6. november 2018

 
7 bord, 14 par. Antall spill: 26. Middels: 156.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                         
 
    1    5    182  58,33  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls        30533 24329  Arendalsknektene              
    2   14    180  57,69  Torhild Hanssen - Else Sofie Dannevig   29273 42829  Arendalsknektene              
    3    9    172  55,13  Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen    43154 10402  Arendalsknektene              
    4    2    170  54,49  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene              
    5   12    167  53,53  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen     43551 38041  Arendalsknektene - Myra BK    
    6    7    164  52,56  Siri Ettestøl - Willy Jensen               +7  7516
        13    164  52,56  Mai Britt Karlsen - Wenche Skjørsæter   13303 24580  Arendalsknektene              
    8   10    153  49,04  Tor Olav Sørensen - Rune Bråten         28401   +62  Arendalsknektene              
    9    4    151  48,40  Finn Bakke - Helge Nilsen                 +13   +12
   10    1    146  46,79  Per Steine - Egil Hvideberg                +4 29288
   11    8    145  46,47  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg    +47   +21
   12    6    142  45,51  Per Ove Dahle - Pål Henriksen           14329 12909  Arendalsknektene - Grimstad BK
   13    3    133  42,63  Arne Helgesen - Inger Bodin             17409 42700  Arendalsknektene              
   14   11    115  36,86  Bente Grut - Annicken Sjuls             43550 42697  Arendalsknektene              
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 10  3  2S  N  =   110      12  0  ! 13 12  4S  Ø -1    50      12  0  !  6 10  2S  S +2   170      12  0  !
!  2  7  2S  N -1       -50   8  4  !  2  7  3S  Ø  =      -140   8  4  !  5  7  2S  S +1   140       8  4  !
! 11  8  2S  N -1       -50   8  4  !  4  6  2S  Ø +1      -140   8  4  ! 11  4  3S  S  =   140       8  4  !
! 14  1  3S  N -1       -50   8  4  ! 14  1  2S  Ø +1      -140   8  4  ! 12  9  3S  S  =   140       8  4  !
!  4  6  3S  N -2      -100   2 10  ! 10  3  2S  Ø +2      -170   3  9  !  3  8  1S  N +1   110       4  8  !
!  5  9  3S  N -2      -100   2 10  ! 11  8  3S  Ø +1      -170   3  9  ! 14  2  3H  V -1   100       2 10  !
! 13 12  3S  N -2      -100   2 10  !  5  9  3Hx S -1      -200   0 12  !  1 13  4S  S -1       -50   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  8  2S  S +2   170      12  0  ! 14  3  3R  N  =   110      12  0  !  4  9  4Kx N  =   510      12  0  !
!  1 13  3S  S  =   140       7  5  !  2  1  2S  V -1    50       6  6  ! 13 10  3K  N +2   150      10  2  !
!  6 10  3S  S  =   140       7  5  !  4  9  3S  V -1    50       6  6  !  2  1  3K  S +1   130       7  5  !
! 12  9  2S  S +1   140       7  5  !  6  8  3S  V -1    50       6  6  !  6  8  4K  N  =   130       7  5  !
! 14  2  3S  S  =   140       7  5  !  7 11  2S  V -1    50       6  6  !  7 11  3R  S -1       -50   4  8  !
! 11  4  3K  V -1   100       2 10  ! 13 10  2S  V -1    50       6  6  ! 14  3  2H  V  =      -110   2 10  !
!  5  7  3S  S -2      -200   0 12  ! 12  5  2S  V  =      -110   0 12  ! 12  5  3S  V  =      -140   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  5 10  2S  N +2   170      12  0  !  1 11  4S  V -2   100      11  1  ! 14  5  5S  Ø -1   100      12  0  !
!  7  9  2S  N +1   140       8  4  !  7  9  5Sx V -1   100      11  1  !  4  3  4S  Ø  =      -620   9  3  !
! 13  6  2S  N +1   140       8  4  !  8 12  4S  V  =      -420   6  6  !  8 10  4S  Ø  =      -620   9  3  !
! 14  4  3S  N  =   140       8  4  ! 13  6  4S  V  =      -420   6  6  !  1  7  3N  Ø +1      -630   5  7  !
!  3  2  1N  S +1   120       4  8  ! 14  4  4S  V  =      -420   6  6  !  9 13  3N  V +1      -630   5  7  !
!  1 11  2S  N  =   110       2 10  !  3  2  4S  V +1      -450   2 10  !  2 12  4S  Ø +1      -650   1 11  !
!  8 12  1N  Ø  =       -90   0 12  !  5 10  5Kx N -4      -800   0 12  !  6 11  4S  Ø +1      -650   1 11  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 14  5  2H  V  =      -110  12  0  !  3 13  3R  N +1   130       9  3  ! 14  6  3N  Ø -1    50      12  0  !
!  1  7  3H  Ø  =      -140   7  5  !  7 12  2R  N +2   130       9  3  !  9 11  2R  Ø +2      -130   9  3  !
!  6 11  2H  Ø +1      -140   7  5  !  9 11  2R  N +2   130       9  3  ! 10  1  2R  Ø +2      -130   9  3  !
!  8 10  2H  Ø +1      -140   7  5  ! 14  6  4R  N  =   130       9  3  !  2  8  2N  Ø +2      -180   3  9  !
!  9 13  2H  V +1      -140   7  5  !  5  4  3N  N -1       -50   4  8  !  3 13  1N  Ø +3      -180   3  9  !
!  4  3  3Sx N -2      -500   2 10  ! 10  1  3N  N -2      -100   2 10  !  5  4  2N  Ø +2      -180   3  9  !
!  2 12  3Nx S -3      -800   0 12  !  2  8  3S  Ø  =      -140   0 12  !  7 12  1N  Ø +3      -180   3  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 10 12  3K  Ø +2      -150  12  0  ! 11  2  6Sx Ø -1   100      12  0  !  9  1  4S  V -2   100      10  2  !
!  4  1  4S  Ø  =      -620  10  2  ! 14  7  5R  N -1       -50  10  2  ! 12  3  4S  V -2   100      10  2  !
!  8 13  4S  Ø +2      -680   8  4  ! 10 12  5Rx N -1      -100   8  4  ! 14  8  4S  V -2   100      10  2  !
! 14  7  4S  Ø +3      -710   6  6  !  3  9  4S  Ø +1      -450   3  9  !  5  2  4S  V -1    50       4  8  !
!  6  5  6S  Ø  =     -1430   4  8  !  4  1  4S  Ø +1      -450   3  9  !  7  6  4S  V -1    50       4  8  !
!  3  9  6S  Ø +1     -1460   1 11  !  6  5  4S  Ø +1      -450   3  9  ! 11 13  4S  V -1    50       4  8  !
! 11  2  6S  Ø +1     -1460   1 11  !  8 13  4S  Ø +1      -450   3  9  !  4 10  2N  S -3      -300   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  7  6  3R  S +3   170      12  0  !  5 11  3N  N +3   490      11  1  ! 12  1  4R  N +1   150      12  0  !
!  5  2  3R  S +2   150      10  2  !  6  3  3N  N +3   490      11  1  !  5 11  3R  N +1   130      10  2  !
!  4 10  3R  N +1   130       6  6  !  8  7  3N  N +1   430       6  6  !  8  7  4S  Ø -2   100       8  4  !
! 12  3  3R  S +1   130       6  6  ! 13  4  3N  N +1   430       6  6  !  6  3  5R  N -1      -100   5  7  !
! 14  8  3R  S +1   130       6  6  ! 14  9  3N  N +1   430       6  6  ! 13  4  4R  N -1      -100   5  7  !
!  9  1  1N  N +1   120       2 10  ! 10  2  3N  N  =   400       1 11  ! 10  2  5Rx N -1      -200   1 11  !
! 11 13  2S  Ø -1   100       0 12  ! 12  1  3N  N  =   400       1 11  ! 14  9  5Rx N -1      -200   1 11  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  6 12  6N  S  =   990      10  2  ! 14 10  3R  V -3   300      12  0  !  1  3  2H  S +3   200      12  0  !
!  9  8  6N  N  =   990      10  2  !  7  4  2K  Ø -2   200       9  3  !  7 13  3S  V -3   150      10  2  !
! 13  2  6N  N  =   990      10  2  ! 13  2  1N  V -2   200       9  3  ! 12  4  2H  S +1   140       8  4  !
!  1  5  3N  S +3   490       4  8  !  6 12  1N  N +1   120       6  6  !  8  5  3S  V -2   100       5  7  !
!  7  4  3N  N +3   490       4  8  !  9  8  1N  N  =    90       3  9  ! 10  9  3S  V -2   100       5  7  !
! 11  3  3N  N +3   490       4  8  ! 11  3  1N  N  =    90       3  9  !  2  6  3S  V -1    50       2 10  !
! 14 10  3N  S +2   460       0 12  !  1  5  2H  N -2      -200   0 12  ! 14 11  2N  N -1      -100   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  7 13  2Rx S -3      -500  12  0  !  2  4  4H  N  =   620      12  0  !  2  4  3K  N  =   110      12  0  !
!  2  6  3N  V  =      -600   9  3  !  3  7  3H  N  =   140       9  3  !  9  6  1N  Ø -2   100      10  2  !
! 14 11  3N  V  =      -600   9  3  !  9  6  3H  N  =   140       9  3  !  3  7  1N  V -1    50       8  4  !
!  1  3  3N  V +1      -630   3  9  ! 14 12  1R  S +2   110       6  6  !  8  1  1S  Ø  =       -80   6  6  !
!  8  5  3N  V +1      -630   3  9  !  8  1  3R  N -1      -100   3  9  ! 11 10  1N  Ø  =       -90   3  9  !
! 10  9  3N  V +1      -630   3  9  ! 13  5  4H  N -1      -100   3  9  ! 14 12  1N  Ø  =       -90   3  9  !
! 12  4  3N  Ø +1      -630   3  9  ! 11 10  2S  S -2      -200   0 12  ! 13  5  3N  Ø +2      -460   0 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 10  7  3N  V -1   100      12  0  ! 12 11  1S  S +2   140      12  0  !
! 12 11  1N  V  =       -90  10  2  !  4  8  2S  S  =   110      10  2  !
!  1  6  3R  Ø  =      -110   8  4  ! 14 13  3S  S -1      -100   8  4  !
!  4  8  1N  V +4      -210   5  7  !  1  6  3R  Ø  =      -110   6  6  !
! 14 13  1N  V +4      -210   5  7  !  3  5  3R  Ø +2      -150   4  8  !
!  9  2  3N  Ø +1      -630   2 10  !  9  2  4S  S -2      -200   1 11  !
!  3  5  3N  V +2      -660   0 12  ! 10  7  3S  S -2      -200   1 11  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------