16. oktober 2018

 
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 156,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                        MNR      Klubb                     
 
    1   13  204,8 *  65,64  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle            24577 14329  Arendalsknektene          
    2   12  186,3 *  59,71  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy    10402 43154  Arendalsknektene          
    3   11  172,3 *  55,22  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg    +47   +21
    4    8  169,0 *  54,17  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls        30533 24329  Arendalsknektene          
    5    1  166,8 *  53,46  Tor Olav Sørensen - Rune Bråten         28401   +62  Arendalsknektene          
    6    5  165,8 *  53,14  Egil Hvideberg - Per Steine             29288    +4
    7    4  163,0    52,24  Finn Bakke - Helge Nilsen                 +13   +12
    8    3  161,0    51,60  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen     43551 38041  Arendalsknektene - Myra BK
    9    2  157,1 *  50,35  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad       +10 44347  Arendalsknektene          
   10   16  153,8 *  49,29  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene          
   11    7  144,1 *  46,19  Tore Omdalsmoen - Hallvard Lande          +23   +42
   12    9  134,3 *  43,04  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
   13   14  132,2 *  42,37  Torhild Hanssen - Else Sofie Dannevig   29273 42829  Arendalsknektene          
   14    6  120,3 *  38,56  Arne Helgesen - Inger Bodin             17409 42700  Arendalsknektene          
   15   15  108,3 *  34,71  Kari Bakkegaard - Edit Kristoffersen    44530   +64  Arendalsknektene          
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  1                              ! Spill:  2                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4  2  3S   N  =   140      12,0  0,0  !  9  8  1N   S +2   150      11,0  1,0  !
! 12 15  5Rx  Ø -1   100       9,0  3,0  ! 12 15  1N   S +2   150      11,0  1,0  !
! 14  1  5Rx  Ø -1   100       9,0  3,0  ! 14  1  1N   S +1   120       8,0  4,0  !
!  6 11  4S   N -1       -50   4,0  8,0  !  4  2  1S   N +1   110       6,0  6,0  !
!  7  3  4S   N -1       -50   4,0  8,0  !  6 11  1N   S  =    90       2,0 10,0  !
! 16  5  4S   N -1       -50   4,0  8,0  !  7  3  1N   S  =    90       2,0 10,0  !
!  9  8  3N   Ø  =      -400   0,0 12,0  ! 16  5  2K   S  =    90       2,0 10,0  !
! 13 --             Frirunde   7,9       ! 13 --             Frirunde   7,9       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  3                              ! Spill:  4                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  5  3  3N   S +1   430      11,0  1,0  !  8  4  1N   S +1   120      12,0  0,0  !
! 13 15  3N   S +1   430      11,0  1,0  ! 16  6  2K   S +1   110      10,0  2,0  !
!  8  4  3N   S  =   400       8,0  4,0  !  1 11  2R   V  =       -90   8,0  4,0  !
! 14  2  3R   S +3   170       6,0  6,0  !  5  3  4K   S -1      -100   5,0  7,0  !
! 16  6  2N   N +1   150       4,0  8,0  ! 13 15  3S   N -1      -100   5,0  7,0  !
!  1 11  3N   S -1       -50   1,0 11,0  !  7 12  3H   V  =      -140   1,0 11,0  !
!  7 12  2S   S -1       -50   1,0 11,0  ! 14  2  2H   V +1      -140   1,0 11,0  !
! --  9             Frirunde        5,2  ! --  9             Frirunde        5,2  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  5                              ! Spill:  6                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 15  4H   N  =   620      12,0  0,0  !  1 15  3N   N +3   490      12,0  0,0  !
!  6  4  2S   S  =   110      10,0  2,0  ! 16  7  4S   S +1   450      10,0  2,0  !
! 16  7  2H   S -1      -100   8,0  4,0  !  2 12  3N   S  =   400       8,0  4,0  !
!  9  5  3K   Ø +1      -130   6,0  6,0  !  8 13  1Rx  V -1   200       6,0  6,0  !
!  2 12  3S   N -3      -300   2,0 10,0  ! 14  3  1N   S +3   180       4,0  8,0  !
!  8 13  4S   N -3      -300   2,0 10,0  !  6  4  3S   N +1   170       2,0 10,0  !
! 14  3  2S   S -3      -300   2,0 10,0  !  9  5  4S   N -1       -50   0,0 12,0  !
! 11 --             Frirunde   6,7       ! 11 --             Frirunde   6,7       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  7                              ! Spill:  8                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  9  1  2Hx  S +2  1070      12,0  0,0  ! 16  8  4Sx  V -3   500      12,0  0,0  !
!  2 15  3H   S +1   170       7,0  5,0  !  2 15  4H   N  =   420      10,0  2,0  !
!  3 13  3H   S +1   170       7,0  5,0  !  3 13  2H   S +1   140       7,0  5,0  !
!  7  5  3H   S +1   170       7,0  5,0  ! 14  4  3H   N  =   140       7,0  5,0  !
! 12 11  2H   S +2   170       7,0  5,0  !  7  5  Pass          0       4,0  8,0  !
! 16  8  3R   N +2   150       2,0 10,0  ! 12 11  4H   N -1       -50   2,0 10,0  !
! 14  4  3H   S  =   140       0,0 12,0  !  9  1  4K   S -2      -100   0,0 12,0  !
! --  6             Frirunde        4,7  ! --  6             Frirunde        4,7  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  9                              ! Spill:  10                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  8  6  2K   V -2   200      12,0  0,0  ! 16  9  2H   N +1   140      12,0  0,0  !
!  3 15  2H   S  =   110      10,0  2,0  !  8  6  2H   N  =   110       9,0  3,0  !
! 11  7  2N   Ø -1   100       8,0  4,0  ! 13 12  2H   N  =   110       9,0  3,0  !
! 13 12  1K   S  =    70       6,0  6,0  !  3 15  3H   N -1      -100   4,0  8,0  !
!  4  1  2H   N -1       -50   3,0  9,0  ! 11  7  2H   N -1      -100   4,0  8,0  !
! 16  9  2H   S -1       -50   3,0  9,0  ! 14  5  3H   N -1      -100   4,0  8,0  !
! 14  5  2N   S -2      -100   0,0 12,0  !  4  1  3K   Ø +2      -150   0,0 12,0  !
! --  2             Frirunde        6,1  ! --  2             Frirunde        6,1  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  11                             ! Spill:  12                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4 15  1N   S +1   120       9,0  3,0  ! 12  8  2Kx  N +1   380      12,0  0,0  !
!  9  7  1N   S +1   120       9,0  3,0  !  4 15  4H   Ø -3   150      10,0  2,0  !
! 11  3  1N   S +1   120       9,0  3,0  !  5  2  3H   Ø -2   100       7,0  5,0  !
! 14  6  1N   S +1   120       9,0  3,0  ! 14  6  2N   Ø -2   100       7,0  5,0  !
! 12  8  2R   V -1    50       4,0  8,0  !  1 13  1S   N -1      -100   3,0  9,0  !
!  5  2  2H   N -1       -50   2,0 10,0  !  9  7  1S   N -1      -100   3,0  9,0  !
!  1 13  2R   V +2      -130   0,0 12,0  ! 11  3  2N   Ø  =      -120   0,0 12,0  !
! 16 --             Frirunde   5,9       ! 16 --             Frirunde   5,9       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  13                             ! Spill:  14                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  1  4H   N  =   620      12,0  0,0  !  5 15  4Kx  V -1   100      12,0  0,0  !
! 13  9  4Sx  Ø -1   200      10,0  2,0  ! 13  9  2R   N  =    90      10,0  2,0  !
!  5 15  3H   N  =   140       6,0  6,0  !  6  3  2R   N -1       -50   6,0  6,0  !
!  6  3  2H   N +1   140       6,0  6,0  ! 12  4  3R   N -1       -50   6,0  6,0  !
! 14  7  3H   N  =   140       6,0  6,0  ! 14  7  3R   N -1       -50   6,0  6,0  !
! 12  4  4H   N -1      -100   1,0 11,0  ! 16 11  2H   S -2      -100   2,0 10,0  !
! 16 11  4H   N -1      -100   1,0 11,0  !  2  1  2K   V +1      -110   0,0 12,0  !
! --  8             Frirunde        6,5  ! --  8             Frirunde        6,5  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  15                             ! Spill:  16                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 13  5  3Sx  Ø -2   300      12,0  0,0  !  3  2  2N   S +1   150      11,0  1,0  !
! 14  8  3H   N  =   140      10,0  2,0  !  7  4  1N   N +2   150      11,0  1,0  !
!  7  4  2S   Ø -2   100       8,0  4,0  ! 11  9  2S   S +1   140       8,0  4,0  !
! 16 12  3H   S -1      -100   6,0  6,0  !  6 15  4S   S -1       -50   5,0  7,0  !
!  3  2  4H   S -2      -200   2,0 10,0  ! 13  5  4S   S -1       -50   5,0  7,0  !
!  6 15  1N   S -2      -200   2,0 10,0  ! 14  8  4S   S -2      -100   1,0 11,0  !
! 11  9  4H   S -2      -200   2,0 10,0  ! 16 12  3N   N -2      -100   1,0 11,0  !
!  1 --             Frirunde   6,4       !  1 --             Frirunde   6,4       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  17                             ! Spill:  18                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  7 15  3N   N +4   520      12,0  0,0  !  7 15  4S   N +2   680      12,0  0,0  !
!  4  3  3N   N +3   490      10,0  2,0  !  2 11  4S   N +1   650      10,0  2,0  !
! 14  9  4H   N +2   480       7,0  5,0  !  8  5  4S   S  =   620       8,0  4,0  !
! 16 13  4H   N +2   480       7,0  5,0  !  1  6  2S   N +2   170       6,0  6,0  !
!  2 11  4H   N +1   450       4,0  8,0  ! 14  9  3S   S  =   140       4,0  8,0  !
!  1  6  4H   N  =   420       1,0 11,0  !  4  3  4S   S -1      -100   1,0 11,0  !
!  8  5  4H   S  =   420       1,0 11,0  ! 16 13  4S   S -1      -100   1,0 11,0  !
! 12 --             Frirunde   7,2       ! 12 --             Frirunde   7,2       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  19                             ! Spill:  20                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  7  2H   S +1   140      12,0  0,0  !  8 15  2S   V -2   200      12,0  0,0  !
!  9  6  2R   S +1   110      10,0  2,0  !  2  7  2N   V -1   100       9,0  3,0  !
! 16  1  1N   S  =    90       8,0  4,0  !  9  6  1N   V -1   100       9,0  3,0  !
!  3 12  3S   S -1       -50   5,0  7,0  ! 16  1  1N   V  =       -90   6,0  6,0  !
! 13 11  2S   N -1       -50   5,0  7,0  !  5  4  3K   Ø  =      -110   3,0  9,0  !
!  5  4  3R   S -2      -100   1,0 11,0  ! 13 11  2K   V +1      -110   3,0  9,0  !
!  8 15  1N   S -2      -100   1,0 11,0  !  3 12  3R   S -3      -300   0,0 12,0  !
! 14 --             Frirunde   5,1       ! 14 --             Frirunde   5,1       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  21                             ! Spill:  22                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 12  5K   Ø +1      -420   8,0  4,0  !  3  8  4Hx  Ø -3   800      12,0  0,0  !
!  4 13  5K   Ø +1      -420   8,0  4,0  !  9 15  5Kx  V -2   500       9,0  3,0  !
!  6  5  5K   Ø +1      -420   8,0  4,0  ! 16  2  5Kx  V -2   500       9,0  3,0  !
! 14 11  5K   Ø +1      -420   8,0  4,0  !  1 12  4Kx  V -1   200       5,0  7,0  !
! 16  2  5K   Ø +1      -420   8,0  4,0  !  6  5  5K   V -2   200       5,0  7,0  !
!  3  8  6K   Ø  =      -920   2,0 10,0  !  4 13  4S   N -1       -50   1,0 11,0  !
!  9 15  6Kx  Ø  =     -1090   0,0 12,0  ! 14 11  4R   S -1       -50   1,0 11,0  !
! --  7             Frirunde        5,6  ! --  7             Frirunde        5,6  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  23                             ! Spill:  24                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4  9  3N   V  =      -600  11,0  1,0  !  7  6  4H   V -1    50      12,0  0,0  !
! 16  3  3N   Ø  =      -600  11,0  1,0  ! 11  8  3H   V +1      -170   9,0  3,0  !
!  7  6  4S   Ø  =      -620   8,0  4,0  ! 14 12  3H   V +1      -170   9,0  3,0  !
!  2 13  4S   V +1      -650   5,0  7,0  !  4  9  4H   V  =      -420   4,0  8,0  !
! 14 12  4S   Ø +1      -650   5,0  7,0  !  5  1  4H   V  =      -420   4,0  8,0  !
! 11  8  3N   Ø +2      -660   2,0 10,0  ! 16  3  4H   V  =      -420   4,0  8,0  !
!  5  1  3N   Ø +3      -690   0,0 12,0  !  2 13  4H   V +1      -450   0,0 12,0  !
! -- 15             Frirunde        4,2  ! -- 15             Frirunde        4,2  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  25                             ! Spill:  26                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  6  2  4H   Ø -2   200      12,0  0,0  !  8  7  6N   N  =  1440      11,0  1,0  !
! 12  9  3N   Ø -1   100      10,0  2,0  ! 16  4  6N   N  =  1440      11,0  1,0  !
!  8  7  2S   V  =      -110   7,0  5,0  ! 12  9  6S   N  =  1430       8,0  4,0  !
! 11 15  2H   Ø  =      -110   7,0  5,0  !  3  1  3N   N +4   720       5,0  7,0  !
!  3  1  3N   Ø  =      -600   3,0  9,0  ! 14 13  3N   N +4   720       5,0  7,0  !
! 14 13  3N   Ø  =      -600   3,0  9,0  !  6  2  4S   N +1   650       2,0 10,0  !
! 16  4  4S   V  =      -620   0,0 12,0  ! 11 15  5R   S +2   640       0,0 12,0  !
!  5 --             Frirunde   6,4       !  5 --             Frirunde   6,4       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------