20. november 2018

 
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Middels: 108,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                        MNR      Klubb                     
 
    1    5  129,0    59,72  Glenn Madsen - Geir Vedøy                  +3 43153  Arendalsknektene          
    2    3  122,0    56,48  Stian Hellek Fløystad - Atle Brekke     44347   +10  Arendalsknektene          
    3   12  120,4 *  55,74  Finn Bakke - Helge Nilsen                 +13   +12
    4    9  112,5 *  52,08  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls        30533 24329  Arendalsknektene          
    5    7  106,9 *  49,49  Per Steine - Egil Hvideberg                +4 29288
    6    8  105,8 *  48,98  Gunnar Gundersen - Edit Kristoffersen   10402   +64  Arendalsknektene          
    7    6  103,5 *  47,92  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg    +47   +21
        11  103,5 *  47,92  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
    9   10  101,3 *  46,90  Else Sofie Dannevig - Torhild Hanssen   42829 29273  Arendalsknektene          
   10    1   94,5 *  43,75  Annicken Sjuls - Bente Grut             42697 43550  Arendalsknektene          
   11    2   84,4 *  39,07  Svein Rasmussen - Arne Kjell Lunden     38041 43551  Myra BK - Arendalsknektene
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  1                           ! Spill:  2                           !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  3 11  3K  N  =   110      8,0 0,0  !  6  8  2N  V +2      -180  8,0 0,0  !
!  2  5  2H  Ø -1    50      5,0 3,0  !  7 12  4S  Ø  =      -420  6,0 2,0  !
!  6  8  2H  Ø -1    50      5,0 3,0  !  3 11  3N  V +1      -430  4,0 4,0  !
!  7 12  3R  S -1       -50  2,0 6,0  ! 10  1  4S  Ø +1      -450  2,0 6,0  !
! 10  1  3N  S -2      -100  0,0 8,0  !  2  5  3Hx N -2      -500  0,0 8,0  !
! --  9            Frirunde      4,2  ! --  9            Frirunde      4,2  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  3                           ! Spill:  4                           !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  3 11  3K  V -1   100      8,0 0,0  ! 10  2  4S  V -1   100      8,0 0,0  !
! 10  1  2K  V +1      -110  6,0 2,0  !  5  1  4Kx N -1      -200  6,0 2,0  !
!  2  5  2K  V +2      -130  4,0 4,0  !  3  6  4S  V +1      -650  2,0 6,0  !
!  6  8  2S  N -3      -150  2,0 6,0  !  7  9  4S  V +1      -650  2,0 6,0  !
!  7 12  4S  Ø  =      -620  0,0 8,0  !  8 12  4S  V +1      -650  2,0 6,0  !
! --  9            Frirunde      4,2  ! 11 --            Frirunde  3,8      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  5                           ! Spill:  6                           !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  5  1  4S  Ø +1      -450  7,0 1,0  !  5  1  4H  S  =   420      8,0 0,0  !
!  7  9  4S  V +1      -450  7,0 1,0  !  3  6  5H  S -1       -50  6,0 2,0  !
!  3  6  3N  V +2      -460  3,0 5,0  !  8 12  4S  V  =      -620  4,0 4,0  !
! 10  2  3N  Ø +2      -460  3,0 5,0  !  7  9  5S  Ø  =      -650  1,0 7,0  !
!  8 12  5N  Ø +1      -490  0,0 8,0  ! 10  2  4S  Ø +1      -650  1,0 7,0  !
! 11 --            Frirunde  3,8      ! 11 --            Frirunde  3,8      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  7                           ! Spill:  8                           !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  6  2  1N  S +3   180      7,0 1,0  ! 12  9  3S  S +1   170      8,0 0,0  !
! 10  3  1N  S +3   180      7,0 1,0  !  6  2  2S  S  =   110      6,0 2,0  !
!  8  1  2N  N +1   150      4,0 4,0  !  8  1  2R  N -1       -50  4,0 4,0  !
! 12  9  3N  S -1      -100  2,0 6,0  !  5 11  3K  V +1      -130  2,0 6,0  !
!  5 11  3N  S -2      -200  0,0 8,0  ! 10  3  3H  Ø  =      -140  0,0 8,0  !
! --  7            Frirunde      4,0  ! --  7            Frirunde      4,0  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  9                           ! Spill:  10                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  5 11  2H  S -1       -50  8,0 0,0  !  9  2  5R  S  =   600      8,0 0,0  !
!  6  2  3N  N -2      -100  6,0 2,0  !  5  8  3R  N +2   150      6,0 2,0  !
!  8  1  3R  Ø  =      -110  4,0 4,0  !  1 12  4H  V +1      -650  4,0 4,0  !
! 10  3  1N  V +1      -120  2,0 6,0  !  6 11  4H  V +2      -680  1,0 7,0  !
! 12  9  1N  Ø +2      -150  0,0 8,0  !  7  3  4H  V +2      -680  1,0 7,0  !
! --  7            Frirunde      4,0  ! 10 --            Frirunde  3,8      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  11                          ! Spill:  12                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  5  8  3N  S +1   430      8,0 0,0  !  9  2  3N  Ø -2   100      8,0 0,0  !
!  1 12  2N  S -1       -50  5,0 3,0  !  1 12  3N  V -1    50      5,0 3,0  !
!  9  2  3H  N -1       -50  5,0 3,0  !  7  3  3N  V -1    50      5,0 3,0  !
!  7  3  3H  S -3      -150  2,0 6,0  !  5  8  2S  Ø +1      -140  2,0 6,0  !
!  6 11  3N  S -4      -200  0,0 8,0  !  6 11  2K  V +3      -150  0,0 8,0  !
! 10 --            Frirunde  3,8      ! 10 --            Frirunde  3,8      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  13                          ! Spill:  14                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
! 11  7  4H  S +1   650      8,0 0,0  !  1  3  3N  Ø  =      -400  8,0 0,0  !
!  6  9  2S  Ø -2   200      6,0 2,0  ! 10  5  4H  V +1      -450  5,0 3,0  !
!  1  3  2N  N  =   120      4,0 4,0  ! 11  7  4H  V +1      -450  5,0 3,0  !
! 10  5  3K  N  =   110      2,0 6,0  !  6  9  3N  Ø +2      -460  2,0 6,0  !
!  2 12  3N  N -2      -200  0,0 8,0  !  2 12  3N  Ø +3      -490  0,0 8,0  !
!  8 --            Frirunde  3,9      !  8 --            Frirunde  3,9      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  15                          ! Spill:  16                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
! 10  5  3H  Ø -1    50      8,0 0,0  !  7  1  4S  V -1   100      7,0 1,0  !
!  6  9  3H  Ø  =      -140  6,0 2,0  ! 10  6  4S  V -1   100      7,0 1,0  !
!  2 12  3H  Ø +1      -170  4,0 4,0  !  8 11  4S  V  =      -620  3,0 5,0  !
!  1  3  5K  N -2      -200  1,0 7,0  ! 12  3  4S  V  =      -620  3,0 5,0  !
! 11  7  4R  N -2      -200  1,0 7,0  !  9  5  4S  V +1      -650  0,0 8,0  !
!  8 --            Frirunde  3,9      !  2 --            Frirunde  3,1      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  17                          ! Spill:  18                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  8 11  3R  V +1      -130  8,0 0,0  !  7  1  2H  N  =   110      8,0 0,0  !
! 10  6  2R  Ø +3      -150  5,0 3,0  !  8 11  1N  Ø +1      -120  6,0 2,0  !
! 12  3  2R  Ø +3      -150  5,0 3,0  !  9  5  4S  Ø  =      -420  3,0 5,0  !
!  7  1  5R  Ø  =      -400  2,0 6,0  ! 10  6  4S  Ø  =      -420  3,0 5,0  !
!  9  5  3N  Ø +1      -430  0,0 8,0  ! 12  3  4S  Ø +1      -450  0,0 8,0  !
!  2 --            Frirunde  3,1      !  2 --            Frirunde  3,1      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  19                          ! Spill:  20                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  9 11  3Rx Ø -1   200      8,0 0,0  ! 10  7  4R  S  =   130      8,0 0,0  !
!  3  5  2K  N -1       -50  6,0 2,0  !  9 11  3R  S  =   110      6,0 2,0  !
!  1  6  2R  Ø  =       -90  4,0 4,0  !  3  5  3H  V -1   100      4,0 4,0  !
!  8  2  3N  N -2      -100  2,0 6,0  !  8  2  2K  N  =    90      2,0 6,0  !
! 10  7  2R  Ø +1      -110  0,0 8,0  !  1  6  3S  V  =      -140  0,0 8,0  !
! -- 12            Frirunde      4,5  ! -- 12            Frirunde      4,5  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  21                          ! Spill:  22                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  1  6  1N  S  =    90      8,0 0,0  ! 11  1  2K  S  =    90      8,0 0,0  !
!  8  2  3R  N -1      -100  5,0 3,0  !  5 12  3N  S -2      -100  6,0 2,0  !
!  9 11  2N  S -1      -100  5,0 3,0  !  2  7  3N  S -3      -150  2,0 6,0  !
!  3  5  2N  V  =      -120  2,0 6,0  !  9  3  3N  S -3      -150  2,0 6,0  !
! 10  7  2N  V +1      -150  0,0 8,0  ! 10  8  3N  S -3      -150  2,0 6,0  !
! -- 12            Frirunde      4,5  ! --  6            Frirunde      3,8  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  23                          ! Spill:  24                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  5 12  6R  N +1  1390      8,0 0,0  ! 10  8  3H  N  =   140      8,0 0,0  !
!  2  7  3N  S +2   660      4,0 4,0  !  2  7  3R  V -2   100      5,0 3,0  !
!  9  3  3N  S +2   660      4,0 4,0  ! 11  1  4K  V -2   100      5,0 3,0  !
! 11  1  3N  S +2   660      4,0 4,0  !  9  3  3K  Ø -1    50      2,0 6,0  !
! 10  8  3N  S +1   630      0,0 8,0  !  5 12  4H  N -1       -50  0,0 8,0  !
! --  6            Frirunde      3,8  ! --  6            Frirunde      3,8  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  25                          ! Spill:  26                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  2 11  1N  N +1   120      8,0 0,0  ! 10  9  3N  V -2   200      8,0 0,0  !
! 10  9  3R  N  =   110      5,0 3,0  !  2 11  3K  V -1   100      5,0 3,0  !
! 12  6  1R  S +2   110      5,0 3,0  !  5  7  3H  Ø -1   100      5,0 3,0  !
!  3  8  2R  N  =    90      2,0 6,0  ! 12  6  1N  V +1      -120  2,0 6,0  !
!  5  7  3N  N -2      -100  0,0 8,0  !  3  8  2H  Ø +2      -170  0,0 8,0  !
!  1 --            Frirunde  3,5      !  1 --            Frirunde  3,5      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !
! Spill:  27                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
! 12  6  3H  S +1   170      8,0 0,0  !
!  5  7  3H  S  =   140      6,0 2,0  !
!  2 11  4H  S -1       -50  3,0 5,0  !
!  3  8  5H  S -1       -50  3,0 5,0  !
! 10  9  4Hx S -1      -100  0,0 8,0  !
!  1 --            Frirunde  3,5      !
!                                     !
!                                     !
---------------------------------------