23. oktober 2018

 
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Middels: 108,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                         MNR      Klubb                   
 
    1    6  153,0 *  70,83  Tor Olav Sørensen - Rune Bråten          28401   +62  Arendalsknektene        
    2    3  140,0    64,81  Per Steine - Siri Ettestøl                  +4    +7
    3    9  127,1 *  58,84  Ivar Pedersen - Terje Hansen             26894 13346  Grimstad BK - Øyestad BK
    4   12  115,9 *  53,66  Geir Vedøy - Glenn Madsen                43153 23757  Arendalsknektene        
    5    2  110,3 *  51,06  Henk van der Linden - Fenneke Wakka      33381 38039  Øyestad BK - Myra BK    
    6    5  109,0    50,46  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg   35279   +21
    7    7   99,0 *  45,83  Magne Ribe - Willy Jensen                   +5  7516
    8    1   97,9 *  45,32  Arne Helgesen - Inger Bodin              17409 42700  Arendalsknektene        
    9    8   96,8 *  44,81  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +13   +12
   10   10   87,8 *  40,65  Arne Kjell Lunden - Else Sofie Dannevig  43551 42829  Arendalsknektene        
   11   11   47,3 *  21,90  Kari Bakkegaard - Edit Kristoffersen     44530   +64  Arendalsknektene        
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  1                            ! Spill:  2                            !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  3 11  4H   S  =   420      8,0 0,0  !  7 12  3H   N +1   170      8,0 0,0  !
! 10  1  3N   N -2      -100  6,0 2,0  !  3 11  3R   Ø -2   100      6,0 2,0  !
!  6  8  3N   N -3      -150  4,0 4,0  !  6  8  1N   V -1    50      4,0 4,0  !
!  2  5  3S   N -4      -200  2,0 6,0  !  2  5  2R   Ø  =       -90  2,0 6,0  !
!  7 12  4Sx  N -4      -800  0,0 8,0  ! 10  1  2N   N -2      -200  0,0 8,0  !
! --  9             Frirunde      4,7  ! --  9             Frirunde      4,7  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  3                            ! Spill:  4                            !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  3 11  2S   N -1       -50  8,0 0,0  ! 10  2  4S   Ø -2   200      8,0 0,0  !
!  6  8  3S   N -2      -100  6,0 2,0  !  5  1  3S   Ø  =      -140  6,0 2,0  !
! 10  1  3H   Ø +2      -200  4,0 4,0  !  8 12  3S   Ø +1      -170  4,0 4,0  !
!  2  5  4H   Ø  =      -620  2,0 6,0  !  7  9  5Kx  S -1      -200  2,0 6,0  !
!  7 12  4H   Ø +1      -650  0,0 8,0  !  3  6  4S   Ø  =      -620  0,0 8,0  !
! --  9             Frirunde      4,7  ! 11 --             Frirunde  1,8      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  5                            ! Spill:  6                            !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
! 10  2  4S   S  =   620      8,0 0,0  !  7  9  2H   N -1       -50  8,0 0,0  !
!  5  1  3S   S +1   170      6,0 2,0  !  3  6  2S   V  =      -110  3,0 5,0  !
!  3  6  4S   N -1      -100  3,0 5,0  !  5  1  2S   V  =      -110  3,0 5,0  !
!  7  9  4S   S -1      -100  3,0 5,0  !  8 12  2S   V  =      -110  3,0 5,0  !
!  8 12  3N   N -2      -200  0,0 8,0  ! 10  2  2S   V  =      -110  3,0 5,0  !
! 11 --             Frirunde  1,8      ! 11 --             Frirunde  1,8      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  7                            ! Spill:  8                            !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  5 11  5R   S  =   600      6,0 2,0  !  6  2  4S   N  =   420      8,0 0,0  !
!  6  2  3N   S  =   600      6,0 2,0  !  5 11  2S   N +2   170      6,0 2,0  !
! 12  9  3N   N  =   600      6,0 2,0  ! 10  3  2N   V -2   100      4,0 4,0  !
! 10  3  4R   S  =   130      2,0 6,0  ! 12  9  4S   N -1       -50  2,0 6,0  !
!  8  1  5R   S -1      -100  0,0 8,0  !  8  1  3N   N -2      -100  0,0 8,0  !
! --  7             Frirunde      3,7  ! --  7             Frirunde      3,7  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  9                            ! Spill:  10                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  5 11  3N   Ø -1   100      8,0 0,0  !  6 11  3K   S  =   110      8,0 0,0  !
!  8  1  5R   Ø  =      -600  6,0 2,0  !  5  8  4H   Ø -1   100      6,0 2,0  !
! 10  3  4H   V +1      -650  3,0 5,0  !  9  2  4S   S -2      -200  4,0 4,0  !
! 12  9  4H   V +1      -650  3,0 5,0  !  1 12  4H   Ø  =      -620  1,0 7,0  !
!  6  2  3N   Ø +2      -660  0,0 8,0  !  7  3  4H   Ø  =      -620  1,0 7,0  !
! --  7             Frirunde      3,7  ! 10 --             Frirunde  3,3      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  11                           ! Spill:  12                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  6 11  2N   Ø  =      -120  8,0 0,0  !  6 11  2S   Ø +1      -140  8,0 0,0  !
!  5  8  3N   Ø  =      -400  6,0 2,0  !  1 12  4S   V +1      -450  5,0 3,0  !
!  9  2  4H   V  =      -420  4,0 4,0  !  9  2  4S   Ø +1      -450  5,0 3,0  !
!  1 12  4H   V +1      -450  1,0 7,0  !  5  8  3N   Ø +2      -460  1,0 7,0  !
!  7  3  4H   V +1      -450  1,0 7,0  !  7  3  3N   Ø +2      -460  1,0 7,0  !
! 10 --             Frirunde  3,3      ! 10 --             Frirunde  3,3      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  13                           ! Spill:  14                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  6  9  3S   Ø -3   300      8,0 0,0  ! 11  7  3H   N +1   170      8,0 0,0  !
! 10  5  2S   Ø -2   200      6,0 2,0  ! 10  5  2N   S +1   150      6,0 2,0  !
!  1  3  3K   N  =   110      4,0 4,0  !  6  9  4H   S -1       -50  4,0 4,0  !
!  2 12  1K   N +1    90      2,0 6,0  !  1  3  4H   S -2      -100  1,0 7,0  !
! 11  7  3K   S -2      -200  0,0 8,0  !  2 12  4H   S -2      -100  1,0 7,0  !
!  8 --             Frirunde  3,6      !  8 --             Frirunde  3,6      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  15                           ! Spill:  16                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  2 12  2H   Ø +1      -140  7,0 1,0  !  8 11  4H   S +3   510      8,0 0,0  !
! 10  5  3H   Ø  =      -140  7,0 1,0  !  7  1  4H   S +2   480      5,0 3,0  !
!  1  3  3K   S -2      -200  2,0 6,0  ! 12  3  4H   N +2   480      5,0 3,0  !
!  6  9  3K   S -2      -200  2,0 6,0  !  9  5  4R   N  =   130      2,0 6,0  !
! 11  7  3H   Ø +2      -200  2,0 6,0  ! 10  6  2S   Ø  =      -110  0,0 8,0  !
!  8 --             Frirunde  3,6      !  2 --             Frirunde  4,1      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  17                           ! Spill:  18                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  9  5  3H   Ø +3      -230  8,0 0,0  !  7  1  3N   N  =   600      8,0 0,0  !
!  8 11  4H   Ø +1      -450  5,0 3,0  !  9  5  1Nx  V -3   500      6,0 2,0  !
! 12  3  4H   Ø +1      -450  5,0 3,0  !  8 11  2N   N  =   120      4,0 4,0  !
!  7  1  4H   Ø +2      -480  1,0 7,0  ! 10  6  2R   S  =    90      2,0 6,0  !
! 10  6  4H   Ø +2      -480  1,0 7,0  ! 12  3  5R   N -1      -100  0,0 8,0  !
!  2 --             Frirunde  4,1      !  2 --             Frirunde  4,1      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  19                           ! Spill:  20                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
! 10  7  1N   N +1   120      8,0 0,0  !  9 11  2R   N +3   150      8,0 0,0  !
!  3  5  2S   S -1       -50  5,0 3,0  !  3  5  3R   N +1   130      6,0 2,0  !
!  9 11  2S   S -1       -50  5,0 3,0  !  8  2  3R   N  =   110      4,0 4,0  !
!  1  6  2H   S -2      -100  2,0 6,0  !  1  6  Pass          0      2,0 6,0  !
!  8  2  3N   N -3      -150  0,0 8,0  ! 10  7  3N   S -3      -300  0,0 8,0  !
! -- 12             Frirunde      4,3  ! -- 12             Frirunde      4,3  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  21                           ! Spill:  22                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  3  5  4H   N +1   650      8,0 0,0  !  5 12  4H   N +1   450      8,0 0,0  !
!  9 11  4H   N  =   620      6,0 2,0  ! 11  1  3H   N +2   200      6,0 2,0  !
!  1  6  3H   N +2   200      4,0 4,0  !  2  7  4S   N -1       -50  4,0 4,0  !
!  8  2  4S   Ø -1    50      2,0 6,0  !  9  3  3K   V +1      -130  2,0 6,0  !
! 10  7  3S   V  =      -140  0,0 8,0  ! 10  8  3Kx  V +1      -870  0,0 8,0  !
! -- 12             Frirunde      4,3  ! --  6             Frirunde      5,7  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  23                           ! Spill:  24                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  9  3  2S   S -1      -100  8,0 0,0  !  2  7  3N   N +2   460      8,0 0,0  !
!  2  7  2H   Ø  =      -110  6,0 2,0  !  5 12  3N   N +1   430      6,0 2,0  !
! 11  1  3H   Ø  =      -140  4,0 4,0  !  9  3  4H   N  =   420      3,0 5,0  !
!  5 12  2H   Ø +2      -170  1,0 7,0  ! 10  8  4S   N  =   420      3,0 5,0  !
! 10  8  2H   Ø +2      -170  1,0 7,0  ! 11  1  2S   N +1   140      0,0 8,0  !
! --  6             Frirunde      5,7  ! --  6             Frirunde      5,7  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  25                           ! Spill:  26                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
! 12  6  3R   S +2   150      8,0 0,0  !  3  8  2H   S -1      -100  8,0 0,0  !
!  2 11  3R   S  =   110      6,0 2,0  !  2 11  2S   Ø  =      -110  6,0 2,0  !
!  5  7  4S   Ø -1   100      4,0 4,0  ! 10  9  2S   Ø +1      -140  4,0 4,0  !
!  3  8  4R   S -2      -100  2,0 6,0  !  5  7  2S   V +2      -170  1,0 7,0  !
! 10  9  2S   Ø  =      -110  0,0 8,0  ! 12  6  3S   V +1      -170  1,0 7,0  !
!  1 --             Frirunde  3,6      !  1 --             Frirunde  3,6      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !
! Spill:  27                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  2 11  3R   S  =   110      8,0 0,0  !
!  3  8  2S   Ø +1      -140  5,0 3,0  !
!  5  7  2S   Ø +1      -140  5,0 3,0  !
! 10  9  2H   Ø +2      -170  2,0 6,0  !
! 12  6  3N   N -5      -250  0,0 8,0  !
!  1 --             Frirunde  3,6      !
!                                      !
!                                      !
----------------------------------------