27. november 2018

 
6 bord, 12 par. Antall spill: 27. Middels: 135.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                     
 
    1    6    178  65,93  Jan Arild Krosshøl - Geir Atle Toft     30533 14018  Arendalsknektene - Myra BK
    2    1    148  54,81  Per Steine - Egil Hvideberg                +4 29288
    3    7    147  54,44  Svein Rasmussen - Arne Kjell Lunden     38041 43551  Myra BK - Arendalsknektene
    4   12    146  54,07  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad       +10 44347  Arendalsknektene          
    5    4    145  53,70  Per Ove Dahle - Mette Asmyhr            14329 24577  Arendalsknektene          
    6    2    142  52,59  Glenn Madsen - Geir Vedøy               23757 43153  Arendalsknektene          
    7    8    129  47,78  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
    8   11    126  46,67  Edit Kristoffersen - Gunnar Gundersen     +64 10402  Arendalsknektene          
    9    9    121  44,81  Tore Omdalsmoen - Hallvard Lande          +23   +42
   10   10    120  44,44  Finn Bakke - Helge Nilsen                 +13   +12
   11    3    109  40,37  Annicken Sjuls - Bente Grut             42697 43550  Arendalsknektene          
   12    5    103  38,15  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg    +47   +21
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  9  4H   Ø -2   100      10  0  !  7 12  4H   S +1   650      10  0  !
!  2  5  3H   Ø -1    50       7  3  !  2  5  4H   S  =   620       8  2  !
!  3 11  4H   Ø -1    50       7  3  !  3 11  3H   S  =   140       5  5  !
!  6  8  4S   S -1       -50   4  6  !  4  9  3H   N  =   140       5  5  !
!  7 12  3N   Ø +1      -430   2  8  !  6  8  2S   S -2      -200   1  9  !
! 10  1  1Rx  N -3      -500   0 10  ! 10  1  4H   S -2      -200   1  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  7 12  3R   S  =   110      10  0  !  7  9  3K   V  =      -110   9  1  !
!  4  9  2R   S  =    90       7  3  ! 10  2  3K   V  =      -110   9  1  !
!  6  8  2R   S  =    90       7  3  !  5  1  2H   Ø +1      -140   6  4  !
!  3 11  Pass          0       4  6  !  3  6  1N   V +3      -180   3  7  !
!  2  5  2R   S -1       -50   1  9  ! 11  4  1N   V +3      -180   3  7  !
! 10  1  3R   S -1       -50   1  9  !  8 12  3N   Ø  =      -600   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 10  2  3H   V -1    50      10  0  !  7  9  1N   S +1   120       9  1  !
! 11  4  2K   Ø  =       -90   8  2  ! 11  4  1N   S +1   120       9  1  !
!  5  1  2S   S -1      -100   4  6  !  8 12  1H   S +1   110       5  5  !
!  7  9  2S   S -1      -100   4  6  ! 10  2  3R   N  =   110       5  5  !
!  8 12  2S   S -1      -100   4  6  !  5  1  1N   S  =    90       2  8  !
!  3  6  2Sx  S -2      -500   0 10  !  3  6  3N   S -3      -150   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  6  2  3R   V -4   400      10  0  !  4  7  5K   V -1    50       9  1  !
! 12  9  3R   V -3   300       8  2  ! 10  3  6K   Ø -1    50       9  1  !
!  4  7  2S   Ø -2   200       6  4  ! 12  9  5K   Ø  =      -400   6  4  !
!  5 11  2N   N -1      -100   3  7  !  8  1  3N   V +1      -430   4  6  !
! 10  3  3N   N -1      -100   3  7  !  5 11  3N   Ø +2      -460   1  9  !
!  8  1  4H   S -3      -300   0 10  !  6  2  3N   V +2      -460   1  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  6  2  2H   S +2   170      10  0  !  6 11  1N   V  =       -90  10  0  !
!  8  1  2S   S +1   140       7  3  !  9  2  1N   V +2      -150   8  2  !
! 12  9  2H   S +1   140       7  3  !  5  8  2N   N -2      -200   6  4  !
!  5 11  2S   S  =   110       3  7  ! 10  4  2K   N -3      -300   4  6  !
! 10  3  2S   S  =   110       3  7  !  1 12  2H   S -4      -400   2  8  !
!  4  7  2S   S -1       -50   0 10  !  7  3  3N   Ø +1      -630   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 10  4  4S   V -2   100      10  0  !  6 11  3S   V -3   150      10  0  !
!  7  3  2S   V -1    50       8  2  !  1 12  4H   V -1    50       7  3  !
!  9  2  2S   V  =      -110   6  4  !  7  3  4H   V -1    50       7  3  !
!  5  8  2S   V +1      -140   4  6  ! 10  4  3N   Ø  =      -400   4  6  !
!  6 11  2N   Ø +1      -150   2  8  !  5  8  3N   V +1      -430   1  9  !
!  1 12  1N   Ø +3      -180   0 10  !  9  2  3N   V +1      -430   1  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 12  3K   V -2   200      10  0  !  6  9  3R   S  =   110      10  0  !
!  1  3  1N   S  =    90       7  3  !  1  3  4S   V -1    50       6  4  !
! 10  5  2R   S  =    90       7  3  !  2 12  3S   V -1    50       6  4  !
!  6  9  1N   N -1      -100   4  6  ! 10  5  4S   V -1    50       6  4  !
! 11  7  1H   Ø +1      -110   2  8  !  8  4  3S   V  =      -140   2  8  !
!  8  4  1N   N -2      -200   0 10  ! 11  7  3S   V +1      -170   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  3  2H   N +1   140      10  0  ! 12  3  4R   V -2   200      10  0  !
!  2 12  1H   N +1   110       7  3  !  8 11  2S   Ø -1   100       8  2  !
!  6  9  2H   N  =   110       7  3  !  9  5  1N   N -1       -50   6  4  !
!  8  4  Pass          0       4  6  !  2  4  2S   Ø  =      -110   3  7  !
! 10  5  4H   N -1      -100   2  8  !  7  1  3R   V  =      -110   3  7  !
! 11  7  1N   N -2      -200   0 10  ! 10  6  2N   V +1      -150   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  9  5  4H   N  =   420      10  0  !  2  4  3H   Ø +2      -200   9  1  !
! 12  3  3H   N +1   170       8  2  !  8 11  2S   S -2      -200   9  1  !
!  8 11  3H   N  =   140       6  4  !  9  5  4H   V  =      -420   6  4  !
!  2  4  4Hx  N -2      -300   4  6  !  7  1  3N   Ø +1      -430   4  6  !
!  7  1  4S   V  =      -420   1  9  ! 10  6  4H   Ø +1      -450   1  9  !
! 10  6  4S   V  =      -420   1  9  ! 12  3  4H   Ø +1      -450   1  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  6  3N   N +3   490       7  3  !  4 12  3N   Ø -2   200       9  1  !
!  3  5  3N   N +3   490       7  3  ! 10  7  3N   Ø -2   200       9  1  !
!  4 12  3N   N +3   490       7  3  !  3  5  2S   V -1   100       5  5  !
! 10  7  3N   N +3   490       7  3  !  8  2  3N   V -1   100       5  5  !
!  8  2  4H   S +2   480       1  9  !  9 11  2N   Ø +1      -150   2  8  !
!  9 11  4H   S +2   480       1  9  !  1  6  3N   V  =      -600   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  9 11  3N   N  =   600      10  0  ! 11  1  2N   V -2   200      10  0  !
!  3  5  4R   S  =   130       6  4  !  5 12  2H   N  =   110       8  2  !
!  4 12  4R   S  =   130       6  4  !  2  7  2H   N -1       -50   5  5  !
! 10  7  2R   N +2   130       6  4  !  4  6  2H   S -1       -50   5  5  !
!  1  6  2R   S +1   110       2  8  !  9  3  2H   N -2      -100   2  8  !
!  8  2  3N   S -1      -100   0 10  ! 10  8  2S   Ø  =      -110   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  9  3  3S   N  =   140       9  1  ! 10  8  3N   N  =   400      10  0  !
! 11  1  3S   N  =   140       9  1  !  2  7  3K   S +1   130       8  2  !
!  4  6  4H   Ø +1      -650   4  6  ! 11  1  2N   N  =   120       6  4  !
!  5 12  4H   Ø +1      -650   4  6  !  9  3  4S   S -1       -50   4  6  !
! 10  8  4H   Ø +1      -650   4  6  !  4  6  4S   S -2      -100   2  8  !
!  2  7  4Hx  Ø  =      -790   0 10  !  5 12  3N   N -3      -150   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 11  4S   N +1   450       9  1  !  1  4  3H   N +2   200       9  1  !
! 12  6  2S   N +2   170       7  3  ! 12  6  1N   S +1   120       7  3  !
!  3  8  2S   N +1   140       4  6  !  2 11  2S   S  =   110       4  6  !
! 10  9  3S   N  =   140       4  6  !  3  8  2S   S  =   110       4  6  !
!  1  4  1N   S  =    90       1  9  ! 10  9  1N   V +1      -120   1  9  !
!  5  7              40%/40%   4  4  !  5  7              40%/40%   4  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !
! Spill:  27                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 12  6  4Hx  N  =   590       9  1  !
!  2 11  4H   N +1   450       7  3  !
!  1  4  3H   N +2   200       5  5  !
! 10  9  5H   N -1       -50   3  7  !
!  3  8  3R   V +2      -150   1  9  !
!  5  7              40%/40%   4  4  !
!                                    !
!                                    !
--------------------------------------