13. november 2018

 
6 bord, 12 par. Antall spill: 27. Middels: 135.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                     
 
    1    6    174  64,44  Irene Sjuls - Jan Arild Krosshøl        24329 30533  Arendalsknektene          
    2    2    159  58,89  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
    3    1    157  58,15  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle            24577 14329  Arendalsknektene          
    4    5    154  57,04  Inger Bodin - Arne Helgesen             42700 17409  Arendalsknektene          
    5    9    152  56,30  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia    +21   +47
    6   11    145  53,70  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene          
    7   12    142  52,59  Finn Bakke - Siri Ettestøl                +13    +7
    8    4    127  47,04  Per Steine - Egil Hvideberg                +4 29288
    9    8    115  42,59  Rune Bråten - Tor Olav Sørensen           +62 28401  Arendalsknektene          
   10    3    111  41,11  Stian Hellek Fløystad - Atle Brekke     44347   +10  Arendalsknektene          
   11    7    102  37,78  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen     43551 38041  Arendalsknektene - Myra BK
   12   10     82  30,37  Bente Grut - Else Sofie Dannevig        43550 42829  Arendalsknektene          
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  5  4S  Ø +1      -450   9  1  !  3 11  3N  V -2   100      10  0  !  2  5  4H  V -2   200       9  1  !
!  6  8  4S  Ø +1      -450   9  1  !  6  8  3H  Ø -1    50       8  2  !  6  8  6N  V -2   200       9  1  !
!  3 11  4S  Ø +2      -480   4  6  !  4  9  2N  V +1      -150   6  4  !  4  9  5R  Ø  =      -600   5  5  !
!  4  9  4S  Ø +2      -480   4  6  !  7 12  2H  Ø +2      -170   4  6  !  7 12  5R  Ø  =      -600   5  5  !
! 10  1  4S  Ø +2      -480   4  6  !  2  5  3N  V  =      -400   1  9  !  3 11  3N  V +1      -630   1  9  !
!  7 12  6S  Ø  =      -980   0 10  ! 10  1  3N  V  =      -400   1  9  ! 10  1  3N  V +1      -630   1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  7  9  3H  Ø -2   200      10  0  !  8 12  4H  S +3   710      10  0  !  3  6  3N  V -1   100       7  3  !
! 11  4  2K  S +2   130       8  2  !  3  6  4H  S +2   680       4  6  !  5  1  3N  V -1   100       7  3  !
!  3  6  3K  S  =   110       5  5  !  5  1  4H  S +2   680       4  6  !  8 12  4S  Ø -1   100       7  3  !
! 10  2  2K  S +1   110       5  5  !  7  9  4H  S +2   680       4  6  ! 10  2  4H  V -1   100       7  3  !
!  5  1  3R  V -1   100       1  9  ! 10  2  4H  S +2   680       4  6  ! 11  4  3K  V  =      -110   2  8  !
!  8 12  3H  Ø -1   100       1  9  ! 11  4  4H  S +2   680       4  6  !  7  9  2N  V  =      -120   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  6  2  5K  N -4      -400  10  0  !  4  7  4K  V -1    50      10  0  !  5 11  3N  Ø -1   100      10  0  !
!  4  7  4H  V  =      -620   7  3  !  6  2  4H  S -2      -100   7  3  !  4  7  3K  V +1      -130   4  6  !
! 10  3  4H  V  =      -620   7  3  ! 12  9  2H  S -2      -100   7  3  !  6  2  3K  V +1      -130   4  6  !
!  5 11  4H  V +1      -650   3  7  !  5 11  4K  V  =      -130   2  8  !  8  1  2K  V +2      -130   4  6  !
!  8  1  4H  V +1      -650   3  7  !  8  1  2K  V +2      -130   2  8  ! 10  3  2K  V +2      -130   4  6  !
! 12  9  4H  V +2      -680   0 10  ! 10  3  3K  Ø +1      -130   2  8  ! 12  9  3K  V +1      -130   4  6  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 12  4S  S +2   680      10  0  !  5  8  1N  S  =    90       8  2  !  5  8  2R  Ø -1    50      10  0  !
!  5  8  4S  S +1   650       8  2  !  6 11  1N  S  =    90       8  2  !  1 12  4K  N -1      -100   6  4  !
!  6 11  4S  S  =   620       3  7  !  7  3  1N  S  =    90       8  2  !  6 11  1N  S -1      -100   6  4  !
!  7  3  4S  S  =   620       3  7  ! 10  4  2S  Ø -1    50       4  6  !  7  3  2N  S -1      -100   6  4  !
!  9  2  4S  S  =   620       3  7  !  1 12  1N  S -1       -50   2  8  !  9  2  4K  N -2      -200   1  9  !
! 10  4  4S  S  =   620       3  7  !  9  2  2S  Ø  =      -110   0 10  ! 10  4  2N  S -2      -200   1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  8  4  3S  Ø -1   100      10  0  !  1  3  4Rx V -3   500      10  0  !  6  9  4R  N  =   130       9  1  !
!  2 12  1N  V  =       -90   8  2  !  2 12  2S  S +1   140       6  4  ! 11  7  3R  N +1   130       9  1  !
!  1  3  1N  N -1      -100   6  4  !  6  9  3S  N  =   140       6  4  !  1  3  3R  N  =   110       6  4  !
!  6  9  2R  V +1      -110   2  8  ! 11  7  3S  S  =   140       6  4  !  2 12  3S  V -2   100       2  8  !
! 10  5  2S  Ø  =      -110   2  8  !  8  4  1N  N -1       -50   2  8  !  8  4  3S  V -2   100       2  8  !
! 11  7  2S  Ø  =      -110   2  8  ! 10  5  2R  V +2      -130   0 10  ! 10  5  3S  V -2   100       2  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  4  2K  Ø +2      -130  10  0  !  2  4  1N  N -1       -50   8  2  !  9  5  3N  S +2   660      10  0  !
! 12  3  2S  V +1      -140   8  2  !  9  5  3K  S -1       -50   8  2  !  2  4  3N  S +1   630       5  5  !
!  7  1  3S  Ø +1      -170   5  5  ! 12  3  1N  N -1       -50   8  2  !  7  1  3N  S +1   630       5  5  !
!  8 11  3S  V +1      -170   5  5  !  8 11  3H  N -2      -100   4  6  ! 10  6  3N  S +1   630       5  5  !
!  9  5  2N  Ø +2      -180   2  8  !  7  1  2R  V +2      -130   1  9  ! 12  3  3N  N +1   630       5  5  !
! 10  6  3N  Ø +1      -630   0 10  ! 10  6  3R  V +1      -130   1  9  !  8 11  3N  S  =   600       0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  6  6K  Ø -1   100      10  0  ! 10  7  3N  N  =   600      10  0  !  8  2  2S  Ø  =      -110  10  0  !
!  8  2  5K  Ø  =      -600   8  2  !  9 11  2K  V -2   200       8  2  !  4 12  3H  Ø  =      -140   7  3  !
!  9 11  3N  V +1      -630   5  5  !  4 12  1N  S +2   150       6  4  ! 10  7  3S  Ø  =      -140   7  3  !
! 10  7  3N  Ø +1      -630   5  5  !  3  5  2H  N  =   110       4  6  !  3  5  3S  Ø +1      -170   3  7  !
!  3  5  3N  V +2      -660   1  9  !  1  6  1N  N  =    90       2  8  !  9 11  2H  Ø +2      -170   3  7  !
!  4 12  3N  V +2      -660   1  9  !  8  2  3N  N -1      -100   0 10  !  1  6  2H  Ø +3      -200   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  9  3  4H  V -1   100      10  0  !  2  7  2S  N +2   170       7  3  !  2  7  3N  S +2   460      10  0  !
! 11  1  2S  S -2      -100   8  2  !  5 12  2S  S +2   170       7  3  ! 11  1  3N  N  =   400       8  2  !
!  2  7  3H  V  =      -140   6  4  !  9  3  1S  N +3   170       7  3  !  5 12  1N  N +3   180       5  5  !
!  5 12  3H  V +1      -170   4  6  ! 11  1  2S  N +2   170       7  3  !  9  3  2N  N +2   180       5  5  !
! 10  8  1N  Ø +3      -180   2  8  !  4  6  1S  N +2   140       1  9  !  4  6  2N  N +1   150       1  9  !
!  4  6  2Sx N -2      -300   0 10  ! 10  8  1S  N +2   140       1  9  ! 10  8  2R  S +3   150       1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        ! Spill:  27                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  8  7N  S  =  1520      10  0  ! 12  6  2H  N +2   170      10  0  !  1  4  1N  N +2   150       9  1  !
!  1  4  6N  N +1  1020       5  5  !  2 11  1N  N +1   120       8  2  !  5  7  1N  N +2   150       9  1  !
!  2 11  6N  S +1  1020       5  5  !  3  8  1N  N  =    90       6  4  ! 12  6  2H  V -2   100       6  4  !
!  5  7  6N  S +1  1020       5  5  !  1  4  1N  S -1      -100   2  8  !  2 11  1S  S  =    80       4  6  !
! 12  6  6N  S +1  1020       5  5  !  5  7  1N  S -1      -100   2  8  !  3  8  1N  N -1       -50   1  9  !
! 10  9  4H  N +3   510       0 10  ! 10  9  1N  S -1      -100   2  8  ! 10  9  1N  N -1       -50   1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------