30. oktober 2018

 
7 bord, 14 par. Antall spill: 26. Middels: 156.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                     
 
    1    3    201  64,42  Hallvard Lande - Per Ove Dahle            +42 14329  Arendalsknektene          
    2    4    196  62,82  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
    3    8    194  62,18  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy    10402 43154  Arendalsknektene          
    4   10    176  56,41  Annicken Sjuls - Bente Grut             42697 43550  Arendalsknektene          
    5    7    173  55,45  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad       +10 44347  Arendalsknektene          
    6    9    170  54,49  Per Steine - Siri Ettestøl                 +4    +7
    7   11    163  52,24  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene          
    8   13    152  48,72  Svein Rasmussen - Arne Kjell Lunden     38041 43551  Myra BK - Arendalsknektene
    9    1    149  47,76  Tor Olav Sørensen - Rune Bråten         28401   +62  Arendalsknektene          
   10   14    142  45,51  Torhild Hanssen - Else Sofie Dannevig   29273 42829  Arendalsknektene          
   11    2    133  42,63  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg    +47   +21
   12    5    132  42,31  Arne Helgesen - Inger Bodin             17409 42700  Arendalsknektene          
   13    6    116  37,18  Helge Nilsen - Finn Bakke                 +12   +13
   14   12     87  27,88  Kari Bakkegaard - Edit Kristoffersen    44530   +64  Arendalsknektene          
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 13 12  4S  V -4   200      12  0  !  5  9  4S  S +2   680      12  0  !  1 13  2S  V -2   200      12  0  !
!  4  6  3N  Ø -3   150       9  3  !  4  6  4S  S +1   650       8  4  !  3  8  2H  N  =   110       8  4  !
! 11  8  4S  V -3   150       9  3  ! 11  8  4S  S +1   650       8  4  !  6 10  2H  N  =   110       8  4  !
!  5  9  4H  V -2   100       5  7  ! 13 12  4S  S +1   650       8  4  ! 11  4  2H  N  =   110       8  4  !
! 10  3  4H  V -2   100       5  7  ! 10  3  4S  S  =   620       3  9  ! 14  2  3H  N -1       -50   4  8  !
!  2  7  2S  V -1    50       2 10  ! 14  1  4S  S  =   620       3  9  ! 12  9  2K  V +1      -110   2 10  !
! 14  1  3N  Ø +1      -430   0 12  !  2  7  3S  S +2   200       0 12  !  5  7  4H  N -3      -150   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  8  5R  N  =   600      11  1  !  4  9  4H  Ø -1    50      12  0  !  4  9  3N  V -1   100      12  0  !
! 14  2  5R  N  =   600      11  1  !  2  1  3H  Ø +1      -170  10  2  !  2  1  2K  Ø +3      -150  10  2  !
! 11  4  4R  N +1   150       8  4  !  6  8  4H  Ø  =      -420   5  7  !  7 11  3N  V  =      -600   6  6  !
!  5  7  2R  N +2   130       6  6  !  7 11  4H  V  =      -420   5  7  ! 13 10  3N  Ø  =      -600   6  6  !
!  1 13  2R  N +1   110       3  9  ! 13 10  4H  Ø  =      -420   5  7  ! 14  3  3N  V  =      -600   6  6  !
! 12  9  3R  N  =   110       3  9  ! 14  3  4H  Ø  =      -420   5  7  !  6  8  3N  V +1      -630   1 11  !
!  6 10  4R  N -1      -100   0 12  ! 12  5  4H  Ø +1      -450   0 12  ! 12  5  3N  Ø +1      -630   1 11  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 13  6  6N  Ø -2   200      12  0  !  8 12  2H  N +2   170      12  0  !  2 12  5R  Ø -3   300      12  0  !
! 14  4  5R  V -1   100      10  2  !  3  2  3H  N  =   140       9  3  !  4  3  4Rx Ø -1   200      10  2  !
!  3  2  3R  Ø +1      -130   7  5  !  7  9  2H  N +1   140       9  3  !  8 10  3S  S  =   140       7  5  !
!  8 12  3R  Ø +1      -130   7  5  ! 13  6  4N  Ø -2   100       6  6  !  9 13  3S  S  =   140       7  5  !
!  7  9  3N  V +2      -660   4  8  !  5 10  2K  V +1      -110   4  8  !  1  7  4S  S -1       -50   3  9  !
!  1 11  3N  Ø +3      -690   2 10  !  1 11  3K  V +1      -130   1 11  !  6 11  4S  S -1       -50   3  9  !
!  5 10  3N  Ø +4      -720   0 12  ! 14  4  2K  V +2      -130   1 11  ! 14  5  4S  S -2      -100   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2 12  4H  V -1   100      12  0  ! 10  1  2Kx S +1   280      12  0  !  3 13  4Hx V -2   300      12  0  !
!  8 10  4H  V +1      -650   8  4  ! 14  6  2S  Ø -3   150      10  2  !  2  8  2S  S +3   200      10  2  !
!  9 13  4H  V +1      -650   8  4  !  3 13  1N  S +1   120       7  5  !  5  4  2N  V -1    50       6  6  !
! 14  5  4H  V +1      -650   8  4  !  9 11  2N  S  =   120       7  5  !  7 12  3H  V -1    50       6  6  !
!  4  3  4H  V +3      -710   4  8  !  2  8  2K  S  =    90       4  8  !  9 11  3H  Ø -1    50       6  6  !
!  6 11  6H  Ø  =     -1430   2 10  !  7 12  2S  Ø -1    50       2 10  ! 10  1  2H  Ø +1      -140   2 10  !
!  1  7  6H  V +1     -1460   0 12  !  5  4  3K  S -1       -50   0 12  ! 14  6  3H  V +1      -170   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  8 13  3Nx Ø -2   500      12  0  !  8 13  3S  S  =   140      12  0  !  5  2  3K  V -3   150      12  0  !
!  3  9  3N  Ø -2   200       6  6  !  4  1  1S  S +1   110       9  3  !  9  1  2H  Ø -2   100      10  2  !
!  6  5  3N  Ø -2   200       6  6  ! 10 12  2S  S  =   110       9  3  !  4 10  2R  S  =    90       8  4  !
! 10 12  3K  Ø -2   200       6  6  !  6  5  4R  V -2   100       6  6  ! 14  8  1R  S  =    70       6  6  !
! 11  2  3N  Ø -2   200       6  6  !  3  9  4S  S -2      -100   2 10  !  7  6  1N  Ø -1    50       4  8  !
! 14  7  3N  Ø -2   200       6  6  ! 11  2  4S  S -2      -100   2 10  ! 11 13  3S  Ø  =      -140   2 10  !
!  4  1  3K  Ø +2      -150   0 12  ! 14  7  4S  S -2      -100   2 10  ! 12  3  3Rx S -2      -500   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4 10  3N  S +2   460      11  1  !  6  3  2S  V -2   100      11  1  !  8  7  4H  Ø -2   100      12  0  !
!  7  6  3N  N +2   460      11  1  ! 10  2  4H  Ø -2   100      11  1  ! 10  2  3N  V -1    50       9  3  !
!  5  2  3N  S +1   430       6  6  ! 13  4  3N  V -1    50       7  5  ! 14  9  3N  V -1    50       9  3  !
! 11 13  3N  S +1   430       6  6  ! 14  9  3H  Ø -1    50       7  5  ! 13  4  2S  V  =      -110   6  6  !
! 14  8  3N  N +1   430       6  6  !  8  7  2H  Ø  =      -110   4  8  !  5 11  4H  Ø  =      -420   3  9  !
!  9  1  5K  S  =   400       2 10  !  5 11  2H  Ø +3      -200   2 10  ! 12  1  4H  V  =      -420   3  9  !
! 12  3  2K  S +1   110       0 12  ! 12  1  3N  Ø +2      -460   0 12  !  6  3  3N  V +1      -430   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  5  3N  N  =   400      12  0  !  1  5  2H  N  =   110      10  2  !  7 13  3R  S +1   130      12  0  !
!  6 12  1N  S +4   210      10  2  !  9  8  2H  S  =   110      10  2  !  8  5  2R  S +1   110       9  3  !
!  9  8  3S  S  =   140       8  4  ! 13  2  2H  N  =   110      10  2  ! 14 11  3R  S  =   110       9  3  !
! 13  2  1N  S +1   120       5  7  ! 14 10  1R  V  =       -70   6  6  !  2  6  3H  Ø -2   100       6  6  !
! 14 10  1N  N +1   120       5  7  ! 11  3  4H  N -1      -100   4  8  ! 12  4  1N  S  =    90       4  8  !
! 11  3  1N  N  =    90       2 10  !  7  4  2S  Ø  =      -110   2 10  ! 10  9  2H  Ø +1      -140   2 10  !
!  7  4  2N  S -2      -100   0 12  !  6 12  4H  N -2      -200   0 12  !  1  3  5R  S -2      -200   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  8  5  5Hx N -3      -500  12  0  !  8  1  6N  N  =  1440      12  0  !  9  6  3N  S +2   460      12  0  !
!  1  3  4S  V +1      -650   5  7  ! 13  5  3N  S +3   690       9  3  !  8  1  3N  S +1   430      10  2  !
!  2  6  4S  Ø +1      -650   5  7  ! 14 12  3N  N +3   690       9  3  !  3  7  3N  S  =   400       8  4  !
!  7 13  5S  V  =      -650   5  7  !  3  7  3N  N +2   660       5  7  ! 13  5  2N  S +3   210       6  6  !
! 10  9  4S  V +1      -650   5  7  !  9  6  3N  N +2   660       5  7  ! 14 12  3R  N +2   150       4  8  !
! 12  4  4S  V +1      -650   5  7  !  2  4  3N  N +1   630       2 10  !  2  4  3R  N  =   110       1 11  !
! 14 11  4S  V +1      -650   5  7  ! 11 10  6R  N -3      -300   0 12  ! 11 10  2K  N +1   110       1 11  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  5  4S  N  =   420      12  0  !  1  6  1R  Ø -2   200      12  0  !
!  9  2  2K  S +3   150       9  3  ! 12 11  2H  S +1   140      10  2  !
! 10  7  2N  S +1   150       9  3  !  9  2  2N  N  =   120       8  4  !
!  1  6  4S  S -1       -50   4  8  ! 14 13  2H  S  =   110       6  6  !
!  4  8  3N  S -1       -50   4  8  ! 10  7  1S  Ø +1      -110   4  8  !
! 14 13  3N  S -1       -50   4  8  !  3  5  4H  S -2      -200   1 11  !
! 12 11  2H  N -2      -100   0 12  !  4  8  4H  S -2      -200   1 11  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------