8  4  !
!  2  1  2K   N -1      -100   4  8  !  2  1  1N   N +1   120       6  6  !
!  7 11  3H   S -1      -100   4  8  ! 13 10  2K   N -1       -50   4  8  !
! 13 10  3K   N -1      -100   4  8  !  7 11  3K   N -2      -100   1 11  !
!  4  9  2S   Ø +1      -140   0 12  ! 14  3  2K   N -2      -100   1 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5 10  2Kx  Ø -1   200      12  0  !  3  2  6N   N +1  1020      12  0  !
!  7  9  1N   N +2   150      10  2  !  1 11  6N   N  =   990       7  5  !
!  3  2  2H   N +1   140       7  5  !  5 10  6N   N  =   990       7  5  !
! 13  6  2H   N +1   140       7  5  !  7  9  6N   S  =   990       7  5  !
!  8 12  2K   Ø -1   100       4  8  ! 13  6  6N   N  =   990       7  5  !
!  1 11  4S   N -2      -200   2 10  ! 14  4  3N   N +4   520       2 10  !
! 14  4  4H   S -3      -300   0 12  !  8 12  3N   N +3   490       0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  6 11  4S   N  =   420      12  0  !  9 13  3N   V -1   100      12  0  !
!  8 10  3S   N +1   170       8  4  !  6 11  3N   V  =      -600   9  3  !
!  9 13  3S   N +1   170       8  4  !  8 10  3N   Ø  =      -600   9  3  !
! 14  5  2S   N +2   170       8  4  !  2 12  3N   Ø +1      -630   4  8  !
!  1  7  2S   N +1   140       4  8  !  4  3  3N   V +1      -630   4  8  !
!  2 12  4S   N -1       -50   1 11  ! 14  5  3N   V +1      -630   4  8  !
!  4  3  4S   N -1       -50   1 11  !  1  7  2Kx  N -4     -1100   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5  4  1N   S  =    90      10  2  !  5  4  1S   Ø  =       -80  12  0  !
!  7 12  1N   S  =    90      10  2  ! 14  6  2R   V  =       -90  10  2  !
! 10  1  2R   N  =    90      10  2  !  7 12  1N   V +1      -120   7  5  !
!  9 11  2S   Ø -1    50       6  6  ! 10  1  1N   V +1      -120   7  5  !
!  2  8  3R   N -1       -50   2 10  !  3 13  1N   V +2      -150   4  8  !
!  3 13  3R   S -1       -50   2 10  !  9 11  1N   V +3      -180   2 10  !
! 14  6  3R   N -1       -50   2 10  !  2  8  2H   N -3      -300   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 11  2  3N   N  =   600      12  0  !  3  9  3N   S +2   460      11  1  !
!  6  5  3H   Ø -2   200      10  2  ! 11  2  3N   S +2   460      11  1  !
! 14  7  2N   N  =   120       8  4  !  8 13  4S   S +1   450       8  4  !
!  3  9  5R   S -1      -100   5  7  !  6  5  3N   S +1   430       6  6  !
! 10 12  3N   N -1      -100   5  7  !  4  1  4S   S  =   420       2 10  !
!  8 13  3N   N -2      -200   2 10  ! 10 12  4S   N  =   420       2 10  !
!  4  1  3N   N -3      -300   0 12  ! 14  7  4S   S  =   420       2 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4 10  2S   V  =      -110  10  2  !  7  6  4H   N  =   420      12  0  !
!  5  2  2H   Ø  =      -110  10  2  !  9  1  1N   Ø -2   200      10  2  !
!  9  1  2S   V  =      -110  10  2  !  5  2  2H   S +2   170       7  5  !
!  7  6  2S   V +2      -170   5  7  ! 11 13  3H   N +1   170       7  5  !
! 12  3  2H   Ø +2      -170   5  7  ! 12  3  2H   N +1   140       4  8  !
! 14  8  2S   Ø +3      -200   2 10  ! 14  8  1N   V -1   100       2 10  !
! 11 13  3N   Ø +1      -430   0 12  !  4 10  2S   Ø  =      -110   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5 11  3H   V -1    50       8  4  ! 14  9  2N   N  =   120      12  0  !
!  6  3  3S   Ø -1    50       8  4  !  5 11  2N   N -2      -200   6  6  !
!  8  7  2S   Ø -1    50       8  4  !  6  3  2N   N -2      -200   6  6  !
! 12  1  2S   Ø -1    50       8  4  ! 10  2  3N   N -2      -200   6  6  !
! 13  4  3S   Ø -1    50       8  4  ! 12  1  3N   N -2      -200   6  6  !
! 14  9  2S   Ø  =      -110   2 10  ! 13  4  2N   N -2      -200   6  6  !
! 10  2  3S   Ø  =      -140   0 12  !  8  7  3N   N -3      -300   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 13  2  3N   S +1   430      12  0  !  9  8  3N   S  =   600      11  1  !
!  1  5  3N   N  =   400       7  5  ! 13  2  3N   S  =   600      11  1  !
!  7  4  3N   S  =   400       7  5  !  6 12  4K   N  =   130       7  5  !
!  9  8  3N   N  =   400       7  5  ! 14 10  3K   N +1   130       7  5  !
! 11  3  3N   S  =   400       7  5  !  7  4  5K   N -1      -100   3  9  !
! 14 10  2N   N +2   180       2 10  ! 11  3  5K   N -1      -100   3  9  !
!  6 12  3R   S -2      -100   0 12  !  1  5  5Kx  N -1      -200   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  3  4H   S  =   620       9  3  ! 14 11  4S   N  =   420      12  0  !
!  2  6  4H   S  =   620       9  3  !  7 13  2H   S  =   110      10  2  !
!  7 13  4H   N  =   620       9  3  !  2  6  3H   S -1       -50   7  5  !
! 10  9  4H   N  =   620       9  3  ! 10  9  2S   N -1       -50   7  5  !
! 12  4  5Rx  Ø -3   500       4  8  !  1  3  2S   N -2      -100   3  9  !
! 14 11  5Rx  Ø -2   300       2 10  !  8  5  3H   S -2      -100   3  9  !
!  8  5  3H   N +1   170       0 12  ! 12  4  1N   Ø +4      -210   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  9  6  3N   S +2   660      12  0  !  2  4  3H   N  =   140      12  0  !
!  2  4  2H   N -1      -100   7  5  !  3  7  3K   S +1   130      10  2  !
!  3  7  2N   S -1      -100   7  5  ! 13  5  4S   Ø -2   100       7  5  !
!  8  1  2H   N -1      -100   7  5  ! 14 12  4R   V -2   100       7  5  !
! 14 12  3N   S -1      -100   7  5  !  9  6  4K   S -1       -50   4  8  !
! 11 10  3N   S -2      -200   2 10  !  8  1  3S   Ø  =      -140   2 10  !
! 13  5  4S   S -3      -300   0 12  ! 11 10  4Hx  N -2      -300   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  9  2  1N   V -1   100      12  0  !  4  8  3N   S +1   630       9  3  !
! 10  7  1N   N  =    90      10  2  !  9  2  3N   S +1   630       9  3  !
! 14 13  1N   V  =       -90   8  4  ! 12 11  3N   S +1   630       9  3  !
!  4  8  2H   Ø  =      -110   6  6  ! 14 13  3N   S +1   630       9  3  !
!  1  6  1N   V +1      -120   3  9  !  3  5  3N   N -1      -100   3  9  !
!  3  5  1N   V +1      -120   3  9  ! 10  7  3N   S -1      -100   3  9  !
! 12 11  1N   V +2      -150   0 12  !  1  6  5H   S -2      -200   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------